Spis treści

13 lutego 20247 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 12 marca 2024

​Marketing generacyjny – czym jest i czemu warto go stosować?

​Marketing generacyjny – czym jest i czemu warto go stosować?

Marketing generacyjny to sztuka dostosowywania komunikacji i ofert do unikalnych potrzeb różnych pokoleń. Jak zrozumienie różnic między generacjami wpływa na tworzenie rezonujących kampanii marketingowych?

Z tego artykułu dowiesz się:

Marketing generacyjny – definicja

Marketing generacyjny to strategia marketingowa, która koncentruje się na dostosowywaniu komunikacji i ofert produktów do specyficznych grup wiekowych (pokoleń lub generacji). Każda generacja ma swoje unikalne cechy, wartości i doświadczenia, które kształtują jej zachowania konsumenckie – marketing generacyjny wykorzystuje te różnice, aby lepiej docierać do osób z określonych pokoleń.

Marketing generacyjny to strategia marketingowa, która segmentuje odbiorców na podstawie ich wieku, skupiając się na preferencjach i zachowaniach charakterystycznych dla poszczególnych pokoleń.

Definicja marketingu generacyjnego

Historia marketingu generacyjnego sięga lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to badacze i marketerzy zaczęli dostrzegać, że różne grupy wiekowe reagują różnie na te same przekazy marketingowe. W tym czasie zaczęto identyfikować i nazywać poszczególne generacje, zaczynając od baby boomers (pokolenie urodzone w latach 1946-1964), które wyróżniało się swoją liczebnością i wpływem na kulturę oraz rynek. Następnie zdefiniowano pokolenie X (urodzeni w latach 1965-1980), które charakteryzowało się cynizmem wobec mediów i reklam, a także większym naciskiem na wartości indywidualne.

W latach 90. i na początku XXI wieku pojawiło się pokolenie Y, znane również jako millenialsi (urodzeni w latach 1981-1996). To pokolenie, wychowane w otoczeniu technologii, wymagało od marketerów zupełnie nowego podejścia, opartego na komunikacji cyfrowej i interakcji w mediach społecznościowych. Następnie przyszła era zoomerów (zwanych też zetkami lub pokoleniem Z, mowa o osobach urodzonych w latach 1997-2012), która jeszcze bardziej zintensyfikowała potrzebę wykorzystania technologii cyfrowych, autentyczności w komunikacji i zrównoważonego podejścia do biznesu.

Marketing generacyjny ewoluował na przestrzeni lat, dostosowując się do nowych pokoleń o raz zmiennych potrzeb i preferencji starych generacji. Współcześnie marketerzy coraz częściej łączą elementy marketingu generacyjnego z innymi strategiami, takimi jak marketing behawioralny, aby jeszcze lepiej spełnić oczekiwania swoich klientów.

Marketing generacyjny a inne formy marketingu

Marketing generacyjny wyróżnia się unikalnym podejściem do segmentacji rynku. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, jego podstawowym założeniem jest fakt, że wspólne doświadczenia generacyjne, takie jak ważne wydarzenia historyczne, rozwój technologiczny czy trendy kulturowe, mają istotny wpływ na kształtowanie wartości i zachowań.

Rozumienie potrzeb i zachowań generacji pozwala na tworzenie długoterminowych strategii marketingowych. Warto też zwrócić uwagę, że chociaż marketing generacyjny dotyczy grup wiekowych, to dzięki wiedzy na temat tego, jak różne generacje konsumują media i jakie przekazy najbardziej je przekonują, marketerzy mogą dostosowywać kampanie w sposób, który jest bardziej spersonalizowany niż w przypadku bardziej ogólnych podejść.

Warto też zwrócić uwagę na różnice między innymi podejściami do marketingu a marketingiem generacyjnym:

 • Marketing demograficzny skupia się na podstawowych danych, takich jak wiek, płeć, dochody czy wykształcenie. Marketing generacyjny idzie krok dalej, uwzględniając, że osoby w podobnym wieku mogą dzielić wspólne wartości i doświadczenia kulturowe, co ma wpływ na ich zachowania konsumenckie. Zakłada on, że nie tylko wiek, lecz także kontekst historyczno-kulturowy wpływa na preferencje i decyzje zakupowe.
 • Marketing behawioralny koncentruje się na analizie zachowań konsumenckich, takich jak historie zakupów czy interakcje z marką online, aby dostosować oferty i komunikację. Marketing generacyjny może uzupełniać tę strategię, dostarczając jej danych, dlaczego różne generacje mogą wykazywać różne zachowania zakupowe.
 • Psychografia bada postawy, opinie i zainteresowania konsumentów. Marketing generacyjny, choć podobny w swojej próbie zrozumienia konsumentów na głębszym poziomie, różni się tym, że zakłada pewne psychograficzne cechy wspólne dla całych generacji, wynikające z ich wspólnych doświadczeń życiowych.

Marketing generacyjny a segmentacja odbiorców

Marketing generacyjny jest specyficzną formą segmentacji klientów, która opiera się na założeniu, że ludzie urodzeni w tym samym okresie czasu dzielą podobne wartości, doświadczenia i preferencje, co wpływa na ich zachowania zakupowe. Wykorzystuje on podział na pokolenia jako główny kryterium segmentacji, co sprawia, że „wplata się” w inne metody, takie jak segmentacja demograficzna, psychograficzna czy behawioralna, poprzez dodanie warstwy zrozumienia, bazującego na różnicach pokoleniowych.

Zależność między marketingiem generacyjnym a segmentacją odbiorców manifestuje się również w sposobie, w jaki organizacje mogą dostosować swoje produkty, usługi i komunikaty do potrzeb różnych grup wiekowych. Strategie komunikacji marketingowej mogą być dostosowane do preferowanych kanałów komunikacyjnych każdego pokolenia, takich jak telewizja dla baby boomers, e-mail dla generacji X, media społecznościowe dla millenialsów czy aplikacje mobilne dla generacji Z.

Nie wolno jednak zapominać, że każda generacja jest heterogeniczna, a indywidualne różnice w obrębie pokoleń mogą wymagać dodatkowej personalizacji i dostosowania strategii. Skuteczny marketing generacyjny często idzie w parze z innymi formami segmentacji i personalizacji.

Zastosowanie marketingu generacyjnego

Marketing generacyjny znajduje zastosowanie w wielu aspektach strategii marketingowych firm. Oto kilka obszarów, w których może być wykorzystywany:

 • Firmy mogą wykorzystać marketing generacyjny do projektowania i dostosowywania produktów, które odpowiadają na specyficzne potrzeby i oczekiwania różnych pokoleń. Na przykład produkty technologiczne dla millenialsów i generacji Z mogą być projektowane z naciskiem na innowacyjność i funkcjonalność cyfrową, podczas gdy produkty dla baby boomers mogą skupiać się na prostocie użytkowania i funkcjonalności.
 • Marketing generacyjny pozwala dostosować komunikację marketingową i kanały dystrybucji do preferencji komunikacyjnych poszczególnych pokoleń. Komunikacja z millenialsami może być skoncentrowana na mediach społecznościowych i treściach wideo, podczas gdy do generacji X można dotrzeć za pośrednictwem e-maili i blogów.
 • Wykorzystując zrozumienie preferencji i zachowań konsumenckich różnych generacji, firmy mogą tworzyć skierowane i spersonalizowane kampanie reklamowe. Reklamy skierowane do generacji Z mogą podkreślać autentyczność i indywidualizm, podczas gdy komunikacja z baby boomers może koncentrować się na wartościach, takich jak bezpieczeństwo i wygoda.
 • Marketing generacyjny może pomóc w opracowaniu strategii zarządzania relacjami z klientami, które odpowiadają na unikalne potrzeby i preferencje poszczególnych pokoleń. Programy lojalnościowe, oferty specjalne i obsługa posprzedażowa mogą być dostosowane do specyfiki każdej generacji.
 • Marketing generacyjny może również pomóc w dostosowaniu metod i materiałów dydaktycznych do sposobów uczenia się preferowanych przez różne pokolenia. Dla młodszych pokoleń mogą być to interaktywne kursy online wykorzystujące grywalizację, podczas gdy dla starszych pokoleń mogą być to bardziej tradycyjne formy szkoleń.

Propozycje działań marketingowych dla różnych pokoleń

Działania marketingowe mogą być skutecznie dostosowane do różnych pokoleń poprzez zrozumienie ich unikalnych cech, preferencji i oczekiwań. Oto przykłady działań marketingowych, zaprojektowanych z myślą o poszczególnych generacjach:

 • Baby boomers są bardziej przywiązani do tradycyjnych form mediów, takich jak telewizja, radio i prasa. Skuteczne mogą być więc kampanie reklamowe w tych mediach oraz marketing bezpośredni, np. przez korespondencję pocztową. Generacja ta ceni też stabilność i lojalność, więc programy lojalnościowe mogą być skutecznym sposobem na budowanie długotrwałych relacji. Cenią również treści, które dostarczają wartości i wiedzy, np. poradniki, webinary i warsztaty.
 • Generacja X jest bardzo otwarta na komunikację poprzez e-mail. Skierowane do nich kampanie e-mailowe mogą zawierać oferty specjalne, informacje o nowych produktach oraz treści edukacyjne. Przywiązują oni też wagę do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, a także cenią sobie zarówno nowości technologiczne, jak i tradycyjne wartości, dlatego warto łączyć nowoczesne rozwiązania z klasyką w oferowanych produktach i usługach.
 • Millenialsi spędzają dużo czasu w mediach społecznościowych i często ufają rekomendacjom influencerów. Cenią sobie produkty i doświadczenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, a także niejednokrotnie wolą wyjątkowe doświadczenia nad materialnymi dobrami, więc organizowanie eventów, warsztatów czy innych niepowtarzalnych przeżyć może być dla nich bardzo atrakcyjne.
 • Generacja Z preferuje szybkie i dynamiczne formy komunikacji, takie jak krótkie filmy wideo na platformach takich jak TikTok czy Instagram. Również aplikacje i kampanie włączające elementy interaktywności i grywalizacji mogą przyciągnąć uwagę zoomerów. Szukają oni też marek autentycznych, transparentnych i angażujących się w inicjatywy społeczne i ekologiczne. Komunikacja powinna być szczera i pokazywać prawdziwe wartości marki.

Ograniczenia marketingu generacyjnego

Marketing generacyjny jest zagrożony nadmiernym uogólnianiem. Segmentacja oparta na pokoleniach zakłada, że wszyscy członkowie danej generacji mają podobne doświadczenia, wartości i preferencje, co może nie odzwierciedlać indywidualnych różnic. Mogą być one tak samo znaczące jak te między różnymi generacjami, co może prowadzić do nieskuteczności działań marketingowych skierowanych do szeroko zdefiniowanych grup.

Kolejnym ograniczeniem jest dynamika zmian społeczno-kulturowych. Generacje ewoluują, a ich oczekiwania i zachowania mogą zmieniać się wraz z rozwojem technologii, zmianami ekonomicznymi czy globalnymi trendami. To, co było aktualne dla millenialsów dziesięć lat temu, może nie mieć już zastosowania dzisiaj. Warto też podkreślić, że skupienie na marketingu generacyjnym może prowadzić do pominięcia innych ważnych czynników, takich jak różnice kulturowe, geograficzne, ekonomiczne czy osobiste zainteresowania.

Tworzenie odrębnych kampanii i treści dla różnych grup wiekowych wymaga dodatkowych nakładów pracy, czasu i pieniędzy, a bez odpowiedniego zrozumienia i wykonania, działania te mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Nie należy też ignorować etycznego wymiaru marketingu generacyjnego. Kwestie, takie jak stereotypizacja, mogą prowadzić do negatywnych percepcji i reakcji wśród odbiorców, więc ważne jest, aby działania marketingowe były prowadzone z wrażliwością i szacunkiem dla różnorodności i indywidualności każdej osoby.

Korzyści z marketingu generacyjnego

Marketing generacyjny umożliwia bardziej spersonalizowane podejście do komunikacji marketingowej, dzięki czemu przekazy mogą lepiej rezonować z odbiorcami. Rozumienie unikalnych cech, wartości i preferencji poszczególnych generacji pozwala tworzyć treści, które bardziej pasują do doświadczeń i oczekiwań danej grupy wiekowej.

Kolejną korzyścią jest możliwość dostosowania produktów, funkcji, usług oraz doświadczeń zakupowych tak, aby odpowiadały na specyficzne preferencje i oczekiwania klientów z różnych grup wiekowych. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i satysfakcję klientów, a także budować trwałe relacje z różnymi segmentami rynku.

Analiza behawioralna (analiza zachowań i preferencji) różnych generacji daje wgląd w zmiany konsumenckie, które mogą nastąpić w przyszłości, pomagając firmom w odpowiednim planowaniu i innowacji. Może to być kluczowe w utrzymaniu aktualności oferty i dostosowywaniu się do ewoluujących potrzeb rynku.

Marketing generacyjny sprzyja też budowaniu marki i lojalności konsumenckiej. Dostosowanie komunikacji, produktów i usług do wartości i oczekiwań poszczególnych pokoleń może przyczynić się do pozytywnego postrzegania marki i zwiększenia zaufania wśród konsumentów.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.