Spis treści

30 maja 20239 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

​Marketing usług – co to jest, przykłady i sprawdzone strategie

​Marketing usług – co to jest, przykłady i sprawdzone strategie

Współczesna gospodarka jest coraz bardziej oparta na usługach, więc nie jest niczym dziwnym, że rośnie znaczenie marketingu usług. Jest on podobny do marketingu produktów, ale trzeba pamiętać, że usługi są niematerialne, więc wymagają zupełnie innego podejścia do promocji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Definicja marketingu usług

Marketing usług skupia się na promocji i sprzedaży usług, a nie fizycznych produktów. Usługi mają unikalne cechy, które wpływają na plany marketingowe, więc marketing usług różni się od marketingu produktów.

Marketing usług może być zdefiniowany jako strategia i proces zarządzania, który koncentruje się na tworzeniu, promowaniu i dostarczaniu wartościowych i zadowalających usług, aby zaspokoić potrzeby klientów i osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Jest to kluczowy element działalności przedsiębiorstw, które specjalizują się w świadczeniu usług.

Definicja marketingu usług

W przypadku usług należy pamiętać, że:

 • nie są rzeczami, które można dotknąć, zobaczyć, poczuć, usłyszeć lub posmakować przed zakupem. Aby przekonać potencjalnych klientów do zakupu usługi, marketingowcy muszą skupić się na korzyściach, zamiast na konkretnych cechach usługi.
 • są zazwyczaj świadczone na żądanie i wysoce zależne od ludzi, którzy je świadczą. Jakość usługi może się różnić w zależności od osoby, miejsca i czasu świadczenia.
 • są często świadczone i konsumowane jednocześnie. Klient jest obecny i uczestniczy w procesie świadczenia usługi, co bezpośrednio wpływa na jego doświadczenie.
 • w przeciwieństwie do produktów nie mogą być przechowywane. Gdy usługa jest gotowa do konsumpcji, musi zostać skonsumowana.

Marketing usług obejmuje strategie związane z zapewnieniem doskonałej obsługi klienta. Skupia się też na budowie silnych relacji oraz promowaniu korzyści z usługi. Do tego celu można stosować reklamy i promocje oraz różne rodzaje marketingu – social media, e-mailowy czy content.

CechaUsługaProdukt
WłasnośćUsługi są niematerialne, klient korzysta z doświadczenia i ekspertyzy dostarczanej przez usługodawcę.Produkty są materialne, klient posiada fizyczny przedmiot.
NietrwałośćUsługi są nietrwałe i trudno je przechowywać czy przenieść w czasie.Produkty są trwałe i mogą być przechowywane i przenoszone bez zmiany swojej natury.
NiejednorodnośćUsługi są niejednorodne, ponieważ zależą od interakcji między usługodawcą a klientem.Produkty są jednorodne, ponieważ są wykonane według standardowych specyfikacji i mają stałe cechy.
NieodłącznośćUsługi są nieodłączne od dostawcy i klienta, wymagają bezpośredniej interakcji.Produkty mogą być oddzielone od producenta i klienta, nie wymagają bezpośredniej interakcji.
Produkcja i konsumpcjaUsługi są jednocześnie produkowane i konsumowane w tym samym czasie.Produkty są najpierw wyprodukowane, a następnie sprzedawane i konsumowane przez klienta.
Niemożność przechowywaniaUsługi nie mogą być przechowywane, co oznacza, że ​​nie można ich zapobiec ani odłożyć na później.Produkty mogą być przechowywane przed sprzedażą i później wykorzystywane przez klienta.
Wartość niewymiennaWartość usługi może się zmieniać w zależności od doświadczenia klienta, jakości obsługi i innych czynników.Wartość produktu jest raczej ustalona i nie zmienia się w zależności od doświadczenia klienta. Z biegiem czasu produkt może jednak tracić na wartości.
Tabela opisująca różnice między usługami i produktami.

Kluczowe elementy marketingu usług

Marketing usług składa się z elementów, które można opisać za pomocą koncepcji 7P. Prawidłowe zarządzanie nimi może pomóc firmie w skutecznym marketingu usług. Może to zwiększyć satysfakcję klientów oraz ich lojalność wobec Twojej marki. W przypadku 7P mowa o takich elementach jak (zostaną one wyjaśnione na przykładzie agencji marketingowej):

 • Produkt (Product) – czyli usługa, którą firma oferuje. Powinna odpowiadać na konkretne potrzeby i oczekiwania klientów. W przypadku agencji marketingowej produktami będą usługi, takie jak strategie marketingowe, kampanie reklamowe czy analiza rynku.
 • Cena (Price) – kwota, którą klienci płacą za usługę. Może być zależna od czynników, takich jak wartość usługi dla klienta, koszty świadczenia czy ceny konkurencji. Ceny usług marketingowych zależą m.in. od zakresu działań i poziomu skomplikowania, więc mogą wahać się od kilkuset złotych za proste teksty do nawet kilkuset tysięcy za rozbudowane i rozłożone w czasie strategie marketingowe.
 • Miejsce (Place) – miejsce, gdzie usługa jest świadczona. Powinno być dostępne i wygodne dla klientów. W przypadku firmy marketingowej może to obejmować spotkania w biurze klienta, współpracę online lub spotkania w siedzibie firmy.
 • Promocja (Promotion) – pod tym pojęciem kryją się różne strategie stosowane przez firmę do komunikacji z potencjalnymi klientami i przekonywania ich do skorzystania z usługi. W tym elemencie agencja marketingowa musi zadbać o skuteczną promocję swoich usług przez marketing treści, SEO, czy działania w mediach społecznościowych.
 • Ludzie (People) – wszystkie osoby zaangażowane w świadczenie usługi, od personelu obsługi klienta, przez pracowników technicznych, aż po zarządzanie. Jej jakość jest bezpośrednio związana z jakością pracy pracowników. W przypadku agencji marketingowej ludzie to np. specjaliści ds. marketingu, projektanci graficzni czy specjaliści ds. treści.
 • Proces (Process) – kroki, które klient musi przejść, aby skorzystać z usługi. Dobrze zaprojektowany proces powinien poprawiać efektywność i eliminować problemy, żeby zapewnić maksymalną satysfakcję klientowi. W agencji marketingowej proces najczęściej obejmuje różne etapy np. tworzenia treści, interakcje z klientem, zrozumienie jego potrzeb i dostosowanie usług do indywidualnych wymagań.
 • Dowód fizyczny (Physical Evidence) – mowa tutaj o wszystkich elementach wizualnych, których klient może doświadczyć podczas korzystania z usługi. Może to obejmować otoczenie, wygląd personelu, materiały marketingowe czy stronę internetową Twojej firmy. Chociaż marketing usług jest niematerialny, agencje mogą potwierdzać swoje kompetencje przez referencje od zadowolonych klientów, case studies, portfolio projektów, a także certyfikaty i nagrody.

Branże działające w obszarze marketingu usług

Każda organizacja oferująca jakieś usługi powinna skorzystać z marketingu usług, aby skutecznie komunikować swoją wartość dla klientów i innych interesariuszy. Najczęściej z tego typu marketingu korzystają:

 • Firmy świadczące usługi profesjonalne, takie jak kancelarie prawne, agencje reklamowe firmy doradcze, księgowe czy konsultingowe.
 • Dostawcy usług zdrowotnych, czyli szpitale, kliniki, gabinety lekarskie i firmy farmaceutyczne.
 • Firmy z branży technologicznej oferujące usługi informatyczne lub programistyczne, usługi w chmurze, doradztwo w zakresie technologii itp.
 • Szkoły, uniwersytety i inne firmy oferujące usługi edukacyjne.
 • Banki, firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne oraz inne organizacje oferujące usługi finansowe.
 • Firmy z branży rozrywkowej, np. studia filmowe, agencje eventowe czy producenci gier.
 • Organizacje non-profit i agencje rządowe mogą nie „sprzedawać” usług w tradycyjnym sensie, ale mogą skorzystać z marketingu usług, aby skutecznie służyć swoim społecznościom.

Jeśli należysz do jednej z powyższych kategorii to przeczytaj ten artykuł do końca.

Sprawdzone działania dla promocji usług

Pamiętaj, że marketing usług to proces ciągły. Musisz stale monitorować zmiany, analizować zachowania klientów i dostosowywać strategie, aby utrzymać konkurencyjność i osiągać sukces biznesowy. Aby zacząć korzystać z marketingu usług, można podjąć następujące kroki:

Zdefiniuj ofertę usługową

Określ dokładnie, jakie usługi oferuje Twoja firma i jakie korzyści przynoszą one klientom. Zdefiniuj swoją wartość dodaną i USP (unikatowe cechy), która wyróżniają Twoje usługi na rynku. Oferowana przez Twoją markę usługa powinna dostarczać klientom realną wartość lub poprawiać ich poziom życia.

Zrozum grupę docelową

Zrozumienie grupy docelowej jest kluczowe dla skutecznego dostarczania usług. Przeprowadzenie badań rynku i zgromadzenie informacji na temat potrzeb, preferencji i zachowań klientów pozwala lepiej zrozumieć ich oczekiwania i dostosować ofertę do ich potrzeb.

W zrozumieniu grupy docelowej mogą pomóc badania rynkowe. Zgromadzone w ich trakcie dane można wykorzystać do segmentacji Twojej grupy docelowej na mniejsze, bardziej spersonalizowane podgrupy, dla których możesz przygotować konkretne oferty. Przydatna będzie także analiza konkurencji – znajomość działań innych firm z branży wyznacza ramy Twoich oraz pozwala określić rynkowe luki.

Ustal strategię marketingową

Na podstawie wiedzy o grupie docelowej i konkurencji opracuj strategię marketingową, która pomoże ci dotrzeć do klientów i przekonać ich do skorzystania z Twoich usług. Zdefiniuj konkretne cele, które chcesz osiągnąć. Ważne, żeby były jak najbardziej mierzalne, ale ich rodzaj zależy od Twoich wymagań i preferencji. Mogą to być zwiększenie świadomości marki, liczby klientów czy wzrost udziału w rynku. Na ich podstawie wybierz taktyki marketingowe, które będą najbardziej skuteczne w dotarciu do grupy docelowej. Przy działaniach w obszarze marketingu usług wynikiem najczęściej są zapytania przesyłane przez potencjalnych klientów, czyli leady, które elementem ostatniego etapu lejka sprzedażowego.

Zbuduj silną markę

Skoncentruj się na budowaniu świadomości marki. Zdefiniuj wartości, na których opiera się Twoja firma i usługi. Określ swoją misję i to, co chcesz dostarczać klientom. To pomoże Ci ustalić podstawowe elementy, które będą reprezentować Twoją markę.

Skonstruuj atrakcyjne logo, które będzie reprezentować Twoją markę. Logo powinno być spójne z wartościami i charakterem Twojej firmy. Opracuj również hasło, które krótko i zwięźle opisuje korzyści lub wartość, jaką Twoje usługi oferują klientom. Opracuj spójną identyfikację wizualną, która obejmuje kolorystykę, czcionki, grafiki i inne elementy.

Określ ton komunikacji, który będzie odzwierciedlać osobowość Twojej marki. Upewnij się, że Twoja marka jest spójna na wszystkich platformach i kanałach komunikacji, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, materiały marketingowe itp.

Wykorzystaj różne kanały komunikacji

Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji jest istotne, aby dotrzeć do grupy docelowej w skuteczny sposób i zapewnić maksymalną widoczność dla swoich usług. Swoje usługi może promować za pomocą:

 • Strona internetowa – powinna zawierać informacje o Twoich usługach, wartościach, kontaktach oraz być intuicyjna i łatwa w nawigacji.
 • Marketing w Social Media – Facebook, Instagram czy Twitter umożliwiają bezpośrednią interakcję z klientami, budowanie społeczności oraz docieranie do potencjalnych klientów.
 • Reklama online – reklamy Google Ads czy reklamy na Facebooku mogą pomóc w dotarciu do szerokiego audytorium. Pozwalają też precyzyjnie docierać do określonych grup docelowych.
 • Reklama offline – ogłoszenia prasowe, reklamy radiowe i billboardy mogą nadal być skutecznymi sposobem dotarcia do lokalnej grupy docelowej.
 • Public relations – budowanie pozytywnego wizerunku marki poprzez współpracę z mediami czy udział w wydarzeniach branżowych pomaga w zyskaniu widoczności i zaufania klientów.
 • Ruch organiczny – pozyskuj potencjalnych klientów z wyszukiwarek internetowych, dzięki edukacyjnym artykułom, wpisom blogowym, badaniom i opracowaniom, które po wypozycjonowaniu na najwyższe pozycje będą źródłem ruchu dla Twojej strony

Twórz wartościowe treści

Content marketing jest kluczowym elementem skutecznej strategii marketingowej w obszarze marketingu usług. Oferowanie interesujących i pomocnych treści może przyciągnąć uwagę klientów, budować zaufanie, ugruntować pozycję jako eksperta w swojej dziedzinie oraz przekonać klientów do skorzystania z Twoich usług. W tworzeniu treści warto pamiętać o lejku content marketingowym – dzięki znajomości jego zasad późniejsze prace będą łatwiejsze.

Przed rozpoczęciem tworzenia treści ważne jest, aby dokładnie zrozumieć potrzeby, problemy, zainteresowania i oczekiwania Twojej grupy docelowej. Na tej podstawie można zdefiniować cele, które chcesz osiągnąć za pomocą treści. To z kolei pozwala wybrać najodpowiedniej formaty. Oprócz tekstów można stosować też infografiki, wideo, podcasty czy prezentacje.

Twoje treści zawsze powinny dostarczać wartościowych informacji i rozwiązywać problemy czy pytania grupy docelowej. Powinny też być spójne pod względem stylu i tonu komunikacji. Utrzymuj regularność publikacji, aby utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie odbiorców. Nie zapomnij o promocji – wykorzystuj do tego media społecznościowe, newslettery czy inne kanały.

Zarządzaj relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jest kluczowym elementem skutecznego marketingu usług. Koncentrując się na budowaniu długotrwałych relacji z klientami, można zwiększyć lojalność, zadowolenie i zaangażowanie klientów. Zapewnij doskonałą obsługę klienta na każdym etapie ich interakcji z Twoją firmą. Bądź profesjonalny, uprzejmy i elastyczny.

Utrzymuj regularny kontakt z klientami, aby pozostać w ich świadomości. Słuchaj opinii i uwag klientów i reaguj na nie. Odpowiedź pokaże, że ich zdanie jest dla Twojej firmy ważne i dbasz o ich satysfakcję.

Monitoruj i analizuj wyniki

Monitorowanie i analiza wyników są kluczowymi elementami skutecznego marketingu. Regularne śledzenie i analiza danych pozwalają lepiej zrozumieć skuteczność działań marketingowych, identyfikować obszary do poprawy i podejmować informowane decyzje. Określ kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI), które będą świadczyć o skuteczności Twoich działań marketingowych. Mogą to być liczba klientów, przychody ze sprzedaży czy liczba otwarć e-maili.

Użyj narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, do gromadzenia danych dotyczących Twoich działań marketingowych. Przeanalizuj je, aby wyciągnąć wnioski i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Spójrz na trendy, porównaj wyniki z wcześniejszymi okresami. Porównaj także różne kanały marketingowe i identyfikuj efektywne strategie.

Na podstawie analizy wyników dostosuj swoje działania marketingowe. Skoncentruj się na tych kanałach, strategiach czy przekazach, które przynoszą najlepsze wyniki. Jednocześnie nie bój się eksperymentować. Wykorzystuj testy A/B oraz sprawdzaj różne strategie i narzędzia, aby znaleźć optymalne rozwiązania.

Najczęstsze błędy w marketingu usług

Marketing usług jest ważnym obszarem, który wymaga uwagi i odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim należy pamiętać, że usługi są nietrwałe. Oznacza to, że każda interakcja z klientem jest kluczowa w budowie sukcesu Twojej marki. Pamiętaj, że błędy w biznesie robi każdy przedsiębiorca. Poniżej 7 grzechów głównych, których nie musisz popełniać.

 1. Brak jasnego zdefiniowania grupy docelowej.
 2. Nieunikalna oferta.
 3. Niewłaściwy dobór kanałów marketingowych.
 4. Nieodpowiednio dopasowane przekazy marketingowe.
 5. Brak świadomości konkurencji.
 6. Zaniedbanie budowania relacji z klientami.
 7. Brak mierzenia efektywności.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.