Spis treści

08 lutego 20247 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 20 marca 2024

Wydajność strony internetowej – czym jest i jak ją poprawić?

Wydajność strony internetowej – czym jest i jak ją poprawić?

Od wydajności strony internetowej zależy często sukces online. Strona zoptymalizowana pod kątem szybkiego ładowania i responsywności przyciąga więcej użytkowników i zwiększa widoczność w wyszukiwarkach.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wydajność strony internetowej – definicja

Wydajność strony internetowej odnosi się do szybkości ładowania i działania strony na różnych urządzeniach, a także płynności interakcji użytkowników z witryną. Zagadnienie to obejmuje różne aspekty – od czasu ładowania poszczególnych elementów, przez responsywność interfejsu użytkownika, po efektywność przetwarzania danych po stronie serwera i klienta.

Wydajność strony internetowej to miara szybkości ładowania i płynności interakcji użytkownika z witryną.

Definicja wydajności strony internetowej

Optymalna wydajność strony poprawia doświadczenia użytkowników, zwiększa ich zadowolenie i skłonność do korzystania ze strony. Ma to też przełożenia na widoczność – odpowiednia wydajność może poprawić pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach, co jest ważne dla ogólnej dostępności witryny w Internecie.

Czynniki wpływające na wydajność strony internetowej

Wydajność strony internetowej jest kwestią wielowymiarową, gdzie każdy aspekt może mieć znaczący wpływ na ogólne doświadczenie użytkownika (User Experience). Fundamentem jest dobrze zaprojektowana architektura strony. Powinna wyróżniać się ona logiczną architekturą informacji, strukturą umożliwiającą sprawną nawigację, minimalnym czasem ładowania i skalowalnością w miarę wzrostu zawartości i ruchu na stronie. Efektywna organizacja bazy danych, stosowanie nowoczesnych frameworków i bibliotek, a także odpowiednie planowanie ścieżki użytkownika na stronie przyczyniają się do płynniejszego działania witryny.

Oprócz tego, wydajność strony budują takie elementy jak:

 • żądania HTTP, czyli ilość żądań, które przeglądarka musi wysłać do serwera,
 • rozmiary i formaty obrazów i multimediów,
 • wykorzystanie pamięci podręcznej (cache) na urządzeniu użytkownika,
 • jakość kodu CSS, JavaScript i HTML,
 • renderowanie strony, sposób interpretacji kodu przez przeglądarkę oraz jej wyświetlanie,
 • responsywność,
 • łącze internetowe i prędkość sieci,
 • jakość usług hostingowych, w tym parametry serwera, przepustowość i lokalizacja.

Na wydajność strony internetowej wpływają też czynniki związane z czasem. Mowa tutaj głównie o szybkości wczytywania strony, czyli całkowitej ilości czasu, potrzebnego na wyświetlenie treści na urządzeniu użytkownika, oraz czasie potrzebnym serwerowi, żeby odpowiedzieć na żądanie przeglądarki. Istotne są również wskaźniki Core Web Vitals, ponieważ mierzą one różne techniczne aspekty działania witryny, a ich optymalizacja nie tylko poprawia działanie samej strony, lecz także prowadzi do poprawy jej pozycji w wynikach wyszukiwania Google.

Metody poprawy wydajności strony internetowej

Poprawa wydajności strony internetowej jest kluczowa dla zapewnienia dobrej jakości doświadczenia użytkownikom oraz osiągnięcia lepszych pozycji w wynikach wyszukiwania. Oto kilka metod, które mogą pomóc w optymalizacji wydajności strony:

 • Zmniejszanie rozmiaru obrazów bez znaczącej utraty jakości, stosowanie formatów skompresowanych (jak WebP, JPEG, PNG) oraz implementacja lazy loading, które ładuje grafiki tylko wtedy, gdy są blisko pojawienia się w obszarze widzenia użytkownika, co poprawia ogólną prędkość strony.
 • Usuwanie zbędnych znaków (np. spacji czy komentarzy z plików CSS, JavaScript i HTML) oraz łączenie wielu plików w jeden redukuje liczbę żądań HTTP.
 • Ustawienie odpowiednich nagłówków cache dla zasobów, które nie zmieniają się często (jak pliki CSS, JavaScript, multimedia), pozwala przeglądarce przechowywać je lokalnie i ograniczać ich ponowne pobieranie.
 • Usuwanie nieużywanego kodu, stosowanie critical CSS, opóźnianie ładowania skryptów nieistotnych dla pierwszego ładowania strony (defer/async) poprawiają efektywność działania witryny.
 • Hostowanie zasobów na globalnej sieci serwerów może znacznie zmniejszyć czas ładowania, ponieważ dostarcza treści z lokalizacji bliższej użytkownikowi.
 • Indeksowanie, optymalizacja zapytań, odpowiednia normalizacja oraz cacheowanie zapytań mogą przyspieszyć czas odpowiedzi bazy danych.
 • Używanie nowoczesnego oprogramowania serwera czy optymalizacja jego konfiguracji (np. z pomocą narzędzi Apache czy Nginx) oraz stosowanie kompresji treści mogą znacznie poprawić czas odpowiedzi serwera.
 • Czytelny i estetyczny wygląd strony też wpływa na jej wydajność. Powinna ona dobrze wyglądać na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranu.
 • Wybieranie tylko tych wariantów czcionek, które są potrzebne, stosowanie formatów czcionek zgodnych z przeglądarkami oraz implementacja strategii ładowania minimalizujących blokowanie renderowania poprawiają czas wczytywania treści.
 • Priorytetowe ładowanie zasobów niezbędnych do wyświetlenia zawartości powyżej linii „fold” (części strony widocznej bez przewijania) pozwala użytkownikowi jak najszybciej zobaczyć i korzystać z treści.
 • Użycie technik, takich jak load balancing (równoważenie obciążenia) do rozkładania ruchu między wieloma serwerami lub stosowanie skalowalnych rozwiązań chmurowych zapewnia wysoką dostępność i wydajność w godzinach szczytu.
 • Ulepszenie infrastruktury backendowej poprzez inwestycje w szybsze dyski (np. SSD), lepsze procesory czy więcej pamięci RAM, może znacznie poprawić czas przetwarzania na serwerze.
 • Protokoły HTTP/2 lub HTTP/3 oferują wiele usprawnień w porównaniu z HTTP/1.1, w tym multiplexing (wiele żądań na jednym połączeniu TCP), priorytetyzację oraz kompresję nagłówków.
 • Regularne przeglądanie i aktualizowanie bibliotek oraz frameworków, usuwanie niepotrzebnych zależności i plików redukuje ogólny rozmiar i złożoność aplikacji.
 • Wykorzystanie Progressive Web Apps (PWA) pozwala ładować stronę jako aplikację offline, co oferuje szybki dostęp do zasobów i poprawia doświadczenia użytkownika nawet przy słabym połączeniu internetowym.
 • Automatyzacja testów wydajności i wdrażanie poprawek w ramach procesów CI/CD może pomóc w szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z wydajnością.

Analiza wydajności strony internetowej

Analiza wydajności strony internetowej koncentruje się na mierzeniu różnych aspektów, które wspólnie dają obraz tego, jak szybko i płynnie strona działa dla końcowego użytkownika. Kluczowe jest nie tylko to, jak szybko zasoby są dostarczane, lecz także to, jak szybko strona staje się interaktywna i jak stabilna jest w trakcie interakcji.

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w analizie i poprawie wydajności strony internetowej. Oto niektóre z nich:

 • Google Page Speed Insights ocenia wydajność strony w skali od 0 do 100. Oferuje sugestie, dotyczące poprawy wydajności zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopowych.
 • Lighthouse to narzędzie open source od Google do audytowania jakości stron internetowych. Można je uruchomić jako część narzędzi dla deweloperów w Google Chrome, by ocenić wydajność, dostępność, najlepsze praktyki oraz SEO.
 • WebPageTest stosowany jest do testowania wydajności strony z różnych lokalizacji na świecie, na różnych przeglądarkach i urządzeniach.
 • GTmetrix analizuje czas ładowania strony i ocenia wydajność, dając jednocześnie praktyczne wskazówki dotyczące optymalizacji.
 • Yslow analizuje strony internetowe i sugeruje sposoby ich naprawy, oparte na zestawie określonych reguł dla szybkich stron internetowych.
 • Pingdom dostarcza informacji o czasie ładowania strony, ocenie wydajności, strukturze zasobów strony oraz oferuje sugestie dotyczące optymalizacji.
 • Chrome DevTools to zestaw narzędzi dla deweloperów, wbudowany w przeglądarkę Chrome, umożliwiający szczegółową analizę wydajności, audyt zasobów, profilowanie stosu JavaScript i wiele więcej.
 • New Relic to platforma do monitorowania wydajności aplikacji (APM), która oferuje szczegółowe informacje o działaniu aplikacji internetowych, monitorowanie transakcji, analizę bazy danych, alertowanie i wiele innych.
 • Dynatrace to zaawansowana platforma APM, zapewniająca pełną obserwację i analizę wydajności aplikacji, infrastruktury oraz doświadczenia użytkownika w czasie rzeczywistym.
 • Akamai to platforma CDN (Content Delivery Network) znana z poprawy szybkości ładowania stron internetowych przez cacheowanie zawartości na serwerach rozproszonych na całym świecie.
 • Cloudflare oferuje usługi CDN, optymalizację bezpieczeństwa, ochronę DDoS i wiele innych funkcji, które mogą poprawić wydajność i bezpieczeństwo witryny.

Do pomiaru wydajności strony internetowej stosuje się też wiele wskaźników. Co zrozumiałe, większość z nich związana jest z czasem, ponieważ na tej podstawie najłatwiej jest ocenić efektywność poszczególnych elementów. Wymienione poniżej wskaźniki zalicza się do Core Web Vitals, zestawu wytycznych Google, które opisują najważniejsze elementy działania strony.

 • Time to First Byte mierzy, jak długo trwa otrzymanie pierwszego bajtu danych od serwera po wysłaniu żądania przez przeglądarkę. Jest wskaźnikiem szybkości serwera i infrastruktury sieciowej.
 • Time To Interactive mierzy, kiedy strona staje się w pełni interaktywna i gotowa do obsługi wprowadzanych przez użytkownika działań. Optymalizacja TTI jest kluczowa dla użytkowników, którzy oczekują szybkiej reakcji na swoje działania.
 • Fastest Contentful Paint mierzy czas od rozpoczęcia ładowania strony do momentu, gdy dowolna część zawartości strony jest wyświetlana na ekranie. Jest to ważny wskaźnik pierwszego wrażenia użytkownika.
 • Largest Conentful Paint wskazuje czas ładowania największego obiektu widocznego w oknie przeglądarki (np. obrazu lub bloku tekstowego). Jest to istotne dla oceny odbioru wizualnego strony przez użytkownika.
 • Total Blocking Time wskazuje, jak długo główny wątek przeglądarki jest zablokowany przez skrypty, uniemożliwiając interakcję użytkownika. Mniejsze blokowanie oznacza, że strona jest bardziej responsywna.
 • Cumulative Layout Shift mierzy, jak często użytkownicy doświadczają nieoczekiwanych przesunięć elementów na stronie podczas jej ładowania. Niski CLS poprawia stabilność wizualną i zwiększa komfort użytkowania.

Warto pamiętać, że ważnym elementem analizy wydajności strony jest nie tylko mierzenie wyżej wymienionych wskaźników, lecz także regularne monitorowanie i aktualizowanie witryny w odpowiedzi na zebrane dane.

Korzyści z poprawy wydajności strony internetowej

Poprawa wydajności strony internetowej sprawia, że użytkownicy są bardziej skłonni pozostać na niej dłużej, żeby przeglądać więcej treści. Co za tym idzie, rośnie prawdopodobieństwo, że dokonają konwersji, czyli wykonają pożądaną akcję.

Szybkie strony są także lepiej postrzegane przez wyszukiwarki, co skutkuje wyższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania i lepszą widocznością. Utrzymanie wysokiej wydajności witryny często koreluje z lepszą dostępnością strony (web accessibility), dzięki czemu trafia ona do szerszego spektrum użytkowników.

Zwiększona wydajność często prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych. Strony optymalizowane pod tym kątem zużywają mniej zasobów serwera, co może zmniejszyć koszty hostingu, a także ogólne obciążenie serwerów i opóźnienia.

Szybkie i wydajne strony zwiększają też zaufanie i satysfakcję klientów (Customer Satisfaction). Użytkownicy oczekują bezproblemowych doświadczeń online, więc strony, które nie spełniają tych oczekiwań, mogą stracić potencjalnych klientów na rzecz konkurencji. Z tego powodu inwestycja w wydajność strony internetowej może mieć bezpośredni wpływ na sukces biznesowy.

FAQ

Formularz kontaktowy

Zadbaj o widoczność swojej witryny

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.