Spis treści

13 lutego 20247 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk

​Telemarketing – czym jest i kiedy warto go stosować?

​Telemarketing – czym jest i kiedy warto go stosować?

W świecie, gdzie bezpośredni kontakt z klientem jest na wagę złota, telemarketing wyłania się jako kluczowe narzędzie budowania relacji i zwiększania sprzedaży. Jakie są strategie i techniki, które czynią telemarketing skutecznym sposobem na osiągnięcie biznesowego sukcesu?

Z tego artykułu dowiesz się:

​​Telemarketing – definicja

Telemarketing to forma marketingu bezpośredniego, w której przedstawiciele handlowi używają telefonów, a czasem także systemów telefonicznych z automatycznym wybieraniem numerów, aby kontaktować się z potencjalnymi klientami. Mogą zarówno dzwonić w celu sprzedaży produktów lub usług, jak i odbierać połączenia od klientów. Oprócz tradycyjnych rozmów telefonicznych, telemarketing może obejmować również użycie e-maili oraz internetowych czatów na żywo.

Telemarketing to forma marketingu bezpośredniego, która wykorzystuje rozmowy telefoniczne do promowania produktów lub usług bezpośrednio do konsumentów.

Definicja telemarketingu

W latach 50. XX wieku firmy zaczęły eksperymentować z korzystaniem z telefonów jako narzędzia do bezpośredniego dotarcia do klientów, ale dopiero w latach 70. telemarketing zaczął nabierać na popularności jako skuteczna metoda sprzedaży i obsługi klienta, głównie dzięki rozwojowi technologii telekomunikacyjnych oraz deregulacji branży telekomunikacyjnej w Stanach Zjednoczonych.

W latach 80. i 90. telemarketing przeżywał swój złoty wiek, a wprowadzenie automatycznych systemów wybierania numerów oraz innych narzędzi, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), znacząco zwiększyło efektywność i zakres działania telemarketingu. Rosnąca popularność telemarketingu spotkała się również z krytyką. Wiele osób zaczęło narzekać na niechciane rozmowy, co doprowadziło do wprowadzenia regulacji prawnych, mających na celu ochronę konsumentów. W Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na te skargi, rząd federalny utworzył w 2003 roku National Do Not Call Registry, który pozwala konsumentom zablokować niechciane połączenia.

W XXI wieku, wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, telemarketing zaczął integrować nowe technologie i metody komunikacji. Firmy zaczęły łączyć tradycyjne techniki telemarketingu z cyfrowymi strategiami marketingowymi, aby lepiej docierać do swoich klientów i personalizować swoje oferty.

​​Rodzaje telemarketingu

Telemarketing można podzielić na kilka głównych rodzajów:

 • Telemarketing wychodzący (outbound telemarketing) to forma telemarketingu, w której przedstawiciele firmy inicjują połączenia telefoniczne z potencjalnymi klientami. Celem jest bezpośrednia sprzedaż produktów lub usług, generowanie leadów czy przeprowadzanie ankiet i badań rynkowych. Wymaga dokładnej selekcji osób, do których będą wykonywane połączenia.
 • W telemarketingu przychodzącym (inbound telemarketing) klienci inicjują kontakt z firmą, żeby zamówić produkty, zapytać o usługi lub uzyskać wsparcie techniczne. Ta forma skupia się na obsłudze klienta i jest ważnym elementem budowania pozytywnych relacji.
 • Telemarketing B2B to działania skierowane do innych firm. Zajmuje się sprzedażą produktów lub usług przeznaczonych dla działalności biznesowej, takich jak sprzęt biurowy, oprogramowanie do zarządzania firmą, czy usługi konsultingowe. Wymaga specjalistycznej wiedzy o branży i produkcie, ponieważ rozmowy prowadzone są zazwyczaj z doświadczonymi profesjonalistami.
 • Telemarketing B2C (Business-to-Consumer) to działania telemarketingowe skierowane bezpośrednio do indywidualnych konsumentów. Celem jest sprzedaż produktów lub usług bezpośrednio do osób prywatnych. Często wykorzystuje emocjonalne przekazy marketingowe.
 • Automatyczny telemarketing wykorzystuje zautomatyzowane systemy do nawiązywania połączeń lub wysyłania wiadomości głosowych. Może to obejmować nagrania ofert sprzedaży odtwarzane po odebraniu połączenia przez potencjalnego klienta. Metoda ta może być bardzo efektywna pod względem kosztów, ale często spotyka się z negatywnymi reakcjami ze strony odbiorców.

​Telemarketing a przepisy prawa

Regulacje prawne dotyczące telemarketingu w Polsce opierają się głównie na przepisach RODO i Prawa telekomunikacyjnego, które szczegółowo określają zasady dotyczące marketingu bezpośredniego. Zgodnie z art. 172 tego prawa, używanie telefonów do celów marketingu bezpośredniego jest dozwolone tylko w przypadku, gdy konsument wyraził na to uprzednią zgodę. Zgoda ta nie może być domniemana i musi być wyrażona w sposób jednoznaczny, mogąc być także w każdym czasie wycofana przez konsumenta[1].

W świetle obowiązującego prawa nawet przestrzeganie tzw. zasady dwóch rozmów (gdzie telemarketer dzwoni w celu uzyskania zgody, a po uzyskaniu zgody może zadzwonić ponownie z ofertą), może prowadzić do naruszenia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Już samo nawiązanie połączenia w celu pozyskania zgody na przedstawienie oferty może być uznane za marketing bezpośredni i wymagać spełnienia określonych wymogów prawnych[2].

​​Zastosowania telemarketingu

Telemarketing jest wszechstronnym narzędziem marketingowym, które znajduje zastosowanie w różnych aspektach działalności biznesowej. Oto jego główne zastosowania:

 • Jednym z podstawowych zastosowań telemarketingu jest pozyskiwanie leadów, czyli identyfikowanie potencjalnych klientów zainteresowanych produktem lub usługą. Telemarketerzy mogą zbierać informacje kontaktowe, kwalifikować leady według określonych kryteriów i przygotowywać grunt pod dalsze działania.
 • Telemarketing pozwala bezpośrednio sprzedawać produkty i usług klientom. Przedstawiciele mogą przedstawić ofertę, omówić zalety produktu, odpowiedzieć na pytania, przełamać ewentualne obiekcje klienta i zamknąć transakcję. Może to być skuteczna metoda sprzedaży, ale wymaga indywidualnego podejścia do klienta.
 • Telemarketing jest również używany do umawiania spotkań z potencjalnymi klientami dla zespołu sprzedażowego, co może mieć znaczenie w kontekście B2B.
 • Przedsiębiorstwa wykorzystują telemarketing do przeprowadzania badań rynku, ankiet konsumenckich oraz testowania opinii o produktach lub usługach. Kontakt telefoniczny jest kosztowo efektywną metodą uzyskiwania bezpośredniej informacji zwrotnej od klientów.
 • Telemarketing przychodzący odgrywa ważną rolę w obsłudze klienta, ponieważ konsumenci mogą dzwonić z pytaniami, prośbami o pomoc czy zgłoszeniami serwisowymi
 • Regularny kontakt telefoniczny pomaga utrzymywać i wzmacniać relacje z istniejącymi klientami. Pozwala też informować klientów o nowościach, promocjach, specjalnych ofertach oraz zbierać feedback na temat używanych produktów lub usług.
 • Telemarketing może być skutecznie wykorzystany do odzyskiwania klientów, którzy przestali korzystać z usług lub kupować produkty firmy, żeby poznać powody rezygnacji i proponować rozwiązania zachęcające do powrotu.
 • Regularne kontakty telefoniczne umożliwiają aktualizację i weryfikację danych kontaktowych klientów oraz informacji o nich zawartych w bazach danych. Jest to istotne dla skuteczności dalszych działań marketingowych i sprzedażowych.
 • W niektórych przypadkach, telemarketing jest również wykorzystywany w procesach inkaso, czyli odzyskiwania należności od klientów. Pracownicy mogą delikatnie przypominać o zaległych płatnościach, negocjować warunki spłaty lub informować o konsekwencjach braku uregulowania należności.

​​Narzędzia używane w telemarketingu

Telemarketing wymaga korzystania z różnorodnych narzędzi i technologii. Najczęściej wykorzystywane są m.in.:

 • Automatyczne systemy wybierania numerów (dialery) dzielą się na:
  • Predictive dialer automatycznie wybiera numery telefonów z listy kontaktów przed zakończeniem rozmowy przez agenta. System przewiduje, kiedy agent będzie dostępny i wybiera kolejne numery, co minimalizuje czas oczekiwania między połączeniami.
  • Power dialer wybiera jeden numer telefonu za każdym razem, gdy agent jest dostępny, co jest mniej agresywną metodę wybierania niż predictive dialer.
  • Preview dialer pozwala agentom zapoznać się z informacjami o kliencie przed nawiązaniem połączenia, żeby przygotować się do rozmowy.
 • Systemy CRM gromadzą, analizują i zarządzają informacjami o klientach i potencjalnych klientach. Pozwalają personalizować komunikację, śledzić historię interakcji czy zarządzać leadami.
 • Systemy IVR (interactive voice response) pozwalają klientom na interakcję z systemem telefonicznym firmy za pomocą klawiatury telefonu lub komend głosowych. Stosuje się je do automatyzacji przyjmowania zamówień, udzielania informacji o produkcie oraz przekierowywania połączeń.
 • Oprogramowanie do nagrywania rozmów umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych, co jest przydatne dla celów szkoleniowych, monitorowania jakości, przestrzegania przepisów oraz rozwiązywania sporów.
 • Zaawansowane systemy analizy rozmów używają technologii rozpoznawania mowy i sztucznej inteligencji do analizy treści rozmów. Dzięki nim można identyfikować słowa kluczowe, emocje, tendencje oraz udzielać feedbacku agentom w czasie rzeczywistym.
 • Oprogramowanie do zarządzania kampaniami telemarketingowymi umożliwia planowanie, wykonanie i monitorowanie kampanii telemarketingowych. Pomaga też w segmentacji rynku, alokacji zasobów, ustalaniu harmonogramów pracy agentów oraz analizie wyników kampanii.
 • W obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej narzędzia, takie jak oprogramowanie do współpracy, wirtualne pulpity, VPN-y i rozwiązania chmurowe, umożliwiają agentom telemarketingu efektywną pracę z dowolnego miejsca.
 • Narzędzia szkoleniowe, w tym platformy e-learningowe i symulatory rozmów, pomagają w przygotowaniu agentów do efektywnego prowadzenia rozmów telefonicznych, zarządzania obiekcjami i zamykania sprzedaży.

​Ograniczenia telemarketingu

Jednym z najbardziej dotkliwych ograniczeń telemarketingu jest fakt, że wiele krajów wprowadziło ścisłe regulacje dotyczące telemarketingu. Przepisy te ograniczają możliwości swobodnego kontaktowania się z potencjalnymi klientami, co może utrudniać prowadzenie kampanii telemarketingowych. Telemarketing często jest też postrzegany przez odbiorców jako inwazyjny i irytujący, szczególnie gdy połączenia są wykonywane w nieodpowiednich porach czy dotyczą niechcianych ofert. Może to prowadzić do oporu przed rozmowami telemarketingowymi i zmniejszać efektywność tych działań.

Mimo możliwości pewnej personalizacji rozmowy, telemarketing nie oferuje wizualnych bodźców, które są dostępne w innych formach marketingu, takich jak digital marketing. Może to ograniczać możliwości pełnego przekazania wartości produktu czy usługi. Skuteczny telemarketing wymaga też znaczących inwestycji w szkolenie personelu, technologię oraz bieżące zarządzanie kampanią.

W obliczu rosnącej popularności marketingu cyfrowego, który oferuje zaawansowane możliwości targetowania i analizy, tradycyjny telemarketing może wydawać się mniej efektywny, szczególnie w dotarciu do młodszych grup demograficznych, preferujących cyfrowe kanały komunikacyjne. Nie wolno też zapominać, że prowadzenie kampanii telemarketingowych wiąże się z wieloma wyzwaniami technicznymi.

​​Korzyści z telemarketingu

Telemarketing jest narzędziem sprzedaży, wykorzystywanym w wielu branżach, ponieważ pozwala bezpośrednio kontaktować się z klientami, co zwiększa szanse na zamknięcie sprzedaży. Regularny kontakt telefoniczny pomaga budować relacje z klientami i utrzymywać je, co może prowadzić do powtarzających się transakcji i zwiększonej lojalności konsumenckiej.

Jedną z głównych zalet telemarketingu jest możliwość natychmiastowego zaangażowania klienta. Dzięki rozmowom telefonicznym przedstawiciele mogą od razu odpowiadać na pytania, rozwiązywać wątpliwości i dostosowywać swoje argumenty do indywidualnych potrzeb rozmówcy, co zwiększa szanse na szybką sprzedaż.

Telemarketing może być efektywny kosztowo w porównaniu z innymi metodami sprzedaży, zwłaszcza jeśli jest dobrze zaplanowany i skierowany do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy docelowej.

Dzięki telemarketingowi firmy mogą wybierać grupy odbiorców na podstawie szczegółowych kryteriów demograficznych, geograficznych czy behawioralnych, co pozwala na dostosowanie przekazu do ich specyficznych potrzeb i zwiększa skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych.

Telemarketing jest również cennym narzędziem w procesie badawczym – dzięki rozmowom z konsumentami firmy mogą przeprowadzać badania rynku czy testować zainteresowanie nowymi produktami, co pozwala dostosować ofertę do zmiennych warunków rynkowych i potrzeb klientów.

FAQ

Przypisy

 1. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/telemarketing/
 2. https://www.prawo.pl/biznes/probemy-telemarketingu-ze-stosowaniem-art-172-prawa,450112.html

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.