Spis treści

19 lutego 20248 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 02 maja 2024

Composable commerce – czym jest?

Composable commerce – czym jest?

Composable commerce wyłania się jako kluczowe rozwiązanie dla firm, pragnących zbudować elastyczne, skalowalne i spersonalizowane platformy e-commerce. Jak to podejście do handlu elektronicznego otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw?

Z tego artykułu dowiesz się:

Composable commerce – definicja

Composable commerce to podejście do handlu elektronicznego, które umożliwia organizacjom wybór, integrację i zarządzanie technologiami handlowymi poprzez wykorzystanie modułowych bloków budowlanych zamiast polegania na monolitycznych platformach handlu elektronicznego. Skupia się ono na elastyczności, skalowalności i personalizacji, co pozwala szybko dostosować się do potrzeb rynku i oczekiwań klientów[1].

Historia composable commerce sięga początków XXI wieku, kiedy to firmy zaczęły zauważać ograniczenia monolitycznych systemów handlu elektronicznego, które – choć skuteczne w uproszczeniu procesu wdrażania sklepu internetowego – często były trudne w modyfikacji bez znaczących nakładów czasu i zasobów[2].

Composable commerce to podejście do handlu elektronicznego, które umożliwia firmom tworzenie spersonalizowanych platform handlowych przez kombinowanie i integrację modularnych usług i technologii.

Definicja composable commerce

Rozwój chmur obliczeniowych i usług mikrousługowych na przełomie dekady 2010-2020 przyspieszył ewolucję composable commerce. Firmy technologiczne zaczęły oferować specjalistyczne usługi, takie jak systemy zarządzania treścią (CMS), platformy zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zaawansowane narzędzia analityczne jako niezależne produkty, które można było łatwo integrować z innymi usługami[3].

Współcześnie composable commerce charakteryzuje się nie tylko integracją zewnętrznych usług, lecz także zastosowaniem API-first approach (podejście oparte na API), co oznacza, że każdy element systemu jest dostępny i może być kontrolowany przez programowalne interfejsy aplikacji. Pozwala to płynnie łączyć różnorodne technologie i platformy, zapewniając jednocześnie wysoki poziom personalizacji i adaptacji do specyficznych wymagań biznesowych.

Cechy composable commerce

Cech composable commerce nie da się opisać bez zrozumienia, czym jest architektura MACH. Jest to koncepcja technologiczna, która zapewnia fundamenty dla budowania elastycznych, skalowalnych i nowoczesnych systemów cyfrowych. MACH to skrót od czterech głównych cech tej architektury:

 • Microservices (mikrousługi) w kontekście composable commerce odnoszą się do modularności i niezależności komponentów systemu. Każdy mikroserwis odpowiada za konkretną funkcjonalność (np. zarządzanie produktami, obsługę zamówień) i może być rozwijany, wdrażany oraz skalowany niezależnie od innych części systemu. Wspiera to modularność composable commerce.
 • API-first (API jako podstawa) podkreśla centralne znaczenie interfejsów programistycznych aplikacji w łączeniu różnych usług i systemów. W architekturze MACH każda funkcjonalność jest dostępna i może być kontrolowana przez API, co ułatwia integrację różnorodnych komponentów i usług. Dzięki temu composable commerce może efektywnie wykorzystywać różne narzędzia i platformy, zachowując przy tym spójność i niezawodność działania.
 • Cloud-native (dosłownie „rodzime dla chmury”) oznacza, że systemy i aplikacje są projektowane specjalnie z myślą o działaniu w środowisku chmurowym, co zapewnia im większą elastyczność, skalowalność i odporność. Chmura umożliwia łatwe zarządzanie zasobami, automatyczną skalowalność w odpowiedzi na zmieniające się obciążenia oraz zwiększoną wydajność. Przekłada się to na skalowalność i elastyczność composable commerce.
 • Headless (bezinterfejsowe) odnosi się do oddzielenia warstwy frontendowej (część widoczna dla użytkownika) od backendowej (logika aplikacji, zarządzanie danymi), co pozwala na niezależne rozwijanie tych dwóch warstw. W praktyce oznacza to większą swobodę w tworzeniu spersonalizowanych doświadczeń dla użytkowników na różnych kanałach i urządzeniach

Oprócz tego, do cech composable commerce należy zaliczyć modularność – system składa się z wielu niezależnych, wymiennych komponentów, które można dowolnie łączyć i konfigurować. Dzięki temu firmy mogą łatwiej dostosowywać platformy do zmieniających się wymagań biznesowych oraz integracji z nowymi technologiami.

Composable commerce kładzie również duży nacisk na personalizację, umożliwiając firmom dostosowanie doświadczeń zakupowych do indywidualnych preferencji klientów. Dzięki możliwości integracji z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi firmy mogą oferować klientom bardziej spersonalizowane produkty, usługi oraz treści.

Skalowalność to kolejna ważna cecha composable commerce. W miarę wzrostu firmy lub sezonowych zmian w popycie można szybko dostosować skalę działania, bez konieczności kompleksowej przebudowy całego systemu.

Ostatnią istotną cechą jest niezależność technologiczna – firmy nie są ograniczone do jednego dostawcy lub platformy technologicznej. Mogą wybierać spośród najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku i łączyć je tak, by odpowiadały ich potrzebom biznesowym. Przekłada się to na większą kontrolę nad infrastrukturą e-commerce i możliwość ciągłego doskonalenia oferty handlowej.

Rodzaje composable commerce

Composable commerce można podzielić na kilka rodzajów:

 • Platformy zarządzania treścią (CMS) umożliwiają firmom tworzenie, zarządzanie i optymalizowanie treści na stronach internetowych, blogach oraz innych kanałach cyfrowych. Można je łatwo integrować z innymi narzędziami, takimi jak platformy e-commerce, CRM czy narzędzia analityczne.
 • Platformy handlu elektronicznego to podstawowe systemy umożliwiające sprzedaż produktów i usług online. Firmy mogą wybierać między różnymi platformami e-commerce, dobierając te, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom, np. w zakresie obsługi płatności czy zarządzania zamówieniami.
 • Systemy zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM) są niezbędne do zarządzania interakcjami z klientami, zbierania danych o nich oraz personalizowania doświadczeń zakupowych. Często łączy się je z innymi systemami, aby lepiej dostosowywać oferty oraz komunikację.
 • Rozwiązania do zarządzania danymi produktów (PIM) pozwalają na centralne zarządzanie informacjami o produktach, co jest ważne dla firm posiadających szerokie portfolio produktów.
 • Narzędzia do analizy danych i oprogramowanie do business intelligence służą do gromadzenia i analizy danych na temat zachowań klientów, skuteczności kampanii marketingowych czy wydajności procesów sprzedaży.
 • Systemy do obsługi płatności i zamówień umożliwiają obsługę transakcji finansowych i zarządzanie zamówieniami. W composable commerce firmy mogą wybierać między różnymi dostawcami usług płatniczych i systemami do obsługi zamówień, aby zaoferować klientom płynny i bezpieczny proces zakupowy.

Composable commerce a e-commerce

Podstawowym założeniem composable commerce jest odejście od jednolitych, zamkniętych systemów. Zamiast tego promuje się architekturę opartą na mikrousługach, w której poszczególne komponenty systemu można rozwijać, wdrażać i zarządzać niezależnie. Umożliwia to firmom szybkie adaptowanie się do nowych trendów i technologii.

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform e-commerce, które mogą wymagać skomplikowanych i czasochłonnych procesów integracji, composable commerce ułatwia połączenie różnorodnych usług poprzez API-first approach. Dzięki temu firmy mogą korzystać z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku, tworząc tym samym spersonalizowane i skalowalne ekosystemy e-commerce.

Również koncepcja headless commerce, będąca częścią composable commerce, przyczynia się do zmiany sposobu myślenia o e-commerce. Oddzielając warstwę prezentacji od logiki biznesowej, firmy mogą tworzyć bogatsze, bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe dla swoich klientów na różnych platformach i urządzeniach.

Composable commerce, będąc bardziej zaawansowaną i elastyczną formą e-commerce, nie zastępuje tradycyjnego e-commerce, lecz oferuje alternatywne podejście, które jest szczególnie korzystne dla firm poszukujących większej kontroli nad swoim ekosystemem handlowym oraz chcących szybko reagować na zmiany rynkowe i technologiczne. To podejście kładzie podwaliny pod bardziej zróżnicowane, innowacyjne i klientocentryczne podejście do handlu elektronicznego.

Zastosowania composable commerce

Composable commerce znajduje zastosowanie w wielu aspektach handlu elektronicznego:

 • Composable commerce umożliwia integrację zaawansowanych narzędzi do analizy danych i sztucznej inteligencji, które pomagają w lepszym zrozumieniu preferencji i zachowań konsumentów. Dzięki temu firmy mogą oferować spersonalizowane rekomendacje produktów czy optymalizować ścieżki zakupowe na swoich stronach internetowych, co przekłada się na lepsze doświadczenia zakupowe.
 • Firmy mogą też łatwiej wdrażać strategie omnichannel, integrując działania marketingowe i sprzedażowe w różnych kanałach sprzedaży i komunikacji. Modularna architektura pozwala na spójną prezentację oferty i zachowanie ciągłości doświadczenia klienta w różnych punktach kontaktu.
 • Elastyczność composable commerce pozwala firmom na szybkie reagowanie na zmiany na rynku, takie jak nowe trendy zakupowe, zmieniające się regulacje czy pojawienie się nowych technologii. Dzięki możliwości łatwej integracji nowych modułów i usług, przedsiębiorstwa mogą efektywnie wprowadzać innowacje i dostosowywać swoje operacje do aktualnych wymagań.
 • Composable commerce ułatwia skalowanie działalności e-commerce, zarówno w zakresie zwiększania asortymentu produktów, jak i ekspansji na nowe rynki. Modularna struktura pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności i integracji bez konieczności przebudowy całego systemu, co jest kluczowe dla szybko rozwijających się firm.
 • Firmy działające na arenie międzynarodowej mogą skorzystać z composable commerce, aby łatwiej zarządzać wielojęzycznymi wersjami swoich stron internetowych i obsługiwać transakcje w różnych walutach. Modularne komponenty mogą być konfigurowane w celu dostosowania oferty do specyfiki poszczególnych rynków.
 • Composable commerce umożliwia integrację z nowoczesnymi technologiami, takimi jak AR i VR (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość), Internet Rzeczy (IoT) czy blockchain, co otwiera nowe możliwości dla innowacyjnych doświadczeń zakupowych.

Wdrażanie composable commerce

Wdrożenie composable commerce to złożony proces, który wymaga strategicznego podejścia i ściślej współpracy między działami IT, marketingu i operacyjnym. Rozpoczyna się to od dogłębnej analizy potrzeb firmy, zarówno pod kątem obecnych, jak i przyszłych wymagań operacyjnych i marketingowych. W jej trakcie należy zidentyfikować kluczowe obszary, które mogą skorzystać na większej elastyczności i skalowalności – mogą to być zarządzanie treścią, procesy zamówień, logistyka, obsługa klienta czy personalizacja oferty.

Po określeniu wymagań przechodzi się do wyboru odpowiednich mikrousług, platform i narzędzi, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy. Należy wybrać rozwiązania kompatybilne z już stosowanymi i łatwe w integracji za pomocą API. Wybór powinien być podyktowany nie tylko obecnymi wymaganiami, lecz także przyszłą skalowalnością i możliwością adaptacji do nowych trendów i technologii.

Następnie rozpoczyna się etap projektowania architektury systemu. W tym czasie należy szczegółowo zaplanować, jak poszczególne komponenty będą ze sobą współpracować. Projektowanie architektury powinno też uwzględniać aspekty bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności systemu. Po zakończeniu prac można przejść do wdrożenia mikrousług, integracji systemów oraz konfiguracji interfejsów API.

Kolejnym etapem jest testowanie – powinno obejmować zarówno testy jednostkowe poszczególnych komponentów, jak i integracyjne całego systemu, aby upewnić się, że wszystkie elementy współpracują zgodnie z oczekiwaniami. Po ich zakończeniu pozostaje tylko uruchomienie systemu i ciągłe monitorowanie jego działania. Firma powinna również zapewnić wsparcie techniczne i szkolenia dla personelu, aby maksymalizować efektywność wykorzystania nowego systemu.

Ograniczenia composable commerce

Jednym z głównych wyzwań composable commerce jest złożoność zarządzania wieloma niezależnymi systemami i usługami. Może to wymagać zaawansowanej wiedzy technicznej i zasobów do zarządzania infrastrukturą IT. Nie wolno też zapominać, że wybór odpowiednich narzędzi i technologii z szerokiej gamy dostępnych opcji może wymagać dogłębnej analizy i planowania.

Kolejnym ograniczeniem jest początkowy koszt i czas potrzebny na wdrożenie systemu, Projektowanie i integracja spersonalizowanego ekosystemu handlowego od podstaw mogą wymagać znaczących inwestycji finansowych i czasowych w porównaniu do gotowych, monolitycznych rozwiązań.

Skuteczne wdrożenie i zarządzanie systemem composable commerce wymaga dostępu do zespołu wykwalifikowanych specjalistów IT – dla mniejszych firm zbudowanie i utrzymanie takiego zespołu może być trudne. Równie trudne może być zarządzanie bezpieczeństwem danych i zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych.

Również zapewnienie, aby każdy komponent systemu – od platformy e-commerce, przez systemy płatności, po narzędzia CRM i CMS – współpracował płynnie, wymaga nie tylko technicznej integracji, lecz także strategicznego planowania i ciągłej optymalizacji interfejsów użytkownika i ścieżek zakupowych.

Korzyści z composable commerce

Composable commerce przede wszystkim pozwala znacznie zwiększyć elastyczność w tworzeniu i rozwijaniu platform handlowych. Dzięki modularnej naturze tego podejścia przedsiębiorstwa mogą łatwo integrować, zastępować lub dodawać nowe komponenty i usługi, a zatem szybko adaptować się do potrzeb klientów i trendów rynkowych.

Współcześnie klienci oczekują doświadczeń zakupowych, dostosowanych do ich indywidualnych preferencji – composable commerce oferuje narzędzia niezbędne do personalizacji. Z pomocą analizy danych użytkowników i dostosowywania oferty, treści czy interakcji w lejku zakupowym można przyczynić się do wzrostu konwersji i lojalności.

Systemy zbudowane w myśl composable commerce można łatwo skalować, zarówno w górę, jak i w dół, bez potrzeby całkowitej przebudowy platformy. Pozwala to efektywnie zarządzać zasobami i kosztami, a także przekłada się na szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek. Z pomocą composable commerce firmy mogą też eksperymentować z nowymi technologiami i podejściami bez zakłócania działania istniejącej infrastruktury, co otwiera drogę do tworzenia rozwiązań i usług, które mogą wyróżniać firmę na tle konkurencji.

Composable commerce sprzyja też lepszemu zarządzaniu ryzykiem technologicznym. Modułowa architektura redukuje ryzyko związane z awarią pojedynczego komponentu i sprawia, że nie wpływa bezpośrednio na cały system. Dzięki niej można też łatwiej aktualizować lub zmieniać poszczególne elementy systemu.

Chociaż początkowa inwestycja w composable commerce może być wyższa, w długim terminie podejście to umożliwia bardziej efektywne zarządzanie zasobami i kosztami operacyjnymi. Firmy płacą tylko za te komponenty i usługi, które faktycznie wykorzystują, co może przyczynić się do znacznej oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi, monolitycznymi platformami e-commerce.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.capgemini.com/insights/research-library/composable-commerce/
 2. https://secomm.vn/everything-you-need-to-know-about-composable-commerce/
 3. https://secomm.vn/everything-you-need-to-know-about-composable-commerce/

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.