Kultura

Misja

Naszą misją jest znajdowanie właściwych ścieżek,
które pozwalają zamienić konsumentów w klientów,
dostarczając wyniki przekraczające najśmielsze oczekiwania.

Nasze wartości

Nadrzędnym celem jest dla nas zbudowanie miejsca pracy, w którym każdy, niezależnie od umiejętności z jakimi do nas przychodzi, odnajdzie ludzi wyznających zbieżne mu wartości, przez co będzie mógł realizować się zawodowo oraz dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – sukcesu.

Komunikacja
01

Słuchamy siebie nawzajem z szacunkiem dla drugiej osoby i jej pracy (kultura i szacunek). Nie reagujemy pochopnie (chłodne spojrzenie bez emocji), przez co lepiej się rozumiemy. Jesteśmy precyzyjni w tym co mówimy i piszemy (jasny przekaz informacji, strukturyzacja informacji). W stresujących sytuacjach zachowujemy spokój i nie okazujemy negatywnych emocji (opanowanie).

Nie czytamy sobie w myślach, więc nastawiamy się na przejrzystą komunikację, która eliminuje niedopowiedzenia i niejasne sytuacje. Nie upieramy się, że wiemy lepiej. Zawsze staramy się poznać inny punkt widzenia. Nie boimy się wyrażać swoich pomysłów, nawet gdy są kontrowersyjne (nie boimy się trudnych decyzji).

Podejmujemy świadome decyzje i bierzemy za nie odpowiedzialność (otwartość na opinie).

Komunikacja

Rozwój
02

Mamy świadomość, że nauka to proces ciągły (chęć nauki). Nie boimy się tego i stale rozwijamy nasze umiejętności i kompetencje. Dążymy do tego, by lepiej zrozumieć naszych klientów i ich biznesy (wszechstronność). Poszerzamy wiedzę i umiejętności w branży digital. Jesteśmy na czasie pod kątem technologii, trendów i wydarzeń (out of the box). Dzięki możliwościom, jakie daje nam organizacja, szkolimy się, bierzemy udział w warsztatach, kursach, konferencjach i targach, a jednocześnie stawiamy na samorealizację poprzez zbieranie i wymianę doświadczeń, czytanie, dyskusje i obserwacje.

Dążymy do bycia najlepszymi w tym co robimy i w ten sposób też chcemy być postrzegani na zewnątrz (dążenie do doskonałości).

Jako organizacja musimy zapewnić godne poświęcenia uwagi i wymagające projekty oraz najlepsze możliwe otoczenie, w tym zespół.

Cieszymy się z osiąganych sukcesów, a jednocześnie wyciągamy wnioski z porażek. Praktykujemy myślenie z wyprzedzeniem, aby unikać niespodzianek (wyciągamy wnioski i nie powielamy tych samych błędów, myślimy z wyprzedzeniem).

Rozwój

Zaangażowanie
03

Każdy Twój pomysł, który może usprawnić działanie firmy, ma swoją wartość. Podziel się z nim ze swoim przełożonym, przedstaw na forum w czasie cyklicznych spotkań. Pracując z zaangażowaniem, dajesz dobry przykład swoim współpracownikom i bezpośrednio wpływa to na ewaluację Twojej pracy.

Pokazujesz przez to, że można na Tobie polegać. Nie boisz się wyzwań, ale jednocześnie bierzesz odpowiedzialność za podejmowane przez Ciebie decyzje (odpowiedzialność, podejmowanie wyzwań).

W aktywny sposób angażujesz się w rozwój firmy. Im więcej dasz od siebie, tym bardziej skorzystasz na tym Ty i cały nasz zespół.

Szukasz kreatywnych rozwiązań, które są najlepsze dla całej organizacji, a nie tylko dla Ciebie, czy dla Twojego działu, a Twoje pomysły sprawiają, że rozwijamy się szybciej (kreatywność i pomysłowość).

Z determinacją i konsekwencją realizujesz powierzone Ci zadania (konsekwencja w działaniu i determinacja).

Zaangażowanie

Wsparcie
04

Zawsze znajdujesz czas, by pomagać kolegom i koleżankom w pracy (pomocność). Wiesz, jakie są Twoje mocne strony i jeśli czujesz, że ktoś może skorzystać na Twoim doświadczeniu – oferujesz mu to (gracz zespołowy).

Pomoc oferuj w taki sposób, aby nie urazić drugiej osoby, dając jej do zrozumienia, że czegoś nie potrafi zrobić. Dzięki temu będziesz budzić zaufanie i każdy będzie wiedział, że może na Tobie polegać (godny zaufania).

Kiedy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy nie czekasz na prośbę z ich strony – wychodzisz z inicjatywą (empatia). Jednocześnie, kiedy deklarujesz pomoc, druga osoba wie, że może na Tobie polegać (poczucie gwarancji).

Wsparcie

Orientacja na cel
05

Liczy się dla nas rezultat. Czy to wartość sprzedaży, ROAS, udostępnienia, czy procentowy wzrost ruchu organicznego – zrobimy wszystko, aby dowieść wynik. Zawsze wiemy, co chcemy osiągnąć (mamy świadomość celu).

Patrzymy wszechstronnie, łącząc różne dziedziny i umiejętności tak, aby móc osiągnąć wyznaczone cele (interdyscyplinarność).

Podejmujemy decyzje nie na podstawie przeczuć, ale w oparciu o dane, zawsze potrafiąc świadomie uargumentować swoje działania (decyzje oparte o dane).

Pracujemy w oparciu o wcześniej zaprojektowane strategie, ale nie zapominamy o tym, że każdy projekt jest inny. Jeśli jedna strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z determinacją szukamy rozwiązań, które pozwolą nam je osiągnąć (testowanie strategii).

Dzięki naszej pracowitości zawsze do końca i w terminie realizujemy powierzone nam zadania (dowożenie rezultatów).

Orientacja na cel
Przyczyna istnienia:
Przyczyna istnienia:

Realizacja
celów biznesowych
naszych Klientów

Przyczyna istnienia:
Pasja:
Pasja:

Marketing
oparty
na liczbach

Pasja:
Wizja:
Wizja:

Być najbardziej znaną i polecaną agencją marketingową w Polsce

Wizja:
Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.