Spis treści

31 marca 20236 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 20 kwietnia 2023

Szybkość wczytywania strony a SEO. Czy prędkość ładowania wpływa na pozycjonowanie?

Szybkość wczytywania strony a SEO. Czy prędkość ładowania wpływa na pozycjonowanie?

Szybkość wczytywania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników i wyszukiwarek. W skrócie – im szybciej się załaduje, tym lepsze mogą być doświadczenia odbiorców i pozycje w wynikach wyszukiwania. Jak zapewnić wysoką prędkość wczytywania strony? Jakich błędów unikać?

Jak szybkość ładowania strony wpływa na SEO?

Szybkość ładowania strony ma znaczny wpływ na SEO, ponieważ jest jednym z kluczowych czynników rankingowych. Wyszukiwarki takie jak Google czy Bing mierzą prędkość ładowania i na jej podstawie (oraz innych czynników) oceniają jakości strony internetowej.

Szybko ładujące się strony mają większą szansę na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Jeśli strona ładuje się wolno, zwiększa się prawdopodobieństwo, że użytkownicy opuszczą ją przed wczytaniem całej zawartości. Wysoki wskaźnik odrzuceń może negatywnie wpłynąć na pozycję strony w Google SERP (stronie z rezultatami wyszukiwania). Oprócz tego wyszukiwarki premiują dłuższy czas spędzony na stronie. Jest on interpretowany jako oznakę wysokiej jakości i użyteczności witryny, co może poprawić ranking SEO.

Szybkość ładowania strony jest szczególnie istotna współcześnie, gdy większość ruchu generują urządzenia mobilne. W 2021 roku Google wprowadził indeksowanie “mobile-first”. W jego myśl priorytet w rankingach wyszukiwania mają strony optymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Szybkość ładowania a indeksacja

Szybkość ładowania strony może wpłynąć na proces indeksacji przez wyszukiwarki. Mają one określony budżet na indeksowanie stron (tzw. crawl budget), który określa, ile zasobów mogą przeznaczyć na przeszukiwanie i indeksowanie stron. Wolno ładujące się strony mogą zużywać więcej zasobów, co może ograniczyć liczbę zaindeksowanych podstron z danej witryny. Dodatkowo, jeśli strona ładuje się wolno, boty mogą nie zdążyć indeksować całej zawartości przed opuszczeniem witryny.

Szybkość ładowania wpływa też na częstotliwość, z którą roboty indeksujące odwiedzają stronę. Szybko ładujące się strony mogą być częściej indeksowane, co oznacza, że nowe lub zaktualizowane treści mogą szybciej pojawić się w wynikach wyszukiwania.

Wpływ szybkości strony na kampanie Google Ads

Szybkość ładowania strony wpływa na efektywność kampanii reklamowych w Google Ads. Jakość reklam, stron docelowych oraz słów kluczowych składają się na tzw. wskaźnik jakości – szybkość ładowania strony jest jednym z czynników, które na niego wpływają. Wskaźnik jakości wpływa na koszt za kliknięcie (CPC) i pozycję reklamy w wynikach wyszukiwania. Im wyższy wskaźnik jakości, tym niższe CPC i lepszą pozycję mogę mieć reklamy w wynikach wyszukiwania.

Trzeba pamiętać, że jeśli strona ładuje się szybko, użytkownicy będą mieli lepsze doświadczenia, co zwiększa szansę pozostania na stronie i wykonania pożądanej akcji (np. zakupu, rejestracji czy pobrania). Wyższy wskaźnik konwersji może przekładać się na większy zwrot z inwestycji (ROI) w kampaniach Google Ads.

Szybkość ładowania strony wpływ też na wskaźnik odrzuceń. Jeśli będzie wysoki, może to negatywnie wpłynąć na wskaźnik jakości strony docelowej oraz efektywność kampanii reklamowej.

Korzyści z odpowiedniej prędkości ładowania

Odpowiednia prędkość ładowania strony przynosi szereg korzyści właścicielom stron internetowych i użytkownikom. Szybkość ładowania strony jest jednym z najważniejszych czynników rankingowych w wyszukiwarkach, więc im wyższa, tym większa szansa na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Szybko ładująca się strona poprawia wrażenia odbiorcy i prowadzi do dłuższego przeglądania, większego zaangażowania i zwiększonej liczby powrotów. Im więcej użytkowników na stronie, tym większa szansa, że wykonają pożądane działania, takie jak zakupy, rejestracje czy pobieranie materiałów.

Odpowiednia prędkość ładowania strony może zmniejszyć liczbę użytkowników opuszczających stronę przed zobaczeniem jej zawartości. To może przyciągać użytkowników. Może być to droga do przewagi konkurencyjnej, zwiększenia udziału w rynku i lepszych wyników biznesowych. Może to również wpłynąć na poprawę reputacji marki – strony o szybkiej prędkości ładowania mogą kojarzyć się użytkownikom z dobrymi doświadczeniami, jakością i profesjonalizmem.

Co wpływa na szybkość ładowania strony?

Szybkość ładowania strony jest determinowana przez wiele czynników. Oto niektóre z nich, które mają kluczowe znaczenie:

Architektura strony

Struktura strony (ilość zagnieżdżeń, poziomów hierarchii czy sposób organizacji zawartość) wpływa na szybkość jej ładowania. Przejrzysta i uporządkowana struktura strony może przyczynić się do lepszego indeksowania przez wyszukiwarki oraz szybszego ładowania strony. Strona powinna być dostosowana do różnych przeglądarek i systemów operacyjnych może przyczynić się do szybszego ładowania dla większości użytkowników.

Strony internetowe powinny być zoptymalizowane dla różnych rozmiarów ekranu i rodzajów urządzeń. Stosowanie responsywnego projektowania może pomóc w przyspieszeniu ładowania strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.

Na szybkość ładowania strony wpływają też skrypty, widgety i inne zasoby pobierane z zewnętrznych serwisów (np. reklamy, analityka czy wtyczki mediów społecznościowych). Ograniczenie ich liczby może przyczynić się do szybszego ładowania. Warto też pamiętać, że nieoptymalny kod HTML, CSS czy JavaScript może pogarszać szybkość ładowania strony.

Rozmiar i liczba plików i zasobów

Większe pliki (obrazy, filmy, skrypty JavaScript i arkusze stylów CSS) mogą wydłużyć czas ładowania strony. Także duża liczba animacji, efektów czy elementów interaktywnych może wpłynąć na szybkość ładowania strony. Ich optymalizacja przez np. kompresję obrazów czy minimalizację skryptów może poprawić czas ładowania strony.

Skomplikowane strony z dużą ilością tekstu, obrazów i elementów multimedialnych mają tendencję do dłuższego ładowania. Szybkość ich ładowania można poprawić dzięki uporządkowaniu zawartości czy podzieleniu witryny na mniejsze części.

Wydajność serwera

Czasy odpowiedzi serwera, jego zdolność do obsługi wielu żądań jednocześnie oraz optymalizacja bazy danych mają istotne znaczenie wpływają na szybkość ładowania strony. Każdy zasób na stronie generuje żądanie HTTP do serwera. Im więcej żądań, tym więcej czasu witryna potrzebuje na załadowanie.

Szybkość przekierowania DNS wpływa na czas potrzebny na rozwiązanie nazwy domeny i połączenie z odpowiednim serwerem. Korzystanie z usług zarządzania DNS o niskim czasie TTL (time-to-live), może przyspieszyć ładowanie strony. Także szyfrowanie danych za pomocą protokołów TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer) wprowadza dodatkowy etap w procesie ładowania strony, ponieważ przeglądarka musi nawiązać bezpieczne połączenie z serwerem.

Łącze internetowe i przeglądarka użytkownika

Szybkość łącza internetowego i przeglądarka stosowana przez użytkownika wpływają na czas ładowania strony dla danego użytkownika. W przypadku wolniejszych, np. mobilnych, strony mogą ładować się dłużej. Optymalizacja strony może pomóc w zapewnieniu szybkiego ładowania dla większości użytkowników. Może też pomóc dostosowanie strony do współpracy z różnymi przeglądarkami.

Jak poprawić szybkość ładowania?

Poprawa szybkości ładowania strony może prowadzić do lepszego doświadczenia użytkownika i wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. W tym celu warto zwrócić uwagę na czynniki spowalniające stronę i zastosować odpowiednie strategie optymalizacji. Oto kilka praktyk, które mogą przyczynić się do przyspieszenia ładowania strony:

  • Kompresuj obrazy, stosuj nowoczesne formaty plików, takie jak WebP, oraz skaluj obrazy do odpowiednich rozmiarów.
  • Minimalizuj pliki CSS, JavaScript i HTML. Usuń niepotrzebny kod, komentarze oraz nadmiarowe spacje i znaki.
  • Używaj cache’owania po stronie serwera oraz przeglądarki, aby zminimalizować czas ładowania dla powracających użytkowników.
  • Użyj techniki lazy loading. Opóźnij ładowanie zasobów, takich jak obrazy czy filmy, aż do momentu, gdy są potrzebne, co zmniejsza czas ładowania strony.
  • Łącz pliki CSS i JavaScript w jeden plik, co zmniejsza liczbę żądań HTTP.
  • Optymalizuj serwer i bazę danych. Sprawdź konfigurację serwera, wykorzystaj techniki cache’owania po stronie serwera i optymalizuj zapytania do bazy danych.
  • Wykorzystaj Content Delivery Network (CDN). Użyj CDN, aby przyspieszyć dostarczanie zasobów do użytkowników niezależnie od ich lokalizacji.
  • Usuwanie blokowania renderowania. Upewnij się, że żadne skrypty ani arkusze stylów nie blokują renderowania strony. Przeniesienie takich zasobów do końca struktury HTML lub stosowanie atrybutów “async” i “defer” w przypadku skryptów może przyspieszyć ładowanie.
  • Optymalizuj kod dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. Upewnij się, że strona działa sprawnie na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co przyczyni się do szybszego ładowania dla większości użytkowników.
  • Sprawdź i monitoruj wyniki. Regularnie sprawdzaj szybkość ładowania strony za pomocą narzędzi, takich jak Google PageSpeed Insights, Lighthouse czy GTmetrix, i wprowadzaj odpowiednie zmiany.

Narzędzia do sprawdzania szybkości ładowania

Regularny pomiar szybkości ładowania strony może pomóc w optymalizacji jej wydajności, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkowników, wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania i lepsze wskaźniki konwersji. 

Istnieje wiele narzędzi do sprawdzania szybkości ładowania strony. Każde z nich ma unikalne funkcje i metryki, które można wykorzystać do identyfikacji obszarów wymagających poprawy w celu przyspieszenia ładowania strony. Oto najpopularniejsze narzędzia stosowane do tego celu:

Google PageSpeed Insights

Analizuje szybkość ładowania strony na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Wyniki są oparte na danych zebranych przez Google Lighthouse i Chrome User Experience Report (CrUX). Aplikacja dostarcza informacji na temat problemów wydajności oraz rekomendacji dotyczących ich poprawy.

Lighthouse

To otwarte narzędzie od Google, które można uruchomić jako rozszerzenie przeglądarki Chrome lub jako oddzielne w konsoli deweloperskiej. Służy do analizy strony pod kątem wydajności, dostępności, najlepszych praktyk oraz SEO oraz podaje rekomendacje na temat poprawy szybkości ładowania strony.

Gtmetrix

Narzędzie online analizujące wydajność strony na podstawie wyników PageSpeed Insights oraz YSlow (inny zestaw metryk wydajności). Dostarcza szczegółowych informacji na temat czasu ładowania strony, zasobów generujących opóźnienia oraz proponuje optymalizacje. Dodatkowo, może monitorować stronę.

WebPageTest

Służy do testowania szybkości ładowania strony. Oferuje wiele opcji konfiguracji testów, takich jak wybór lokalizacji serwera, przeglądarki czy typu łącza internetowego. Po przeprowadzeniu testu dostarcza wyników w formie wodospadu, przedstawiającego sekwencję ładowania zasobów, czas ładowania, opóźnienia oraz rekomendacje dotyczące poprawy wydajności.

Pingdom

Płatne narzędzie do monitorowania wydajności strony. Posiada funkcje sprawdzania szybkości ładowania, dostępności oraz transakcji. Wyniki testów przedstawia w podobny sposób jak Web Pagetest. Oferuje także funkcje monitorowania strony oraz raportowanie w czasie rzeczywistym.

Czy strona może być zbyt szybka?

Teoretycznie strona nie może być “zbyt szybka”. Optymalizacja pod kątem szybkości ładowania ma  zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownikom. W praktyce doceniają oni strony ładujące się szybko, ponieważ pozwala im to szybciej uzyskać dostęp do informacji, których szukają.

Dążenie do osiągnięcia maksymalnej szybkości ładowania nie powinno iść w parze z poświęceniem innych ważnych aspektów strony, takich jak jakość zawartości, funkcjonalność, estetyka, czy dostępność. Należy zachować równowagę między szybkością ładowania a innymi czynnikami wpływającymi na doświadczenie użytkowników oraz pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.