Spis tre┼Ťci

09 maja 20245 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 11 czerwca 2024

Fundusz inwestycyjny ÔÇô definicja i rodzaje

Fundusz inwestycyjny ÔÇô definicja i rodzaje

Fundusze inwestycyjne daj─ů inwestorom mo┼╝liwo┼Ť─ç udzia┼éu w inwestycjach zarz─ůdzanych przez profesjonalist├│w. Jak dzi─Öki nim mo┼╝na pomno┼╝y─ç nawet ma┼éy kapita┼é i jak pozwalaj─ů czerpa─ç korzy┼Ťci z r├│┼╝nych aktyw├│w i rynk├│w?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Fundusze inwestycyjne ÔÇô definicja i historia

Fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe, kt├│re zbieraj─ů kapita┼é od inwestor├│w w celu wsp├│lnego inwestowania w r├│┼╝norodne aktywa. Ich celami s─ů wypracowanie zysku i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych uczestnik├│w. Od samodzielnego inwestowania odr├│┼╝niaj─ů si─Ö zarz─ůdzaniem przez profesjonalnych broker├│w, doradc├│w i analityk├│w[1].

Fundusze inwestycyjne to instytucje zbieraj─ůce kapita┼é od wielu inwestor├│w w celu wsp├│lnego inwestowania w zdywersyfikowane portfele aktyw├│w finansowych.

Definicja funduszy inwestycyjnych

Historia funduszy inwestycyjnych si─Öga XIX wieku, kiedy to pierwsze tego typu instytucje zacz─Ö┼éy powstawa─ç w Europie, a p├│┼║niej tak┼╝e w Stanach Zjednoczonych. Jednym z prze┼éomowych moment├│w by┼éo pojawienie si─Ö pierwszego funduszu otwartego w Stanach Zjednoczonych w 1924 roku. Massachusetts Investors Trust sta┼é si─Ö prototypem przysz┼éych funduszy otwartych, poniewa┼╝ pozwala┼é inwestorom kupowa─ç i sprzedawa─ç udzia┼é├│w na bie┼╝─ůco, co by┼éo innowacj─ů w por├│wnaniu do wcze┼Ťniejszych funduszy zamkni─Ötych, kt├│re nie oferowa┼éy takiej mo┼╝liwo┼Ťci[2].

Wzrost gospodarczy i rozw├│j rynk├│w kapita┼éowych po II wojnie ┼Ťwiatowej stworzy┼éy nowe mo┼╝liwo┼Ťci dla inwestor├│w, a fundusze inwestycyjne zacz─Ö┼éy oferowa─ç coraz wi─Öcej produkt├│w ÔÇô pojawi┼éy si─Ö wtedy m.in. fundusze wzajemne i fundusze d┼éu┼╝ne. W latach 70. i 80. XX wieku pojawi┼éy si─Ö fundusze indeksowe, kt├│rych pionierem by┼é John Bogle. W 1975 roku za┼éo┼╝y┼é on pierwszy fundusz indeksowy dla indywidualnych inwestor├│w, Vanguard 500, kt├│ry ┼Ťledzi┼é indeks S&P 500[3].

Pod koniec XX wieku i na pocz─ůtek XXI wieku popularno┼Ť─ç zyska┼éy fundusze ETF (skr├│t od exchange-traded fund, co dos┼éownie oznacza fundusz notowany na gie┼édzie), kt├│rymi mo┼╝na handlowa─ç jak akcjami. Obecnie fundusze inwestycyjne s─ů wa┼╝nym elementem rynk├│w finansowych i pozwalaj─ů inwestorom dzia┼éa─ç na wielu rynkach i handlowa─ç r├│┼╝nymi aktywami[4] [5].

Cechy charakterystyczne funduszu inwestycyjnego

Fundusze inwestycyjne umo┼╝liwiaj─ů zbiorowe gromadzenie kapita┼éu od wielu inwestor├│w. Dzi─Öki temu nawet osoby dysponuj─ůce stosunkowo ma┼éymi kwotami mog─ů uczestniczy─ç w inwestycjach, kt├│re inaczej by┼éyby dost─Öpne tylko dla du┼╝ych inwestor├│w. Zarz─ůdzaj─ů nimi mened┼╝erowie, kt├│rzy decyduj─ů o strategii inwestycyjnej i dobieraj─ů aktywa do portfela inwestycyjnego funduszu, wi─Öc inwestorzy nie musz─ů ┼Ťledzi─ç rynk├│w finansowych ani prowadzi─ç analiz inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne zazwyczaj lokuj─ů kapita┼é w r├│┼╝norodne aktywa, co pozwala zmniejszy─ç ryzyko inwestycyjne. Dzi─Öki rozmaito┼Ťci dost─Öpnych funduszy, inwestorzy mog─ů dywersyfikowa─ç swoje portfele inwestycyjne. Mog─ů tak┼╝e stosunkowo ┼éatwo wej┼Ť─ç i wyj┼Ť─ç z inwestycji, poniewa┼╝ wi─Ökszo┼Ť─ç funduszy inwestycyjnych oferuje mo┼╝liwo┼Ť─ç codziennego kupna i sprzeda┼╝y jednostek uczestnictwa. W przypadku funduszy otwartych, jednostki uczestnictwa wycenia si─Ö do kupna i sprzeda┼╝y ka┼╝dego dnia roboczego.

Fundusze inwestycyjne s─ů zazwyczaj ┼Ťci┼Ťle regulowane przez odpowiednie organy nadzoru finansowego, co ma na celu ochron─Ö inwestor├│w. Regulacje te dotycz─ů m.in. przejrzysto┼Ťci dzia┼éania funduszy, ich struktury operacyjnej oraz sposobu raportowania wynik├│w. W Polsce okre┼Ťlaj─ů to przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych[6].

Trzeba jednak pami─Öta─ç, ┼╝e zwroty z inwestycji w fundusze inwestycyjne nie s─ů gwarantowane i mog─ů by─ç zmienne. Warto┼Ť─ç jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i wynikaj─ůce z tego zyski mog─ů wzrasta─ç lub spada─ç w zale┼╝no┼Ťci od kondycji rynk├│w finansowych i skuteczno┼Ťci strategii inwestycyjnej mened┼╝era funduszu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne mo┼╝na podzieli─ç ze wzgl─Ödu na wiele kryteri├│w. Podstawow─ů metod─ů podzia┼éu jest kryterium uczestnictwa. W tym wypadku wyr├│┼╝nia si─Ö:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte to najpopularniejszy rodzaj funduszy inwestycyjnych, kt├│ry oferuje inwestorom mo┼╝liwo┼Ť─ç kupowania i sprzedawania jednostek uczestnictwa w ka┼╝dym momencie dzia┼éania funduszu. Cena jednostki uczestnictwa jest ustalana codziennie i bazuje na aktualnej warto┼Ťci aktyw├│w netto funduszu (NAV).
 • Fundusze inwestycyjne zamkni─Öte charakteryzuj─ů si─Ö sta┼é─ů liczb─ů jednostek uczestnictwa, kt├│re emituje si─Ö jednorazowo w trakcie oferty publicznej. Po pierwszej emisji jednostkami handluje si─Ö na gie┼édzie podobnie do akcji, a ich cena zale┼╝y od popytu i poda┼╝y na rynku, wi─Öc cena jednostki mo┼╝e odbiega─ç od warto┼Ťci aktyw├│w netto funduszu. Fundusze zamkni─Öte cz─Östo inwestuj─ů w mniej p┼éynne aktywa i inwestuj─ů w bardziej specjalistyczne czy ryzykowne przedsi─Öwzi─Öcia.

Fundusze inwestycyjne dzieli si─Ö te┼╝ ze wzgl─Ödu na obszar inwestycji:

 • Fundusze akcji inwestuj─ů g┼é├│wnie w akcje sp├│┼éek notowanych na gie┼édach papier├│w warto┼Ťciowych.
 • Fundusze obligacji skupiaj─ů si─Ö na inwestycjach w d┼éu┼╝ne papiery warto┼Ťciowe, takie jak obligacje korporacyjne czy rz─ůdowe.
 • Fundusze rynk├│w pieni─Ö┼╝nych inwestuj─ů w kr├│tkoterminowe instrumenty d┼éu┼╝ne, takie jak bony skarbowe czy certyfikaty depozytowe.
 • Fundusze mieszane ┼é─ůcz─ů r├│┼╝ne klasy aktyw├│w, najcz─Ö┼Ťciej akcje i obligacje.
 • Fundusze surowcowe lokuj─ů kapita┼é w z┼éocie, ropie naftowej czy metalach.
 • Fundusze nieruchomo┼Ťci inwestuj─ů w nieruchomo┼Ťci komercyjne lub mieszkalne.

Innym mo┼╝liwym kryterium podzia┼éu s─ů cele inwestycyjne:

 • Fundusze dochodowe pracuj─ů nad wygenerowaniem regularnego dochodu dla inwestor├│w, cz─Östo przez inwestycje w wysoko oprocentowane obligacje lub akcje dywidendowe.
 • Fundusze wzrostowe koncentruj─ů si─Ö na maksymalizacji wzrostu kapita┼éu, wi─Öc inwestuj─ů g┼é├│wnie w akcje firm o wysokim potencjale wzrostu.
 • Fundusze zr├│wnowa┼╝one ┼é─ůcz─ů cele wzrostu kapita┼éu i generowania dochod├│w.
 • Fundusze indeksowe d─ů┼╝─ů do replikacji wynik├│w okre┼Ťlonego indeksu gie┼édowego, minimalizuj─ůc zarz─ůdzanie aktywami i koszty operacyjne.

Działanie funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny rozpoczyna dzia┼éalno┼Ť─ç od momentu zgromadzenia kapita┼éu od inwestor├│w, kt├│rzy w zamian otrzymuj─ů jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Ka┼╝da jednostka uczestnictwa reprezentuje cz─Ö┼Ť─ç udzia┼éu w ca┼ékowitym portfelu funduszu. Nast─Öpnie mened┼╝erowie funduszu decyduj─ů o alokacji ┼Ťrodk├│w w r├│┼╝ne klasy aktyw├│w. Celem jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.

Strategia inwestycyjna funduszu jest ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlona w prospekcie emisyjnym, kt├│ry zawiera r├│wnie┼╝ informacje dotycz─ůce cel├│w inwestycyjnych, ryzyka, op┼éat oraz polityki dotycz─ůcej zakupu i odkupu jednostek uczestnictwa. Inwestorzy mog─ů nabywa─ç lub odsprzedawa─ç jednostki uczestnictwa zgodnie z ich aktualnymi warto┼Ťciami rynkowymi.

W trakcie trwania inwestycji mened┼╝erowie funduszu monitoruj─ů rynek i dokonuj─ů korekt w portfelu inwestycyjnym, aby dostosowa─ç go do warunk├│w rynkowych. Mog─ů tak┼╝e decydowa─ç o dystrybucji zysk├│w w┼Ťr├│d uczestnik├│w funduszu w formie dywidend, je┼╝eli taka jest polityka funduszu.

Kiedy inwestorzy zdecyduj─ů si─Ö na wyj┼Ťcie z funduszu, mog─ů odsprzeda─ç jednostki uczestnictwa z powrotem do funduszu lub, w przypadku funduszy zamkni─Ötych, na rynku wt├│rnym. Ich warto┼Ť─ç zale┼╝y od aktualnej warto┼Ťci netto aktyw├│w funduszu, wi─Öc zyski lub straty inwestor├│w zale┼╝─ů od efektywno┼Ťci zarz─ůdzania funduszem i kondycji rynkowej.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga przede wszystkim zrozumienia jego polityki inwestycyjnej. Inwestor powinien wiedzieć, w jakie aktywa fundusz inwestuje i jakie strategie stosuje. Dzięki temu może ocenić, czy uczestnictwo w funduszu pozwoli mu zrealizować własne cele finansowe i czy pasuje do jego tolerancji na ryzyko.

Warto te┼╝ sprawdzi─ç histori─Ö wynik├│w funduszu, ale nie wolno zapomina─ç, ┼╝e przesz┼ée wyniki nie gwarantuj─ů przysz┼éych zysk├│w. Mog─ů one jednak da─ç pewne wyobra┼╝enie o tym, jak fundusz radzi┼é sobie w r├│┼╝nych warunkach rynkowych.

Kolejnym aspektem jest wysoko┼Ť─ç op┼éat i innych koszt├│w transakcyjnych. Mo┼╝e ona wp┼éyn─ů─ç na ostateczn─ů stop─Ö zwrotu, poniewa┼╝ niekt├│re fundusze pobieraj─ů op┼éaty za wst─Öp lub wyj┼Ťcie z inwestycji. Nie wolno te┼╝ zapomina─ç, ┼╝e chocia┼╝ fundusze otwarte oferuj─ů stosunkowo ┼éatwy dost─Öp do zainwestowanych ┼Ťrodk├│w, to udzia┼é w funduszach zamkni─Ötych mog─ů ogranicza─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç sprzeda┼╝y jednostek przed okre┼Ťlonym terminem.

Mimo i┼╝ fundusze inwestycyjne same w sobie s─ů narz─Ödziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, nie powinny by─ç jego jedynym elementem. Dobrze jest rozwa┼╝a─ç r├│┼╝ne klasy aktyw├│w i strategie inwestycyjne, aby zminimalizowa─ç ryzyko inwestycyjne i zwi─Ökszy─ç potencjalny ROI.

Rola funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne oferuj─ů inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym multum mo┼╝liwo┼Ťci inwestycyjnych oraz wp┼éywaj─ů na dynamik─Ö i stabilno┼Ť─ç rynku. Demokratyzuj─ů te┼╝ dost─Öp do inwestycji ÔÇô nawet osoby z ograniczonym kapita┼éem mog─ů w nich uczestniczy─ç, a zarz─ůdzanie aktywami przez mened┼╝er├│w pozwala inwestorom budowa─ç wydajno┼Ť─ç kosztow─ů.

Fundusze inwestycyjne stabilizuj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç rynk├│w finansowych. Agregowanie du┼╝ych sum pieni─Ödzy i inwestowanie w r├│┼╝ne aktywa zwi─Öksza p┼éynno┼Ť─ç rynkow─ů oraz ogranicza wp┼éyw waha┼ä rynkowych, co mo┼╝e przyczynia─ç si─Ö do mniejszej zmienno┼Ťci cen na rynku.

FAQ

Przypisy

 1. ÔćĹhttps://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/fundusze_inwestycyjne_edu.pdf
 2. ÔćĹhttps://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/mfhistory.asp
 3. ÔćĹhttps://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/mfhistory.asp
 4. ÔćĹhttps://www.fundguard.com/100-years-of-mutual-funds/
 5. ÔćĹhttps://www.researchgate.net/publication/228319119_The_Origins_of_Mutual_Funds
 6. ÔćĹhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041461546/U/D20041546Lj.pdf

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoj─ů firm─Ö

we współpracy z Cyrek Digital
Ôľá
Wy┼Ťlij zapytanie
Ôľá
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ÔÇśjustÔÇÖ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.ÔÇŁ

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj si─Ö ze mn─ů
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

By─ç mo┼╝e zainteresuj─ů Ci─Ö:

Mapa strony
┬ę 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.