Spis treści

31 marca 20238 min.
Damian Kowal
Damian Kowal
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Lazy loading – jak wpływa na Twoją stronę?

Lazy loading – jak wpływa na Twoją stronę?

Szybkość ładowania strony internetowej ma znaczenie, szczególnie gdy użytkownicy mają coraz mniej cierpliwości. Jednym ze sposobów poprawy doświadczenia użytkownika jest wdrożenie lazy loading w kodzie strony. Jak “leniwe ładowanie” może przyspieszyć działanie?

Lazy loading – co to?

Lazy loading (dosłownie leniwe ładowanie, czasami również on-demand loading) to sposób optymalizacji wczytywania zasobów. Używa się go głównie w kontekście programowania i projektowania stron internetowych oraz aplikacji. Pozwala opóźnić ładowanie elementów (obrazów, filmów czy skryptów) do momentu, gdy są rzeczywiście potrzebne.

Dzięki zastosowaniu lazy loading przeglądarka wczytuje tylko zasoby widoczne na ekranie użytkownika. Pozostałe ładują się stopniowo w trakcie przewijania strony w dół lub poruszania po aplikacji. Takie rozwiązanie wpływa na szybkość wczytywania strony i zmniejsza ilość danych do pobrania, co jest szczególnie istotne w przypadku ograniczonego transferu danych.

Lazy loading jest szeroko stosowany, ponieważ poprawia wydajność i zmniejsza czas ładowania strony. Może też prowadzić do lepszych wyników w rankingu wyszukiwarek internetowych.

Różnice między lazy loading a eager loading

Lazy i eager loading są dwiema różnymi strategiami ładowania zasobów stron internetowych oraz aplikacji. Różnią się podejściem, wydajnością i czasem ładowania, zużyciem zasobów, a także konkretnymi przypadkami użycia.

Podstawową różnicą jest strategia ładowania – w lazy zasoby są ładowane tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne, w eager loading wszystkie są wczytywane przed wyświetleniem strony lub uruchomieniem aplikacji. Może to wpływać na wydajność i czas ładowania – strony korzystające z lazy loading z reguły charakteryzują się krótszym czasem ładowania, ponieważ zasoby są wczytywane stopniowo i tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Kolejną różnicą jest zużycie zasobów. Jest zdecydowanie większe w przypadku eager loading, ponieważ wszystkie elementy są wczytywane jednocześnie, niezależnie od tego, czy są aktualnie używane czy nie.

Lazy i eager loading różnią się też zastosowaniem. Lazy loading jest szczególnie przydatny dla stron internetowych i aplikacji z dużą ilością zasobów, takich jak obrazy czy filmy, które nie są od razu potrzebne – świetnie sprawdzi się np. w sklepach internetowych. Z kolei eager loading będzie lepszym wyborem w przypadku małych stron z niewielką liczbą zasobów.

Chociaż lazy loading i eager loading to różne strategie ładowania zasobów, mają pewne wspólne cechy. Obie strategie można zaimplementować za pomocą technologii, takich jak JavaScript, CSS, HTML oraz różnych bibliotek i frameworków. Obie mają na celu optymalizację doświadczenia użytkownika poprzez efektywne zarządzanie zasobami, choć robią to w różny sposób.

Lazy loading a infinite scroll

Warto też wspomnieć o podobieństwach i różnicach między lazy loading i infinite scroll. Są to dwie dość podobne do siebie techniki. Zarówno lazy loading, jak i infinite scroll mają na celu optymalizację wydajności strony internetowej lub aplikacji, zmniejszając czas ładowania i zużycie zasobów. Obie polegają na ładowaniu zasobów na żądanie, gdy są potrzebne lub widoczne dla użytkownika. Mają też na celu poprawę doświadczenia użytkownika, eliminując potrzebę przeładowania strony lub oczekiwania na dodatkowe zasoby.

Różnią się jednak zastosowaniem. Lazy loading opóźnia ładowanie określonych zasobów do momentu, gdy są rzeczywiście potrzebne. Zazwyczaj dotyczy to elementów, które nie są widoczne na ekranie, dopóki użytkownik nie przewinie strony do odpowiedniego miejsca. Z kolei infinite scroll automatycznie wczytuje kolejne porcje zawartości w miarę przewijania strony w dół przez użytkownika. Zamiast klasycznej paginacji, użytkownik otrzymuje wrażenie niekończącej się zawartości.

Różne są też rodzaje ładowanych zasobów. Lazy loading dotyczy obrazów, filmów czy skryptów, które nie są od razu potrzebne. Infinite scroll z kolei dotyczy treści (artykułów, postów), które są sukcesywnie wczytywane w miarę przewijania strony w dół przez użytkownika – przykładem infinte scroll może być feed Facebooka.

Istotną różnicą między lazy loading a infinite scroll jest interakcja z użytkownikiem. Pierwszy zwykle działa w tle, podczas gdy drugi wymaga aktywnego przewijania strony w dół przez użytkownika, aby załadować kolejne porcje zawartości.

Co LCP ma wspólnego z lazy loading?

LCP (Largest Contentful Paint) to jedna z metryk wydajności strony internetowej, która mierzy czas od początku ładowania strony do momentu, gdy największy widoczny element zawartości zostanie wyświetlony na ekranie. LCP jest częścią inicjatywy Core Web Vitals, która skupia się na trzech kluczowych metrykach wydajności strony, opracowanych przez Google, w celu oceny jakości doświadczenia użytkownika.

LCP ma bezpośredni związek z lazy loading, ponieważ może wpłynąć na poprawę tego wskaźnika np. przez przyspieszenie ładowania strony. Lazy loading nie tylko pozwala opóźnić ładowanie zasobów, aż będą potrzebne, ale też może zmniejszyć ilość tych, które muszą być wczytane naraz. Dzięki temu poprawia ogólną wydajność strony, co może prowadzić do lepszego wyniku w metrykach wydajności, w tym LCP.

Warto zauważyć, że jeśli lazy loading zostanie źle zaimplementowane, może negatywnie wpłynąć na LCP. Jeśli największy element strony zostanie opóźniony zbyt długo, może to spowodować, że LCP będzie gorszy.

Czy z lazy loading można czerpać korzyści?

Stosowanie lazy loading może przynieść wiele korzyści zarówno właścicielom stron internetowych, jak i użytkownikom. Trzeba jednak pamiętać, aby stosować tę technikę odpowiednio, biorąc pod uwagę kontekst i potrzeby projektu. W przypadku nieprawidłowej implementacji może wpłynąć negatywnie na doświadczenie użytkownika oraz metryki wydajności strony.

Najważniejszą korzyścią jest szybsze ładowanie strony. Z kolei odbiorcy mogą docenić oszczędność transferu danych, ponieważ nie muszą pobierać wszystkich zasobów na raz.

Lazy loading może prowadzić do ogólnej poprawy wydajności strony internetowej oraz może zmniejszyć obciążenie serwera, szczególnie w przypadku stron z dużą liczbą obrazów, filmów czy innych zasobów. To może przełożyć się na lepszą pozycję w Google, Bingu czy innych wyszukiwarkach. Premiują one strony o dobrej wydajności, więc zastosowaniu tej techniki może skutkować lepszą pozycją w wynikach wyszukiwania.

Lazy loading wpływa też na lepsze doświadczenia użytkownika przez zmniejszenie czasu ładowania strony. Może być też stosowany w różnych kontekstach, takich jak strony internetowe, aplikacje webowe, aplikacje mobilne czy wewnątrz oprogramowania, co pozwala korzystać z jego zalet w różnych sytuacjach.

Lazy loading na Twojej stronie internetowej

Wdrożenie lazy loading na stronie internetowej może być realizowane przez programistów lub deweloperów stron internetowych. Proces może różnić się w zależności od używanych na stronie technologii i struktury projektu.

Na początku warto przeprowadzić analizę strony, aby zidentyfikować, które zasoby można ładować leniwie – z reguły będą to obrazy, filmy, skrypty JavaScript czy inne elementy. Analiza pozwala też określić, które zasoby są kluczowe dla funkcjonowania strony i które można ładować później.

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej technologii lub biblioteki do wdrożenia lazy loading na swojej stronie. Istnieje wiele bibliotek i rozwiązań dostępnych dla różnych technologii, takich jak jQuery, React, Angular, Vue.js itp. Należy wybrać taką, która jest zgodna z używaną w Twojej firmie technologią i spełnia wymagania strony.

Następnie należy zaimplementować wybraną technologię lub bibliotekę, dodając odpowiedni kod do strony internetowej. Warto upewnić się, że zasoby oznaczono odpowiednimi atrybutami, takimi jak „loading” dla obrazów, aby wyszukiwarki mogły je prawidłowo indeksować.

Kolejnym krokiem są testy. Należy sprawdzić, czy lazy loading działa poprawnie na różnych przeglądarkach, urządzeniach i połączeniach internetowych. Oprócz tego trzeba upewnić się, że nie ma żadnych problemów z ładowaniem treści czy negatywnych skutków dla doświadczenia użytkownika.

Po wdrożeniu lazy loading trzeba monitorować wydajność strony oraz metryki SEO, aby upewnić się, że technika przynosi pożądane rezultaty. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadź dalsze optymalizacje.

Czas potrzebny na wdrożenie lazy loading zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i złożoność strony, używane technologie, dostępność bibliotek oraz doświadczenie dewelopera. W przypadku prostych stron z niewielką liczbą zasobów, wdrożenie może zająć kilka godzin. W przypadku większych, bardziej złożonych stron internetowych, proces może zająć kilka dni.

Warto zauważyć, że niektóre systemy zarządzania treścią (CMS), takie jak WordPress, oferują wtyczki do wdrożenia lazy loading, które mogą ułatwić proces i pozwolić na szybkie wdrożenie lazy loading bez konieczności pisania kodu ręcznie.

Wpływ lazy load na SEO

Lazy loading (gdy jest prawidłowo zaimplementowany) może mieć pozytywny wpływ na . Może skrócić czas ładowania strony, co jest istotne z punktu widzenia wyszukiwarek oraz użytkowników. Ponieważ zasoby są ładowane na żądanie, można zmniejszyć obciążenie serwera. W efekcie strona może szybciej odpowiadać na żądania użytkowników.

Lazy loading może też poprawić doświadczenie użytkowników, sprawiając, że treści są dostępne szybciej. Wpływa to na SEO, ponieważ wyszukiwarki starają się dostarczyć użytkownikom jak najlepsze doświadczenia i premiują strony o wysokim poziomie zadowolenia użytkowników.

Poprawa wydajności strony i doświadczenia użytkownika dzięki lazy loading może wpłynąć na CTR, czyli wskaźnik klikalności, który mierzy stosunek liczby kliknięć na link do liczby wyświetleń tego linku. Wyższy CTR może być pozytywnie oceniany przez wyszukiwarki i wpłynąć na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. W przypadku sklepów internetowych może to prowadzić do lepszych konwersji.

Dzięki lazy loading użytkownicy mogą być bardziej skłonni, żeby pozostać na stronie i eksplorować jej zawartość, co może zmniejszyć współczynnik odrzuceń. Lazy loading może też ogólnie wpłynąć na dłuższy czas spędzony na stronie przez użytkowników, ponieważ poprawia doświadczenie przeglądania. Dłuższy czas spędzony na stronie może być interpretowany przez wyszukiwarki jako wskaźnik wartościowej treści, co może wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Lazy loading przyczynia się do poprawy wydajności strony. Opisują to takie wskaźniki jak LCP (Largest Contentful Paint) czy FID (First Input Delay). Są one częścią Core Web Vitals, które są brane pod uwagę przez Google podczas oceny jakości strony. Zaleca ono też stosowanie atrybutów “loading” oraz “srcset” i “sizes” dla obrazów, aby umożliwić prawidłowe indeksowanie i wyświetlanie obrazów w wynikach wyszukiwania.

Jednakże, jeśli kluczowe elementy strony, takie jak treść czy nagłówki, są ładują się zbyt długo, może to wpłynąć negatywnie na SEO – wyszukiwarki mogą uznać, że strona ma niską jakość. To może powodować problemy z indeksacją. Jeśli zasoby ładowane na żądanie nie są prawidłowo zaimplementowane, wyszukiwarki mogą nie być w stanie indeksować tych zasobów, co wpływa negatywnie na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Aby uniknąć negatywnego wpływu lazy loading na SEO, należy stosować się do najlepszych praktyk i zaleceń, takich jak te podane przez Google, a także regularnie monitorować wyniki SEO strony, aby upewnić się, że technika lazy loading jest prawidłowo zaimplementowana, czyli należy zapewnić możliwość google botowi przechodzania pomiędzy podstronami np. po przez klasyczne stronicowanie zbudowanie przy użyciu linków. Pamiętaj, że już jakiś czasu temu, Google przyznało, że nie uwzględnia znaczników meta rel/prev, więc ta metoda jest nieskuteczna.

Lazy loading a UX design

Lazy loading może też wpłynąć na UX (User Experience, doświadczenie użytkownika). Szybsze ładowanie strony i oszczędność danych przekładają się na lepsze doświadczenie przeglądania. Może być też używany do dostarczania spersonalizowanych treści opartych na zachowaniach użytkownika, takich jak przewijanie strony. Ponieważ wczytywane są tylko aktualnie potrzebne zasoby, można zmniejszyć zużycie pamięci RAM i procesora, co korzystnie wpływa na wydajność systemu.

Warto jednak pamiętać, że nieprawidłowa implementacja lazy loading może mieć negatywne skutki. Jeśli zasoby są wczytywane zbyt późno, użytkownik może doświadczyć opóźnień w dostępie do treści, co może prowadzić do frustracji. Użytkownicy mogą też doświadczyć efektu przeskakiwania strony, gdy wczytywane zasoby zmieniają rozmiar i układ strony.

Lazy loading – szybsza strona, lepsze doświadczenia

Lazy loading wpływa korzystnie na wydajność strony, SEO i UX Design, ale jego wdrożenie wymaga umiejętności programistycznych oraz starannej implementacji. Niewłaściwe użycie może prowadzić do problemów z ładowaniem treści, indeksacją wyszukiwarek czy negatywnym wpływem na doświadczenie użytkownika. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ Lazy loading może istotnie przyczynić się do poprawy wydajności Twojej strony internetowej. To może przełożyć się na lepsze doświadczenie użytkowników i pozytywny wizerunek Twojej marki.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Damian Kowal
Damian Kowal
Copywriter

Zawodowo zajmuję się copywritingiem. Ornitolog-amator, kucharz, pisarz.

zobacz artykuły
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.