Spis treści

06 lipca 20238 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 18 marca 2024

Kultura organizacyjna w firmie – czym jest i jak budować

Kultura organizacyjna w firmie – czym jest i jak budować

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre firmy posiadają niezwykle produktywne, twórcze i zaangażowane zespoły, podczas gdy inne zmagają się z brakiem motywacji i dużą rotacją pracowników?

Z jakiego powodu niektóre organizacje wręcz przyciągają i zatrzymują najlepsze talenty, podczas gdy inne ciągle próbują znaleźć i utrzymanie dobrych pracowników? Klucz od sukcesu to w tym przypadku dobrze zbudowana kultura organizacyjna firmy. Z tego artykułu dowiesz się: 

Rozdział 1

Kultura organizacyjna w firmie definicja

Kultura organizacyjna to unikalny system wartości, przekonań, zachowań, norm i symboli, które definiują firmę i wpływają na sposób, w jaki działają zatrudnieni w niej pracownicy.

Kultura organizacyjna w firmie definicja

Innymi słowy, jest to niewidzialna nić, które łączy ludzi w obrębie danej organizacji oraz wpływa na ich postawy i zachowania. 

Kultura organizacyjna w firmie odnosi się do zestawu wartości, norm, przekonań, zwyczajów oraz sposobów postępowania, które charakteryzują funkcjonowanie danej organizacji. Jest to kompleksowy system symbolicznych wzorców zachowań, które formują wspólnotę pracowników i wpływają na sposób, w jaki organizacja realizuje swoje cele oraz podejmuje decyzje.

Definicja kultury organizacyjnej w firmie

Na kulturę organizacyjną firmy składają się z następujące elementy: 

 • wartości firmy – podstawowe przekonania, które kierują działaniami organizacji; obejmować mogą takie elementy, jak etyka, równość, odpowiedzialność społeczna czy zrównoważony rozwój, 
 • normy – zasady, według których powinni zachowywać się pracownicy; mogą być określane poprzez standardy pracy, zasady komunikacji czy dresscode, 
 • zachowania – działania, podejmowane na co dzień przez pracowników; zachowania można zdefiniować także jako realizowanie wartości i norm, obowiązujących pracowników,  
 • symbole – elementy, mające symboliczne, reprezentatywne znaczenie dla organizacji – np. nazwa firmy, logo czy slogan, 
 • rytuały – powtarzane działania, takie jak regularne spotkania, ewaluacje czy integracje pracowników. 
Rozdział 2

Znaczenie kultury organizacyjnej 

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu firm, wpływając na wiele aspektów organizacyjnych, jak również na zachowania i postawy pracowników. Zrozumienie znaczenia kultury organizacyjnej jest niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą oraz osiągania strategicznych celów.

Znaczenie kultury organizacyjnej 

Kultura organizacyjna ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Wpływa na takie aspekty działalności firmy, jak: 

 • Zaangażowanie i produktywność – pracownicy dużo bardziej angażują się w swoją pracę w momencie, gdy czują, że są częścią organizacji, reprezentującej wartości, zgodne z ich przekonaniami. Większe zaangażowanie prowadzi z kolei do większej produktywności – pracownicy pracują efektywniej, gdy widzą, że ich praca ma znaczenie. 
 • Kreatywność i innowacyjność – przedsiębiorstwa o ugruntowanej kulturze organizacyjnej, promującej otwartość i współpracę, często cieszą się większą kreatywnością i innowacyjnością. Pracownicy, którzy czują się swobodnie, bez obaw prezentują swoje pomysły i są skłonni do testowania nowych rozwiązań, co może prowadzić do optymalizacji produktów, usług lub procesów. 
 • Morale – pracownicy, którzy w swoim miejscu pracy czują się doceniani, szanowani i wspierani, zwykle mają wyższe morale. Prowadzi to do większej satysfakcji z wykonywanej pracy, mniejszego poziomu stresu i mniejszej rotacji pracowników. 
 • Zdolność przyciągania talentów – pozytywna kultura organizacji sprawia, że jest ona dużo bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników, dzięki czemu do członków organizacji dołączyć mogą nowe, utalentowane osoby. Mistrzowie swojego fachu często szukają bowiem nie tylko dobrze płatnej płacy, lecz także miejsca, w którym znajdą szansę na rozwój, szacunek oraz możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i wpływania na procesy decyzyjne.
 • Rotacja pracowników – właściwy klimat organizacyjny sprawia, że pracownicy są zadowoleni, a co za tym idzie – mniej skłonni do odejścia z pracy. Ograniczona rotacja członków zespołu zwykle prowadzi natomiast do znacznych oszczędności – z procesem rekrutacji, szkoleniami oraz zmniejszoną produktywnością (w trakcie onboardingu) wiążą się bowiem pewne koszty.
 • Przychody – zwiększona produktywność, kreatywność, lepsze morale, przyciąganie talentów oraz mniejsza rotacja pracowników w efekcie prowadzą do zwiększenia skali generowanych przychodów. Zadowolenie i zaangażowanie pracowników wpływa bowiem na wysoką jakość produktów i usług. Przekłada się to na kompeksowe spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży i zysków. 
Rozdział 3

Budowanie kultury organizacyjnej

Dowiedz się jak wygląda proces budowania kultury organizacyjnej i jakie są jego kluczowe elementy.

Budowanie kultury organizacyjnej

Budowanie kultury organizacyjnej to proces, który wymaga zaangażowania, czasu i ciągłej uwagi. Budując kulturę organizacji, pamiętaj o takich aspektach, jak:

Dobór odpowiednich pracowników 

Dobór odpowiednich członków organizacji to pierwszy krok w budowaniu kultury organizacyjnej firmy. Jak wybrać pracowników, pasujących do specyfiki Twojej marki i reprezentowanej przez nią wartości? Przede wszystkim, przed rozpoczęciem rekrutacji na wybrane stanowisko, zdefiniuj to, czego szukasz. Określ, jaki powinien być kandydat idealny. Choć istotne są założenia podstawowe, takie jak umiejętności i doświadczenie, niezwykle ważne w kontekście rekrutacji są także cechy osobowości i wartości, wyznawane przez kandydata.

W zrozumieniu tego, czy kandydat pasuje do Twojej firmy i jej kultury organizacyjnej, pomoże Ci proces rekrutacyjny. Dzięki niemu ustalisz, w jaki sposób dana osoba radzi sobie w sytuacjach, typowych dla Twojej firmy oraz co jest dla niej najważniejsze w wykonywanej pracy. Pomocna będzie tu przede wszystkim rozmowa kwalifikacyjna oraz zadanie rekrutacyjne.

Ponadto, przed podjęciem ostatecznej decyzji i zatrudnieniem wybranego kandydata, warto sprawdzić jego referencje. Opinie poprzednich pracodawców pozwolą Ci na lepsze zrozumienie, tego jak wygląda jej praca i czy spełnia ona ustalone wymagania. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie ryzyka potencjalnych strat, wynikających z zatrudnienia nieodpowiedniej osoby o niskim poziomie zaangażowania czy małej produktywności.

Zatrudniając nową osobę, wprowadź ją do kultury organizacyjnej firmy. W tym celu wykorzystać możesz programy onboardingowe, mentoring czy regularne spotkania z liderami. Dzięki temu nowy pracownik będzie mógł zrozumieć, czego od niego oczekujesz i w jaki sposób może przyczynić się do sukcesu Twojej organizacji. 

Implementacja wartości w codzienne działania 

Wartości to fundament, na którym organizacja powinna opierać swoje decyzje i działania. Wartości powinny wpływać także na zachowania i relacje między pracownikami. Aby stworzyć silną, pozytywną kulturę organizacyjną kluczowe jest zatem implementowanie wartości do codziennej pracy i działań firmy.

W pierwszej kolejności musisz jednak jasno zdefiniować wartości swojego przedsiębiorstwa. Powinny one odzwierciedlać misję firmy oraz reprezentowane przez Ciebie i Twoich pracowników przekonania. Po zdefiniowaniu wartości, należy natomiast komunikować je na wszystkich poziomach organizacji – tak, aby wszyscy Twoi pracownicy je znali i rozumieli ich znaczenie. Wartości komunikować powinieneś również podczas procesu rekrutacji. W ten sposób znajdziesz takich pracowników, którzy podzielają te same przekonania – zgodne z kulturą organizacyjną firmy.

Poza komunikowaniem wartości, bardzo ważne jest wdrażanie ich do codziennych działań. Wartości powinny być zatem brane pod uwagę w poszczególnych procesach decyzyjnych oraz codziennych zadaniach, zlecanych pracownikom. Członkowie Twojego zespołu powinni być świadomi tego, że wartości organizacji stanowią integralną część ich pracy. Znaczenie wartości podkreślać mogą natomiast m.in. team liderzy. Powinni oni dawać odgórny przykład pozostałym członkom zespołu i konsekwentnie realizować cenne dla organizacji wartości. Jako osoby funkcyjne, mogą oni bowiem wpływać na postawy i zachowania pracowników.

Przekazywanie informacji zwrotnej – feedback

Niezwykle istotny w tworzeniu kultury organizacyjnej jest również feedback od pracowników. Kiedy mają oni możliwość wyrażenia swoich opinii i mogą uczestniczyć w dialogu, rośnie ich zaangażowanie i poczucie przynależności. Jak pozyskać zatem informację zwrotną od członków zespołu? 

Przede wszystkim, stwórz otwarte kanały komunikacji i zachęcaj swoich pracowników do udzielania Ci feedbacku. Takie rozwiązanie ułatwi członkom organizacji przekazywanie ich pomysłów i opinii. Ponadto, przekonają się o tym, że ich zdanie naprawdę ma znaczenie. Otwarte kanały komunikacji to przykładowo regularne spotkania, ankiety, skrzynki, do których wrzucać można sugestie (również anonimowe) oraz internetowe platformy komunikacyjne (np. Microsoft Teams). 

Pozyskując feeback, pamiętaj o tym, aby odpowiednio na niego zareagować. Pokaż swoim pracownikom, że ich zdanie się liczy – odpowiadaj na ich opinie, sugestie i pomysły. Wykorzystaj ich zdanie i inicjatywy do optymalizacji procesów, polityk oraz kultury organizacyjnej firmy.

Poza feedbackiem od pracowników, ważne są również informacje zwrotne dla członków zespołu. Oceniaj ich pracę i pomysły, kierując się przy tym zasadami konstruktywnej krytyki. Do oceny wyników pracy swojego zespołu wykorzystać możesz natomiast m.in. regularne ewaluacje pracowników.

Otwartość na zmiany

Otwarte na zmiany organizacje, często są bardziej innowacyjne i dużo lepiej radzą sobie z nieoczekiwanymi trudnościami. Aspekt ten jest bardzo ważny w kontekście budowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jak wprowadzić go do swojej organizacji?

Przede wszystkim, pokaż swoim pracownikom, że Twoja firma to miejsce, które stawia na ich ciągły rozwój. Wprowadzaj niezbędne innowacje organizacyjne, organizuj szkolenia, warsztaty i burze mózgów, które będą inspirować członków Twojego zespołu do poszukiwania nowych pomysłów. Ponadto, zachęcaj swoich pracowników do eksperymentowania i podejmowania ryzyka – dzięki temu zyskają oni szansę na odnalezienie nowych rozwiązań i adaptację do zmieniającego się środowiska biznesowego.

Nagradzanie pracowników 

Nagradzanie pracowników to zgodnie z teorią Herzberga sposób na zwiększenie ich zadowolenia i motywacji. Stanowi również doskonałą okazję do wyrażenia swojego uznania za ich pracę, osiągnięcia i wkład w sukces przedsiębiorstwa. Jak nagradzać zatem pracowników?

Pamiętaj o tym, aby regularne uznawać osiągnięcia członków swojego zespołu – zarówno długo, jak i krótkoterminowe. Nagradzanie za osiągnięcia może przyjmować różne formy, takie jak publiczne lub prywatne podziękowanie, premia, możliwość rozwoju czy dodatkowy czas wolny. Bardzo ważna jest w tym kontekście personalizacja – dla każdego pracownika cenna będzie bowiem inna forma nagrody. Nie zapomnij o tym, aby nagradzać poszczególnych członków organizacji konsekwentnie i według jasno określonych kryteriów. Powinny być one sprawiedliwe oraz zgodne z celami i wartościami firmy.

Zatrzymywanie talentów 

Utalentowani pracownicy to siła napędowa każdego przedsiębiorstwa. Z tego powodu warto dołożyć wszelkich starań do tego, aby zostali oni w Twojej firmie jak najdłużej. Bardzo ważny jest w tym kontekście właściwy klimat organizacyjny. Aby stworzyć odpowiednią kulturę organizacyjną, która zachęci utalentowanych pracowników do pozostania w Twojej firmie, pamiętaj o tym, aby:

 • Zrozumieć, co motywuje Twoich pracowników – każdy pracownik ma własne, unikalne motywacje i cele. Ich zrozumienie i dostosowanie do nich takich aspektów pracy, jak ścieżki kariery czy system premiowy, pomoże Ci w zatrzymaniu utalentowanych członków zespołu. 
 • Inwestować w rozwój pracowników – pracownicy, którzy widzą, że mogą się rozwijać, chętniej pozostają w swoim miejscu pracy. Warto inwestować zatem w rozwój członków swojego zespołu – np. w szkolenia, warsztaty czy kursy językowe.
 • Tworzyć pozytywne środowisko pracy – każdy z nas lubi przebywać tam, gdzie czuje się szanowany, doceniany, a jednocześnie może być sobą. Pozytywne środowisko pracy, wolne od konfliktów i nieporozumień, może skutecznie przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. 
 • Oferować konkurencyjne wynagrodzenia i korzyści – chociaż wynagrodzenie to nie wszystko, konkurencyjna stawka i atrakcyjne benefity mogą pomóc w utrzymaniu utalentowanych pracowników. Upewnij się zatem, że zapewniasz członkom swojego zespołu odpowiednie, zadowalające ich warunki.
 • Pokazywać perspektywy – pracownicy, zwłaszcza Ci, którzy mocno stawiają na swój rozwój, chcą wiedzieć, jaka przyszłość czeka ich w Twojej firmie. Systematycznie rozmawiaj zatem z członkami swojej organizacji i informuj o planowanej dla nich ścieżce kariery oraz potencjalnych możliwościach rozwoju.

Promowanie pracy zespołowej 

Promowanie pracy zespołowej to kolejny aspekt, ważny w kontekście budowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ praca zespołowa:

 • Wzmacnia poczucie przynależności – praca zespołowa sprzyja budowaniu relacji między pracownikami, co umożliwia tworzenie silnych więzi, a w efekcie, daje poczucie przynależności. To z kolei może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników. 
 • Zwiększa efektywność i produktywność – pracownicy, którzy potrafią ze sobą współpracować, są zazwyczaj bardziej efektywni i produktywni. W zespole mogą dzielić się bowiem swoimi umiejętnościami, dzięki czemu mogą lepiej je wykorzystać i osiągać lepsze wyniki.
 • Pobudza kreatywność – praca zespołowa to zetknięcie się różnych perspektyw i doświadczeń. Takie połączenie pobudzać może natomiast kreatywność pracowników, a w efekcie prowadzić do powstawania nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Zmniejsza konflikty – współpracujący ze sobą członkowie zespołu zwykle są lepiej przygotowani do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Wpływa to korzystnie na atmosferę w miejscu pracy. 
 • Ułatwia realizację celów – pracujący razem członkowie zespołu (dzięki połączonym kompetencjom i umiejętnościom), zazwyczaj potrafią szybciej i efektywniej realizować wyznaczone im zadania, a dzięki temu, realizować poszczególne cele przedsiębiorstwa.

Budowanie kultury organizacyjnej to długotrwały i wymagający proces, który wymaga zaangażowania – zarówno ze strony liderów, jak i pozostałych pracowników. Wysiłki te są jednak niezbędne i opłacalne. Dzięki nim, można bowiem stworzyć taką kulturę organizacyjną, która zwiększy zmotywowanie, zaangażowanie i satysfakcję pracowników, co w efekcie pozwala na konsekwentne i sukcesywne osiąganie celów organizacji. 

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.