Spis treści

03 czerwca 20238 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

​Marketing – definicja i rola

​Marketing – definicja i rola

Marketing stanowi niezbędny element działania każdej firmy. Dzięki niemu potencjalni odbiorcy mogą zmienić się w klientów, a Twoje produkty lub usługi mogą trafić do nowych osób. Czym wyróżnia się marketing?

Z tego artykułu dowiesz się:

Definicja marketingu

Marketing to właśnie ta czarująca sztuka przekonywania ludzi do zakupu rzeczy, których nie potrzebują. To bezcenne narzędzie manipulacji umysłami, które potrafi zamienić przeciętny produkt w rewolucję konsumencką. To proces, w którym eksperci w dziedzinie manipulacji, zwani marketerami, analizują nasze słabe strony i pragnienia, aby zaproponować nam produkty i usługi, które nie tylko nas zbawią, ale także wpłyną na naszą hipotetyczną popularność i sukces.

Marketing to proces zarządzania rynkami, który pozwala markom, instytucjom i osobom przyciągać klientów poprzez tworzenie, dostarczanie i wymianę produktów czy usług. Jest to istotny element strategii każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Obejmuje wiele różnych aspektów, takich jak badania rynku, tworzenie strategii, promocję, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Wykorzystuje także różne kanały komunikacji, aby dotrzeć do potencjalnych klientów.

Marketing to dziedzina nauki i praktyki, która koncentruje się na analizie, planowaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu działań mających na celu tworzenie, komunikowanie i dostarczanie wartości dla klientów oraz zarządzanie relacjami z nimi w celu osiągnięcia określonych celów organizacji. Oparty jest na zrozumieniu potrzeb i pragnień klientów oraz na budowaniu długotrwałych relacji z nimi. Jego celem jest tworzenie wartości dla klientów poprzez oferowanie produktów lub usług, które satysfakcjonują ich potrzeby i przynoszą korzyści.

Marketing definicja

Wczesne formy marketingu skupiały się na produkcji. Wiele firm wierzyło, że kluczem do sukcesu jest produkcja produktów na jak największą skalę, co pozwoli obniżyć ceny i przyciągnąć więcej klientów. W miarę jak produkcja stawała się coraz bardziej wydajna i pojawiało się więcej konkurencji, zaczęły skupiać się na sprzedaży i reklamie. Celem było przekonanie konsumentów do zakupu produktów.

Mniej więcej w połowie XX wieku firmy zaczęły zwracać coraz większą uwagę na potrzeby i pragnienia konsumentów. Właśnie wtedy powstawały pierwsze „współczesne” kampanie reklamowe, a rozwój technologiczny pozwolił docierać do odbiorców nowymi kanałami. Z biegiem czasu marki zaczęły kłaść nacisk na budowanie i utrzymanie długoterminowych relacji z klientami, a koncepcje takie jak zarządzanie relacjami z klientami stały się ważnym elementem strategii marketingowej.

Kolejnym przełomem w rozwoju marketingu był gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i Internetu na przełomie XX i XXI wieku. Zmienił on praktyki marketingowe – pojawił się gałęzie takie jak marketing internetowy, media społecznościowe czy marketing mobilny. Wzrosło też znaczenie wykorzystania danych klientów do tworzenia spersonalizowanych strategii marketingowych.

​Marketing a reklama

Marketing i reklama są ściśle powiązanymi, ale odrębnymi koncepcjami. Marketing to szeroki proces, który obejmuje wiele różnych elementów i strategii, w tym reklamę. Reklama to konkretna taktyka marketingowa, skoncentrowana na promowaniu i komunikowaniu wartości produktu lub usługi. Cele obu to zwiększenie sprzedaży, przyciągnięcie potencjalnych klientów i zwiększenie widoczności marki.

Zarówno w marketingu, jak i w reklamie, potrzebne są dokładne planowanie i strategia. Muszą być ukierunkowane na odpowiednią grupę docelową i dostosowane do jej potrzeb i preferencji. I marketing, i reklama korzystają z różnych kanałów – zarówno tradycyjnych (telewizja, radio, druk), jak i cyfrowych (internet i media społecznościowe).

Trzeba jednak pamiętać, że marketing to szerszy proces obejmujący różne aspekty – badania rynkowe, segmentację rynku, pozycjonowanie produktu itd. Reklama jest natomiast jednym z elementów strategii marketingowej, który koncentruje się na promowaniu i komunikowaniu wartości konkretnego produktu lub usługi.

Różnica występuje też w formie komunikacji. Reklama jest jednokierunkowa – przekaz jest przesyłany od firmy do konsumenta. W marketing nie tylko firma przekazuje informacje do klienta, ale także słucha feedbacku i odpowiedzi od klientów.

Warto też podkreślić, że koszty marketingu mogą być większe i bardziej zróżnicowane niż koszty pojedynczej reklamy. Wynika to z szerszego zakresu marketingu, jak również perspektywy czasowej – działania marketingowe z reguły trwają dłużej. Kampanie reklamowe są zazwyczaj krótkoterminowe i skupiają się na zwiększeniu świadomości lub sprzedaży w określonym czasie.

Elementy składowe marketingu

7P to koncepcja wywodząca się z tradycyjnego modelu marketing mix 4P. W oryginalnym modelu składnikami marketingu miksu są: Produkt (Product), Cena (Price), Miejsce (Place) i Promocja (Promotion). W modelu 7P dodano do nich trzy dodatkowe „P”, które są szczególnie istotne w sektorze usług. 7P można rozumieć jako „marketingowy dekalog” – pokazuje on, co jest ważne dla klientów i na co powinni zwracać uwagę marketingowcy w trakcie opracowywania strategii marketingowych. W skład tej koncepcji wchodzą:

 • Produkt (Product) – to, co Twoja firma oferuje na rynku, aby zaspokoić potrzeby klientów. Może być fizyczny (dobra) lub niematerialny (usługi).
 • Cena (Price) – czyli ile klienci muszą zapłacić za produkt lub usługę. Strategia cenowa jest kluczowa dla rentowności firmy i postrzegania wartości przez klientów.
 • Miejsce (Place) – gdzie i jak Twój produkt lub usługa są dostępne dla klientów. Dotyczy to zarówno fizycznej dystrybucji (sklepy, dystrybutorzy), jak i cyfrowej (e-commerce, aplikacje mobilne).
 • Promocja (Promotion) – sposób komunikacji Twojej firmy się z klientami i metody promocji produktów lub usług. Może to obejmować reklamę, relacje publiczne, promocje sprzedaży i wiele innych technik.
 • Ludzie (People) – mowa o wszystkich osobach zaangażowanych w dostarczanie produktu lub usługi, czyli nie tylko pracowników firmy, ale też klientów i innych osób, które mogą wpływać na doświadczenie klienta.
 • Proces (Process) – procedury, mechanizmy i przepływ działań, dzięki którym klient może uzyskać produkt lub usługę. W sektorze usług proces jest często nieodłącznym elementem doświadczenia klienta.
 • Dowód rzeczowy (Physical Evidence) – pod tym pojęciem kryją się wszystkie elementy, których klienci używają do oceny usługi. W sektorze usług, gdzie produkt jest często niematerialny, dowód rzeczowy (np. wygląd miejsca, jakość materiałów czy recenzje online) jest kluczowy dla budowania zaufania i postrzegania jakości.

Model 7P jest szczególnie istotny dla firm działających w sektorze usług, ale może być użyteczny dla wszystkich firm, które chcą myśleć szerzej o swojej strategii marketingowej. Każdy z tych siedmiu elementów jest ważny i powinien być uwzględniony w ogólnym planie marketingowym firmy.

​Typy marketingu

Marketing ma wiele różnych typów i podtypów, które firmy mogą stosować w zależności od swoich celów, charakterystyki rynku, grupy docelowej i zasobów. Każdy z typów ma swoje unikalne cechy i może być skuteczny w różnych kontekstach. Z tego powodu Twoja firma powinna wybrać rodzaje marketingu najlepiej dopasowane do jej celów, grupy docelowej i możliwości. Oto kilka powszechnych typów marketingu:

 • Marketing cyfrowy wykorzystuje platformy i kanały internetowe do promowania produktów i usług. Obejmuje takie strategie jak marketing e-mailowy, performance marketing, marketing w wyszukiwarkach (pozycjonowanie stron, pozycjonowanie lokalne)
 • Marketing bezpośredni opiera się indywidualnym kontakcie z odbiorcami, za pomocą takich metod jak poczta bezpośrednia, telemarketing, SMS i e-mail.
 • Content marketing skupia się na tworzeniu atrakcyjnych, odpowiadających na intencje użytkownika treści. Mogą to być teksty, posty w social media, infografiki, podcasty czy filmy.
 • Marketing B2B (Business-to-Business) zajmuje się sprzedażą produktów lub usług innym firmom.
 • Marketing B2C (Business-to-Consumer) koncentruje się sprzedaży produktów lub usług bezpośrednio konsumentom.
 • Marketing relacyjny skupia się na budowaniu i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientami w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta.
 • Marketing w mediach społecznościowych wykorzystuje platformy social media do promowania produktów lub usług i budowania relacji z klientami.
 • Marketing eventowy promuje markę, produkt lub usługę poprzez bezpośrednie doświadczenia, takie jak konferencje, festiwale, koncerty czy webinaria.
 • Influencer marketing wykorzystuje popularne postacie mediów społecznościowych (influencerów), aby promować produkt lub usługę.
 • Marketing afiliacyjny polega na współpracy z partnerami biznesowymi, którzy promują produkty lub usługi firmy w zamian za prowizję od sprzedaży.
 • Marketing zintegrowany łączy różne strategie i kanały marketingowe w celu zapewnienia spójnego i jednolitego przekazu.
 • Marketing kontekstowy dba, żeby reklama była dostosowana do kontekstu, w jakim jest wyświetlana, na przykład poprzez ukierunkowanie reklam na podstawie treści strony internetowej, której użytkownik przegląda.
 • Marketing doświadczeń stara się zaoferować konsumentom unikalne i bezpośrednie doświadczenia związane z marką lub produktem. Może to obejmować interaktywne wydarzenia, wystawy, gry, wirtualną rzeczywistość i wiele innych.
 • Zielony marketing (ekomarketing) skupia się na promocji produktów lub usług przyjaznych dla środowiska oraz zrównoważonych praktyk w ramach działalności firmy.
 • Guerilla Marketing (marketing partyzancki) to innowacyjna strategia marketingowa, która polega na wykorzystaniu elementu zaskoczenia, kreatywności i oryginalności w celu zwrócenia uwagi na produkt lub usługę.
 • Ambient marketing jest podobny do marketingu partyzanckiego i kontekstowego. Wykorzystuje elementy otoczenia, żeby promować markę, produkt lub usługę.
 • Marketing mobilny skupia się na dotarciu do odbiorców poprzez ich urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety.
 • Neuromarketing wykorzystuje neurologię i naukę o mózgu do zrozumienia zachowań konsumentów i wywierania wpływu na ich decyzje zakupowe.
 • Viral marketing (marketing wirusowy) polega na tworzeniu treści, które są na tyle interesujące lub zabawne, że użytkownicy chcą je udostępniać innym, co pozwala na szybkie i szerokie rozpowszechnienie treści.
 • Marketing rekomendacji – buduj zaufanie, zyskuj nowych klientów. Wykorzystaj siłę rekomendacji społeczności, rozwijaj markę i zwiększaj sprzedaż
 • Sampling marketing – marketing próbek, czyli działania reklamowe polegające na dystrybucji bezpłatnych materiałów reklamowych lub próbek produktów

​Jakie są cele i korzyści marketingu?

Istnieje kilka uniwersalnych celów marketingu, ale trzeba pamiętać, że ogólnie są one różnorodne i zależą od strategii danej organizacji. Każdy zrealizowany cel jest jednocześnie korzyścią i przyczynia się do ogólnego sukcesu Twojej firmy.

Podstawowym celem marketingu jest zwiększenie sprzedaży produktów lub usług firmy. Wszystkie strategie marketingowe mają zachęcić klientów do zakupu. Marketing pomaga też w definiowaniu i komunikowaniu miejsca, które produkt lub usługa zajmuje na rynku w porównaniu do konkurencji, często poprzez unikalne cechy, korzyści lub wartości. Poprzez zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostarczanie spełniających je produktów i usług marketing może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów.

Marketing, a w szczególności marketing relacji, ma na celu budowanie i utrzymanie długotrwałych, satysfakcjonujących relacji z klientami. Często prowadzą one do większej lojalności klientów i powtarzalnej sprzedaży. Może to też pomóc w dotarciu do nowych segmentów rynku i pozyskaniu nowych klientów.

Marketing jest kluczowy dla budowania świadomości marki i rozpoznawalności na rynku. Firmy używają różnych strategii marketingowych, aby zaprezentować swoją markę, produkty lub usługi potencjalnym klientom i utrzymać ich w pamięci. Może też służyć do informowania i edukowania klientów na temat produktów lub usług firmy, jej wartości i korzyści, a także na temat różnych aspektów rynku lub branży.

Wartość firmy zależy w dużej mierze od jej reputacji i marki. Silna, dobrze postrzegana przez klientów marka może zwiększyć wartość firmy i sprawić, że będzie atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów, partnerów i nabywców. Aby to osiągnąć, działania marketingowe muszą być dobrze zaplanowane, skierowane do odpowiedniej grupy docelowej i skutecznie komunikować wartość produktu lub usługi.

​Kto zajmuje się działaniami marketingowymi?

Działania marketingowe mogą być prowadzone przez różne podmioty w zależności od preferencji i zasobów organizacji. Mogą się nimi zajmować np. wewnętrzne działy marketingowe, w których skład wchodzą najczęściej kierownik marketingu odpowiadający za zarządzanie strategią marketingową, koordynację zespołu i osiąganie celów marketingowych oraz różnego rodzaju specjaliści – produktowi, SEO, content marketingu czy social media.

Specjaliści od marketingu mogą też pracować w ramach wyspecjalizowanej agencji marketingowej. Agencje mogą oferować szeroki zakres usług albo specjalizować się w jednym z obszarów marketingu. Organizacje mogą też korzystać z usług freelancerów – niezależnych specjalistów w dziedzinie marketingu.

Wybór konkretnego zespołu ludzi zależy do preferencji i zasobów Twojej firmy. Wewnętrzny zespół będzie najlepiej znać Twój produkt, ale może generować duże koszty. Z kolei agencja marketingowa może świetnie znać się na swojej pracy, ale może nie do końca rozumieć Twój produkt. Freelancerzy są z reguły najtańszą opcją, ale nie oferują oni tak rozbudowanych możliwości jak agencje czy wewnętrzny dział marketingu.

​Marketing w Twojej firmie – czy się sprawdzi?

Współcześnie nie wystarczy stworzyć świetnego produktu lub usługi, żeby odnieść rynkowy sukces. Równie ważna jest ich promocja oraz dotarcie do potencjalnie zainteresowanych grup docelowych. Z tego powodu każda firma powinna rozważyć inwestycję w marketing. Nie trzeba zaczynać od rozbudowanych strategii – na początku warto przetestować pojedyncze, odpowiednio dobrane działania, żeby ocenić ich wpływ na sprzedaż Twoich produktów lub usług. Z biegiem czasu warto jednak zwiększać zakres działań – im więcej obszarów marketingu wykorzystasz, tym większa szansa, że dotrzesz do nowych klientów, a sprzedaż Twoich produktów wzrośnie.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.