Spis treści

Słuchaj w: Spotify Słuchaj w: Youtube
09 grudnia 202212 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 02 kwietnia 2024

Doradztwo marketingowe – czym jest i jakie daje korzyści

Słuchaj w: Spotify
Słuchaj w: Youtube
Doradztwo marketingowe – czym jest i jakie daje korzyści
Przesłuchaj ten artykuł

Dział marketingu nie przynosi oczekiwanych efektów? Twoja firma potrzebuje poprawić komunikację w social mediach? W takich sytuacjach warto skorzystać z doradztwa marketingowego. To usługa świadczona przez specjalistów w dziedzinie marketingu, której celem jest pomoc firmom w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii marketingowych.  Może tyczyć się jednego, wydzielonego obszaru działań firmy, ale może też obejmować ich całość. Na czym polegają konsultacje marketingowe i dlaczego warto je rozważyć?

​Czym jest doradztwo marketingowe?

Doradztwo marketingowe to usługa oferowana przez agencje lub specjalistów od marketingu–freelancerów. Doradcy marketingowi mogą Ci pomóc w zakresie analizy rynku, identyfikacji potrzeb klientów, opracowywaniu planów marketingowych i budżetów, a także w wielu innych obszarach, takich jak public relations, optymalizacja sprzedaży czy e-marketing. Celem doradztwa marketingowego jest zwiększenie efektywności działań marketingowych firmy i pomoc w osiągnięciu jej celów biznesowych. Najczęściej osiąga się to przez stworzenie, wspólnie z klientem, strategii marketingowej.

Można ją rozumieć podobnie jak strategię firmy – też zawiera cele do realizacji i określa sposoby działania. Jest zbiorem zasad i aktywności w jednym lub wielu obszarach marketingu, które mają doprowadzić firmę do zamierzonych w niej celów oraz przyczynić się do maksymalizacji zysku.

Innymi słowy, doradztwo marketingowe to proces, w którym eksperci pomagają przedsiębiorstwom zidentyfikować grupy docelowe, wyznaczyć cele reklamowe i stworzyć sposób ich realizacji.

Z doradztwa marketingowego mogą korzystać zarówno nowe firmy, szukające sposobu na zaistnienie na rynku, jak i organizacje z ustabilizowaną pozycją, które chcą poszerzyć swoje możliwości.

Doradztwo marketingowe sprawdza się także w sytuacji, gdy firma posiada już własny dział marketingu, ale nie spełnia on jej oczekiwań.

Różnice pomiędzy doradztwem i szkoleniem

Doradztwo marketingowe i szkolenie to dwa różne pojęcia, ale ich zakresy częściowo się pokrywają.

Doradztwo może skupiać się na całości funkcjonowania firmy, żeby wypracować ogólną strategię, ale może też skoncentrować się też tylko na wąskim wycinku. Najlepiej rozumieć je jako długotrwały proces, wymagający zaangażowania obu stron. Szkolenie, bez względu na długość i zakres, jest zawsze zamknięte i “jednorazowe”. Główna różnica występuje jednak w odniesieniu do sytuacji firmy, lub jego braku – w przypadku szkolenia.

Dla przykładu, jeśli Twoja firma wyśle pracownika na szkolenie z pozycjonowania stron, będzie się on uczyć o nim ogólnie, bez konkretnego odniesienia do działalności przedsiębiorstwa, którego szkolący może nawet nie znać. Ma to na celu poprawę jego wiedzy, żeby mógł z niej korzystać w dowolny sposób, w długim okresie.

Doradztwo marketingowe z analogicznego zakresu będzie bazować na aktualnym położeniu firmy, żeby zaproponować indywidualne rozwiązania w tym obszarze, ale może również posłużyć do wskazania innych miejsc wymagających zmian.

Różnice między szkoleniami i doradztwem są płynne, więc często doradcy stają się także trenerami. Ich zadaniem jest odpowiadać na pytania i służyć radą, więc współpraca z wyspecjalizowaną agencją marketingową w ramach konsultacji marketingowych, to również okazja do poszerzenia wiedzy.

Konsultanci wzbogacają przy okazji know-how firmy zewnętrzną perspektywą, co pozwala spojrzeć na działalność przedsiębiorstwa bez emocjonalnego nacechowania oraz umożliwia trafne porównanie dotychczasowej aktywności z działaniem konkurencji.

Etapy procesu konsultacyjnego

Usługi konsultingowe mogą obejmować bardzo szeroki zakres działań. Analizują wszystkie obszary działania w obszarze marketingu firmy i pozwalają zidentyfikować unikalne cechy danej marki oraz określić jej słabe i mocne strony.

Konsultanci marketingowi przyglądają się m.in. językowi komunikacji, sytuacji na rynku, dotychczasowym aktywnościom i wdrażanym wcześniej planom rozwoju, żeby jak najdokładniej wskazać pola, w których konieczne jest podjęcie działań.

Należy pamiętać, że każda agencja lub freelancer będą podchodzić do sprawy inaczej, ale można wyróżnić kilka głównych kroków w procesie doradztwa marketingowego. W Cyrek Digital, dzielimy konsultacje z klientem na następujące etapy:

​Weryfikacja potrzeb

Pierwszym etapem konsultacji jest zawsze dokładne określenie oczekiwań klienta. Należy ustalić kwestie takie jak potencjał dalszego rozwoju oraz bieżące i przyszłe potrzeby. Na tym etapie właściciel firmy może określić swoje preferencje kierunku działań marketingowych, np. wskazując aktywności konkurencji, które chciałby również podjąć.

Mówiąc inaczej, w trakcie weryfikacji potrzeb konsultanci wychodzą zwykle od ogólnego stwierdzenia „chcę więcej sprzedawać” i dzięki odpowiedziom na kolejne pytania wskazują obszary wymagające poprawy oraz wyznaczają cele i wartości marki.

​Analiza obecnych działań

Równocześnie albo tuż po weryfikacji potrzeb, agencja przystępuje do przeanalizowania dotychczasowych działań klienta. Na tym etapie bada się kwestie takie jak: dotychczasowe kampanie marketingowe, ogólną skuteczność marketingu, wyniki sprzedaży, itd.

Głównym celem tej analizy jest wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, co jest pomocne w kolejnych etapach procesu. Oprócz działań własnych klienta agencja często bada także szerzej segment rynku, w którym działa, żeby lepiej umiejscowić go w kontekście całej branży.

​Opracowanie celów i strategii

Po określeniu skuteczności dotychczasowych działań, grupy docelowej czy wartości marki kolejnym etapem jest wskazanie celów, które mają być realizowane w ramach strategii. Powinna być ona ambitna i spójna, a jednocześnie dopasowana do możliwości finansowych oraz kompetencyjnych firmy.

W strategii określa się też konkretne obszary jej realizacji. Niektóre firmy potrzebować będą całościowego planu obejmującego wiele różnych działań, zaś w innych wystarczy poprawić jeden lub dwa aspekty, żeby przełożyło się to na istotny wzrost efektywności.

​Propozycja współpracy

Z reguły na etapie tworzenia strategii marketingowej pojawia się oferta dalszej współpracy między firmą a agencją. Jej zakres może być różny i jest dopasowywany do potrzeb klienta. Może obejmować pełne wdrożenie i realizację przygotowanej strategii marketingowej, lub wykonanie tylko konkretnych zadań.

Nie zmienia to faktu, że dla agencji, która przygotowała strategię, jej wykonanie może być łatwiejsze niż dla pracowników firmy (np. działu marketingu), a co dopiero innego, zewnętrznego kontrahenta.

​Monitoring wyników

Bez względu na zakres współpracy między agencją a przedsiębiorstwem po opracowaniu i wdrożeniu strategii marketingowej niezbędna jest analiza jej efektów.

Na tym etapie klient ma kontakt z wyspecjalizowanym Account Managerem, a także dostęp do ekspertów z wielu dziedzin. Ich zadaniem jest rozwiewać wątpliwości, odpowiadać na pytania oraz wskazywać kolejne krytyczne obszary. Pozwala to dokładnie określić skuteczność działań, a w przypadku pojawienia się problemów umożliwia modyfikację założeń. ​

​Zakres doradztwa marketingowego

Doradztwo marketingowe nie tylko pozwala określić cele i elementy do poprawy, ale przede wszystkim umożliwia wskazanie konkretnych sposobów i miejsc, w których warto podejmować działania. Jego elementy stanowią również zakres audytu marketingowego, który może być alternatywą do usługi doradczej lub wstępem do dalszych działań.

Żeby osiągnąć zamierzone przez firmę cele, doradca może wskazać kanały i narzędzia, które będą najlepiej je realizować i zweryfikować efektywność działań pod kątem zgodności ze:

Konsulting może więc tyczyć się wszystkich, części lub jednego z niżej wymienionych, przykładowych obszarów marketingu firmy:

​Branding

Głównym zadaniem brandingu jest kreowanie marki. Można przez nią rozumieć zarówno całą firmę, jak i konkretny produkt lub usługę, a czasami wszystko to naraz (np. Adidas, który jednocześnie jest firmą odzieżową, jak również w Polsce synonimem dla obuwia sportowego).

Branding to m.in. takie działania jak: wskazanie cech charakterystycznych marki, określenie istotnych dla niej wartości, wymyślenie jej nazwy, logo i claimu (głównego sloganu marki). Także sposób komunikacji czy wygląd strony internetowej wpływają na branding.

Zadaniem konsultanta w tym zakresie jest zazwyczaj ocena dotychczasowego wizerunku marki, jego dopasowania do grupy docelowej i skuteczności. Może wręcz zasugerować, żeby zmienić logo lub nazwę, jeśli nie są skuteczne.

​Analityka

To zbieranie, przetwarzanie i analiza danych, np. na temat konkretnego produktu, żeby lepiej zarządzać jego wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją. Celem analityki internetowej w obszarze działań marketingowych jest lepsze zrozumienie potrzeb klienta i optymalizacja sprzedaży. Pozwala ona też dokładnie zbadać efekty dotychczasowych działań.

Konsultacje marketingowe w tym zakresie pozwalają przede wszystkim sprawdzić poprawność zbieranych danych, konfigurację narzędzi takich jak Google Analytics oraz przede wszystkim – wyciągnąć z analityki konkretne wnioski.

Na podstawie danych (np. zakupów dokonywanych przez klientów) można np. zbudować personę sprzedażową i precyzyjnie określić wymagania grupy odbiorców. Pozwala to m.in. dopasować język i styl komunikacji do potrzeb klientów i firmy.

​Social media marketing

Media społecznościowe to m.in. serwisy: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok czy Twitter. Każdy z nich odznacza się swoją specyfiką oraz grupą odbiorców i może być użytecznym narzędziem marketingowym.

W ramach działań doradczych agencja może przeanalizować skuteczność przedsiębiorstwa w social media, a także zaproponować sposoby na lepsze dotarcie do klientów i zwiększenie rozpoznawalności za pośrednictwem tego kanału

Rolą doradcy marketingowego jest wskazać, które portale w obszarze działania social media marketingu przyniosą firmie najwięcej korzyści. Na bazie wcześniejszych analiz, może on zaproponować np. działania płatne skierowane do konkretnej grupy docelowej.

SEM i ​SEO

SEM oznacza search engine marketing, marketing w wyszukiwarkach internetowych. Należy przez to rozumieć wszystkie działania marketingowe (zarówno optymalizację stron, jak i kampanie płatne Google Ads), które odbywają się w ramach wyszukiwarki i pozwalają doprowadzić nowy ruch do strony Internetowej.

SEO to z kolei wszystkie działania zmierzające do lepszego pozycjonowania strony internetowej w organicznych wynikach wyszukiwania, głównie wyszukiwarki Google. W ramach SEO przeprowadza się np. optymalizację treści (poprzez tworzenie tekstów z odpowiednimi słowami kluczowymi), optymalizuje kod źródłowy (techniczne SEO), poprawia czas ładowania strony czy dostosowanie do urządzeń mobilnych.

W ramach doradztwa z zakresu SEM i SEO konsultant może przyjrzeć się dotychczasowym działaniom w wyszukiwarkach, żeby zbadać ich skuteczność (i najczęściej określić przyczyny niepowodzenia). Może to wymagać np. przeprowadzenia kompleksowego audytu seo strony Internetowej, ale zaowocuje konkretnymi wytycznymi. Ich wdrożenie zaowocuje wzrostem pozycji w wyszukiwarce oraz pozwoli na lepszą optymalizację kampanii pod kątem wydajności.

​UX

Pojęcie User Experience opisuje całość doznań użytkownika korzystającego np. ze strony internetowej firmy, aplikacji, produktu, usługi, a nawet obsługi posprzedażowej.

W przypadku stron Internetowych, na dobry UX przekładają się elementy takie jak:

  • wygląd,
  • interfejs,
  • funkcjonalność i wygoda,
  • treści,
  • szybkość działania.

Konsultacje marketingowe w tym zakresie pozwolą na zaudytowanie i lepsze zaprojektowanie interfejsów i doświadczeń użytkownika, co przełoży się na zadowolenie klientów i ich przywiązanie w przyszłości.

​Automatyzacja zadań marketingowych (marketing automation)

Intensywnie rozwijający się dział marketingu, który wykorzystuje osiągnięcia nowoczesnej technologii, takie jak uczenie maszynowe i sieci neuronowe. Automatyzacja marketingu pozwala na powierzenie niektórych zadań algorytmom i robotom, co pozwala na optymalizację kosztów oraz skierowanie pracowników do innych obowiązków.

Należy pamiętać, że automatyzacja marketingu wiąże się zwykle ze sporymi kosztami. Doradca powinien wskazać obszary, w których jest ona możliwa, a także zaproponować rozwiązania dostosowane do możliwości finansowych firmy.

​Content marketing

To wszystkie materiały służące do promocji i budowy marki. Artykuły w prasie i portalach branżowych, ale także grafiki, filmy i ebooki. W ramach content marketingu przygotowuje się też webinary czy prezentacje multimedialne oraz wszelkiego rodzaju aplikacje, gry i treści przygotowane do mediów społecznościowych.

Konsultant pomoże spojrzeć na firmowy content z nowej perspektywy. Efektem konsultacji może być kompleksowa strategia contentowa, ale również pojedyncza kampania lub wytyczne zmian w dotychczasowym podejściu.

Jakie są cele doradztwa marketingowego?

Jednym z najważniejszych powodów, który sprawia, że firmy decydują się na usługi konsultingowe jest chęć pozyskania kolejnych leadów i zwiększenia sprzedaży. Profesjonalne działania marketingowe przyczyniają się do poprawy wyników biznesowych firmy, np. poprzez zwiększenie rozpoznawalności jej brandu/ów. Jedną z ról doradztwa marketingowego jest spojrzenie z szerokiej perspektywy i wskazanie obszarów krytycznych, bez których strategia marketingowa nie będzie miała sensu.

Wiele zależy od specyfiki firmy, produktu lub usługi. Może okazać się, że do pozyskiwania leadów wystarczy podjęcie działań np. tylko w obszarze SEO. W innym wypadku niezbędne może być opracowanie kompleksowej strategii marketingowej, która będzie obejmować większość lub wszystkie obszary działalności firmy.

Kto powinien skorzystać z doradztwa marketingowego?

Doradztwo marketingowe może być w określonych sytuacjach pomocne dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na profil działalności czy rozmiar firmy. Jednakże, z usług doradczych powinni skorzystać przede wszystkim:

​Nowi gracze

Zasięgnięcie eksperckiej opinii w zakresie marketingu może być szczególnie przydatne dla osób dopiero zaczynających swoją działalność lub planujących stworzenie firmy.

Konsultant pomoże Ci zbudować profil marki, dopasuje grupę odbiorców oraz przedstawi propozycje pierwszych działań marketingowych, których podjęcie może przyczynić się do udanego startu.

​Wątpiący w swój aktualny marketing

Czasami nakłady na wewnętrzny dział marketingu firmy nie przynoszą oczekiwanych efektów. W takich sytuacjach może pomóc zewnętrzny ekspert. Wskaże obszary, w których popełniane są błędy, a także zaproponuje możliwe rozwiązania problemów, np. stosowne szkolenia czy procesy.

​Budujący własny dział marketingu

Doradztwo może być użyteczne dla firm, które zamierzają zbudować lub właśnie tworzą swój dział marketingu od podstaw.

W tym wypadku konsultant może pomóc w rekrutacji talentów, wyznaczyć pierwsze cele i zarysować strategię, a następnie przez jakiś czas czuwać nad jej realizacją.

Jednocześnie często zdarza się, że rozwinięte działy marketingu konsultują się zewnętrznie. Inny punkt widzenia jest zawsze w cenie i warto sprawdzić, że wiemy czego nie wiemy.

Zdarzają się też takie przypadki, kiedy dyrektor ds. marketingu lub sam dyrektor marketingu chce zweryfikować pracę swojego działu, konsultując się zewnętrznie i audytując procesy marketingowe pod kątem jakości i efektywności.

​Zwiększający zasięg

Doradztwo marketingowe bywa pomocne nawet dla firm z już ugruntowaną pozycją i sporymi zasobami finansowymi. Konsultanci mogą w takim przypadku wskazać obszary, w których możliwy jest najszybszy dalszy rozwój.

Wielu konsultantów marketingowych to jednocześnie tzw. growth hackerzy, czyli specjaliści łączący umiejętności marketingowe, sprzedażowe, analityczne i technologiczne w celu maksymalizacji wzrostu firmy. Ich wiedza i analizy będą nieocenione w określeniu, gdzie potencjalnie można zainwestować wolne środki.

​Działający spontanicznie

Problemem wielu firm jest podejmowanie nieprzemyślanych działań marketingowych. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia nie przynosi to oczekiwanych skutków i zniechęca do dalszej aktywności. Specjalista może takim organizacjom pomóc wypracować strategię i procesy, które pozwolą na jej skuteczną realizację i osiągnięcie zakładanych celów.

Koszty doradztwa marketingowego

Nie da się jednoznacznie określić, jakie mogą być ostateczne koszty doradztwa marketingowego, bo wszystko zależy od jego zakresu i kształtu. Jeśli Twoja firma poprosi konsultanta tylko o analizę dotychczasowych działań, będzie to kosztować mniej niż w przypadku analizy, opracowania i prezentacji strategii, nadzorowania jej wdrożenia oraz monitorowania efektów.

​Korzyści z zastosowania doradztwa marketingowego

Skorzystanie z usługi doradztwa marketingowego może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pomaga uniknąć działań nieprzynoszących efektów. Dobry konsultant, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, może podsunąć rozwiązania dostosowane do wyzwań, przed którymi aktualnie stoi firma.

Niektóre z korzyści doradztwa marketingowego to:

​Wzrost znaczenia marki

Agencja marketingowa jest w stanie zidentyfikować najważniejsze cechy brandu, a także dobrać środki niezbędne do budowy pozytywnego wizerunku firmy lub oferowanych przez nią produktów czy usług.

Znajdzie to przełożenie na większą świadomość marki wśród klientów, co wpłynie na wszystkie inne aspekty jej działania.

​Lepsze wyniki sprzedażowe

Jeśli efekty sprzedaży nie pokrywają się z poniesionymi kosztami reklamy, doradztwo marketingowe pomoże określić i usunąć przyczyny takiego stanu rzeczy. Wskazanie błędów to prosta droga do podjęcia działań naprawczych.

Należy jednak pamiętać, że nie ma prostych rozwiązań, a na poziom konwersji mogą wpływać różne czynniki. Rolą konsultanta jest je identyfikować i przekazywać wszystko to, co pozwala zmodyfikować założenia marketingowe w celu maksymalizacji sprzedaży.

​Lepsze relacje z klientami

Jednym z zadań konsultanta może być analiza komunikacji brandu w obrębie firmy i na zewnątrz. Może ona pomóc w opracowaniu języka i stylu, które będą lepiej dostosowane do potrzeb firmy i klientów. .

Lepszy zwrot z inwestycji w reklamę

Doradztwo marketingowe może pomóc Twojej marce w wypracowaniu konkretnych pomysłów, których wdrożenie pozwoli podnieść ROI działań. Konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc mogą jeszcze przed rozpoczęciem implementacji wskazać obszary krytyczne, w których mogą występować największe trudności. Pozwala to ustrzec się przed ukrytymi kosztami i zoptymalizować budżet wydawany na reklamę.

Dlaczego niektóre firmy nie wierzą w marketing?

Główną przyczyną powątpiewania w skuteczność marketingu przez część przedsiębiorców jest brak przekonania, że realnie przekłada się on na wyniki biznesowe.

Nie bagatelizują oni roli reklamy jako takiej i często od początku do końca określają jej wygląd i zasięg, ale brak doświadczenia oraz wiedzy sprawia, że nie przynosi to oczekiwanych skutków.

Rozwiązaniem może być skorzystanie z doradztwa marketingowego. Konsultant nie tylko przeanalizuje dotychczasowe działania firmy, ale również wskaże miejsca, w których wciąż popełnia błędy i podsunie możliwe rozwiązania. Może też przygotować konkretny plan działania, który będzie zawierać mierzalne i pozostające w zasięgu możliwości przedsiębiorstwa cele.

Własny dział marketingu czy konsultacje zewnętrzne – co jest lepsze?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od zakresu i intensywności podejmowanych działań. W niektórych sytuacjach lepiej sprawdzi się własny zespół marketingu, np. gdy opracowano już strategię, a jej wdrożenie odpowiada kompetencjom członków zespołu.

Czasami jednak skorzystanie z doradztwa może być bardziej opłacalne niż zlecanie kolejnych zadań działowi marketingu. Będzie to na pewno korzystniejsze, jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze wyspecjalizowanego zespołu lub dopiero jest w trakcie jego budowy.

Pomoc konsultanta marketingowego może być niezbędna w przypadku konieczności podjęcia działań w konkretnym obszarze, w którym brakuje nam kompetencji wewnętrznie. Skorzystanie z porad ekspertów w danej dziedzinie przynosi lepsze skutki niż podejmowanie amatorskich działań na własną rękę.

Dużym plusem doradztwa marketingowego jest fakt, że można się na nie zdecydować na każdym etapie rozwoju firmy. Pomoc specjalistów może być nieoceniona, gdy Twoja firma dopiero rozpoczyna działalność biznesową, ale może być równie skuteczna w przypadku chęci zwiększania zasięgu. Doradcy posiadają świeżą perspektywę i wiedzę, dzięki której identyfikacja miejsc wymagających poprawy oraz budowa strategii mogą być efektywniejsze niż w przypadku wewnętrznego działu.

Bez względu na powody i okoliczności, doradztwo marketingowe niemal w każdym przypadku może przynieść pozytywne skutki Twojej firmie. Dlatego warto z niego skorzystać, przynajmniej raz, ponieważ może ono przyczynić się do lepszych wyników biznesowych i tym samym całkowicie odmienić działalność przedsiębiorstwa.

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z usług doradztwa marketingowego

Pokażemy Ci właściwe ścieżki. Wykorzystaj nasze doświadczenie w marketingu. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.