Spis treści

Słuchaj w: Spotify Słuchaj w: Youtube
14 kwietnia 20238 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Współczynnik odrzuceń (Bounce Rate) i jego wpływ na Twoją stronę

Słuchaj w: Spotify
Słuchaj w: Youtube
Współczynnik odrzuceń (Bounce Rate) i jego wpływ na Twoją stronę
Przesłuchaj ten artykuł

Nikt nie lubi odrzucenia – tyczy się to też stron internetowych. Pomiar bounce rate może przynieść wiele ciekawych informacji i wpłynąć na poprawę funkcjonowania Twojej strony internetowej. Czym jest współczynnik odrzuceń i na co wpływa?

Czym jest współczynnik odrzuceń?

Współczynnik odrzuceń (ang. bounce rate) to wskaźnik używany w analizie ruchu na stronach internetowych. Pokazuje odsetek użytkowników, którzy opuścili witrynę po zobaczeniu tylko jednej strony. Jest jednym z ważniejszych wskaźników analizy zachowań użytkowników i pozwala ocenić, czy witryna angażuje odwiedzających. Stosuje się go do ogólnej oceny atrakcyjności strony. Może wskazywać problemy z jej użytecznością, treścią, designem lub innymi czynnikami

Współczynnik odrzuceń i współczynnik wyjść

Współczynnik odrzuceń i współczynnik wyjść (exit rate) pomagają ocenić zachowanie użytkowników na stronie. Są to dwa różne wskaźniki, ale mają pewne cechy wspólne. Są wyrażane w procentach i odnoszą się do opuszczania strony przez użytkowników. Mogą być używane do zrozumienia poziomu zaangażowania użytkowników i skuteczności treści.

Warto jednak pamiętać, że współczynnik wyjść to procent opuszczania konkretnej strony w stosunku do wszystkich wyświetleń tej strony. Jest bardziej szczegółowy niż współczynnik odrzuceń i pozwala zrozumieć, na którym etapie procesu eksploracji strony użytkownicy decydują się ją opuścić. Może też wskazywać na konieczność optymalizacji konkretnej strony, aby zachęcić użytkowników do dalszego korzystania z serwisu.

Współczynnik odrzuceń a współczynnik zaangażowania

Współczynnik odrzuceń i współczynnik zaangażowania (engagement rate) mierzą różne aspekty interakcji użytkowników ze stroną internetową. Współczynnik zaangażowania pokazuje, jak użytkownicy korzystają z witryny, uwzględniając takie czynniki jak czas spędzony na stronie, ilość odwiedzonych podstron, interakcje z konkretnymi elementami czy współczynnik konwersji. Wysoka wartość świadczy, że użytkownicy są zainteresowani stroną.

Współczynnik zaangażowania mierzy ogólną skuteczności witryny w zatrzymaniu i zaangażowaniu użytkowników. Pomaga zrozumieć, które elementy przyciągają i prowadzą użytkowników do realizacji celów, takich jak zwiększenie sprzedaży, pozyskiwanie leadów czy budowanie świadomości marki.

Jak obliczyć bounce rate?

Obliczenie współczynnika odrzuceń jest stosunkowo proste. Jest to procent użytkowników, którzy opuścili stronę internetową po zobaczeniu tylko jednej strony, bez przechodzenia na inne podstrony. Aby go obliczyć, wystarczy podzielić liczbę odrzuconych wizyt przez łączną liczbę wizyt na Twojej stronie i wyrazić wynik jako procent. Oto wzór:

 • Współczynnik odrzuceń = (Liczba odrzuconych wizyt / Łączna liczba wizyt) × 100%

Przykład:

Jeśli Twoja strona internetowa miała 1000 wizyt, a 300 z nich zakończyło się odrzuceniem (tj. użytkownik opuścił stronę po obejrzeniu tylko jednej strony), możemy obliczyć współczynnik odrzuceń działaniem:

 • (300 odrzuconych wizyt / 1000 łącznych wizyt) × 100% = 30%

W tym przypadku współczynnik odrzuceń wynosi 30%.

Jaki powinien być współczynnik odrzuceń?

Nie ma uniwersalnej wartości współczynnika odrzuceń. Może się różnić w zależności od branży, rodzaju strony, celów biznesowych oraz oczekiwań użytkowników. 

W przypadku blogów czy stron informacyjnych wysoki współczynnik odrzuceń może wynikać z tego, że użytkownicy szybko znajdują informacje i opuszczają stronę. Z kolei dla sklepów internetowych czy serwisów z różnymi interaktywnymi funkcjami może sygnalizować problemy z użytecznością, treścią lub innymi aspektami, które zniechęcają użytkowników do dalszego korzystania z witryny.

Niemniej można wskazać pewne ogólne wartości, które mogą być traktowane jako wskazówki. Przykładowe wartości współczynnika odrzuceń według branży powinny wynosić:

 • Strony informacyjne i blogi – 40-60%
 • Portale e-commerce i sklepy internetowe – 20-40%
 • Strony usługowe (np. usługi finansowe, prawne, medyczne) – 10-30%
 • Strony prowadzące do generowania leadów (np. landing pages) – 30-50%

Należy jednak pamiętać, że podane wartości w żadnym wypadku nie stanowią reguły. Mogą różnić się nawet w ramach tej samej branży, w zależności od jakości treści, użyteczności strony, celów biznesowych i oczekiwań użytkowników. Mnóstwo zależy od kontekstu, w którym działa Twoja firma. Jeśli chcesz poznać optymalną wartość współczynnika odrzuceń dla Twojej firmy, możesz skorzystać z audytu SEO oferowanego przez agencję SEO.

Ciągłe monitorowanie współczynnika odrzuceń na swojej stronie, analizowanie danych oraz wprowadzanie niezbędnych zmian pozwala go na bieżąco optymalizować. Jeśli jest wyższy, niż oczekiwano, warto sprawdzić, czy strona nie posiada problemów z użytecznością, treścią, nawigacją lub innymi czynnikami, które mogą zniechęcać użytkowników do dalszego korzystania z witryny.

Im niższy współczynnik odrzuceń, tym większa liczba użytkowników angażuje się w treści i interakcje na stronie. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze musi oznaczać to sukces, a interpretacja tego wskaźnika powinna uwzględniać kontekst biznesowy oraz inne wskaźniki analityczne.

Powody wysokiego bounce rate

Wysoki współczynnik odrzuceń (bounce rate) może wynikać z wielu czynników, które wpływają na doświadczenia użytkowników na stronie. Do najczęstszych powodów należą:

Wolne ładowanie strony

Szybkość ładowania strony odgrywa kluczową rolę w kontekście współczynnika odrzuceń. Jeśli strona ładuje się wolno, użytkownicy są bardziej skłonni do opuszczenia witryny przed interakcją z jej zawartością, co prowadzi do wyższego współczynnika odrzuceń.

Wolno ładujące się strony prowadzą do złego doświadczenia użytkownika, co może zniechęcić odwiedzających do dalszego korzystania z witryny. Szybkość ładowania strony wpływa na postrzeganie marki i jest jednym z czynników, które wpływają na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Strony o niższej pozycji w wynikach wyszukiwania mają tendencję do wyższego współczynnika odrzuceń.

Pop-upy

Nadmierne lub nachalne reklamy oraz wyskakujące okienka mogą zniechęcić użytkowników do dalszego korzystania z witryny. Aby poprawić ich doświadczenia, należy ograniczyć ich liczbę na stronie.

Niska jakość treści

Jeśli treść na stronie jest niejasna, nieodpowiednia, nieaktualna lub niezwiązana z oczekiwaniami użytkowników, są oni bardziej skłonni do opuszczenia strony. Zrobią to też, gdy nie odpowiada ona na ich pytania.

Użytkowników mogą odstraszyć również błędy, takie jak niedziałające linki, brakujące obrazy czy błędy w kodzie strony. Mogą one frustrować użytkowników i prowadzić do wysokiego współczynnika odrzuceń.

Niewłaściwe słowa kluczowe

Jeśli strona przyciąga niewłaściwą grupę odbiorców lub otrzymuje ruch z nieodpowiednich źródeł, może to prowadzić do wysokiego współczynnika odrzuceń. Może to wynikać z doboru niewłaściwych słów kluczowych, które nie oddają kontekstu, w którym działa Twoja firma oraz jej charakteru.

Zła struktura strony

Trudna lub myląca nawigacja może sprawić, że użytkownicy będą mieli problemy z poruszaniem się po stronie i odnalezieniem poszukiwanych informacji. Także zły design, nieczytelne czcionki, nieestetyczne kolory czy źle zaprojektowane elementy graficzne mogą zniechęcić użytkowników do dalszego korzystania z witryny.

Jeśli użytkownik trafia na stronę, która nie spełnia jego oczekiwań, może to również wpłynąć na wysoki współczynnik odrzuceń. Także brak CTA wpływa na wysoki współczynnik odrzuceń. Jeśli użytkownicy nie wiedzą, co mają robić po wejściu na stronę, mogą ją opuścić.

Niepoprawna implementacja kodu Google Analytics

Niepoprawna implementacja kodu Google Analytics może prowadzić do nieprawidłowych danych i nieścisłości w analizie statystyk strony, w tym w pomiarze współczynnika odrzuceń. Jeśli kod śledzenia Google Analytics jest umieszczony na stronie więcej niż raz, może to prowadzić do podwójnego zliczania odsłon, co z kolei może spowodować obniżenie współczynnika odrzuceń. Z kolei, jeśli nie jest umieszczony na wszystkich stronach witryny, nie wszystkie odsłony i interakcje będą śledzone.

Zdarzenia w Google Analytics służą do śledzenia interakcji użytkowników z elementami strony, takimi jak przyciski, linki czy formularze. Jeśli są źle zaimplementowane lub zbyt wiele z nich jest ustawionych jako interaktywne, Google Analytics może interpretować te interakcje jako zaangażowanie użytkownika, nawet jeśli nie jest tak faktycznie.

Także czas sesji w Google Analytics może wpłynąć na sposób obliczania współczynnika odrzuceń. Jeśli jest ustawiony na zbyt krótki lub zbyt długi okres, może prowadzić do nieprawidłowych danych dotyczących sesji użytkowników.

Warto też pamiętać, że jeśli Twoja strona korzysta z wielu domen lub subdomen, śledzenie między nimi powinno być właściwie skonfigurowane. W przeciwnym razie może to prowadzić do nieprawidłowego zliczania odsłon i sesji.

Pogo sticking

Pogo sticking to zjawisko występujące, gdy użytkownik szybko wraca do wyników wyszukiwania po wejściu na stronę z wyników wyszukiwania, ponieważ strona nie spełnia jego oczekiwań lub potrzeb. Różni się od bounce rate, ale też jest związane z zachowaniem użytkowników na stronie.

Pogo sticking jest sygnałem dla wyszukiwarek, że Twoja witryna może nie być odpowiednia dla danego zapytania, co może wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Nie wpływa bezpośrednio na bounce rate, ale też ma związek z doświadczeniem użytkownika na stronie. Wysoki współczynnik odrzuceń i częste pogo sticking mogą sugerować, że strona nie spełnia oczekiwań użytkowników lub ma problemy z użytecznością, treścią, czy szybkością ładowania.

Analiza współczynnika odrzuceń

Analiza współczynnika odrzuceń pomaga zrozumieć, jak dobrze strona internetowa spełnia oczekiwania i potrzeby użytkowników. Może też pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Monitoring bounce rate pozwala ocenić skuteczność kampanii marketingowych, takich jak reklamy, e-mail marketing czy SEO. Sprawdza się też w identyfikacji stron z niskimi wskaźnikami konwersji. Może też wpłynąć na ranking strony w wynikach wyszukiwania.

Aby znaleźć informacje o współczynniku odrzuceń, można skorzystać z narzędzi analitycznych takich Google Analytics. Pozwala ono analizować bounce rate w kontekście różnych segmentów, takich jak źródła ruchu, rodzaje urządzeń, grupy wiekowe czy geolokalizacja. Można również monitorować jego zmiany w czasie.

Jak zmniejszyć współczynnik odrzuceń?

W celu zmniejszenia bounce rate warto zidentyfikować i usunąć potencjalne problemy, a także zoptymalizować stronę pod kątem użyteczności, treści, designu oraz szybkości ładowania strony. Mogą pomóc następujące działania:

 • Analizuj zachowania użytkowników, aby zrozumieć, co może powodować wysoki współczynnik odrzuceń. Do tego calu warto użyć narzędzi analitycznych, ankiet i testów użyteczności.
 • Upewnij się, że Twoje treści są aktualne, interesujące i dobrze napisane. Dostarczaj użytkownikom informacje istotne i związane z ich oczekiwaniami. Postaw na content marketing i przemyślany content plan.
 • Skróć czas ładowania strony, korzystając m.in. z optymalizacji obrazów, minimalizacji kodów JavaScript i CSS czy używając kompresji.
 • Zapewnij intuicyjną i prostą nawigację – możesz w tym celu skorzystać z pomocy specjalisty od UX designu. Stale ułatwiaj użytkownikom odnalezienie informacji.
 • Zadbaj, by strona działa poprawnie na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu. Dostosuj jej layout do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych.
 • Zmniejsz ilość agresywnych reklam i nie korzystaj z wyskakujących okienek – zniechęcają one odbiorców.
 • Upewnij się, że CTA (call to action) są jasne, widoczne i zachęcające. Daj potencjalnym klientom powód, aby kontynuowali interakcje z Twoją stroną.
 • Sprawdź, czy słowa kluczowe, metatagi i inne elementy SEO są właściwie dobrane i dopasowane do oczekiwań użytkowników. Zmniejszając nieodpowiedni ruch, zmniejszasz szanse na wysoki współczynnik odrzuceń.
 • Regularnie sprawdzaj stronę pod kątem błędów – niedziałających linków, brakujących obrazów czy problemów z kodem. Mogą one negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkowników.
 • Jeśli masz różne grupy odbiorców, staraj się kierować ich do odpowiednich podstron lub dostosować treści do ich potrzeb.
 • Umieszczaj w treściach linki do innych, powiązanych stron na swojej witrynie, aby zachęcić użytkowników do dalszego korzystania z Twojej strony.
 • Jeśli posiadasz landing page związany z Twoją kampanią marketingową, upewnij się, że jest atrakcyjny, dobrze zaprojektowany i dostarcza wartościowych informacji.
 • Upewnij się, że informacje kontaktowe są łatwo dostępne i widoczne dla użytkowników. Możesz dodać formularz kontaktowy, czat na żywo czy inne narzędzia, które ułatwią kontakt z Twoją firmą.
 • Analizuj konkurencję. Możesz nauczyć się od nich wartościowych rzeczy i zastosować sprawdzone praktyki na swojej stronie.

Pamiętaj, że optymalizacja współczynnika odrzuceń powinna być procesem ciągłym. Dążenie do zmniejszenia jego wartości powinno koncentrować się na dostarczaniu korzyści użytkownikom i stworzeniu atrakcyjnego i użytecznego środowiska online. Regularne monitorowanie wskaźników, analiza danych i wprowadzanie ulepszeń pozwolą Twojej firmie na bieżąco optymalizować swoją stronę i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Poprawa współczynnika odrzuceń – czy ma ograniczenia?

Współczynnik odrzuceń pozwala ocenić jakość doświadczenia użytkowników na stronie internetowej. Jego analiza może być pomocna w optymalizacji strony, ale warto zwrócić uwagę na jego ograniczenia. Nie uwzględnia on czasu spędzonego przez użytkownika na stronie ani rodzaju interakcji z treścią, przez co może być mylący, zwłaszcza dla stron o charakterze informacyjnym.

Także niepoprawna implementacja kodu Google Analytics może prowadzić do błędnych danych. Ponadto współczynnik odrzuceń może różnić się w zależności od grupy odbiorców, źródła ruchu czy rodzaju urządzeń.

Aby wykorzystać w pełni potencjał analizy współczynnika odrzuceń, warto monitorować także czas spędzony na stronie, liczbę odwiedzonych podstron czy współczynnik konwersji. Zgromadzone dane pozwolą lepiej zrozumieć zachowania użytkowników oraz na skuteczniej optymalizować Twoją stronę internetową.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.