Spis treści

08 kwietnia 202411 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 23 kwietnia 2024

Migracja sklepu internetowego – co to jest i jak ją przeprowadzić?

Migracja sklepu internetowego – co to jest i jak ją przeprowadzić?

Migracja sklepu internetowego może być obarczona wieloma wyzwaniami, ale jest niezbędna w rozwoju biznesu. Jak dzięki niej poprawić funkcjonalności i bezpieczeństwo sklepu oraz doświadczenia zakupowe klientów?

Z tego artykułu dowiesz się:

Migracja sklepu internetowego – definicja

Migracja sklepu internetowego to proces przenoszenia danych, ustawień i funkcjonalności z jednej platformy e-commerce na inną lub aktualizacji obecnej wersji platformy do nowszej. Służy to poprawie wydajności, bezpieczeństwa i funkcjonalności sklepu, a także doświadczeń użytkowników i sprzedaży. Może to obejmować transfer danych produktów, informacji o klientach, historii zamówień, a także elementów związanych z wyglądem i działaniem sklepu.

Jednym z głównych powodów migracji sklepu internetowego jest potrzeba korzystania z platformy oferującej lepsze wsparcie, większą skalowalność i nowe funkcjonalności. Szybko rosnące sklepy mogą w pewnym momencie uznać, że obecna platforma nie spełnia już ich potrzeb pod względem wydajności i możliwości integracji z innymi narzędziami, takimi jak systemy ERP, narzędzia do automatyzacji marketingu czy analizy danych.

Migracja sklepu internetowego to proces przenoszenia danych, ustawień i funkcjonalności sklepu z jednej platformy e-commerce na inną w celu poprawy jego wydajności, bezpieczeństwa i możliwości adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Definicja migracji sklepu internetowego

Innym czynnikiem mogą być wysokie koszty utrzymania i personalizacji obecnej platformy. Niektóre z nich wymagają sporych inwestycji w dostosowanie i utrzymanie, szczególnie gdy sklep potrzebuje specjalistycznych funkcji. Decyzja o migracji może też wynikać z chęci poprawy doświadczenia użytkownika poprzez szybsze ładowanie stron, lepszą responsywność czy nowoczesne interfejsy użytkownika.

Ważnym czynnikiem jest też bezpieczeństwo – ze względu na zagrożenia cybernetyczne właściciele sklepów muszą regularnie aktualizować swoje systemy, aby zapewnić ochronę danych klientów, a starsze platformy mogą nie otrzymywać częstych aktualizacji bezpieczeństwa, co czyni je podatnymi na ataki.

Rodzaje migracji sklepu internetowego

Migracja sklepu internetowego to proces, który można realizować na różne sposoby, ale warto pamiętać, że poszczególne typy migracji różnią się między sobą zakresem zmian, stopniem skomplikowania oraz potencjalnym ryzykiem.

Migracja treści charakteryzuje się relatywnie niskim ryzykiem, ponieważ dotyczy przenoszenia statycznych elementów, takich jak opisy produktów czy artykuły. Podobny poziom ryzyka wiąże się z migracją SEO, w której przenosi się metadane i elementy ważne dla pozycjonowania sklepu w wyszukiwarkach – przy prawidłowym przeprowadzeniu może to nawet poprawić jego widoczność.

Średnim ryzykiem obarczone są migracja sklepu na inną platformę e-commerce lub aktualizacja obecnej platformy do nowszej wersji. Wymagają one przeniesienia znacznych ilości danych, w tym informacji o produktach, zamówieniach i klientach, co może wpływać na ciągłość działania sklepu. Aktualizacja wersji platformy, choć często wspierana przez jej twórców, może z kolei przynieść wyzwania związane z kompatybilnością wtyczek lub zmianami w kodzie.

Najwyższe ryzyko niesie ze sobą migracja infrastruktury hostingowej, czyli przeniesienie sklepu na inny serwer hostingowy lub do chmury, ze względu na potencjalne przestoje i ryzyko utraty danych. Jeszcze bardziej złożona, a przez to ryzykowna, jest migracja systemów, która oprócz zmiany hostingu obejmuje też przeniesienie danych, aktualizację platformy i wprowadzenie nowych funkcji.

Aby minimalizować ryzyko (bez względu na jego rozmiar) trzeba przygotować szczegółowy plan migracji, a także prowadzić testy w środowisku deweloperskim przed wprowadzeniem zmian na żywo. Pomocne może być również tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych przed rozpoczęciem migracji oraz uważne monitorowanie sklepu po zakończeniu procesu.

Etapy migracji sklepu internetowego

Migrację sklepu internetowego można podzielić na kilka etapów:

Planowanie i analiza

Pierwszym i zarazem jednym z najważniejszych kroków jest dokładne planowanie. Na początku migracji trzeba określić jej cele – muszą być one jasno zdefiniowane, ponieważ będą kierować całym procesem migracji i pomogą w końcowej ocenie.

Następnie należy przeprowadzić analizę potrzeb biznesowych. Pomaga ona zidentyfikować, co jest niezbędne dla działalności sklepu, jakie funkcjonalności są najbardziej wartościowe dla klientów i które procesy wymagają optymalizacji, co pozwala ustalić priorytety migracji.

Ważne jest też określenie potencjalnych wyzwań, takich jak niekompatybilność danych między platformami czy problemy z zachowaniem pozycji w wyszukiwarkach internetowych. Wczesna identyfikacja pozwala przygotować strategie rozwiązania lub minimalizacji wpływu problemów na proces migracji.

Kolejnym krokiem jest stworzenie szczegółowego harmonogramu migracji, który powinien określać najważniejsze zadania do wykonania, ich kolejność, a także przypisać odpowiednie zasoby i określić osoby odpowiedzialne za każdy z etapów.

Oprócz powyższych, należy też przejrzeć obecną platformę sklepu. Dzięki temu można określić, które dane (np. informacje o produktach, dane klientów czy historie zamówień) muszą zostać przeniesione, jakie funkcjonalności sklepu trzeba odtworzyć na nowej platformie i które integracje zewnętrzne (np. z systemami płatności, dostawami, czy narzędziami marketingowymi) wymagają ponownej konfiguracji.

Wybór platformy docelowej

Pierwszym krokiem w procesie wyboru nowej platformy jest określenie potrzeb biznesowych. W tym celu warto zadać sobie pytania, jakie są najważniejsze punkty bólu obecnej platformy i jak nowa platforma może je rozwiązać. Odpowiedzi pomogą zawęzić wybór do platform, najlepiej odpowiadających Twoim oczekiwaniom.

Następnie trzeba spojrzeć w przyszłość i rozważyć, jakie mogą być przyszłe wymagania biznesowe. Twój biznes będzie rósł, a razem z nim będzie zwiększała się liczba transakcji, produktów i użytkowników. Oznacza to, że platforma e-commerce powinna być skalowalna i nie powinna powodować potrzeby kolejnej migracji. Nowa platforma powinna również oferować szereg funkcji i narzędzi, które pomogą rozwijać biznes, takich jak narzędzia do zarządzania zapasami, możliwości personalizacji i segmentacji klientów czy wsparcie dla różnych metod płatności.

Nawet najlepsza platforma może czasem sprawiać problemy, więc dobrze jest wybrać taką, która oferuje solidne wsparcie techniczne. Dostępność zasobów edukacyjnych, aktywna społeczność użytkowników i deweloperów oraz szybki dostęp do pomocy technicznej mogą ułatwić zarządzanie sklepem internetowym.

Przygotowanie danych do migracji

Przygotowanie danych do migracji obejmuje nie tylko selekcję i ekstrakcję danych z obecnej platformy, lecz także ich oczyszczanie, weryfikację i ewentualne transformacje, by pasowały do struktury i wymagań nowego systemu.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich danych potrzebnych w nowym sklepie. Dotyczy to przede wszystkim informacji o produktach, w tym opisów, cen, zdjęć, stanów magazynowych, a także danych kategorii i atrybutów produktów. Ważne są też dane dotyczące klientów – ich dane kontaktowe, historie zakupów, a także informacje o statusie kont i historii interakcji z serwisem.

Następnie należy wyczyścić dane, co może obejmować usunięcie duplikatów, korektę błędów, uzupełnienie brakujących informacji czy też standaryzację formatów danych (np. jednolity format numerów telefonów czy adresów e-mail).

Eksport danych z obecnej platformy powinien umożliwiać ich dalsze przetwarzanie i import do nowego systemu. W tym celu stosuje się łatwe w obsłudze formaty plików, takie jak CSV lub XML. Przed eksportem trzeba zapoznać się z wymaganiami nowej platformy odnośnie do struktury danych i dostosować do nich format eksportowanych informacji. Nie wolno też zapominać, że struktura danych nowej platformy może czasami różnić się od obecnej, więc konieczne może być przekształcenie danych.

Testowanie i konfiguracja platformy docelowej

Podczas testowania funkcjonalności nowej platformy należy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie najważniejsze procesy działają poprawnie. Obejmuje to przeglądanie i zarządzanie produktami, proces zakupu, zarządzanie zamówieniami, funkcjonalności kont użytkowników, a także obsługę promocji i rabatów.

Równie ważne są testy wydajności – pozwalają one upewnić się, że nowa platforma będzie w stanie obsługiwać obciążenie związane z ruchem użytkowników i transakcjami w sklepie. W tym celu należy sprawdzić czas ładowania stron, efektywność procesów zakupowych oraz ogólną responsywność systemu.

Niezbędne jest sprawdzenie bezpieczeństwa danych klientów i transakcji. Testy bezpieczeństwa powinny objąć weryfikację mechanizmów szyfrowania, zabezpieczeń przed atakami zewnętrznymi, jak SQL injection czy cross-site scripting oraz sprawdzenie polityk dotyczących prywatności i ochrony danych użytkowników.

Równolegle do testów trzeba skonfigurować ustawienia nowej platformy dotyczące wyglądu sklepu, metod płatności, opcji dostawy, stawek podatkowych oraz integrację z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy ERP, systemy CRM czy systemy księgowe. Ważna jest także integracja z zewnętrznymi systemami i usługami.

Migracja

Właściwa migracja sklepu internetowego decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia. Rozpoczyna się od przeniesienia wszystkich przygotowanych i zweryfikowanych danych do nowego środowiska, czyli:

  • danych produktów, w tym opisów, cen, zdjęć, kategorii oraz atrybutów,
  • danych klientów, w tym informacji o kontach, historii zakupów i preferencjach,
  • historii zamówień.

Przenieść trzeba również zestaw funkcji, szablonów i wtyczek stosowanych w poprzedniej wersji sklepu. Obejmuje to wszystko – od niestandardowych modułów, po integracje zewnętrzne, które wspierają unikalne procesy biznesowe sklepu.

Jednym z największych wyzwań podczas migracji jest minimalizacja wpływu na bieżącą działalność sklepu. Proces migracji powinien być niezauważalny dla klientów, ale wymaga to starannego planowania i migracji w godzinach o najniższym ruchu. Trzeba też szybko rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się w trakcie przenoszenia danych, aby płynnie przywrócić pełną operacyjność sklepu.

Optymalizacja SEO

Optymalizacja SEO w kontekście migracji sklepu internetowego jest niezwykle ważna, ponieważ wpływa na zachowanie, a w najlepszym przypadku na poprawę widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Rozpoczyna się ona od analizy słów kluczowych oraz oceny obecnej pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu można zidentyfikować frazy, na które sklep jest już dobrze pozycjonowany, i słowa oferujące możliwości wzrostu. Pozwala to zaplanować strategię treści i strukturę nowej platformy, aby jak najbardziej odpowiadała wymogom wyszukiwarek.

Optymalizacja SEO podczas migracji musi uwzględniać zachowanie istniejącej struktury URL lub wprowadzenie przekierowań 301, jeśli zmiany są niezbędne. Pozwala to zachować wartość linków przychodzących i eliminuje błędy 404, które mogą negatywnie wpłynąć na ranking.

Migracja jest świetną okazją do optymalizacji metadanych (tytułów, opisów meta oraz nagłówków), aby lepiej odzwierciedlały treść strony i dopasowanie do fraz. Należy też zoptymalizować treść na stronach produktowych, kategorii oraz w innych ważnych sekcjach sklepu.

W optymalizacji SEO nie wolno zapominać o doświadczeniach użytkowników na urządzeniach mobilnych. Równie ważne jak optymalizacja treści są poprawa szybkości ładowania stron oraz optymalizacja pod kątem responsywności i wydajności.

Testy po migracji

Po zakończeniu procesu migracji danych do nowej platformy e-commerce niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej serii testów. Powinny one rozpocząć się od weryfikacji danych przeniesionych na nową platformę – wszystkie informacje o produktach, w tym opisy, ceny, zdjęcia oraz kategorie powinny być poprawnie zaimportowane i wyświetlane bez błędów. Ważna jest też weryfikacja danych klientów oraz historii zamówień.

Kolejnym krokiem jest przetestowanie funkcjonalności sklepu, zarówno podstawowych, takich jak nawigacja, wyszukiwanie produktów, filtrowanie i sortowanie, jak i zaawansowanych, np. personalizacji oferty, programów lojalnościowych czy funkcji społecznościowych.

Następnie należy przetestować cały proces zakupu – od dodania produktu do koszyka, przez wybór opcji dostawy i płatności, aż po finalizację zamówienia i generowanie potwierdzeń. Powinny one obejmować różne scenariusze, takie jak zakupy przez niezalogowanych użytkowników, wykorzystanie kuponów rabatowych czy realizację zamówień wieloproduktowych.

W następnej kolejności można przejść do testowania integracji z zewnętrznymi systemami, takimi jak systemy płatności, narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, systemy zarządzania łańcuchem dostaw oraz inne narzędzia marketingowe i analityczne. Dane powinny być prawidłowo wymieniane między systemami, a wszystkie zintegrowane funkcje powinny działać bez zakłóceń.

Uruchomienie i optymalizacja

Pierwszym krokiem po uruchomieniu sklepu jest monitorowanie jego wydajności. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma nie tylko śledzenie parametrów technicznych, takich jak czas ładowania stron czy działanie na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics 4, pozwalają zrozumieć jak klienci poruszają się po sklepie oraz gdzie spędzają najwięcej czasu. Na podstawie tych danych można szybko rozwiązywać problemy.

Długoterminowa strategia optymalizacji sklepu powinna obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i merytoryczne. Optymalizacja pod kątem SEO, usprawnienie ścieżek zakupowych, personalizacja oferty na podstawie zachowań i preferencji użytkowników, a także ciągłe ulepszanie interfejsu użytkownika poprawiają zaangażowanie klientów i zwiększają konwersje. Dobrze jest w tym celu zbierać opinie o sklepie, ponieważ dostarczają one wskazówek na temat możliwości poprawy jego działania.

Utrzymanie wysokiego poziomu dostępności i wydajności sklepu oznacza natomiast konieczność monitorowania infrastruktury hostingowej, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi i bieżące aktualizacje oprogramowania.

Możliwe trudności w migracji sklepu internetowego

Jedną z największych obaw podczas migracji jest ryzyko utraty danych, zarówno informacji o produktach, danych klientów, jak i historii transakcji. Może to wynikać z niekompletnego eksportu, błędów w procesie przenoszenia lub niepoprawnego importu danych do nowej platformy.

Różnice w strukturach danych między platformami mogą czasami prowadzić do problemów z kompatybilnością, co utrudnia bezpośrednie przeniesienie informacji. Mogą one dotyczyć zarówno formatu danych, jak i specyficznych funkcjonalności, które mogą nie być dostępne na nowej platformie. Wiele sklepów internetowych korzysta z zewnętrznych usług i narzędzi, takich jak systemy płatności czy narzędzia do e-mail marketingu. Migracja może utrudnić lub zakłócić integracje.

Migracja, zwłaszcza jeśli nie jest odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona, może spowodować przestoje w dostępności sklepu, problemy z realizacją zamówień czy trudności z dostępem do kont klientów i historii zakupów.

Zmiana platformy często wiąże się ze zmianą struktury URL, co bez odpowiednich działań może negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie sklepu internetowego w wyszukiwarkach. Bez stosowania przekierowań 301 i optymalizacji SEO, sklep może stracić zdobyte pozycje, co przełoży się na spadek organicznego ruchu.

Kompleksowość procesu migracji może prowadzić do przekroczenia pierwotnie zakładanych budżetów. Dodatkowe koszty mogą wynikać z potrzeby dostosowania niestandardowych funkcji, zakupu nowych wtyczek czy z dłuższego niż zakładano czasu potrzebnego na zakończenie migracji.

Narzędzia stosowane w migracji sklepu internetowego

Migracja sklepu internetowego to skomplikowany proces, więc stosuje się w nim różnorodne narzędzia:

  • Narzędzia do eksportu/importu danych (np. CSV Import Export czy WooCommerce Importer/Exporter) pozwalają eksportować dane z obecnej platformy do plików w standardowych formatach, takich jak CSV lub XML. Ułatwiają też przenoszenie katalogów produktów, danych klientów, informacji o zamówieniach i innych kluczowych informacji.
  • Specjalistyczne narzędzia do migracji bazy danych (np. MySQL Workbench czy Microsoft SQL Server Migration Assistant) są potrzebne, gdy struktura danych źródłowych i docelowych znacząco się różni. Pomagają mapować i transformować dane tak, aby pasowały do nowej struktury bazy danych, zachowując przy tym ich integralność i spójność.
  • Migracja sklepu internetowego wymaga ścisłej współpracy między różnymi zespołami i specjalistami. Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Asana, Trello czy Jira, umożliwiają planowanie zadań, monitorowanie postępów i komunikację między uczestnikami projektu.
  • Narzędzia, takie jak Selenium czy TestComplete, pozwalają automatyzować testy funkcjonalności nowego sklepu.
  • Narzędzia analityczne i monitorujące, takie jak Google Analytics czy New Relic, są kluczowe do śledzenia wydajności nowej platformy. Stosuje się je do monitorowania ruchu użytkowników, zachowań na stronie, czasów ładowania i innych metryk.
  • Narzędzia SEO, takie jak Google Search Console, Moz czy Semrush, pomagają w monitorowaniu i optymalizacji pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania. Umożliwiają analizę słów kluczowych, identyfikację problemów z indeksacją oraz zarządzanie przekierowaniami 301.
  • W trakcie migracji często konieczne jest wprowadzenie przekierowań 301, aby zapewnić, że linki zewnętrzne i indeksowane strony prowadzą do odpowiednich miejsc w nowym sklepie. Narzędzia do zarządzania przekierowaniami, często wbudowane w platformy e-commerce lub dostępne jako dodatki (np. Redirection w WordPress), minimalizują negatywny wpływ migracji na SEO.

Samodzielna migracja sklepu internetowego a migracja dokonana przez agencję

Samodzielna migracja sklepu internetowego może być atrakcyjna ze względu na potencjalne oszczędności kosztów oraz możliwość poznania nowej platformy przez wewnętrzny zespół. Aby przeprowadzić ją bezproblemowo, trzeba jednak posiadać odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie w zarządzaniu sklepami internetowymi. Nie wolno też zapominać, że samodzielna migracja niesie ze sobą ryzyko błędów, szczególnie w optymalizacji SEO, zachowaniu integralności danych czy testach. Brak doświadczenia w specyficznych aspektach może prowadzić do przestojów w działalności sklepu, utraty danych czy spadku pozycji w wyszukiwarkach.

Inną opcją jest migracja dokonana przez agencję marketingową, specjalizującą się w obsłudze sklepów internetowych. Daje dostęp do bogatego doświadczenia i wiedzy specjalistów, a także narzędzi i metodologii, które mogą zwiększyć efektywność procesu migracji. Właściciel sklepu może skupić się na działaniach biznesowych, a techniczne aspekty migracji powierzyć profesjonalistom. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z wyższymi kosztami początkowymi i może ograniczać bezpośrednią kontrolę nad niektórymi aspektami procesu.

Rola migracji sklepu internetowego

Migracja sklepu internetowego często poprawia jego wydajność i funkcjonalności. Nowoczesne platformy e-commerce oferują opcje personalizacji, lepsze możliwości zarządzania treścią i wydajniejsze procesy zakupowe, co może znacząco poprawić doświadczenia użytkowników i zwiększyć konwersję. Inną podstawą korzyścią jest fakt, że migracja na nową i regularnie aktualizowaną platformę zwiększa ogólne bezpieczeństwo sklepu.

Migracja daje też właścicielom sklepów możliwość skalowania działalności. Nowa platforma może zapewnić większą elastyczność, co pozwoli sklepowi rozwijać się bez technologicznych ograniczeń. W tym kontekście warto też zauważyć, że migracja może być bardziej opłacalnym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie, ponieważ mimo dużych kosztów początkowych, może przyczynić się do redukcji koszty operacyjne i poprawy ROI.

Migracja sklepu internetowego wpływa też na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Nowe platformy często są lepiej zoptymalizowane pod kątem SEO, oferują lepszą strukturę stron, szybsze ładowanie i lepszą kompatybilność z urządzeniami mobilnymi, co może poprawić widoczność sklepu w Internecie i przyciągnąć więcej ruchu organicznego.

FAQ

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany migracją sklepu internetowego?

Wypełnij formularz
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.