Spis treści

07 kwietnia 20236 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 05 czerwca 2023

Strategia komunikacji marki: co to jest i jak ją stworzyć?

Strategia komunikacji marki: co to jest i jak ją stworzyć?

W codzienną działalność Twojej firmy wpisują się interakcje z klientami. Trzeba jednak pamiętać, że organizację tworzy wiele osób, które powinny rozmawiać z odbiorcami w taki sam sposób. W tym celu tworzy się strategię komunikacji marki. Jak określić jej cele? Jak zarządzać ewentualnymi kryzysami i kontrolować wizerunek firmy w social media?

Z tego artykułu dowiesz się:

Definicja strategii komunikacji marki

Strategia komunikacji marki pozwala budować wizerunek i rozpoznawalność firmy oraz lojalność klientów. Jest to kompleksowy plan działań, który określa sposób, w jaki firma będzie się komunikować z otoczeniem. W jej ramach prowadzi się takie działania jak dobór odpowiednich kanałów komunikacji, określenie grupy docelowej czy planowanie treści.

Strategia komunikacji marki to plan działania, który określa sposób, w jaki marka będzie komunikować się z różnymi grupami docelowymi w celu budowania pozytywnego wizerunku i osiągania określonych celów biznesowych. Definiuje ona cele komunikacyjne, grupy docelowe, przekaz marki, kanały komunikacji i metody pomiaru efektywności.

Definicja strategii komunikacji marki

Strategia komunikacji a komunikacja marketingowa

Strategia komunikacji marki jest jednym z elementów ogólnej strategii marketingowej firmy. Ta druga obejmuje całość działań firmy w celu osiągnięcia celów biznesowych, takich jak zwiększenie sprzedaży, zwiększenie świadomości marki czy budowanie lojalności klientów. Strategia komunikacji skupia się na określeniu sposobów i narzędzi, które firma wykorzystuje w celu komunikowania swoich wartości, oferty produktowej czy usługowej, jak również budowania wizerunku marki i relacji z klientami.

Korzyści ze strategii komunikacji

Strategia komunikacji może przynieść liczne korzyści Twojej firmie. Jedną z najbardziej oczywistych jest zwiększenie świadomości marki – skierowanie przekazu do określonych grup docelowych oraz na dostosowanie go do preferowanych przez nie kanałów i sposobów może przyciągnąć uwagę i zainteresowanie odbiorców, zwiększając rozpoznawalność brandu. To pozwala też budować pozytywny wizerunek. Trzeba jednak pamiętać, że komunikacja z klientami powinna odzwierciedlać wartości i cele firmy, a także uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów.

Efektywna strategia komunikacji marki może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży. W tym celu powinna uwzględniać, co klient może uzyskać dzięki produktom lub usługom Twojej firmy – łatwo to osiągnąć stosując język korzyści w treściach Twojej marki. Powinny one uwzględniać potrzeby i preferencje klientów. Może też pomóc w wyróżnieniu się na rynku i zwiększeniu konkurencyjności.

Jedną z kluczowych korzyści z posiadania strategii komunikacji jest efektywne zarządzanie kryzysowe. Sprecyzowane działania pozwalają szybko i skutecznie reagować na kryzysy i negatywne sytuacje. W przypadku nieprzewidzianych problemów firma może szybko zareagować i przekazać informacje klientom, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych lub szkodliwych informacji.

Kiedy wdrożyć strategię komunikacji?

Jeśli Twoja firma chce zwiększyć świadomość marki, poprawić wizerunek lub zwiększyć sprzedaż, powinna rozważyć wdrożenie strategii komunikacji marki. Warto jednak pamiętać, że jest to proces wymagający ciągłej uwagi i aktualizacji. Dlatego ważne jest, aby wdrożenie nastąpiło w sposób planowy i z wyprzedzeniem, by zyskać czas na analizę wyników i wprowadzenie zmian.

Strategię komunikacji marki warto wdrożyć również w przypadku negatywnych zdarzeń lub kryzysów, które mogą wpłynąć na wizerunek firmy. W takiej sytuacji strategia powinna być opracowana w sposób szybki i skuteczny, aby zminimalizować skutki kryzysu dla firmy.

Jak stworzyć strategię komunikacji?

Opracowanie strategii komunikacji w dużej mierze podąża według podobnego schematu jak tworzenie innego rodzaju strategii biznesowych. Warto więc pamiętać o kilku poniższych krokach:

Określenie celów komunikacji marki

Na początku należy określić cele firmy. Powinny być konkretne, mierzalne i realistyczne. Warto wziąć pod uwagę cele związane z konkretnymi obszarami np. social media (w tym wypadku może to być przykładowo zwiększenie liczby fanów). Jeśli zależy Ci, żeby Twoja firma zaistniała w mediach społecznościowych, w określeniu celów może pomóc audyt marketingowy przeprowadzony przez wyspecjalizowaną agencję social media.

Grupa docelowa

Kolejnym krokiem jest wskazanie grupy docelowej, czyli odbiorców, do których skierowana będzie komunikacja marki. Należy zidentyfikować preferencje i zachowania grupy docelowej oraz wybrać kanały komunikacji, które są dla nich najbardziej odpowiednie. Mogą w tym pomóc praktyki z UX designu takie jak np. określenie persony sprzedażowej.

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji pozwala poznać strategie komunikacji innych marek, co pozwala wyróżnić się na ich tle. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, które kanały komunikacji wykorzystują i jakie treści publikują.

Wybór kanałów komunikacji

Na podstawie analizy grupy docelowej i konkurencji warto wybrać odpowiednie kanały komunikacji. W przypadku social media mogą to być Facebook, Instagram czy LinkedIn, ale warto też uwzględnić kanały tradycyjne – reklamę w telewizji, prasie czy radio. Często stosowanym kanałem komunikacji z odbiorcami jest firmowy blog.

Planowanie i tworzenie treści

Treści publikowane w ramach strategii komunikacji marki powinny być interesujące dla grupy docelowej oraz spójne z wartościami i celami firmy. Powinny być także dostosowane do kanału, na którym są publikowane. Przykładowo, posty na Instagramie mogą wymagać bardziej wizualnego podejścia niż na Twitterze. Warto także uwzględnić trendy i aktualne wydarzenia, aby materiały były na czasie i interesujące dla odbiorców. Stworzeniem ciekawym i unikatowych materiałów powinien zajmować się wykwalifikowany specjalista od content marketingu.

Nie wystarczyć stworzyć treści – trzeba też je zaplanować z uwzględnieniem poszczególnych kanałach komunikacji oraz czasu publikacji. Dzięki planowaniu można uniknąć sytuacji, w której firma publikuje treści zbyt rzadko lub zbyt często. Pozwala to również zachować spójność przekazu i tematów, co wpływa na postrzeganie marki przez klientów.

Monitorowanie reakcji oraz budowanie zaangażowania

W ramach zarządzania kanałami społecznościowymi należy regularnie monitorować reakcje użytkowników i odpowiadać na ich komentarze oraz pytania. Taka interakcja pozwala budować zaangażowanie klientów oraz poprawia pozytywny wizerunek marki.

Należy też dbać o budowanie zaangażowania i lojalności klientów. W social media można to osiągnąć poprzez aktywną interakcję z użytkownikami, organizację konkursów i akcji marketingowych oraz odpowiedź na feedback i uwagi użytkowników.

Kontrola wizerunku marki w social media

W social media łatwo może dojść do sytuacji, w której negatywne komentarze lub informacje wpłyną na wizerunek marki. Strategia komunikacji powinna uwzględniać szybką reakcję na negatywne informacje czy kontrolę dyskusji na forach i grupach. Działanie według wytycznych zawartych w strategii pozwala szybciej i lepiej rozwiązać kryzys oraz ogranicza możliwość popełniania błędu.

Analiza wyników

Monitorowanie rezultatów działań w ramach strategii komunikacji marki pozwala dostosować ją do zmieniających się potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. Social media oferują wiele narzędzi analitycznych, które pozwalają na analizę reakcji użytkowników i efektywności działań.

Kto powinien wdrożyć strategię komunikacji?

Wdrażanie strategii komunikacji to zadanie dla zespołu marketingowego lub działu komunikacji w firmie. Odpowiedzialność za wdrożenie strategii spoczywa na menadżerze ds. marketingu lub dyrektorze ds. komunikacji, którzy kierują pracami zespołu. Może się tym zająć też wyspecjalizowana agencja marketingowa. Rzadziej tego typu zadania powierza się freelancerom – z reguły zakres prac wykracza poza możliwości jednej osoby.

Bez względu na to, czy za wdrożenie będzie odpowiadać zewnętrzna agencja czy dział marketingu Twojej firmy zespół projektowy powinien składać się z osób o różnych specjalizacjach, takich jak copywriterzy, specjaliści od social media, graficy czy analitycy. Dzięki temu można zapewnić kompleksowe podejście do komunikacji marki i wykorzystanie odpowiednich narzędzi i kanałów.

Warto jednak podkreślić, że strategia komunikacji marki powinna być ściśle powiązana z ogólną strategią biznesową firmy. Dlatego też w jej wdrożenie powinny być zaangażowane również osoby z innych działów, takich jak sprzedaż, produkcja czy obsługa klienta. Współpraca pomiędzy różnymi działami firmy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie działań komunikacyjnych do ich oczekiwań.

Komponenty strategii komunikacji marki

Strategia komunikacji marki powinna uwzględniać wiele różnych elementów, aby skutecznie budować wizerunek marki i komunikować się z jej grupami docelowymi. Oto kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione w strategii komunikacji marki:

  1. Identyfikacja marki: Określenie misji, wartości i osobowości marki. To fundamentalne dla spójności komunikacji marki i budowania jej unikalnego wizerunku.
  2. Analiza grup docelowych: Zrozumienie potrzeb, oczekiwań, zachowań i preferencji grup docelowych marki. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie komunikacji tak, aby była skuteczna i angażująca dla konkretnej grupy odbiorców.
  3. Komunikacja wizualna: Stworzenie spójnego zestawu elementów wizualnych, takich jak logo, kolorystyka, czcionki i styl graficzny. Te elementy powinny odzwierciedlać tożsamość marki i być stosowane konsekwentnie we wszystkich materiałach komunikacyjnych.
  4. Treści i storytelling: Przykładowe treści, które są wartościowe, interesujące i angażujące dla grup docelowych marki. Dobrze opowiedziana historia może pomóc budować więź emocjonalną z klientami i zwiększyć świadomość marki.
  5. Kanały komunikacji: Wybór odpowiednich kanałów komunikacji, które efektywnie dotrą do grup docelowych. Może to obejmować media społecznościowe, strony internetowe, blogi, materiały drukowane, reklamy zewnętrzne itp.

Strategia komunikacji – wzmocnienie wizerunku Twojej firmy

Strategia komunikacji, szczególnie w social media, jest niezwykle ważna dla każdej firmy chcącej zbudować skuteczny wizerunek i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Odpowiednio opracowana strategia pozwala skutecznie realizować cele biznesowe firmy, takich jak zwiększenie świadomości marki czy sprzedaży, budowanie zaangażowania i lojalności klientów oraz kontrola wizerunku brandu w internecie. Bez niej działania w social media mogą okazać się nieefektywne lub wręcz szkodliwe dla wizerunku Twojej firmy.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.