Spis treści

08 lutego 20235 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 25 stycznia 2024

Misja, wizja i wartości firmy – narzędzia kluczowe dla jej sukcesu

Misja, wizja i wartości firmy – narzędzia kluczowe dla jej sukcesu

Współcześnie, żeby odnieść spektakularny sukces na rynku, oprócz dostarczania wysokiej jakości produktów lub usług, marka musi też kierować się określonymi wartościami oraz zdefiniować swoją misję i wizję. 

Czym różnią się te dwa pojęcia? Jak przekładają się na działalność firmy? 

Żeby lepiej zrozumieć, czym są wizja, misja i wartości, należy wyraźnie zaznaczyć różnice między nimi. Wymienione pojęcia zachodzą na siebie, ale obejmują też różne zakresy. Wizja jest terminem zdecydowanie najszerszym – mowa tutaj o wyobrażeniu przyszłości organizacji i jej planach.

Czym jest wizja firmy?

Wizję firmy można rozumieć jako swego rodzaju marzenie o tym, jaka ma być Twoja marka za kilka lat. Wizja obejmuje z reguły dłuższy przedział czasowy niż misja i ma głównie inspirować do działania.

Należy ją traktować bardziej jako ideę, która zawiera w sobie misje, wartości i cele strategiczne firmy. Mówiąc jeszcze inaczej, jest to kierunek, w którym brand ma zamiar podążać w kolejnych latach. 

Czym jest misja firmy?

Misja firmy obejmuje mniejszy zakres i z reguły krótszą perspektywę czasową. W jej wypadku mowa o określonych i konkretnych zadaniach do realizacji. Zawsze powinny wynikać z wizji organizacji, wyznawanych przez nią wartości oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pablo Cardon i Carlos Rey, autorzy książki „Zarządzanie poprzez misję” wyróżniają cztery typy misji organizacji:

  • biznesowa, która zakłada generowanie zysku i poprawę sytuacji rynkowej;
  • rozwojowa, która wiąże się z innowacyjnością czy doskonaleniem pracowników;
  • racjonalna, która obejmuje kwestie takie jak kontakty z klientami czy partnerami biznesowymi;
  • związana z wkładem na rzecz innych, w ramach której podejmuje się działania prospołeczne czy prośrodowiskowe.

Każda misja zawiera cele. Jednak w przeciwieństwie do wizji muszą być one mierzalne i możliwe do realizacji. 

Przykładowo, zdanie „sprzedać 10 tysięcy komputerów w ciągu miesiąca” jest jasno zdefiniowanym i możliwym do zmierzenia celem. Z kolei zdanie „stać się największym producentem komputerów w kraju” lepiej sprawdzi się jako wizja firmy.

Czym są wartości firmy?

Ważnym elementem wizji i misji są wartości. Można je postrzegać z perspektywy finansowej. Jeśli jakieś działanie przynosi Twojej organizacji zyski, jest wartościowe. 

W przypadku wizji i misji ważniejszy będzie jednak inny sposób rozumienia wartości. W tym wypadku mowa o pożądanych i dobrze widzianych postawach oraz cechach, które powinni posiadać pracownicy, ale również idealni klienci. Przykładowymi wartościami, którymi może kierować się Twoja organizacja, są: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność czy zaangażowanie.

Mówiąc inaczej, wartości są ideami, według których działa dana firma. Są punktem wyjścia dla misji i wizji, a także pomagają zdefiniować wewnętrzną kulturę organizacyjną. Wyznaczają biznesowe ramy i przyciągają ludzi (pracowników i klientów) wyznających podobne zasady.

Do czego służą wizja i misja firmy?

Głównym celem każdej firmy jest generowanie zysków, ale nie działają one w próżni. Ich codzienna aktywność wywiera wpływ na pracowników, klientów, społeczność i środowisko.

Obecnie niemal każda marka posiada wizję, misję i listę najważniejszych wartości. Na stronie internetowej dowolnego brandu niemal na pewno znajdziemy zakładkę „O nas”, „Misja” lub „Nasze wartości”. 

Misji i wizji nie należy rozumieć jako pustych sloganów. Ich zdefiniowanie przynosi firmie określone i mierzalne korzyści. Wizja i misja wpływają na stawiane sobie przez organizację cele i wskazują kierunek rozwoju. Pokazują także klientom cechy wyróżniające markę.

Można je traktować także jako kryteria oceny działalności firmy. Kontrahenci mogą chętniej współpracować z marką, która aktywnie realizuje swoją misji i hołduje określonym wartościom. Przykładowo, jeśli Twoja organizacja deklaruje, że wspiera ochronę środowiska, ale nie podejmuje działań na jej rzecz, klienci mogą odebrać to negatywnie. To z kolei może przełożyć się na  mniejszą liczbę kontraktów czy trudności w pozyskiwaniu nowych leadów.

Oprócz wymienionych korzyści wizja i misja pozwalają przyjrzeć się modelowi działania organizacji. Zdefiniowanie najważniejszych wartości przekłada się na kulturę organizacyjną. Może to poprawić efektywność działań, a także wpływać motywująco na pracowników.

Jak misja i wizja wpływają na strategię i cele firmy?

Wizja i misja (lub misje) określają ramy działania firmy i wskazują obszary, w których powinna podejmować działania. To z kolei przekłada się na możliwość lepszego określenia celów. 

Podczas gdy wizja i misja odpowiadają ideom, strategia określa konkretne działania i procesy niezbędne do ich osiągnięcia. W jej wypadku mowa o konkretnym, mierzalnym i możliwym do realizacji planie, który Twoja marka będzie konsekwentnie realizować.

Jak opracować misję, wizję i wartości?

Zdefiniowanie wartości oraz budowa na ich podstawie wizji, a później konkretnych misji firmy może być zajęciem czasochłonnym i angażującym. Wskazują one kierunek działań i określają najważniejsze zasady kultury organizacyjnej, więc nie warto bagatelizować procesu ich tworzenia

Żeby odpowiadały rzeczywistemu stanowi Twojej marki, nie mogą być narzucone z góry. Lepsze efekty przyniesie zaangażowanie całego zespołu. Najłatwiej jest zacząć od najogólniejszych kwestii i na początku odpowiedzieć na pytania w rodzaju:

  • Co i jak robi Twoja firma?
  • Dlaczego i dla kogo to robi?
  • Co wyróżnia Twoją markę?

Po uzyskaniu odpowiedzi możesz przejść do określenia wartości Twojej organizacji. W tym wypadku warto przyjrzeć się zespołowi i wskazać je na podstawie cech Twoich pracowników. Bardzo dobre efekty może przynieść włączenie ich do tego procesu. To Twój zespół będzie realizował cele i misje, więc jeśli weźmie udział w ich tworzeniu oraz będzie utożsamiał się z nimi, wzrośnie prawdopodobieństwo sukcesu.

Następnie można przejść do zdefiniowania ogólnej wizji Twojej organizacji. Powinna oddawać charakter Twojej marki i zamykać się w maksymalnie kilku zdaniach. Najlepsze efekty przynosi zawarcie jej w jednym, chwytliwym sloganie, który będzie najważniejszą zasadą Twojej firmy. Te same reguły tyczą się opracowania misji – powinna jasno określać cele przedsiębiorstwa i być zrozumiała dla wszystkich.

Jak ESG i CSR wpływają na wizję firmy?

Wizję i misję firmy warto także rozważyć w kontekście CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i ESG (skrót od environmental, social responsibilty i corporate governance; środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny). Szczególnie drugie pojęcie będzie grać dużą rolę w kreowaniu misji i wizji brandów, ponieważ od 2024 roku firmy w UE będą musiały składać coroczne raporty z działalności pozafinansowej i wpływu na środowisko oraz społeczeństwo.

CSR i ESG można traktować jako zbiór uniwersalnych wartości, które można z powodzeniem przenieść na działanie Twojej organizacji.

Czy wizja i misja są ważne dla każdej firmy?

Krótka odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – tak. 

Wizja określa wszystkie plany, które Twoja organizacja może, ale nie musi, zrealizować w bliższej i dalszej przyszłości. Z kolei misja jest zbiorem celów i możliwych do wykonania działań, które przełożą się na poprawę Twojej sytuacji biznesowej. Ich wspólnym tworzywem są wartości firmy. Narzędziami używanymi do realizacji są strategie marketingowe czy biznesowe. 

Warto pamiętać, że wizja, misja, cele i strategie są ze sobą nierozerwalnie połączone i razem przyczyniają się do sukcesu Twojej marki. Gdy określasz cele, pamiętaj o wizji i odwrotnie. Takie podejście może przynieść lepsze efekty niż oddzielne traktowanie wszystkich czynników.  

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.