Spis treści

04 sierpnia 20239 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Strona niewidoczna w Google – przyczyny i rozwiązania

Strona niewidoczna w Google – przyczyny i rozwiązania

Czasami zdarza się, że Twoja strona jest niewidoczna w Google. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne, ale istnieje wiele rozwiązań tego problemu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Strona niewidoczna w Google – definicja

Strona niewidoczna w Google, znana również jako strona niewidoczna w wyszukiwarce, odnosi się do strony internetowej, która nie jest indeksowana przez wyszukiwarkę Google i nie pojawia się w wynikach wyszukiwania. Jeśli jesteś właścicielem strony i chciałbyś, aby była ona widoczna w Google, warto sprawdzić te aspekty i ewentualnie skorzystać z narzędzi dostarczanych przez Google dla webmasterów, takich jak Google Search Console, aby zrozumieć i naprawić potencjalne problemy.

Strona niewidoczna w Google oznacza, że nie jest ona zaindeksowana lub nie pojawia się w wynikach wyszukiwania tej wyszukiwarki, co może być spowodowane różnymi technicznymi błędami, problemami z SEO, lub naruszeniem wytycznych Google.

Definicja strony niewidocznej w Google.

Skutki niewidoczności stron w Google

Niewidoczność strony w Google może mieć wiele skutków, zwłaszcza dla stron, które polegają na ruchu organicznym z wyników wyszukiwania. Strony nieindeksowane przez Google tracą potencjał do przyciągania ruchu na stronie, co może prowadzić do drastycznego spadku liczby odwiedzin. W e-commerce i innych stronach generujących przychody online spadek ruchu może bezpośrednio przełożyć się na spadek sprzedaży.

Bycie widocznym w Google może także wzmacniać świadomość marki i jej wiarygodność. Brak widoczności z kolei może oznaczać, że użytkownicy nie będą w stanie znaleźć Twojej strony, co może wpłynąć negatywnie na odbiór marki. Dla stron informacyjnych, blogów i forów, które często polegają na wyszukiwarkach do przyciągania nowych czytelników, niewidoczność w Google może utrudnić budowę relacji z czytelnikami i klientami.

Jeśli strona nie jest widoczna w Google z powodu błędów technicznych lub kar za złe praktyki SEO, może to wymagać znacznego nakładu pracy i zasobów, aby je usunąć. W konkurencyjnych branżach brak widoczności może dać przewagę innym, a niewidoczność może utrudniać śledzenie, jak użytkownicy znajdują i używają strony. Może to komplikować analizę danych i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Przyczyny braku widoczności strony w Google

Brak widoczności strony w Google może wpływać na jej sukces w internecie. Przyczyny takiego zjawiska są zróżnicowane i mogą wynikać z zarówno błędów technicznych, jak i złych praktyk SEO. Zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe dla właścicieli stron, którzy chcą zwiększyć swoją obecność w wynikach wyszukiwania. Najczęstsze przyczyny niewidoczności strony w Google to:

Brak zaindeksowania

Brak zaindeksowania strony w Google prowadzi do niewidoczności, spadku ruchu organicznego, utraty sprzedaży, negatywnego wpływu na markę i problemów z analizą danych. Rozwiązanie obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności pliku „robots.txt”,
 • usuwanie meta tagów „noindex”,
 • zgłaszanie strony do indeksacji przez Google Search Console,
 • upewnienie się, że struktura linków jest prawidłowa.

Aby Twoje strony indeksowały się bez problemu, należy dbać o techniczne SEO oraz wystrzegać się złych praktyk. Warto też regularnie monitorować status indeksacji.

Brak mapy witryny

Brak mapy witryny może utrudniać robotom wyszukiwarki indeksację strony, co prowadzi do jej niewidoczności w Google. Mapa witryny to narzędzie, które pomaga wyszukiwarkom zrozumieć strukturę strony. Aby rozwiązać ten problem, można utworzyć mapę witryny za pomocą narzędzia do generowania tego typu map i przesłać ją do Google za pośrednictwem Google Search Console. Ta prosta czynność może znacznie usprawnić proces indeksacji i poprawić widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Robots.txt

Plik robots.txt może być przyczyną niewidoczności strony, jeśli nieprawidłowo zablokuje roboty wyszukiwarki od dostępu do strony. Aby rozwiązać ten problem, należy zidentyfikować i usunąć instrukcje blokujące w pliku robots.txt. Można to zrobić ręcznie, edytując plik, lub za pomocą narzędzi dostępnych w Google Search Console. Po usunięciu blokujących instrukcji zaleca się przesłanie zaktualizowanego pliku robots.txt i zgłoszenie strony do ponownej indeksacji w Google.

Meta tagi noindex i nofollow

Meta tagi noindex i nofollow mogą powodować niewidoczność strony w wynikach wyszukiwania, ponieważ instruują roboty wyszukiwarek, żeby nie indeksowały strony lub nie śledziły linków na niej. Rozwiązanie polega na zidentyfikowaniu i usunięciu tych metatagów z kodu strony. Następnie warto zgłosić stronę do ponownej indeksacji w Google za pomocą Google Search Console. Po kilku dniach warto upewnić się, że zmiany zostały zauważone i strona została prawidłowo zindeksowana.

Blokada lub błędy serwera

Blokada lub błędy serwera mogą prowadzić do niewidoczności strony w Google, ponieważ uniemożliwiają robotom wyszukiwarki dostęp do witryny. Rozwiązanie wymaga identyfikacji i naprawy błędów serwera, co może obejmować:

 • analizę logów serwera,
 • sprawdzenie konfiguracji zabezpieczeń,
 • skonsultowanie się z dostawcą hostingu.

Po naprawie problemów z serwerem ważne jest zgłoszenie strony do ponownej indeksacji w Google.

Nagłówki HTTP

Nieprawidłowe lub źle skonfigurowane nagłówki HTTP mogą uniemożliwić robotom wyszukiwarki indeksację strony, prowadząc do jej niewidoczności w Google. Rozwiązanie wymaga analizy i korekty nagłówków HTTP, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi SEO. Może to obejmować usunięcie niepotrzebnych przekierowań, dodanie odpowiednich nagłówków zezwalających na indeksację oraz upewnienie się, że nagłówki nie są sprzeczne ze sobą.

Canonical

Nieprawidłowe użycie znacznika canonical może prowadzić do problemów z indeksacją i niewidoczności strony w Google. Znacznik ten informuje wyszukiwarki, która wersja strony jest „kanoniczna” lub główna, a błędne użycie może spowodować, że zindeksowana zostanie inna strona. Jeśli podejrzewasz, że to może być powodem braku widoczności w Google, upewnij się, że znaczniki canonical są prawidłowo ustawione na właściwych stronach. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych poprawek zgłoś stronę do ponownej indeksacji.

Łańcuch przekierowań

Łańcuch przekierowań, czyli seria przekierowań z jednej strony na drugą, może powodować problemy z indeksacją i niewidocznością strony w Google. Roboty wyszukiwarek mogą mieć trudności z podążaniem za zbyt długim łańcuchem przekierowań, co może prowadzić do niezaindeksowania docelowej strony.

Jeśli strona zawiera przekierowania, należy zidentyfikować i uprościć łańcuch przekierowań, tak aby prowadził bezpośrednio do docelowej strony. Optymalizacja przekierowań i zgłoszenie strony do ponownej indeksacji może pomóc w prawidłowym zindeksowaniu strony i zwiększeniu jej widoczności.

Strona zeskanowana, ale niezindeksowana

Strona zeskanowana, ale niezindeksowana, może być przyczyną braku widoczności w Google, ponieważ skanowanie oznacza jedynie, że roboty Google odwiedziły stronę, ale z jakiegoś powodu nie dodały jej do indeksu. Rozwiązanie tego problemu może wymagać sprawdzenia i naprawienia potencjalnych błędów, takich jak niewłaściwe użycie metatagów “noindex”, błędy w pliku “robots.txt”, czy problemy z jakością i unikalnością treści. Narzędzie Google Search Console może być pomocne w zidentyfikowaniu i naprawieniu tych problemów, a następnie można zgłosić stronę do ponownej indeksacji.

Brak lub nienaturalne linki zwrotne

Brak lub nienaturalne linki zwrotne (backlinki) mogą wpłynąć na autorytet i widoczność strony w Google. Wyszukiwarki używają linków zwrotnych jako wskaźnika wartości i wiarygodności strony, a brak lub sztuczne linki mogą obniżyć ranking strony. Aby tego uniknąć, warto skupić się na uczciwym link buildingu poprzez zachęcanie do naturalnego linkowania oraz usuwaniu lub odrzucaniu nienaturalnych lub szkodliwych linków zwrotnych. Użycie narzędzi do analizy linków zwrotnych i ścisłe przestrzeganie wytycznych Google w zakresie linkowania pomoże w poprawie widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Disavow

Funkcja disavow (odrzucenia) w narzędziach Google pozwala webmasterom poinformować Google, że niektóre linki zwrotne do ich strony nie powinny być brane pod uwagę w procesie rankingowania strony. Zazwyczaj jest to stosowane, gdy strona została ukarana za nienaturalne lub toksyczne linki linki zwrotne. Jeśli jest używana nieodpowiednio, na przykład przez odrzucenie ważnych i naturalnych linków zwrotnych, może prowadzić do spadku widoczności strony w wynikach wyszukiwania Google.

Aby uniknąć tego problemu, należy przeanalizować i zrozumieć, które linki są naprawdę szkodliwe, a które są wartościowe. Nieodpowiednie użycie narzędzia disavow można naprawić, przywracając omyłkowo odrzucone linki i zgłaszając je ponownie do Google za pośrednictwem tego narzędzia. W ten sposób można przywrócić wcześniejszą widoczność strony, chociaż może to zająć pewien czas, zanim Google ponownie zindeksuje i oceni strony.

Duplicate content

Duplicate content to nic innego jak ta sama treść występująca w różnych miejscach na stronie lub na różnych stronach internetowych. Może to wprowadzić w błąd roboty wyszukiwarki i obniżyć ranking strony. W tym celu należy zidentyfikować i usunąć wszystkie zduplikowane treści lub użycie znacznika canonical, który wskaże wyszukiwarkom, która wersja treści jest „kanoniczna” lub główna. Może to prowadzić do lepszej widoczności strony w wynikach wyszukiwania Google.

Thin content

Thin content odnosi się do treści na stronie, która jest mało wartościowa, nieunikalna, powierzchowna lub zawiera niewiele informacji. Może to być przyczyną braku widoczności strony w Google, ponieważ wyszukiwarki preferują treści bogate i wartościowe dla użytkowników. Rozwiązanie wymaga stworzenia bardziej rozbudowanych, unikalnych i wartościowych treści, które odpowiadają na konkretne pytania i potrzeby użytkowników. Obejmuje to zrozumienie Twojej grupy docelowej, przeprowadzenie badań słów kluczowych i tworzenie treści, które dostarczają rzeczywistej wartości.

Filtr lub kary od Google

Filtr Google lub kara od Google jest nakładana na strony, które naruszają wytyczne Google dotyczące jakości. Mogą one prowadzić do znacznego spadku widoczności strony w wynikach wyszukiwania lub nawet do jej całkowitego usunięcia. Rozwiązanie tego problemu wymaga zidentyfikowania, jakie wytyczne zostały naruszone, i podjęcia kroków naprawczych. Może to obejmować:

 • usunięcie szkodliwych linków,
 • naprawę zduplikowanej treści,
 • poprawę jakości treści na stronie
 • inne działania zgodne z wytycznymi Google.

Po wprowadzeniu poprawek można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie w Google Search Console, aby Google ponownie ocenił stronę i zdjął nałożoną karę.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie na stronie internetowej może prowadzić do jej niewidoczności w Google, ponieważ wyszukiwarki chcą chronić użytkowników przed potencjalnie szkodliwymi witrynami. Rozwiązanie zaczyna się od skanowania i usunięcia wszelkiego złośliwego oprogramowania z serwera i plików strony, co może wymagać specjalistycznych narzędzi lub pomocy profesjonalisty w dziedzinie bezpieczeństwa.

Po usunięciu złośliwego oprogramowania konieczne jest zgłoszenie strony do ponownej oceny przez Google za pomocą Google Search Console. Po zatwierdzeniu poprawek strona powinna zostać przywrócona w wynikach wyszukiwania, o ile spełnia pozostałe wytyczne Google.

Atak hakerski

Atak hakerski może prowadzić do różnych problemów, w tym do niewidoczności w wynikach wyszukiwania Google. Ataki mogą spowodować przekształcenie treści, wstawienie złośliwych linków lub inne działania, które są sprzeczne z wytycznymi Google.

Odpowiedź wymaga najpierw zidentyfikowania i usunięcia wszelkich zmian wprowadzonych przez hakera. Następnie ważne jest wzmocnienie zabezpieczeń strony, aby zapobiec przyszłym atakom, co może obejmować aktualizację oprogramowania, zmianę haseł i wdrożenie dodatkowych środków ochrony. Po wprowadzeniu tych poprawek można zgłosić stronę do ponownego przeglądu w Google Search Console, aby przywrócić jej widoczność w wynikach wyszukiwania.

Zabezpieczenie strony hasłem

Zabezpieczenie strony hasłem może prowadzić do jej niewidoczności w wynikach wyszukiwania Google, ponieważ roboty wyszukiwarki nie mają dostępu do zawartości strony chronionej hasłem. Jeśli treść strony ma być dostępna dla ogółu, rozwiązanie tego problemu polega na usunięciu zabezpieczenia hasłem z tych części witryny, które mają być widoczne dla wszystkich. Jeśli niektóre części strony mają być chronione, ważne jest, aby upewnić się, że nie zawierają kluczowych informacji, które powinny być zaindeksowane przez wyszukiwarkę.

Długi czas ładowania strony

Długi czas ładowania strony może negatywnie wpłynąć na jej ranking w wynikach wyszukiwania Google, ponieważ wyszukiwarki preferują strony szybkie i wydajne. Aby przyspieszyć stronę, należy:

 • zoptymalizować obrazy,
 • zredukować ilość skryptów i plików CSS,
 • wykorzystać buforowanie oraz inne techniki przyspieszenia ładowania strony.

Warto też użyć narzędzi do analizy wydajności, takich jak Google PageSpeed Insights. Mogą one pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Konkurencja

Wysoka konkurencja SEO w wynikach wyszukiwania Google może sprawić, że Twoja strona będzie mniej widoczna, zwłaszcza jeśli konkurenci optymalizują swoje strony efektywniej pod kątem SEO.

Rozwiązanie wymaga zrozumienia, na czym polega Twoja unikalna wartość i skupienie się na niszowych słowach kluczowych i treściach wyróżniających Cię na tle innych. Również analiza konkurencji może prowadzić do cennych wniosków. Stosowanie najlepszych praktyk SEO, tworzenie wartościowych treści i budowanie autorytetu poprzez zdobywanie wysokiej jakości linków zwrotnych mogą zwiększyć widoczność Twojej strony mimo silnej konkurencji.

Niedostępność strony

Niedostępność strony, czyli sytuacja, gdy strona nie jest osiągalna dla użytkowników i robotów wyszukiwarki, może prowadzić do jej całkowitej niewidoczności w wynikach wyszukiwania Google. Może wynikać z problemów z serwerem, błędów konfiguracji czy innych technicznych problemów, a naprawa może obejmować:

 • monitorowanie logów serwera,
 • sprawdzanie konfiguracji hostingu,
 • upewnienie się, że strona nie jest blokowana przez plik robots.txt czy inne mechanizmy.

Po naprawieniu problemu warto zgłosić stronę do ponownej indeksacji.

Nowa strona lub zmiany na niej

Wprowadzenie nowej strony lub znaczne zmiany na istniejącej stronie mogą wpłynąć na jej widoczność w wynikach wyszukiwania Google. Nowa strona może nie być natychmiast zindeksowana, a znaczne zmiany mogą wpłynąć na ranking strony. W takich sytuacjach ważne jest monitorowanie i zarządzanie indeksacją strony za pomocą Google Search Console. Dla nowych stron warto zgłosić mapę witryny do Google. Jeśli chodzi o duże zmiany, takie jak migracja czy zmiana struktury URL, ważne jest odpowiednie przekierowanie starych adresów URL na nowe i upewnienie się, że nowa struktura jest zgodna z najlepszymi praktykami SEO.

Czas usuwania problemów z widocznością stron w Google

Czas potrzebny na usunięcie problemów z widocznością strony w Google może się różnić w zależności od natury i złożoności problemu. Proste błędy, takie jak nieprawidłowe użycie tagów meta, mogą być naprawione stosunkowo szybko, natomiast poważniejsze problemy, takie jak kary nałożone przez Google czy duże błędy techniczne, mogą wymagać tygodni lub nawet miesięcy analizy i poprawek. Ponadto po naprawieniu problemów, Google może potrzebować dodatkowego czasu na ponowne zindeksowanie i ocenę strony, co także może wpłynąć na całkowity czas potrzebny na przywrócenie widoczności.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.