Spis treści

10 maja 20246 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 14 czerwca 2024

Total Quality Management – co to jest? 

Total Quality Management (TQM), czyli kompleksowe zarządzanie jakością, to filozofia zarządzania skoncentrowana na ciągłym doskonaleniu wszystkich operacji, procesów i działań w organizacji. Głównym celem TQM jest zwiększenie satysfakcji klientów poprzez systematyczne eliminowanie niedoskonałości i maksymalizację jakości oferowanych produktów i usług.

Z tego artykułu dowiesz się: 

Total Quality Management – definicja

TQM to podejście, które integruje fundamentalne zasady zarządzania jakością we wszystkich działaniach operacyjnych i wspiera zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych, aby osiągnąć najwyższą jakość produktów, usług i procesów. 

Total Quality Management (TQM) to holistyczne podejście do zarządzania jakością w organizacji, które kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie w każdym aspekcie działalności firmy.

Definicja Total Quality Management

Podstawą TQM jest przekonanie, że długoterminowy sukces firmy wynika z satysfakcji klienta (customer satisfaction), a satysfakcja ta jest efektem pracy zespołowej, procesów, które są ciągle ulepszane, oraz zaangażowania w zapewnienie jakości na każdym etapie produkcji i dostarczania usług. TQM obejmuje szeroki zakres praktyk, w tym analizę procesów, kontrolę statystyczną, rozwiązywanie problemów teamów, a także szkolenia oraz rozwijanie pracowników w duchu kultury jakości.

Główne zasady Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) koncentruje się na ciągłym doskonaleniu jakości we wszystkich aspektach organizacji. Realizacja tego podejścia opiera się na kilku głównych zasadach, które są niezbędne do osiągnięcia pełnej efektywności i zadowolenia klienta:

 • Skupienie na kliencie – podstawą TQM jest ciągłe rozumienie i spełnianie oczekiwań oraz potrzeb klientów. Każdy aspekt działalności firmy jest analizowany pod kątem tego, jak wpływa na klienta, a głównym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji użytkowników końcowych. Przedsiębiorstwa skupiają się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami i stale szukają sposobów na poprawę ich doświadczeń z produktami oraz usługami.
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników – TQM wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Każdy pracownik, od najniższego szczebla po najwyższe kierownictwo, jest odpowiedzialny za jakość i ma wpływ na końcowy produkt lub usługę. Dlatego ważne jest, by pracownicy mieli odpowiednie narzędzia, zasoby i szkolenia, które umożliwiają im ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
 • Ciągła poprawa – podstawą TQM jest nieustanne dążenie do doskonalenia. Dotyczy to nie tylko produktów i usług, lecz także procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Ciągła poprawa jest procesem iteracyjnym, który wymaga regularnej oceny i modyfikacji operacji, aby lepiej służyć klientom i zwiększać efektywność organizacyjną.
 • Zapobieganie błędom – w ramach TQM, większy nacisk kładziony jest na zapobieganie błędom niż na ich naprawę po wystąpieniu, co wymaga systemowego myślenia i wczesnego wykrywania potencjalnych problemów. Pozwala to na ich eliminację, zanim wpłyną one negatywnie na klienta czy proces produkcyjny.
 • Decyzje oparte na danych – decyzje w ramach TQM są podejmowane na podstawie rzetelnych danych i analiz. Wykorzystanie danych do monitorowania i oceny procesów pozwala na obiektywne i skuteczne zarządzanie jakością, a także na szybką reakcję na wszelkie niezgodności lub obszary wymagające poprawy.
 • Praca zespołowa – TQM promuje kulturę współpracy i otwartego dialogu między pracownikami na wszystkich poziomach, co jest niezbędne do wymiany pomysłów, rozwiązywania problemów i wprowadzania innowacji, prowadząc do lepszych wyników i większej satysfakcji zarówno pracowników, jak i klientów. 
 • Szkolenie i rozwój – ciągłe szkolenie i rozwój pracowników są niezbędne w TQM, aby mieć pewność, że zespół posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do efektywnego przyczyniania się do celów jakościowych firmy, a inwestowanie w rozwój pracowników jest postrzegane jako inwestycja w jakość.
 • Współpraca z dostawcami – TQM rozszerza zasady zarządzania jakością także na dostawców i partnerów. Współpraca z dostawcami zapewnienia, że materiały i komponenty spełniają wysokie standardy jakości i jest kluczowa dla utrzymania spójności oraz niezawodności produktów końcowych.

Wdrażanie Total Quality Management (TQM)

Wdrożenie Total Quality Management jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. Skuteczna implementacja TQM opiera się na kilku krokach:

Określenie celów

Cele implementacji TQM powinny być bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi firmy. Muszą być one jasne, mierzalne i możliwe do osiągnięcia, a także koncentrować się na poprawie jakości, zwiększeniu satysfakcji klienta oraz na efektywności operacyjnej. Wyznaczanie realistycznych celów pomoże w kształtowaniu odpowiednich działań i strategii.

Ocena obecnej sytuacji

Zrozumienie obecnego stanu jakości w organizacji jest niezbędne dla efektywnego wdrożenia TQM. Firma musi przeprowadzić dogłębną analizę obecnych procesów, metod i wyników jakościowych, co obejmuje identyfikację słabych stron, obszarów wymagających poprawy oraz mocnych stron, na których można budować działania. Ocena ta powinna także uwzględniać feedback od klientów (customer feedback), pracowników oraz innych interesariuszy.

Opracowanie planu działania

Kolejnym etapem jest opracowanie szczegółowego planu działania na podstawie dokładnej oceny obecnej sytuacji. Plan ten powinien określać konkretne kroki, zasoby, narzędzia i technologie, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ważne też, aby plan był elastyczny i pozwalał na wprowadzanie zmian w miarę postępów oraz napotykanych wyzwań.

Wdrożenie planu działania

Realizacja planu działania jest kluczowym etapem, wymagającym koordynacji i zaangażowania wszystkich działów firmy. Wdrożenie powinno być monitorowane przez specjalnie wyznaczone zespoły lub menedżerów jakości, którzy odpowiadają za śledzenie postępów, rozwiązywanie problemów i dostarczanie regularnych raportów o stanie realizacji celów.

Ciągłe doskonalenie

TQM nie jest jednorazowym zadaniem, lecz ciągłym procesem, który wymaga regularnego przeglądu i ulepszeń. Po wdrożeniu początkowych działań organizacja powinna ciągle monitorować efektywność zaimplementowanych zmian i poszukiwać możliwości dalszej optymalizacji. Ciągłe doskonalenie powinno być wbudowane w kulturę organizacyjną w firmie, zachęcając pracowników do innowacji, eksperymentowania oraz poszukiwania nowych sposobów na podnoszenie jakości.

Korzyści z TQM

Total Quality Management może przynieść organizacjom wiele korzyści, przekładając się na ich ogólny sukces i konkurencyjność. Główne zalety TQM to m.in.:

 • Zwiększenie satysfakcji klientów – jednym z głównych celów TQM jest zwiększenie satysfakcji klientów. Poprzez ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług, organizacje mogą lepiej spełniać oczekiwania konsumentów. Wysoka jakość i niezawodność produktów zwiększają ich zaufanie i budują długotrwałe relacje, co jest kluczowe w utrzymaniu lojalności konsumenckiej i zwiększaniu zaangażowania klientów. 
 • Poprawa produktywności – TQM skupia się na optymalizacji procesów biznesowych, co prowadzi do redukcji marnotrawstwa, zmniejszenia liczby błędów i skrócenia czasu realizacji zadań. Poprawa efektywności operacyjnej jest możliwa dzięki standaryzacji procedur, szkoleniu pracowników i implementacji systemów zapewnienia jakości. Dzięki temu organizacje mogą obniżyć koszty produkcji i jednocześnie podnieść jakość swoich ofert, co przekłada się na wzrost produktywności. 
 • Większe zyski – poprawa satysfakcji klientów i produktywności prowadzi do zwiększenia zyskowności. Firmy, które efektywnie wdrażają zasady TQM, mogą obniżać koszty operacyjne, jednocześnie zwiększając przychody ze sprzedaży dzięki większemu zadowoleniu i lepszej retencji klientów. Zyski są także potęgowane poprzez zdobywanie nowych klientów dzięki pozytywnym opiniom i rekomendacjom.
 • Poprawa morale pracowników – TQM promuje kulturę, w której każdy pracownik jest zaangażowany w procesy jakościowe i ma wpływ na wyniki swojej pracy. Stwarzanie możliwości do uczestnictwa w procesach decyzyjnych i problemowych, a także odpowiednie szkolenia i rozwój kompetencji przyczyniają się do większego zadowolenia i zaangażowania pracowników. Lepsze morale przekładają się na mniejszą rotację pracowników, większą efektywność i pozytywną atmosferę w pracy.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy – organizacje, które skutecznie implementują TQM, mogą wzmocnić swój wizerunek jako liderzy w dziedzinie jakości. Zobowiązanie do doskonalenia jakości jest wysoko cenione zarówno przez klientów, jak i przez inne strony interesu tj. inwestorzy, partnerzy i dostawcy. Dobre praktyki jakościowe mogą także przyczynić się do zdobycia certyfikatów i nagród branżowych, co dodatkowo wzmacnia pozycję firmy na rynku.

Total Quality Management (TQM) jest strategicznym podejściem do zarządzania jakością, które koncentruje się na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów i działań w organizacji. Prawidłowo wdrożone TQM przynosi liczne korzyści, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą znacznie poprawić swoją konkurencyjność i osiągnąć długoterminowy sukces. 

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.