Spis treści

12 września 202311 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 15 września 2023

Audyt treści – co to jest i dlaczego jest tak ważny?

Audyt treści – co to jest i dlaczego jest tak ważny?

Audyt treści to niezbędny proces dla każdej organizacji, która chce maksymalizować efektywność swojego contentu w środowisku online. Analiza i ocena Twoich materiałów mogą zwiększyć zaangażowanie, poprawić SEO i dopasować treści do celów biznesowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Audyt treści – definicja

Audyt treści to zorganizowany proces analizy i oceny wszystkich materiałów (teksty, obrazy, filmy, itd.) dostępnych w ramach danego serwisu internetowego, kampanii marketingowej czy innych kanałów komunikacji. Jego celem jest zrozumienie, jaka treść jest dostępna, jakie jest jej zastosowanie i jak efektywnie ona działa w kontekście spełniania określonych celów, takich jak zwiększenie zaangażowania, poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania czy zwiększenie konwersji. Audyt treści jest niezbędnym narzędziem dla marketerów, twórców treści i właścicieli stron internetowych, którzy chcą zrozumieć, jak ich treść działa i jak mogą ją ulepszyć w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Audyt treści to zorganizowany proces analizy i oceny wszystkich materiałów contentowych w kontekście ich efektywności, jakości i zgodności z celami biznesowymi.

Co to jest audyt treści?

Audyt treści a audyt SEO

Audyt treści koncentruje się na analizie wszystkich rodzajów zawartości dostępnych na stronie lub w ramach kampanii marketingowej, oceniając ich jakość, aktualność i efektywność w kontekście ogólnych celów biznesowych. Audyt SEO, z kolei, skupia się na optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych, analizując elementy takie jak struktura strony, metadane, słowa kluczowe i linki. Główne pytanie audytu SEO brzmi – czy strona jest dobrze zoptymalizowana, aby osiągnąć jak najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych?

Podobieństwa między nimi polegają głównie na tym, że oba typy audytów korzystają z metryk i danych analitycznych dla oceny efektywności, a także na tym, że oba mają na celu poprawę wydajności strony internetowej czy kampanii. Oba typy audytów mogą też zwracać uwagę na jakość treści, chociaż w audycie SEO jest to tylko jeden z wielu czynników.

Podczas gdy audyt treści jest szeroko zakrojonym przeglądem, który może obejmować wszystko od jakości pisania, przez ton, styl, czytelność i wartość dla odbiorcy, po skuteczność wideo czy infografik, audyt SEO jest znacznie bardziej techniczny i zorientowany na konkretne elementy, które wpływają na ranking w wyszukiwarkach.

Powody audytu treści

Audyt treści może być przeprowadzony z różnych powodów, w zależności od specyficznych potrzeb i celów organizacji. Jest on kompleksowym narzędziem, które może dostarczyć wartościowych informacji i wskazówek dla różnych aspektów działalności, od marketingu po technologię i strategię biznesową. Oto kilka kluczowych powodów, dla których firmy decydują się na audyt treści:

 • Zrozumienie istniejącej zawartości – audyt pomaga w dokładnym zinwentaryzowaniu dostępnych materiałów, co jest często pierwszym krokiem w planowaniu dalszych działań marketingowych czy redakcyjnych.
 • Ocena efektywności – audyt pozwala ocenić, jak istniejące treści przyczyniają się do osiągania celów biznesowych, takich jak zwiększenie zaangażowania czy konwersji.
 • Identyfikacja luk – audyt może pomóc zidentyfikować braki w zawartości, które trzeba wypełnić, aby lepiej służyć różnym segmentom odbiorców lub odpowiadać na różne etapy podróży klienta.
 • Aktualizacja i optymalizacja – z biegiem czasu treści mogą się zestarzeć lub stać się nieaktualne. Audyt pomoże zidentyfikować, które z nich wymagają odświeżenia lub usunięcia.
 • Ulepszenie UX – audyt treści może również ujawnić, jak struktura i dostępność treści wpływają na doświadczenia użytkownika, co jest kluczowe dla zwiększenia satysfakcji i zaangażowania.
 • Poprawa SEO – chociaż nie jest to głównym celem audytu treści, to jednak wyniki mogą być użyte do optymalizacji treści pod kątem wyszukiwarek, co może poprawić widoczność i ranking strony.
 • Kierunek i strategia – wyniki audytu treści mogą być podstawą do zdefiniowania lub dostosowania strategii treści, pomagając zrozumieć, na co warto się skupić w przyszłości.
 • Analiza konkurencji – zrozumienie własnej zawartości w kontekście tego, co oferują konkurenci, może dać cenne wskazówki dotyczące tego, jak można się wyróżnić lub co warto ulepszyć.
 • Zgodność i spójność – audyt pomoże upewnić się, że wszystkie treści są zgodne z obowiązującymi wytycznymi, np. zasadami stylu czy brandingu firmy.
 • Zmiany organizacyjne lub technologiczne – jeżeli strona internetowa lub inny kanał komunikacji przeszedł istotne zmiany, audyt treści może być niezbędny do zrozumienia, jak te zmiany wpłynęły na dostępną zawartość i co można zrobić, aby ją dostosować.

Przeprowadzenie audytu treści

Każdy audyt jest unikatowy i może wymagać dostosowania powyższych kroków do specyficznych potrzeb i kontekstu. Niemniej jednak te podstawowe kroki powinny dać solidną podstawę do przeprowadzenia skutecznego audytu treści:

Określenie celów i zakresu

Zanim przystąpisz do audytu treści, musisz określić cele, ponieważ kierują one zakresem całego procesu. Jeśli Twoim priorytetem jest poprawa wskaźników zaangażowania, powinieneś skupiać się na analizie metryk jak czas spędzony na stronie czy wskaźniki konwersji. Jeśli celem jest aktualizacja treści, główny nacisk należy położyć na ocenę aktualności i jakości istniejących materiałów. W przypadku identyfikacji luk w informacjach audyt zorientowany będzie na zrozumienie, jakie treści są potrzebne, ale jeszcze nie zostały stworzone. Określenie celów na samym początku pozwala efektywnie wykorzystać czas i zasoby.

Wybór narzędzi i metryk

Wybór narzędzi i metryk do gromadzenia i analizy danych jest kolejnym krokiem w procesie audytu treści:

 • Użycie narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, pomoże w ocenie kluczowych wskaźników takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, czy wskaźnik odrzuceń.
 • Platformy CMS (systemy zarządzania treścią) jak WordPress mogą dostarczyć informacji na temat struktury i organizacji treści na stronie.
 • Narzędzia do zarządzania treścią, takie jak Trello czy Asana, mogą być przydatne w monitorowaniu procesu audytu i wdrożenia zaleceń.
 • Ponadto specjalistyczne narzędzia SEO jak SEMrush czy Ahrefs mogą dać wgląd w kwestie związane z optymalizacją dla wyszukiwarek.

Określenie, jakie metryki są najbardziej odpowiednie dla Twoich celów. Przykładowe metryki, które często są brane pod uwagę podczas audytu treści, mogą obejmować:

 • Liczba odwiedzin strony – ilu użytkowników odwiedza daną stronę.
 • Czas spędzony na stronie – ile czasu użytkownicy spędzają na oglądaniu treści.
 • Wskaźnik odrzuceń – procent użytkowników, którzy opuszczają stronę po zobaczeniu tylko jednej podstrony.
 • Współczynnik konwersji – ile odwiedzających dokonuje pożądanej akcji, jak zakup czy zapis do newslettera.
 • Interakcje w social media – liczba udostępnień, komentarzy i polubień.
 • Poziom zaangażowania – jak często i jak długo użytkownicy prowadzą interakcje z treścią.
 • Strony wyjściowe – na jakich stronach użytkownicy najczęściej opuszczają witrynę.
 • Nawigacja i ścieżki użytkowników – jak użytkownicy przemieszczają się po witrynie.
 • Szybkość ładowania strony – czas, w jakim strona staje się dostępna dla użytkownika.
 • SEO – pozycja w wynikach wyszukiwania, słowa kluczowe prowadzące do strony, meta opisy i etykiety alt dla obrazów.

Znając te metryki, możemy dostosować audyt treści do specyficznych potrzeb i celów, co znacznie zwiększa jego efektywność.

Inwentaryzacja treści

Stworzenie arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych to kluczowy etap audytu treści, który pozwala zorganizować i systematyzować wszystkie informacje. Arkusz może zawierać różne kolumny dla takich metadanych jak tytuł, autor, data publikacji, adres URL i typ treści (np. artykuł, blog, video). Dokładność w tej fazie jest niezbędna; chodzi o to, aby inwentaryzacja była jak najbardziej kompletna. To znaczy, że należy uwzględnić nie tylko treści na głównej stronie, ale również blogi, materiały do pobrania, wpisy na mediach społecznościowych i wszelkie inne formy komunikacji. Przykładowo, możesz zanotować, ile razy konkretny artykuł został odwiedzony, jaki jest czas spędzony na tej stronie, czy jakie są wskaźniki konwersji związane z daną treścią. Dane są następnie dodawane do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych obok istniejących metadanych.

Analiza jakości

Po zebraniu danych metrycznych kolejnym krokiem w audycie treści jest ich ocena. Na tym etapie zwraca się uwagę na kilka kluczowych aspektów. Pierwszym z nich jest jakość treści, czyli jej czytelność, rzetelność i wartość dla odbiorcy. Następnie trzeba sprawdzić, czy treści są zgodne z tożsamością marki, tonem komunikacji i ogólnymi wytycznymi stylistycznymi.

Aktualność treści to kolejny element do oceny; nieaktualne informacje mogą zniechęcić odwiedzających i wpłynąć negatywnie na wizerunek marki. Ocenę kończy analiza użyteczności, czyli sprawdzenie, czy treści efektywnie spełniają swoją rolę, na przykład edukują, informują czy przekonują.

Analiza SEO

Choć głównym celem audytu treści nie jest optymalizacja SEO, zaniedbanie tego aspektu mogłoby być błędem. Warto sprawdzić, jak prezentowane treści wpływają na wyniki w wyszukiwarkach. Można na przykład zanalizować, czy używane słowa kluczowe są adekwatne do treści i czy dobrze rankują w wyszukiwarkach. Inne elementy, jak np. etykiety alt dla obrazów czy struktura nagłówków H1, H2 itd., również mają znaczenie dla SEO. Dodanie tej warstwy analizy do audytu treści może dostarczyć cennych wskazówek na temat tego, jak małe zmiany mogą wpłynąć na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Identyfikacja luk i potrzeb

Kolejnym etapem audytu treści jest identyfikacja luk w zawartości i obszarów wymagających ulepszenia. Możesz zauważyć, że niektóre tematy są niedostatecznie opisane, co otwiera pole do stworzenia nowych. Może się też okazać, że pewne istniejące materiały są nieaktualne, niezgodne z wytycznymi marki lub po prostu niewystarczająco efektywne w osiąganiu założonych celów, jak np. konwersja czy zaangażowanie użytkowników.

Odkrycie luk i obszarów do ulepszenia jest kluczowe dla dalszego planowania strategii treści. Na tej podstawie można opracować konkretny plan działania, który uwzględni zarówno aktualizację istniejących treści, jak i stworzenie nowych materiałów, które lepiej odpowiadają na potrzeby odbiorców i cele biznesowe.

Zalecenia

Ostatnim krokiem audytu treści jest sformułowanie zaleceń i planu działania. Mogą one obejmować zarówno sugestie dotyczące istniejących treści, jak i rekomendacje odnośnie nowych materiałów. Często sugeruje się też wprowadzenie zmian w tonie czy stylu komunikacji oraz dodanie nowych słów kluczowych dla lepszej optymalizacji SEO. Nie można też zapomnieć o proponowaniu nowych tematów i formatów, które wypełnią zidentyfikowane luki i będą lepiej odpowiadały na potrzeby odbiorców. Zalecenia są zwykle dokumentowane i prezentowane jako integralna część raportu z audytu, a ich realizacja stanowi podstawę dla dalszej strategii zarządzania treścią.

Plan działania i implementacja

Plan działania powinien zawierać:

 • listę zadań,
 • osoby odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • ramy czasowe dla ich realizacji.

Na przykład, jeśli zidentyfikowano potrzebę aktualizacji istniejących artykułów, można ustalić, że zespół redakcyjny weźmie to na siebie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Podobnie, jeśli jest potrzeba stworzenia nowych treści w celu wypełnienia luk, można zadecydować, że zespół marketingu zawartości zajmie się tym w ciągu miesiąca.

Po finalizacji i zatwierdzeniu planu kolejnym krokiem jest jego systematyczna realizacja. Nie jest to jednorazowy proces; po wprowadzeniu zmian, ważne jest kontynuowanie monitorowania różnych metryk, takich jak wskaźniki konwersji, liczba odwiedzin czy poziom zaangażowania. Tym sposobem można ocenić, czy wprowadzone zmiany są efektywne i czy dążą do osiągnięcia założonych celów.

Raport i dokumentacja

Ostatnim krokiem w audycie treści jest przygotowanie kompleksowego raportu, który podsumowuje wszystkie przeprowadzone działania, znaleziska, zalecenia oraz opracowany plan działania. Raport taki stanowi cenne narzędzie zarówno dla osób, które przeprowadzały audyt, jak i dla innych zespołów w organizacji. Dzięki niemu można zobaczyć całościowy obraz stanu treści, co jest niezwykle pomocne w planowaniu przyszłych działań.

Dodatkowo raport taki może służyć jako punkt odniesienia w przyszłych audytach, umożliwiając porównanie efektów i zmian w czasie. W dokumencie powinny znaleźć się nie tylko wyniki analiz, ale i konkretne metryki, ustalone priorytety, a także plany i terminy ich realizacji.

Narzędzia do audytu treści

Narzędzia do audytu treści pomagają w analizie i organizacji materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, blogu czy innych platformach. Oto kilka popularnych narzędzi:

 • Google Analytics – to jedno z najbardziej powszechnie używanych narzędzi do analizy ruchu na stronie. Możesz tutaj śledzić metryki takie jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, wskaźniki odrzuceń i wiele innych.
 • Screaming Frog SEO Spider – służy do analizy struktury strony, linków, meta danych i innych elementów SEO. Może być użyteczny w audycie treści do identyfikacji problemów technicznych i SEO.
 • BuzzSumo – używa się do analizy treści w kontekście jej popularności w mediach społecznościowych. Można zidentyfikować, które artykuły są najbardziej udostępniane i komentowane.
 • SEMrush – oferuje szeroki zakres funkcji, od analizy słów kluczowych po sprawdzenie jakości backlinków. Bardzo użyteczne w kontekście audytu treści skierowanego na SEO.
 • Ahrefs – skupia się na analizie backlinków i pozycji w wynikach wyszukiwania, ale również oferuje funkcje analizy treści.
 • ContentKing – specjalizuje się w monitorowaniu zmian na stronie w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie użyteczne dla dużych witryn z dynamicznie zmieniającą się treścią.
 • Airtable – tę bazę danych operującą w chmurze można dostosować do potrzeb audytu treści, tworząc spersonalizowane bazy danych i arkusze kalkulacyjne.
 • Trello – choć to narzędzie do zarządzania projektami, często jest używane do organizowania audytu treści, szczególnie w fazie implementacji zaleceń.
 • Copyscape – umożliwia sprawdzenie unikalności treści, co jest ważne z perspektywy SEO i praw autorskich.
 • Moz – oferuje funkcje, takie jak analiza linków, sprawdzanie autorytetu strony i analiza słów kluczowych.
 • Readable – narzędzie do analizy czytelności tekstu, pomocne w ocenie jakości treści.

Koszt audytu treści

Koszt audytu treści może różnić się znacząco w zależności od wielu czynników. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielnie przeprowadzenie audytu, musisz wziąć pod uwagę kilka aspektów. Pierwszym z nich są narzędzia, na które mogą być potrzebne licencje. Koszty takich narzędzi jak SEMrush czy Ahrefs mogą wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

Kolejnym jest czas, który musisz poświęcić na zebranie danych i analizę; jeżeli wliczymy go jako koszt zasobów ludzkich, może to być znacząca kwota. Dodatkowo, jeżeli nie masz odpowiednich umiejętności, mogą być konieczne inwestycje w szkolenia czy kursy.

Jeśli z kolei zdecydujesz się na wynajęcie agencji marketingowej, koszt również może być różny. Wpływa na niego zakres usług, który może być różny w zależności od potrzeb. Koszt audytu może rosnąć wraz z rozmiarem i złożonością strony internetowej. Renomowane agencje mogą również naliczać wyższe stawki za swoje usługi. Jeżeli do audytu treści dodane są inne usługi jak optymalizacja SEO czy content marketing, cena też może być wyższa.

W przypadku agencji koszt może wahać się od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od zakresu i złożoności audytu. Samodzielny audyt może być tańszy, ale też może nie gwarantować tak wysokiej jakości analiz i zaleceń.

Korzyści z audytu treści

Przeprowadzenie audytu treści pozwala lepiej zrozumieć, jakie treści są najbardziej efektywne w kontekście osiąganych celów. Może to prowadzić do bardziej celowych działań marketingowych i komunikacyjnych. Ponadto audyt może zidentyfikować słabe punkty, braki czy nieścisłości w dostępnej treści, co pozwala na szybką poprawę.

Często wyniki audytu prowadzą do reorganizacji zawartości, co usprawnia nawigację i ułatwia użytkownikom odnalezienie potrzebnych informacji. Choć audyt treści nie jest stricte audytem SEO, zwykle wpływa też na optymalizację dla wyszukiwarek przez identyfikację słów kluczowych i innych elementów, które mogą być lepiej wykorzystane.

Audyt treści może również posłużyć jako punkt odniesienia dla przyszłych inicjatyw i kampanii, ustanawiając jasne wskaźniki i cele. Ostatecznie, może też wpłynąć na zwiększenie konwersji i zaangażowania, co jest korzystne z punktu widzenia ROI.

Checklista audytu treści

Checklista audytu treści to zestaw kroków i elementów, które warto rozważyć podczas przeprowadzania audytu. Oto przykładowa checklista audytu treści:

 • Definiowanie celów
  • Określenie, co chcemy osiągnąć (poprawa zaangażowania, identyfikacja luk, aktualizacja treści).
 • Wybór narzędzi i metryk
  • Wybranie narzędzi analitycznych, platform CMS i innych, które będą używane.
  • Określenie metryk do śledzenia (liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, wskaźniki konwersji).
 • Inwentaryzacja treści
  • Stworzenie arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych.
  • Katalogowanie wszystkich treści (artykuły, blogi, strony produktowe, video itd.).
 • Zbieranie danych
  • Użycie wybranych narzędzi do zbierania danych o każdej pozycji treści w arkuszu/bazie.
 • Ocena jakości i zgodności z marką
  • Ręczna lub półautomatyczna analiza jakości, aktualności, użyteczności treści.
  • Sprawdzenie zgodności z wytycznymi marki.
 • Analiza SEO
  • Ocena słów kluczowych, meta opisów i innych elementów SEO.
 • Identyfikacja luk i obszarów do ulepszenia
  • Identyfikacja brakujących treści lub obszarów wymagających ulepszenia na podstawie wcześniejszej analizy.
 • Sformułowanie zaleceń
  • Stworzenie listy zaleceń dotyczących aktualizacji, usuwania czy tworzenia nowych treści.
 • Plan działania
  • Opracowanie planu działania z priorytetami, ramami czasowymi i odpowiedzialnościami.
 • Raportowanie
  • Przygotowanie raportu z wynikami audytu, zaleceniami i planem działania.
 • Implementacja i monitorowanie
  • Realizacja planu działania i monitorowanie efektów w kontekście wybranych metryk.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.