Spis treści

16 sierpnia 20234 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

ROI – co to jest i jak obliczyć?

ROI – co to jest i jak obliczyć?

Wskaźnik ROI (Return on Investment) stanowi kluczowy element w ocenie efektywności inwestycji w świecie biznesu. Pozwala przedsiębiorcom mierzyć stopę zwrotu z wydatków, od strategii marketingowych po zakupy sprzętu.

Z tego artykułu dowiesz się:

ROI – definicja

ROI to skrót od angielskiego wyrażenia Return On Investment, co dosłownie oznacza zwrot z inwestycji. Najczęściej jest stosowany do mierzenia efektywności działań marketingowych i reklamowych, szczególnie w zakresie performance marketingu. ROI wyraża się procentowo i oblicza według wzoru:

ROI = (Zysk z inwestycji - Koszt inwestycji) * Koszt inwestycji * 100%

Na przykład, jeśli firma zainwestowała kapitał w wysokości 1000 złotych, a kwota zysku netto wyniosła 1200 złotych, to ROI wynosi:

ROI = (1200 – 1000) / 1000 * 100% = 20%

W tym przypadku inwestor uzyskał 20% zwrotu z inwestycji, czyli jego zysk wyniósł 20% wartości poniesionych kosztów.

ROI pozwala mierzyć realny zysk (lub stratę) osiągniętą przez firmę. Aby prawidłowo je obliczyć, w zainwestowanym kapitale należy uwzględnić nie tylko budżet mediowy na zakup reklam na Facebooku czy w Google, ale również wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak wynagrodzenia pracowników i agencji. Kwotę zysku netto należy rozumieć jako przychód firmy po odjęciu kosztów poniesionych na reklamę.

ROI na poziomie 15% oznacza, że za każdą wydaną złotówkę firma zyskuje 15 groszy. Gdyby wynosiło -15%, byłaby to strata 15 groszy na każdą wydaną złotówkę.

ROI (Return on Investment) to procentowy wskaźnik pokazujący stosunek zysku netto do kosztów początkowej inwestycji.

Definicja ROI.

ROI może przyjmować zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości procentowe. Gdy współczynnik konwersji będzie wysoki, a koszty reklamy i pozyskania klienta niskie, wartość będzie dodatnia. Ujemna – w odwrotnej sytuacji.

Zastosowanie ROI

Wskaźnik ROI o narzędzie służące do oceny opłacalności inwestycji. Wyraża on stosunek uzyskanego zysku do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Oto kilka typowych zastosowań wskaźnika ROI:

 • Analiza inwestycji w aktywa – firmy używają ROI do oceny opłacalności zakupu nowego sprzętu, maszyn lub nieruchomości.
 • Marketing i reklama – ROI można stosować, aby ocenić efektywność kampanii reklamowych, porównując uzyskane przychody do kosztów ich przeprowadzenia.
 • Projekty IT – wartość inwestycji w nowe technologie czy systemy informatyczne często jest oceniana za pomocą ROI.
 • Szkolenia i rozwój pracowników – organizacje mogą używać ROI, aby ocenić opłacalność programów szkoleniowych, porównując korzyści z większej wydajności pracowników do kosztów szkoleń.
 • Rozwój produktu – Twoja firma może ocenić, czy warto wprowadzać nowy produkt na rynek, analizując potencjalny zwrot z inwestycji.
 • Inwestycje finansowe – zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni używają ROI do oceny opłacalności różnych instrumentów inwestycyjnych.
 • Decyzje strategiczne – ROI może być używany do oceny i porównania różnych możliwości strategicznych, takich jak przejęcia, fuzje czy ekspansja na nowe rynki.

Warto zauważyć, że choć ROI jest wskaźnikiem bardzo użytecznym, nie uwzględnia on wielu czynników, takich jak ryzyko, czas trwania inwestycji czy wartość pieniądza w czasie. Dlatego przy podejmowaniu decyzji finansowych zawsze warto korzystać z różnych wskaźników i metod analizy.

Przyczyny niskiego ROI

Niski wskaźnik ROI wskazuje, że uzyskane zyski w stosunku do poniesionych inwestycji były niewystarczające lub wręcz negatywne. Podczas oceny ważne jest, aby dokładnie analizować wszystkie czynniki i dostosować strategię biznesową w odpowiedzi na identyfikowane problemy. Dzięki temu można zwiększyć szanse na osiągnięcie lepszego wskaźnika zwrotu z inwestycji w przyszłości. Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do niskiego ROI. Oto kilka z nich:

 • Inwestycja w projekty, które nie przynoszą oczekiwanych zysków, może prowadzić do niskiego ROI. Może ona być wynikiem złej oceny rynku, niewłaściwej analizy konkurencji lub braku badań nad preferencjami klientów.
 • Jeżeli koszty operacyjne są zbyt wysokie w porównaniu do przychodów, może to znacząco wpłynąć na spadek ROI.
 • Wysokie wydatki na marketing i reklamę, które nie przynoszą oczekiwanych wyników w postaci zwiększenia sprzedaży czy zdobycia nowych klientów, mogą obniżyć ROI.
 • Zmieniające się warunki rynkowe, takie jak rosnąca konkurencja, nowe regulacje czy niespodziewane kryzysy, mogą wpływać na wyniki inwestycji.
 • Opóźnienia w realizacji inwestycji mogą zwiększyć koszty i opóźnić możliwość uzyskania zysków.
 • Zbyt niskie ceny mogą nie pokrywać kosztów, a zbyt wysokie mogą odstraszać klientów.
 • Firmy, które nie inwestują w innowacje, mogą nie wytrzymać konkurencji z nowymi produktami lub usługami wprowadzanymi na rynek przez inne przedsiębiorstwa.
 • Jeśli Twoja firma nie dostosowuje się do potrzeb i preferencji klientów, jest zagrożona spadkiem sprzedaży i niskim ROI.
 • Niewłaściwe alokowanie lub zarządzanie zasobami może prowadzić do niewykorzystania pełnego potencjału inwestycji.
 • Recesja, inflacja, zmieniające się stopy procentowe czy inne makroekonomiczne czynniki mogą wpływać na rentowność inwestycji.

Sposoby poprawy ROI

Poprawa wskaźnika ROI jest celem wielu przedsiębiorstw, ponieważ pozwala zwiększyć efektywność wydatków i inwestycji. Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim przeprowadzić analizę kosztów i zidentyfikować obszary, w których można oszczędzać bez utraty jakości. Może to obejmować renegocjację umów z dostawcami czy wykorzystanie technologii do automatyzacji pewnych procesów.

Jeśli Twoja firma posiada szeroką gamę produktów lub usług, warto skupić się na przynoszących największy dochód lub odznaczających się największym potencjałem wzrostu. Warto również postawić na jakość produktu – jeśli jest wysoka, klienci mogą być bardziej skłonni płacić więcej lub polecać ofertę innym, co przekłada się na wyższy ROI.

W poprawie ROI równie ważne jest zrozumienie klienta. Można to osiągnąć przez analizę danych i badania rynku, które mogą przełożyć się na skuteczniejsze strategie marketingowe. Także monitorowanie skuteczności kampanii reklamowych i dostosowywanie ich na podstawie wyników może poprawić ROI z działań marketingowych.

Zmotywowani, dobrze przeszkoleni pracownicy mogą znacząco zwiększyć efektywność i produktywność, co przekłada się na wyższy ROI. Również wdrożenie nowych technologii czy systemów w dłuższej perspektywie może przynosić znaczne oszczędności i zwiększać efektywność, choć początkowo może generować koszty

Inne sposoby zwiększenia ROI to np. dywersyfikacja inwestycji czy wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem. Pozwala to zminimalizować potencjalne straty i zwiększa szanse na pozytywny zwrot z inwestycji. Podsumowując, najważniejszym przykazaniem w poprawie ROI jest zachowanie elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany – może to pomóc utrzymać lub zwiększyć zyski Twojej firmy.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.