Spis treści

22 listopada 20236 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 12 marca 2024

Happiness manager – kim jest i jaka jest rola?

Happiness manager – kim jest i jaka jest rola?

Happiness manager to nowoczesna rola w świecie zarządzania zasobami ludzkimi, skoncentrowana na poprawie dobrostanu i zadowolenia pracowników. Ich innowacyjne podejście przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej i zwiększania zaangażowania pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się:

Happiness manager – definicja

Happiness manager (znany także jako dyrektor ds. szczęścia, chief wellbeing officer i chief happiness officer) jest stosunkowo nową rolą w środowisku korporacyjnym. Koncentruje się ona na promowaniu pozytywnego doświadczenia pracowników w miejscu pracy i tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy czują się cenieni, wspierani i szczęśliwi.

Happiness manager to osoba odpowiedzialna za promowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia w miejscu pracy poprzez różnorodne inicjatywy i programy.

Definicja happiness managera.

Przez skupienie się na pozytywnej kulturze pracy happiness manager pomaga budować miejsce, w którym pracownicy czują się docenieni, najczęściej przez działania takie jak organizowanie wydarzeń firmowych (ma więc w sobie coś z event managera) i programów dobrostan. Nie tylko ułatwiają one integrację i budowanie relacji między pracownikami, ale także pokazują, że firma dba o ich dobrostan. Współcześnie jest to niezwykle istotne – badania przeprowadzone przez Gallup pokazują, że 50% pracowników decyduje się na quiet quitting, m.in. dlatego że czują się nieszczęśliwi w pracy[1].

Obecność happiness managera sprzyja komunikacji i dialogowi, ponieważ pracownicy wiedzą, że mają do kogo zwrócić się ze swoimi troskami czy pomysłami, więc często czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Oxfordu – zadowoleni pracownicy są 13% bardziej produktywni niż niezadowoleni[2].

Kompetencje happiness managera

Kompetencje wymagane do roli happiness managera obejmują szeroki zakres umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych oraz wiedzy specjalistycznej. Osoba na tym stanowisku powinna wykazywać się wyjątkowymi zdolnościami komunikacyjnymi, zarówno w mowie, jak i piśmie, ponieważ komunikacja interpersonalna, efektywne przekazywanie informacji i wspieranie pracowników są jednymi z jej najważniejszych zadań. Równie ważna jest zdolność do aktywnego słuchania – dyrektor ds. szczęścia musi być wrażliwy na potrzeby i opinie pracowników, aby skutecznie reagować na ich troski i sugestie.

Happiness manager często zajmuje się planowaniem i realizacją różnych inicjatyw i programów, więc doświadczenie w organizowaniu wydarzeń, zarządzaniu czasem i projektami oraz umiejętność rozwiązywania problemów to ważne kompetencje. Znajomość platform takich jak Asana czy Trello, a nawet podstawowych narzędzi analitycznych może być bardzo przydatna w monitorowaniu skuteczności działań i zbieraniu informacji zwrotnych od pracowników. Pomocna może być też znajomość oprogramowania do zarządzania projektami, systemów HR, a nawet platform mediów społecznościowych.

Wiedza z zakresu psychologii pracy i doświadczenie w dziedzinach związanych z działem HR, zarządzaniem czy psychologią mogą być bardzo pomocna, gdyż pomagają one zrozumieć dynamikę zachowań w miejscu pracy i wpływ różnych czynników na dobrostan pracowników. Wykształcenie w tych dziedzinach, chociaż nie zawsze jest wymagane, często jest pożądane przez pracodawców.

Obowiązki happiness managera

Obowiązki happiness managera skupiają się na promowaniu pozytywnej atmosfery w pracy i zwiększaniu zadowolenia pracowników. Wymaga to aktywnego tworzenia i utrzymania takiej kultury organizacyjnej w firmie, która będzie wspierała dobrostan pracowników. Happiness manager często pełni rolę mediatora i doradcy, słuchając trosk pracowników i oferując wsparcie, co może obejmować zarówno indywidualne rozmowy, jak i tworzenie programów wsparcia. Zajmuje się też monitorowaniem i analizowaniem poziomu zadowolenia w pracy, na podstawie których opracowuje i wdraża strategie mające na celu poprawę dobrostanu pracowników. Może to obejmować inicjowanie zmian w polityce firmy, organizowanie wydarzeń i aktywności sprzyjających integracji zespołowej i budowaniu relacji między pracownikami, ale również:

  • Programy skupiające się na zdrowiu fizycznym i psychicznym pracowników, takie jak zajęcia jogi, medytacji, warsztaty dotyczące zarządzania stresem, czy dostęp do poradnictwa psychologicznego.
  • Elastyczne godziny pracy lub możliwość pracy zdalnej.
  • Wsparcie rozwoju pracowników poprzez szkolenia, udział w webinarach czy networking.
  • Ulepszanie przestrzeni biurowej, aby była bardziej komfortowa i sprzyjająca produktywności, np. poprzez wprowadzenie stref relaksu, roślinności, czy ergonomicznego wyposażenia.
  • Systemy nagród dla pracowników za ich osiągnięcia i ciężką pracę oraz inne benefity mogą poprawić ich morale i zadowolenie.
  • Rozwijanie kanałów komunikacji, które umożliwiają pracownikom wyrażanie swoich opinii i sugestii, oraz systematyczne zbieranie i reagowanie na feedback.
  • Promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy poprzez specjalne programy i inicjatywy, które pomagają w budowaniu środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i pełnego szacunku dla różnic.

Happiness manager musi być na bieżąco z trendami w zarządzaniu zespołem i wellness, aby skutecznie wprowadzać nowe pomysły i rozwiązania.

Wyzwania w roli happiness managera

Wyzwania w roli happiness managera wynikają z unikalnej natury tej pozycji. Jednym z głównych jest zrozumienie i adresowanie różnorodnych potrzeb i oczekiwań pracowników – każda osoba jest inna, więc coś, co przynosi szczęście jednej, może nie działać w przypadku innej. Tworzenie programów i inicjatyw uniwersalnych, a jednocześnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb może być zatem trudne. Także mierzenie efektywności działań może sprawiać pewną trudność – szczęście jest subiektywnym uczuciem i trudno je kwantyfikować.

Również utrzymanie pozytywnej energii i entuzjazmu wśród pracowników, zwłaszcza w trakcie kryzysów finansowych, zmian organizacyjnych czy innych stresujących sytuacji może być trudne, a dodatkowo happiness manager to robić, nawet gdy sam może czuć presję lub stres. Warto też podkreślić, że rola ta wymaga bliskiej współpracy z różnymi osobami w organizacji, a budowanie silnych, zaufanych relacji może zająć czas. Jednocześnie trudne może być utrzymanie równowagi między realizacją celów biznesowych firmy a potrzebami pracowników.

Zarobki happiness managera

Zarobki happiness managerów w Polsce różnią się, w dużej mierze ze względu na specyfikę tego zawodu. Na ich wysokość wpływają m.in. wielkość i rodzaj firmy, zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje czy lokalizacja geograficzna. Ponieważ jest to stosunkowo nowy zawód, różnice w wynagrodzeniach mogą też wynikać z różnego poziomu rozumienia i wyceny tej roli w różnych organizacjach.

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (Sedlak&Sedlak) wynika, że mediana miesięcznej płacy brutto specjalisty ds. HR wynosi 6420 zł brutto, przy czym najlepiej opłacani pracownicy mogą zarabiać powyżej 7710 zł brutto, a najgorzej opłacani mniej niż 5470 zł brutto[3]. Jednakże, w przypadkach, gdzie osoby zatrudniane są wyłącznie na stanowisku Chief Happiness Officer, zarobki mogą wzrosnąć nawet do 11000 zł brutto.

Zapotrzebowanie na happiness managerów

Zapotrzebowanie na happiness managerów zależy od czynników, takich jak wielkość firmy, jej kultura organizacyjna i specyfika branży. W start-upach czy mniejszych firmach obowiązki tej roli często są dzielone między pracowników działu HR lub menedżerów. Mniejsze organizacje mogą nie wymagać oddzielnej osoby do zarządzania dobrostanem pracowników, a jej zadania mogą być skutecznie realizowane przez pracowników znających specyfikę firmy i jej kulturę.

Z kolei w większych firmach, gdzie zarządzanie zespołem i ich zadowoleniem jest bardziej złożone, rola happiness managera może być bardziej istotna – może on grać pierwsze skrzypce w tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy. Osoba na tym stanowisku może w pełni poświęcić się rozwojowi i implementacji strategii poprawiających atmosferę w pracy i ogólne dobrostan pracowników.

Happiness managera można albo zatrudnić bezpośrednio w firmie, albo skorzystać z outsourcingu – w obu przypadkach ważne jest, aby strategia była dobrze dopasowana do potrzeb i możliwości firmy. Zatrudnienie osoby na stałe pozwala jej lepiej zrozumieć kulturę i specyfikę firmy, a także pozwala budować trwałe relacje z pracownikami. Z kolei outsourcing może być korzystny w sytuacjach, gdy firma nie może (lub nie chce) zatrudniać kogoś na pełen etat lub gdy potrzebuje specjalistycznych umiejętności przez krótki okres. Zewnętrzni konsultanci mogą wnieść nowe perspektywy, które mogą być przydatne w krótkoterminowych projektach lub w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści z zatrudnienia happiness managera

Zatrudnienie happiness managera może znacząco poprawić atmosferę w miejscu pracy, ponieważ jego rolą i celem jest tworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się doceniani i szczęśliwi. Może to prowadzić do wzrostu motywacji, zaangażowania i produktywności. Działania happiness managera mogą też pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników, co może również przyczynić się do obniżenia absencji i rotacji pracowników.

Zatrudnienie happiness managera z reguły wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, zarówno wewnętrzny, jak i na zewnętrzny. Firmy, które aktywnie dbają o dobrostan swoich pracowników, często są postrzegane jako bardziej atrakcyjne miejsca pracy, co ułatwia proces rekrutacji pracowników. Pozytywna kultura pracy może też przyciągnąć uwagę klientów, inwestorów i partnerów, którzy coraz częściej cenią sobie firmy odpowiedzialne społecznie i dbające o zespół.

FAQ

Przypisy

  1. https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx
  2. https://www.ox.ac.uk/news/2019-10-24-happy-workers-are-13-more-productive
  3. https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-hr

Formularz kontaktowy

Zadbaj o rozwój swojej firmy

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.