Spis treści

15 września 20239 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 20 marca 2024

​Largest Contentful Paint (LCP) – czym jest, jak mierzyć i jak poprawić?

​Largest Contentful Paint (LCP) – czym jest, jak mierzyć i jak poprawić?

Largest Contentful Paint (LCP) to jedna z kluczowych metryk Core Web Vitals, które wpływają na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. Poprawa tej metryki może zauważalnie wpłynąć na wydajność strony i doświadczenie użytkownika.

Z tego artykułu dowiesz się:

​Largest Contentful Paint – definicja

Largest Contentful Paint (LCP) to jedna z metryk Core Web Vitals [obok First Input Delay (FID) i Cumulative Layout Shift (CLS)] i jest często używana przez webmasterów i deweloperów do optymalizacji wydajności stron internetowych. Jest to wskaźnik, który mierzy czas, w którym największy element widoczny na stronie jest wyświetlany w pełni. W praktyce może to być duży obraz, film, blok tekstu czy inny duży element interfejsu użytkownika.

LCP pomaga zrozumieć, jak szybko użytkownik jest w stanie zobaczyć główną treść strony. Jest to ważne dla doświadczenia użytkownika, ponieważ strony, które wolno się ładują, mogą być frustrujące i prowadzić do zwiększonej liczby odrzuceń. Według wytycznych Google i Web Vitals, wartości dla Largest Contentful Paint (LCP) można podzielić na trzy kategorie:

 • Dobre – poniżej 2,5 sekundy. To optymalny czas, w którym główny element treści na stronie powinien być w pełni załadowany.
 • Średnie – między 2,5 a 4 sekundy. W tym zakresie użytkownik zauważy pewne opóźnienia, ale doświadczenie zwykle nie jest zbyt negatywne.
 • Złe – powyżej 4 sekund. Wartości w tym zakresie są uznawane za nieakceptowalne i zdecydowanie wpływają na negatywne doświadczenie użytkownika, co może również wpłynąć na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

Largest Contentful Paint mierzy czas, w którym największy element treści na stronie zostaje w pełni załadowany i wyrenderowany.

Definicja Largest Conentful Paint.

Wartości te są ogólnymi wytycznymi i najlepiej jest dążyć do jak najniższego czasu LCP dla poprawy doświadczenia użytkownika i potencjalnie lepszej wydajności w wynikach wyszukiwania.

​Metryki powiązane z Largest Contentful Paint

Metryki wydajności stron internetowych często są ze sobą powiązane, ponieważ wpływają na różne aspekty doświadczenia użytkownika. Oto kilka metryk, które są często związane z Largest Contentful Paint (LCP) i dlaczego:

 • Time to First Byte – mierzy czas, jaki upływa od momentu, w którym użytkownik rozpoczyna żądanie strony, do momentu, gdy serwer zaczyna odsyłać pierwszy bajt danych. Jeżeli TTFB jest długi, może to opóźnić wyświetlanie najważniejszego elementu na stronie (LCP).
 • First Contentful Paint – mierzy czas od momentu, w którym strona zaczyna się ładować, do momentu, w którym pierwszy element (tekst, obraz, itd.) jest renderowany na ekranie. O ile FCP daje ogólny obraz szybkości ładowania strony, to LCP koncentruje się na najważniejszym elemencie. Wpływają one na siebie nawzajem – jeśli FCP jest niski, istnieje większa szansa, że LCP również będzie niski.
 • Interaction to Next Paint (INP) – określa czas, w jakim strona odpowiada na daną interakcję użytkownika. Wysoki LCP może negatywnie wpływać na INP – jeśli poszczególne elementy strony strona ładują się wolno, to czas odpowiedzi na interakcję użytkownika prawdopodobnie też będzie dłuższy.
 • First Input Delay – chociaż koncentruje się na interaktywności strony, a nie na wydajności renderowania, długie LCP może zasugerować, że strona jest zasobochłonna, co w efekcie może wpłynąć również na FID. Jeżeli dużo zasobów jest używanych do renderowania głównego elementu, może to opóźnić reakcję strony na pierwszą interakcję użytkownika.
 • Cumulative Layout Shift – mierzy niestabilność układu strony podczas jej ładowania. Jeśli element, który jest mierzony przez LCP, zmienia swoje położenie podczas ładowania strony, może to wpłynąć na CLS. Optymalizując LCP, warto również zwrócić uwagę na stabilność układu, aby nie wpłynąć negatywnie na CLS.
 • Speed Index – metryka mierząca, jak szybko zawartość strony jest wizualnie wyświetlana podczas ładowania. Obejmuje różne aspekty wydajności strony, w tym LCP.

​Largest Contentful Paint a SEO

Largest Contentful Paint (LCP) jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej i jednym z elementów, na które zwraca uwagę Google podczas rankingu stron w SERP. Wyszukiwarka dąży do tego, żeby pierwsze strony w wynikach wyszukiwania były nie tylko treściwie i merytorycznie zgodne z zapytaniem użytkownika, ale również szybko się ładowały i były użyteczne. Z tego powodu Google formalnie wprowadził metryki Core Web Vitals, w tym LCP, jako jedne z sygnałów rankingowych w maju 2021 roku. Strony z lepszymi wynikami w tych metrykach mają potencjalnie większe szanse na wyższe pozycje.

Warto też pamiętać, że wolno ładujące się strony mogą być frustrujące dla użytkowników i prowadzić do wyższych wskaźników odrzuceń, co może wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Poprawa LCP może zatem przyczynić się do zwiększenia zadowolenia użytkownika i zmniejszenia współczynnika odrzuceń. Strony, które szybko się ładują, często też mają wyższy współczynnik konwersji. Poprawa LCP może więc nie tylko wpłynąć na ranking w wynikach wyszukiwania, ale również na skuteczność strony w zakresie osiągania określonych celów.

Google od lat jako domyślne traktuje indeksowanie „mobile-first”, co oznacza, że wydajność strony na urządzeniach mobilnych jest coraz bardziej istotna dla SEO. Metryki Core Web Vitals, w tym LCP, są mierzone zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych, co sprawia, że optymalizacja LCP jest szczególnie ważna w kontekście SEO dla urządzeń mobilnych.

​Largest Contentful Paint – działanie

Largest Contentful Paint skupia się na tym, jak szybko główne, widoczne treści są dostępne dla użytkownika. LCP działa w następujący sposób:

 • Kiedy użytkownik wpisuje adres URL w przeglądarce lub klika na link, proces ładowania strony się rozpoczyna.
 • Przeglądarka zaczyna pobierać różne zasoby niezbędne do wyświetlenia strony, takie jak HTML, CSS, JavaScript i media (obrazy, wideo itp.).
 • Po pobraniu zasobów przeglądarka zaczyna proces renderowania strony.
 • Przeglądarka identyfikuje, który element na ekranie jest największy pod względem powierzchni. Może to być obraz, wideo, tekst w dużym elemencie blokowym, itd.
 • Czas, w którym ten największy element zostaje całkowicie wyświetlony na ekranie, jest mierzony jako LCP.

LCP koncentruje się na największym elemencie, który może być jednym z następujących:

 • Elementy `img`
 • Elementy `image` wewnątrz elementu `svg`
 • Elementy `video` (pierwsza klatka)
 • Elementy z tłem ustawionym przez CSS (np. `background-image`)
 • Bloki tekstu w dużych elementach blokowych

Poprawa LCP jest jednym z kluczowych kroków w optymalizacji wydajności strony internetowej, co ma pozytywny wpływ na doświadczenie użytkownika i może również pomóc w SEO.

​Metody poprawy Largest Contentful Paint

Oto kilka metod, które mogą pomóc w optymalizacji Largest Contentful Paint:

​Optymalizacja obrazów

Jedną z najpopularniejszych metod poprawy wskaźników LCP jest optymalizacja obrazów. Najczęściej dokonuje się tego następującymi metodami:

 • Kompresja obrazów jest techniką redukcji rozmiaru plików graficznych, co przyspiesza ich ładowanie na stronie internetowej. Wykorzystując specjalistyczne narzędzia do kompresji, można znacząco zmniejszyć wielkość obrazów, minimalizując jednocześnie utratę jakości.
 • Wybór formatów obrazów optymalizowanych pod kątem kompresji, takich jak WebP, jest kluczowy dla poprawy wydajności strony. Format WebP oferuje znacząco mniejsze rozmiary plików przy zachowaniu dobrej jakości, co przyspiesza ładowanie strony i poprawia doświadczenie użytkownika.
 • Zastosowanie lazy loading dla obrazów, które nie są od razu widoczne, optymalizuje wydajność strony. Technika ta polega na opóźnionym ładowaniu zasobów graficznych, co przyspiesza inicjalne ładowanie strony i poprawia metryki takie jak Largest Contentful Paint.
 • Ustalanie jasnych wymiarów dla obrazów na stronie jest istotne dla poprawy doświadczenia użytkownika i wydajności. Określone wymiary zapobiegają przesunięciom układu, znane jako Cumulative Layout Shift (CLS), i umożliwiają przeglądarce szybsze renderowanie strony, co korzystnie wpływa na metrykę Largest Contentful Paint.

​Optymalizacja CSS

Optymalizacja CSS jest kluczowym elementem w dążeniu do lepszej wydajności i użyteczności strony internetowej. Poprawnie zoptymalizowane arkusze stylów mogą znacząco przyspieszyć ładowanie strony, poprawiając metryki takie jak Largest Contentful Paint i ogólną satysfakcję użytkownika. Dokonuje się tego za pomocą metod, takich jak:

 • Wyodrębnienie i wczytanie tylko krytycznego CSS niezbędnego do wyświetlenia widocznej części strony “above the fold” jest ważną techniką optymalizacji. Pozwala to na szybsze renderowanie najważniejszych elementów strony, co poprawia metrykę Largest Contentful Paint i ogólne doświadczenie użytkownika.
 • Zastosowanie atrybutów `async` lub `defer` dla niekrytycznych arkuszy stylów CSS może znacząco przyspieszyć ładowanie strony. Umożliwiają one opóźnienie parsowania i wykonywania skryptów do momentu, gdy strona jest już częściowo załadowana, co poprawia Largest Contentful Paint.
 • Usuwanie niepotrzebnych reguł CSS, które nie wpływają na wyświetlanie strony, jest kluczowe dla optymalizacji wydajności. Dzięki temu arkusz stylów staje się lżejszy, co przyspiesza jego ładowanie i poprawia metryki, takie jak Largest Contentful Paint.

​​Optymalizacja JavaScript

Optymalizacja JavaScript jest istotna w kontekście poprawy metryki Largest Contentful Paint i może znacząco przyspieszyć renderowanie strony. Żeby to zrobić, warto zastosować poniższe metody:

 • Używanie atrybutów `async` lub `defer` dla skryptów JavaScript, które nie są krytyczne dla początkowego wyświetlenia strony, może znacząco optymalizować jej wydajność.
 • Usuwanie lub opóźnianie ładowania niezbędnego kodu JavaScript może znacząco wpłynąć na poprawę LCPaint. Dzięki temu strona szybciej wyświetla kluczowe treści.
 • Zastosowanie dzielenia kodu, znanego jako code splitting, dla dużych bibliotek i modułów JavaScript, umożliwia ładowanie tylko tych fragmentów kodu, które są rzeczywiście potrzebne, co skraca czas ładowania strony.

​Optymalizacja serwera

Optymalizacja serwera jest niezbędna dla poprawy metryki Largest Contentful Paint, która odzwierciedla szybkość ładowania najważniejszych elementów strony. Warto w tym celu zastosować takie metody:

 • Kompresja zasobów to metoda redukowania rozmiaru plików, co przyspiesza ich przesyłanie z serwera do klienta, poprawiając Largest Contentful Paint.
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej polega na przechowywaniu często używanych zasobów na urządzeniu użytkownika, co zmniejsza obciążenie serwera i przyspiesza ładowanie strony.
 • Optymalizacja bazy danych ma na celu efektywniejsze zarządzanie danymi, co przyspiesza generowanie dynamicznych treści na stronie.
 • Wykorzystanie CDN może rozproszyć zasoby na wiele lokalizacji geograficznych, co znacząco przyspiesza ich dostarczanie i poprawia LCP.
 • Zredukuj Time to First Byte. Optymalizując serwer, na przykład przez użycie pamięci podręcznej czy zmniejszenie obciążenia bazy danych, możesz skrócić TTFB i poprawić LCP.
 • Implementacja protokołów takich jak HTTP/3 czy QUIC może zwiększyć szybkość ładowania zasobów i skrócić czas potrzebny na uzyskanie dobrej wartości LCP.

​Inne techniki

Poza optymalizacją CSS, JavaScript i serwera, istnieje wiele innych technik, które mogą pomóc w poprawie metryki Largest Contentful Paint:

 • Zarządzanie zasobami multimedialnymi, czyli odpowiednie formatowanie, kompresja i lazy loading dla obrazów i filmów mogą znacząco wpłynąć na poprawę metryki Largest Contentful Paint.
 • Zastosuj techniki wstępnego ładowania i wstępnego pobierania. Ich użycie dla krytycznych zasobów może znacząco przyspieszyć ich dostępność, poprawiając czas ładowania najważniejszych elementów strony i metrykę LCP.
 • Odraczaj ładowanie niekrytycznych fontów. Upewnij się, że fonty ważne dla czytelności i estetyki strony są wczytywane jako pierwsze, co poprawia Largest Contentful Paint i doświadczenie użytkownika.
 • Popraw Cumulative Layout Shift (CLS) przez ustalenie wymiarów dla elementów multimedialnych i graficznych oraz przez unikanie dynamicznego wstawiania treści. Pamiętaj, że narzędzia takie jak Google PageSpeed Insights czy Lighthouse mogą pomóc zidentyfikować, które aspekty strony najbardziej potrzebują optymalizacji w kontekście LCP.

​Pomiar Largest Contentful Paint

Pomiar Largest Contentful Paint (LCP) jest możliwy na kilka sposobów, a wybór odpowiedniej metody może zależeć od kontekstu, w jakim chcesz dokonać pomiaru i Twoich potrzeb. Niezależnie od wyboru regularny pomiar LCP i innych wskaźników wydajności jest kluczowy dla utrzymania wysokiej jakości doświadczenia użytkownika i poprawy SEO. Oto kilka narzędzi i metod do pomiaru LCP:

 • Narzędzia Google
  • Page Speed Insights – narzędzie online od Google, które analizuje wydajność strony na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Pokazuje metrykę LCP wraz z innymi wskaźnikami wydajności.
  • Lighthouse – narzędzie dostępne w przeglądarkach Chrome, które można uruchomić bezpośrednio z narzędzi dla programistów (`DevTools`). Lighthouse również generuje raport, w którym LCP jest jednym z głównych wskaźników.
  • Google Search Console – w zakładce „Core Web Vitals” możesz zobaczyć dane LCP dla różnych URL-i na Twojej stronie, zebrane z rzeczywistego ruchu użytkowników.
 • Przeglądarkowe narzędzia dla programistów
  • Chrome DevTools – możesz zobaczyć LCP w zakładce „Performance” w Chrome DevTools. Po zarejestrowaniu wydajności strony metryka LCP zostanie zaznaczona na osi czasu.
  • Firefox Developer Tools – podobnie jak w Chrome Firefox oferuje narzędzia dla programistów, ale są mniej szczegółowe w kontekście Core Web Vitals.
 • Programowanie i API
  • Web Vitals JavaScript Library – to biblioteka JS, którą można zintegrować z kodem strony, aby mierzyć Core Web Vitals, w tym LCP, w czasie rzeczywistym.
  • PerformanceObserver API – zaawansowani programiści mogą użyć natywnego API dostępnego w przeglądarkach do monitorowania LCP i innych wskaźników wydajności.
 • Monitorowanie na Żywo i Analityka
  • Istnieje wiele narzędzi dostępnych na rynku, takich jak New Relic czy GTmetrix, które oferują monitorowanie wydajności strony w czasie rzeczywistym.
  • Google Analytics – możesz również skonfigurować Google Analytics do śledzenia LCP i innych Core Web Vitals za pomocą zdarzeń i niestandardowych metryk.

​Korzyści z poprawy Largest Contentful Paint

Poprawa Largest Contentful Paint (LCP) może przynieść szereg korzyści, takich jak lepsze doświadczenie użytkownika i wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Kiedy strony ładują się szybciej, użytkownicy są mniej skłonni je opuszczać, co zwiększa prawdopodobieństwo interakcji i osiągnięcia celów biznesowych, na przykład dokonania zakupu lub zapisania się na newsletter. Ponadto szybkość ładowania strony jest jednym z czynników, które Google bierze pod uwagę w algorytmie rankingu, więc poprawa LCP może również wpłynąć na SEO. W efekcie strony z lepszym LCP mogą oczekiwać wyższego ruchu na stronie i lepszej konwersji.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.