Spis treści

Słuchaj w: Spotify Słuchaj w: Youtube
26 maja 20237 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 29 stycznia 2024

Guerilla marketing – co to jest i jak go wykorzystać?

Słuchaj w: Spotify
Słuchaj w: Youtube
Guerilla marketing – co to jest i jak go wykorzystać?
Przesłuchaj ten artykuł

Guerilla marketing burzy schematy tradycyjnych reklam i angażuje odbiorców w nietypowy sposób. Choć niesie za sobą pewne ryzyko, jego korzyści sprawiają, że warto wziąć go pod uwagę w strategii marketingowej. Czym wyróżnia się marketing partyzancki? Jak zaplanować skuteczną kampanię guerilla marketingową?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest guerilla marketing?

Guerilla marketing (inaczej marketing partyzancki; guerilla to używane w języku angielskim słowo pochodzenia hiszpańskiego oznaczające partyzanta) to nietradycyjna strategia marketingowa polegające na korzystaniu z niespodziewanych i kreatywnych technik promocyjnych w celu osiągnięcia maksymalnego efektu za minimalne koszty. Ta strategia została nazwana na cześć taktyk partyzanckich polegających na korzystaniu z elementu zaskoczenia do osiągnięcia celów.

Guerilla marketing ma na celu osiągnięcie maksymalnego efektu przy minimalnym budżecie, wykorzystując pomysłowość i oryginalność. Nie polega na tradycyjnych formach reklamy, takich jak reklamy telewizyjne czy ogłoszenia prasowe, ale raczej na wykorzystaniu nietypowych i często interaktywnych form promocji, które angażują konsumentów w niezapomniane doświadczenia.

Definicja guerilla marketing

Techniki guerilla marketingu obejmują różne formy reklamy, takie jak reklamy ambientowe, infiltracyjne, wiralowe czy street marketing (marketing uliczny). Często są projektowane tak, aby wywołać silne emocje i zapaść w pamięć, co sprzyja przekazywaniu informacji „z ust do ust”. Guerilla marketing może być bardzo skuteczny, ale również ryzykowny, ponieważ nie zawsze jest przewidywalny, jak odbiorcy zareagują na nietradycyjne kampanie.

Kluczowymi cechami guerilla marketingu są:

 • Niewielkie koszty – celem jest osiągnięcie jak największego efektu z jak najmniejszym wkładem finansowym.
 • Kreatywność i innowacyjność – guerilla marketing polega na tworzeniu unikalnych, zaskakujących i zapadających w pamięć kampanii.
 • Element zaskoczenia – guerilla marketing wykorzystuje element zaskoczenia, aby przyciągnąć uwagę odbiorców.
 • Bezpośrednie zaangażowanie odbiorców – kampanie często projektuje się tak, aby zaangażować odbiorców, np. poprzez interakcje w mediach społecznościowych czy na ulicy.

Historia guerilla marketingu

Guerilla marketing po raz pierwszy został opisany przez Jaya Conrada Levinsona w jego książce „Guerilla Marketing”, która miała premierę w 1984 roku. Levinson przedstawił koncepcję marketingu partyzanckiego jako odpowiedź na tradycyjne, kosztowne techniki marketingowe. Zalecał, aby firmy skupiały się na tworzeniu trwałych relacji z klientami, a nie tylko na sprzedaży produktów.

Zasugerował też, że małe firmy mogą skutecznie konkurować z dużymi korporacjami, korzystając z kreatywnych i niskobudżetowych technik marketingowych. Choć guerilla marketing jest często stosowany przez małe firmy i start-upy z ograniczonymi budżetami, także większe firmy czasami korzystają z tej strategii, aby zaskoczyć i zaangażować swoją publiczność.

Od tamtego czasu koncepcja guerilla marketingu zyskała na popularności i została przyjęta przez wiele firm na całym świecie. Techniki ewoluowały wraz z rozwojem technologii, obejmując elementy, takie jak marketing wirusowy, marketing w mediach społecznościowych, event marketing czy inne.

Guerilla marketing a ambient marketing

Guerilla marketing i ambient marketing często używane są zamiennie. Oba terminy odnoszą się do nietradycyjnych technik marketingowych, ale różnią się w kilku kluczowych aspektach.

Ambient marketing, podobnie jak guerilla marketing, wykorzystuje otoczenie (np. przestrzeń miejską) i kontekst, w którym znajduje się reklama, aby wzmocnić przekaz i zainteresować odbiorców. Celem jest reklama, która wygląda jak integralna część środowiska, w którym się znajduje. Przykłady to reklamy na chodnikach, schodach czy środku ulicy.

Guerilla marketing może korzystać z tych samych technik, co ambient marketing, ale może również stosować inne, bardziej angażujące odbiorców. Różnicą jest też legalność działań – w przypadku marketingu partyzanckiego działania są czasami prowadzone na granicy prawa.

Guerilla marketing a buzz marketing

Guerilla marketing i buzz marketing często nakładają się na siebie i współtworzą większe kampanie. Obie metody koncentrują się na generowaniu „szumu” wokół marki (stąd nazwa buzz marketing), ale różnią się stosowanymi technikami. W buzz marketingu strategia polega na tworzeniu czynnika „wow”, który staje się tematem rozmów (i jednocześnie elementem marketingu szeptanego), a informacje o produkcie lub marce są przekazywane dalej za pośrednictwem mediów społecznościowych, rekomendacji od znajomych itp. Często wykorzystuje też współpracę z influencerami.

Korzyści z guerilla marketingu

Guerilla marketing oferuje wiele korzyści dla firm i marek. Pozwala firmom wybić się ponad tłum tradycyjnych reklam i przyciągnąć uwagę odbiorców dzięki niekonwencjonalnym kampaniom. Pozwala też osiągnąć znaczący efekt reklamowy przy niskich kosztach. W porównaniu do tradycyjnych mediów reklamowych oferuje tańsze i bardziej elastyczne metody promocji.

Guerilla marketing angażuje odbiorców w interaktywne i emocjonujące sposoby. Często wywołuje silne emocje i zapada w pamięć odbiorców. To sprawia, że chętniej dzielą się swoimi doświadczeniami i opowiadają innym o ciekawych kampaniach reklamowych. Dzięki zaskakującym kampaniom pomaga firmom zwiększyć świadomość marki i przyciąga uwagę mediów.

Marketing partyzancki daje firmom możliwość eksperymentowania, testowania nowych pomysłów i wykorzystywania nietypowych sposobów promocji. Ta swoboda twórcza sprzyja innowacyjności i odkrywaniu nieszablonowych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ nietradycyjne kampanie mogą nie zawsze odnieść zamierzony efekt.

Ograniczenia i wyzwania guerilla marketingu

Jednym z głównych wyzwań guerilla marketingu jest ryzyko negatywnej reakcji ze strony odbiorców. Nietradycyjne kampanie mogą być postrzegane jako natrętne, irytujące lub nieodpowiednie, co może wpływać negatywnie na markę. Ponadto nieprzewidywalność reakcji odbiorców może wpływać na sposób, w jaki marka jest postrzegana.

Kolejnym ograniczeniem są kwestie prawne i regulacyjne. Niektóre działania guerilla marketingowe mogą łamać prawa własności intelektualnej, zasady prywatności, przepisy dotyczące reklamy zewnętrznej lub przepisy bezpieczeństwa publicznego. Konieczne jest więc świadome przestrzeganie przepisów prawnych, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Innym wyzwaniem jest brak długotrwałego efektu. Guerilla marketing często opiera się na efekcie zaskoczenia, więc kampanie tego rodzaju mogą nie przekładać się na trwałe korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Aby utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie odbiorców, konieczne jest ciągłe inwestowanie w działania marketingowe i rozwijanie strategii.

Warto też pamiętać, że nietypowe kampanie często trudno poddać precyzyjnemu pomiarowi i ocenie wyników. Tradycyjne wskaźniki efektywności, takie jak liczba odsłon czy konwersji, mogą być trudne do uchwycenia w przypadku guerilla marketingu. W tym wypadku pomiar skuteczności kampanii wymaga zastosowania bardziej subiektywnych kryteriów, takich jak opinie o marce czy wzrost świadomości.

Jak wdrożyć guerilla marketing w strategii marketingowej?

Wdrożenie guerilla marketingu w strategii marketingowej wymaga starannego planowania i realizacji. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu skutecznego wdrożenia guerilla marketingu:

Zdefiniuj cele

Na początku określ, co osiągnąć za pomocą guerilla marketingu. Czy chodzi o zwiększenie świadomości marki, generowanie większego zaangażowania odbiorców czy promowanie konkretnego produktu? Wyraźne określenie celów pomoże Ci skoncentrować się na odpowiednich działaniach.

Poznaj swoją grupę docelową

Zrozumienie potrzeb, preferencji i zachowań Twoich odbiorców jest kluczowe w skutecznej strategii guerilla marketingu. Aby je poznać, przeprowadź badania rynku, analizuj demografię, zachowania zakupowe i preferencje odbiorców.

Wybierz odpowiednie techniki i bądź kreatywny

Guerilla marketing oferuje szeroki wybór technik i narzędzi. Wybierz te, które najlepiej odpowiadają Twojej marki i mogą przyciągnąć uwagę odbiorców. Bez względu na formę pamiętaj, że guerilla marketing opiera się na kreatywności i innowacyjności. Wyjdź poza schematy i szukaj nietypowych rozwiązań.

Planuj i realizuj

Sporządź szczegółowy plan kampanii guerilla marketingowej, w którym określisz cele, kalendarz działań, budżet i środki do dyspozycji. Pamiętaj o uwzględnieniu możliwych reakcji odbiorców i reakcji na nie. Ponieważ marketing partyzancki często balansuje na granicy prawa, powinieneś także przeanalizować możliwe konsekwencje prawne. Następnie przejdź do realizacji planu i monitoruj wyniki.

Analizuj i ucz się

Po zakończeniu kampanii wykonaj analizę jej efektywności. Zbierz wszystkie możliwe dane, oceniaj wyniki i porównaj z założonymi celami. Wyciągnij wnioski i lekcje na przyszłość, aby poprawić i dostosować swoje strategie marketingowe. Pamiętaj, że guerilla marketing może wiązać się z pewnymi ryzykami. Dlatego ważne jest, aby stale monitorować reakcje odbiorców, reagować na ich opinie i dostosowywać swoje działania.

Przykłady guerilla marketingu

Pamiętaj, że działania guerilla marketingowe powinny być dopasowane do specyfiki marki, grupy docelowej i celów kampanii. Kreatywność, zaskoczenie i wywołanie emocji są kluczowe dla skuteczności guerilla marketingu. Oto kilka ogólnych przykładów działań guerilla marketingowych:

 • Reklama ambientowa – czyli reklamy w nietypowych i nieoczekiwanych miejscach, takich jak chodniki, perony kolejowe, ściany budynków czy parki. Inne przykłady to reklamy na kubkach do kawy czy torbach na zakupy, które są noszone przez ludzi i generują szeroki zasięg reklamy.
 • Marketing wirusowy – tworzenie treści i kampanii content marketingowych z potencjałem do szybkiego rozprzestrzeniania się (powinny być zabawne, inspirujące lub kontrowersyjne) np. w social media i generowania dużego zasięgu organicznego
 • Akcje street marketingowe – w guerilla marketingu często wykorzystuje się miejsca publiczne i wydarzenia, takie jak festiwale, koncerty czy imprezy sportowe, do prowadzenia kampanii promocyjnych. Może to obejmować rozdawanie próbek produktów, organizację happeningów czy interaktywnych gier. W guerilla marketingu wykorzystuje się też flash moby, performance czy niezapowiedziane pokazy.
 • Interaktywne instalacje – marketing partyzancki charakteryzuje się interaktywnością, więc często wykorzystuje gry uliczne, interaktywne plakaty czy instalacje wizualne. Można także wykorzystać graffiti i street art w celu promowania marki lub produktu na ulicach.
 • Wykorzystanie elementu tajemnicy – tajemnicze, nieprecyzujące marki lub produktu plakaty i billboardy reklamowe budzą ciekawość i pobudzają odbiorców do interakcji lub poszukiwania dodatkowych informacji.
 • AR (augmented reality) lub VR (virtual reality) – za pomocą tych technologii można stworzyć interaktywne doświadczenia z marką na ulicach, w centrach handlowych czy na wydarzeniach.
 • Guerilla marketing wykorzystujący samochody – zamalowanie samochodów firmowych w nietypowe wzory lub umieszczenie na nich kreatywnych reklam może przyciągnąć uwagę podczas jazdy po mieście.

Konkretnym przykładem skutecznej i kreatywnej kampanii guerilla marketingowej była akcja promocyjna filmu „Deadpool”. Wykorzystywała ona m.in. profile social media Ryana Reynoldsa, który odgrywał rolę tytułowego Deadpoola, na których „bezpośrednio” się on wypowiadał. Deadpool doczekał się także swojego konta na Tinderze.

Kampania promocyjna filmu Deadpool na Tinderze

Innym przykładem jest kampania określona przez internautów jako Fiji Girl. Jej założenie było bardzo proste – Kelleth Cuthbert, kanadyjska modelka i aktorka, która w trakcie gali Złotych Globów w 2019 roku przechadzała się po czerwonym dywanie z tacą pełną wody Fiji i ustawiała się do zdjęć na drugim planie. Prosty zabieg wygenerował bardzo duże zainteresowanie wokół marki.

Kampania promocyjna wody Fiji

Kampanie guerilla marketingowe często wykorzystują elementy otoczenia. Marketingowcy szczególnie upodobali sobie przystanki komunikacji publicznej, co pokazuje np. kampania firmy Mattel. Wykorzystała ona przystanek autobusowy, żeby wypromować nową odsłonę lalki Barbie.

Kampania Mattel promująca lalkę Barbie

Czy guerilla marketing sprawdzi się w Twojej marce?

Guerilla marketing to kreatywna strategia promocji, która wykorzystuje nietradycyjne i zaskakujące działania w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców i wyróżnienia marki spośród konkurencji. Oferuje wiele korzyści, takich jak wyróżnienie się spośród tradycyjnych reklam, minimalne koszty oraz generowanie szumu i rozmów o Twojej marce wśród odbiorców i mediów.

Jednak marketing partyzancki zawsze wiąże się z ryzykiem negatywnej reakcji odbiorców, problemy z reputacją oraz konflikty prawne i regulacyjne. Jego wdrożenie wymaga starannego planowania, kreatywności i monitorowania reakcji odbiorców. Może on przynieść wymierne korzyści Twojemu brandowi, ale należy pamiętać o dopasowaniu strategii do specyfiki marki, grupy docelowej i celów kampanii.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.