Spis treści

27 sierpnia 202312 min.
Damian Kowal
Damian Kowal
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Współczynnik konwersji – czym jest i jak obliczyć?

Współczynnik konwersji – czym jest i jak obliczyć?

Współczynnik konwersji to jeden z najważniejszych wskaźników efektywności w marketingu cyfrowym, który pokazuje, jak dużo odwiedzających przekształca się w akcje, takie jak zakupy czy zapisy do newslettera. Zrozumienie i optymalizacja tego wskaźnika mogą znacząco wpłynąć na rentowność i sukces Twojego biznesu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Współczynnik konwersji – definicja

Współczynnik konwersji to miara efektywności przekształcenia określonego rodzaju interakcji (np. kliknięcia w reklamę, wejścia na stronę internetową, obejrzenia filmu) w określony wynik (np. zakup, zapisanie się na newsletter, wykonanie telefonu). W praktyce jest często stosowany w digital marketingu, handlu elektronicznym i analizie danych do oceny skuteczności kampanii reklamowych, stron internetowych i innych działań.

Współczynnik konwersji to miara efektywności przekształcenia interakcji użytkowników w konkretne działania, często wyrażana w procentach.

Definicja współczynnika konwersji.

Obliczanie współczynnika konwersji

Wzór na obliczenie współczynnika konwersji wygląda następująco:

Współczynnik konwersji = Liczba zrealizowanych konwersji / Całkowita liczba interakcji * 100%

Gdzie:

 • Liczba zrealizowanych konwersji to liczba udanych akcji, jak na przykład zakupy, zapisy na newsletter, itd.
 • Całkowita liczba interakcji to liczba wszystkich użytkowników, którzy mieli możliwość dokonania konwersji, na przykład liczba osób, które odwiedziły stronę produktu.

Jeżeli strona produktu w sklepie internetowym została odwiedzona przez 1000 osób, a 50 z nich dokonało zakupu, współczynnik konwersji będzie wynosił:

Współczynnik konwersji = 50 / 1000 * 100% = 5%

Oznacza to, że 5% odwiedzających dokonało zakupu, co jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności strony czy kampanii reklamowej.

Czynniki wpływające na współczynnik konwersji

W konkurencyjnym świecie e-commerce marketingu współczynnik konwersji jest kluczowym wskaźnikiem efektywności. Jego wartość nie jest jednak stała i może być kształtowana przez wiele różnych czynników, od jakości ruchu na stronie po jej design i funkcjonalność. Najważniejsze z nich to:

 • Jakość ruchu – typ i jakość ruchu na stronie internetowej ma istotny wpływ na współczynnik konwersji. Ruch z dobrze wymierzonych kampanii reklamowych zazwyczaj prowadzi do wyższych jego wartości
 • Treść i projekt strony – czysty, profesjonalny design strony, dobrze napisane treści i wyraźne wezwania do Call to Action mogą znacząco zwiększyć współczynnik konwersji.
 • Łatwość nawigacji – użytkownicy są bardziej skłonni do wykonania konwersji na stronach prostych w nawigacji i szybko prowadzących do pożądanego działania.
 • Cena i oferty specjalne – cena produktu lub usługi, a także rabaty, kupony i oferty specjalne w dużym stopniu wpływają na decyzje zakupowe klientów, a zatem też na współczynnik konwersji.
 • Zaufanie i wiarygodność – opinie klientów, certyfikaty bezpieczeństwa i inne elementy potwierdzające jakość Twojej marki mogą zachęcić użytkowników do dokonania konwersji.
 • Szybkość strony – wolno ładujące się strony mogą frustrować użytkowników i obniżać współczynnik konwersji.
 • Czynniki sezonowe – okresy świąteczne, wyprzedaże i inne wydarzenia mogą tymczasowo zwiększyć współczynnik konwersji.
 • Cel i kontekst – różne strony i kampanie mają różne cele. Współczynnik konwersji dla strony z formularzem kontaktowym może być inny niż dla landing page’a prowadzącego do sprzedaży produktów.
 • UX/UI Design – dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika i pozytywne doświadczenie użytkownika również mogą znacząco poprawić współczynnik konwersji.
 • Optymalizacja mobilna – coraz więcej osób korzysta ze smartfonów do przeglądania Internetu i zakupów. Strony zoptymalizowane pod tym kątem zwykle mają wyższy współczynnik konwersji.
 • Retargeting i remarketing – mogą pomóc w odzyskaniu użytkowników, którzy opuścili stronę przed dokonaniem konwersji, co z kolei może zwiększyć współczynnik konwersji.
 • Testy A/B – systematyczne testowanie różnych wersji strony lub elementów (np. CTA, zdjęcia) może pomóc w optymalizacji współczynnika konwersji.

Właściwy współczynnik konwersji

Nie ma jednej właściwej wartości współczynnika konwersji, ponieważ może ona zależeć od wielu czynników, takich jak:

 • branża,
 • kanał ruchu,
 • typ produktu czy usługi,
 • geolokalizacja.

Średni współczynnik konwersji również różni się w zależności od branży i kanału. W kontekście e-commerce średni współczynnik konwersji często wynosi między 1% a 3%. Wartości mogą (i będą) różnić się w zależności od branży, kanału ruchu i innych czynników. Luksusowe towary mogą mieć niższy współczynnik konwersji, ale wyższą wartość koszyka, podczas gdy produkty konsumenckie o niskiej cenie mogą mieć wyższy współczynnik konwersji.

Jeśli chodzi o idealny współczynnik konwersji, nie ma konkretnej odpowiedzi. W praktyce idealny współczynnik konwersji to ten, który jest ekonomicznie opłacalny i zapewnia rentowność działalności. W niektórych przypadkach współczynnik konwersji powyżej 5% może być uważany za wyjątkowo dobry, ale zależy to też od kosztów pozyskania klienta i marży produktu.

Skupienie wyłącznie na średniej wartości może być mylące. W optymalizacji współczynnika konwersji najważniejsze jest zrozumienie własnych metryk i kontekstu. Zamiast porównywać się do średniej wartości, lepiej jest skorzystać z historycznych danych, aby ustalić benchmarki i cele dla Twojej firmy, a następnie pracować nad ich poprawą.

Wykorzystanie współczynnika konwersji

Współczynnik konwersji jest jednym z najważniejszych wskaźników wydajności w dziedzinie e-commerce i marketingu cyfrowego, a zrozumienie i umiejętne wykorzystanie jego wartości może znacząco przyczynić się do sukcesu Twojej firmy. Oto kilka sposobów zastosowania współczynnika konwersji w codziennych działaniach przedsiębiorstwa:

 • Ocena skuteczności kampanii – współczynnik konwersji pomaga ocenić, jak efektywne są różne kampanie marketingowe, i wskazuje, które z nich przynoszą największy zwrot z inwestycji.
 • Optymalizacja strony – analizując współczynnik konwersji w kontekście różnych elementów na stronie (np. design, treść, CTA), można zidentyfikować obszary do poprawy.
 • Segmentacja klientów – współczynnika konwersji możesz użyć, aby zrozumieć, które segmenty rynku reagują najlepiej na Twoje oferty.
 • Testy A/B – współczynnik konwersji jest często używany jako kryterium oceny w tego typu testach.
 • Kontrola kosztów – zrozumienie, które działania generują najwyższy współczynnik konwersji, pozwala alokować budżet marketingowy efektywniej.
 • Strategia produktowa – na podstawie współczynnika konwersji można również podejmować decyzje dotyczące asortymentu, ustalania cen i promocji produktów.
 • Monitorowanie i dostosowywanie – regularne śledzenie współczynnika konwersji i porównywanie go z historycznymi danymi lub benchmarkami może pomóc w dostosowaniu strategii.
 • Zwiększenie rentowności – wyższy współczynnik konwersji zwykle oznacza większą efektywność działań marketingowych i, co za tym idzie, lepszą rentowność.

Współczynnik konwersji a kanały sprzedaży

Współczynnik konwersji może znacząco różnić się w zależności od kanału sprzedaży lub marketingu, przez który użytkownik trafia na stronę. Oto kilka kanałów i ich potencjalny wpływ na współczynnik konwersji:

 • Ruch organiczny – wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania zazwyczaj generują ruch o wysokiej jakości, co prowadzi do wyższego współczynnika konwersji.
 • Reklamy płatne (PPC) – mogą generować ruch o różnej jakości w zależności od słów kluczowych i celowania. Dobrej jakości kampanie PPC zazwyczaj mają stosunkowo wysoki współczynnik konwersji.
 • Social media – ruch z mediów społecznościowych może mieć różny współczynnik konwersji w zależności od jakości treści i zaangażowania społeczności.
 • E-mail marketing – jeden z kanałów z najwyższym współczynnikiem konwersji, pod warunkiem że kampanie są dobrze skierowane i spersonalizowane.
 • Ruch bezpośredni – osoby, które wpisują adres URL bezpośrednio w przeglądarce, często są już zaznajomione z marką, co zwykle prowadzi do wyższego współczynnika konwersji.
 • Referral pages – jeśli strony trzecie linkują do Twojego serwisu, współczynnik konwersji z tego kanału zależy od jakości i kontekstu tych odnośników.
 • Marketing afiliacyjny – może generować różne współczynniki konwersji w zależności od jakości i zgodności partnera z Twoją marką.
 • Marketplace (np. Amazon, eBay) – mogą mieć własne, unikatowe współczynniki konwersji, które są często różne od tych na Twojej własnej stronie e-commerce.

W kontekście kanałów sprzedaży i współczynnika konwersji ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na jednym kanale sprzedaży. Różnorodność kanałów może zwiększyć Twoje szanse na wyższy ogólny współczynnik konwersji. Ponadto warto zwrócić uwagę, jak poszczególne kanały wpływają na konwersje i dostosowywać strategie marketingowe w zależności od uzyskanych wyników.

Zamiast dążyć do maksymalizacji ruchu, skup się na jakości ruchu, który faktycznie przekształca się w konwersje. Analiza kohort również może być użyteczna w zrozumieniu, jak różne grupy klientów konwertują przez różne kanały w określonym czasie.

Współczynnik konwersji a inne KPI w marketingu

W marketingu współczynnik konwersji jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności, ale jest też ściśle powiązany z innymi, które razem dają pełniejszy obraz skuteczności działań marketingowych. Zrozumienie, jak współczynnik konwersji współdziała z innymi KPI, pozwala lepiej planować strategie marketingowe Twojej firmy. Ostatecznym celem jest nie tylko zwiększenie konwersji, ale także optymalizacja całego doświadczenia klienta i zwiększenie rentowności. Oto kilka innych ważnych KPI i ich związek ze współczynnikiem konwersji:

 • Koszt pozyskania klienta (CAC) – wysoki współczynnik konwersji może pomóc w obniżeniu CAC, ponieważ oznacza, że mniej zasobów jest potrzebnych do przekształcenia odwiedzającego w klienta.
 • Wartość życiowa klienta (CLV) – jeżeli współczynnik konwersji jest skupiony na wartościowych, prowadzących do wielokrotnych zakupów konwersjach, może to zwiększyć LTV.
 • ROI (zwrot z inwestycji) – współczynnik konwersji jest często używany do obliczania ROI z różnych działań marketingowych i pomaga określić, które z nich są najbardziej efektywne.
 • Współczynnik odrzuceń (bounce rate) – jeżeli Twoja strona ma wysoki bounce rate, ale niski współczynnik konwersji, może być to sygnał, że użytkownicy nie znajdują na niej tego, czego szukają.
 • Średnia wartość zamówienia (AOV) – wysoki współczynnik konwersji w połączeniu z wysokim AOV jest idealnym scenariuszem w e-commerce, ponieważ wskazuje, że użytkownicy nie tylko dokonują zakupu, ale także wydają więcej.
 • Ruch na stronie – więcej ruchu nie zawsze przekłada się na wyższy współczynnik konwersji. Ważne jest, aby monitorować jego jakość i wpływ na konwersje.
 • Wskaźnik aktywności klienta – wysoki współczynnik konwersji może być również połączony z innymi formami zaangażowania, takimi jak kliknięcia, otwarcia e-maili czy interakcje w mediach społecznościowych.
 • Czas spędzony na stronie – dłuższy może być wskaźnikiem zainteresowania, co może potencjalnie prowadzić do wyższego współczynnika konwersji.

Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO, od ang. Conversion Rate Optimization) to zbiór strategii i taktyk mających na celu zwiększenie liczby konwersji na stronie internetowej, aplikacji mobilnej lub innej platformie cyfrowej. Optymalizacja współczynnika konwersji to kompleksowy i ciągły proces, który najlepiej działa, gdy jest integrowany z innymi działaniami marketingowymi i biznesowymi. Nie ma jednego “srebrnego pocisku” – sukces często jest wynikiem wielu drobnych zmian, które razem prowadzą do znaczących popraw. Oto kilka metod, które mogą być stosowane do optymalizacji współczynnika konwersji:

Testy A/B

Testy A/B to technika, która pozwala jednocześnie testować dwie różne wersje strony internetowej lub elementu na stronie (na przykład przycisku czy nagłówka), żeby określić, która jest bardziej efektywna w generowaniu konwersji. Poprzez porównywanie wyników można zrozumieć, które zmiany prowadzą do zwiększenia współczynnika konwersji i wdrożyć je na większą skalę.

Optymalizacja landing page

Optymalizacja strony docelowej odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu współczynnika konwersji. Zastosowanie przejrzystego, atrakcyjnego designu wraz z dobrze skonstruowanym nagłówkiem i wezwaniami do działania (CTA) może znacząco poprawić skuteczność strony. Grafiki i treść powinny być spójne z ogólną ofertą i zwracać uwagę na korzyści, jakie niesie ze sobą produkt czy usługa.

Poprawa nawigacji i użyteczności

Poprawa nawigacji i użyteczności strony internetowej jest fundamentalna dla zwiększenia współczynnika konwersji. Szybkie i intuicyjne znalezienie poszukiwanych informacji czy produktów może znacząco skrócić ścieżkę do konwersji. Prosty i jasny interfejs, czytelne menu oraz logiczna organizacja treści przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji użytkownika, co w efekcie prowadzi do wyższej liczby zakończonych transakcji lub innych form konwersji.

Personalizacja

Personalizacja to strategia, która polega na dostosowaniu treści i ofert do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, co może zwiększyć współczynnik konwersji. Zastosowanie narzędzi do segmentacji e-maili czy dynamicznego dostosowywania treści na stronie pozwala dotrzeć do klienta z bardziej spersonalizowaną i trafną komunikacją. W efekcie użytkownik jest bardziej zaangażowany i skłonny do podjęcia pożądanej akcji.

Optymalizacja procesu zakupowego

Uproszczenie procesu zakupowego jest kluczową strategią dla zwiększenia współczynnika konwersji w e-commerce. Im mniej kroków i bardziej intuicyjna nawigacja, tym większa szansa, że klient dokona zakupu. Zmniejszenie liczby kroków wymaganych do finalizacji zakupu, automatyczne wypełnianie pól formularzy i zapewnienie różnych opcji płatności są tylko niektórymi z działań, które mogą znacząco poprawić doświadczenie użytkownika i w rezultacie zwiększyć konwersję.

Analiza danych i ustalenie KPI

Optymalizacja współczynnika konwersji nie może być efektywna bez solidnej analizy danych. Narzędzia analityczne takie jak Google Analytics dostarczają cennych informacji na temat zachowań użytkowników, ścieżek nawigacyjnych i elementów strony, które najbardziej wpływają na konwersje. Analizując je, można zidentyfikować słabe punkty oraz elementy, które wymagają optymalizacji, a następnie podejmować świadome decyzje dotyczące zmian na stronie.

Optymalizacja na urządzenia mobilne

Rosnący udział ruchu z urządzeń mobilnych sprawia, że optymalizacja strony pod kątem użyteczności na smartfonach i tabletach jest niezbędna dla zwiększenia współczynnika konwersji. Strony muszą być responsywne, co oznacza, że automatycznie dostosowują się do różnych rozmiarów ekranu. Ponadto szybkość ładowania strony ma krytyczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście urządzeń mobilnych, gdzie użytkownicy są mniej cierpliwi.

Poprawa jakości treści

Wartościowe i dobrze napisane treści są kluczowe w budowie zaufania i zainteresowania wśród odwiedzających stronę. Mogą nie tylko pomóc w wyróżnieniu marki, ale również skierować uwagę użytkownika na kluczowe korzyści produktu czy usługi. Zwiększone zaufanie i zainteresowanie często przekłada się na wyższy współczynnik konwersji, gdyż użytkownik jest bardziej skłonny do podjęcia pożądanej akcji, takiej jak zakup czy zapis do newslettera.

Potwierdzanie jakości Twojej marki

Opinie klientów, certyfikaty, gwarancje i inne elementy budujące zaufanie są istotnymi składnikami, które mogą zwiększyć współczynnik konwersji. Te symbole zaufania mogą wpłynąć na decyzję o zakupie, ponieważ redukują poczucie ryzyka i niepewności, które często towarzyszą klientom w procesie zakupowym.

Analiza behawioralna i mapy cieplne

Narzędzia do analizy zachowań użytkowników oraz map cieplnych są bardzo użyteczne w zrozumieniu, jak odwiedzający poruszają się na stronie i prowadzą interakcje z jej elementami. Oferują one wgląd w miejsca, które przyciągają najwięcej uwagi, jak również te, które są ignorowane przez użytkowników. Dzięki tej wiedzy można efektywniej dostosować układ i treść strony, aby zwiększyć współczynnik konwersji.

Czasowy retargeting

Techniki retargetingu są skutecznym sposobem na dotarcie do użytkowników, którzy opuścili stronę przed dokonaniem konwersji. Dzięki spersonalizowanym reklamom wyświetlanym na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych można przypomnieć tym osobom o produkcie czy usłudze i skłonić je do powrotu na stronę.

Optymalizacja mikrokonwersji

Optymalizowanie mniejszych akcji, takich jak zapis do newslettera czy dodanie produktu do koszyka, może być ważnym krokiem na drodze do głównej konwersji, np. finalizacji zakupu. Mikrokonwersje są często wskaźnikami zainteresowania i zaangażowania użytkownika oraz mogą służyć jako kroki pośrednie w dłuższym procesie sprzedaży. Poprawienie efektywności mniejszych akcji przez optymalizację designu, treści czy nawigacji może zwiększyć ogólny współczynnik konwersji.

Wprowadzenie programów lojalnościowych

Programy lojalnościowe są doskonałym sposobem zwiększenia współczynnika konwersji, ponieważ wpływają na zaangażowanie i satysfakcję klientów. Oferując nagrody, rabaty czy inne korzyści, marki mogą zmotywować klientów do częstszych i większych zakupów.

Analiza opinii i feedbacku

Ankiety, formularze opinii i bezpośrednia komunikacja z klientami dostarczają bezcennych informacji o tym, co użytkownicy uważają za atrakcyjne, a co wymaga poprawy. Bezpośrednie informacje od klientów mogą być podstawą do ulepszeń, które docelowo zwiększą współczynnik konwersji, poprawią użyteczność strony i wzmocnią relacje z klientami.

Wykorzystanie technologii AI i machine learning

AI marketing i uczenie maszynowe odgrywają coraz większą rolę w optymalizacji współczynnika konwersji. Automatyzują i ulepszają różne aspekty procesu, od personalizacji treści i rekomendacji produktów, po dynamiczne zmiany cen w zależności od popytu i innych zmiennych.

Zaangażowanie społeczności

Stworzenie społeczności wokół Twojej marki czy produktu to sposób zwiększenia zaangażowania i lojalności klientów, co ma pozytywny wpływ na współczynnik konwersji. Kiedy klienci czują się częścią społeczności, są bardziej zmotywowani do interakcji z marką, co może obejmować udział w akcjach promocyjnych, zakup nowych produktów czy polecenie marki innym.

Korzyści ze współczynnika konwersji

Korzystanie ze współczynnika konwersji jako kluczowego wskaźnika w strategii marketingowej oferuje mnóstwo korzyści. Najważniejszą jest możliwość dokładnej oceny efektywności różnych działań marketingowych. Dzięki temu można z łatwością ocenić, jak dobrze poszczególne kampanie reklamowe, strony internetowe czy inne inicjatywy przekształcają odwiedziny w konkretne akcje.

Analiza współczynnika konwersji nie tylko pomaga w zrozumieniu, które elementy działają, ale również wskazuje, które z nich wymagają optymalizacji. Dzięki temu można skupić się na aspektach, które naprawdę mają znaczenie dla użytkowników i które przyciągają ich uwagę.

Oprócz tego współczynnik konwersji jest niezwykle użyteczny w zarządzaniu budżetem marketingowym. Może pomóc w zrozumieniu, gdzie warto zainwestować więcej środków i zasobów, aby osiągnąć najlepszy możliwy zwrot z inwestycji. Ostatecznie, cel jest prosty: zwiększenie współczynnika konwersji oznacza zwiększenie rentowności działalności.

Optymalizacja współczynnika konwersji ma na celu nie tylko poprawę krótkoterminowych wyników sprzedażowych, ale również zwiększenie wartości życiowej klienta. Poprzez ciągłe monitorowanie i optymalizację tego wskaźnika firmy mogą budować długotrwałe relacje z klientami, co w dłuższej perspektywie przekłada się na stabilność i wzrost biznesu.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Damian Kowal
Damian Kowal
Copywriter

Zawodowo zajmuję się copywritingiem. Ornitolog-amator, kucharz, pisarz.

zobacz artykuły
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.