Spis treści

28 września 20235 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 24 listopada 2023

Komunikacja interpersonalna – co to jest?

Komunikacja interpersonalna – co to jest?

Pnąc się po szczeblach kariery, budując grupę swoich najbliższych znajomych czy nawet rozwijając swoje pasje, potrzebna Ci będzie komunikacja. Ta interpersonalna jest na tyle ważna, że potrafi namieszać w Twoim życiu, dlatego dowiedz się, czym ona tak właściwie jest i w jaki sposób wykorzystać ją nie tylko w codziennym życiu osobistym, ale również w biznesie.  

Z tego artykułu dowiesz się:

Komunikacja interpersonalna – definicja 

Komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany informacji, emocji, myśli i idei pomiędzy co najmniej dwoma osobami. Ma ona na celu nawiązanie nowych lub rozwinięcie starych relacji. Komunikacja interpersonalna jest w pewnym stopniu systemem składającym się z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co w połączeniu umożliwia Ci wyrażanie siebie i zrozumienie innych.

Komunikacja interpersonalna jest jednym z podstawowych i kluczowych obszarów badania w dziedzinie komunikacji i jest często rozumiana jako proces wymiany informacji, myśli, idei i uczuć pomiędzy dwoma lub większą liczbą osób.

Definicja komunikacji interpersonalnej

Dzięki prawidłowej komunikacji interpersonalnej możesz współpracować w różnych kontekstach społecznych, a w tym w życiu: 

 • codziennym; 
 • zawodowym; 
 • osobistym; 
 • rodzinnym; 

W komunikacji interpersonalnej istotnym aspektem jest zdolność do słuchania i rozumienia przekazywanych wiadomości oraz wyrażania siebie w sposób jasny i zrozumiały dla drugiej strony. W komunikacji interpersonalnej kluczową rolę odgrywają: 

 • Słowa; 
 • Sposób komunikacji; 
 • Język ciała; 
 • Gesty i mimika; 

Komunikacja interpersonalna jest nieodłącznym elementem życia społecznego i ma ogromne znaczenie dla budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji – również tych najważniejszych. 

Przykłady komunikacji interpersonalnej 

W praktyce komunikację interpersonalną znasz jako rozmowę; krótka pogawędka, wymiana opinii ze współpracownikami lub szybkie plotki z przyjaciółmi. Pamiętaj, że umiejętności komunikacji interpersonalnej możesz wykorzystać jeszcze w inny sposób – jaki? 

Rozmowa telefoniczna – od pierwszych słów przekazanych przez Alexandra Grahama Bella za pomocą telefonu w 1876 roku, rozmowy telefoniczne stały się nieodłączną częścią życia każdego człowieka – być może i Twojego. Dzisiaj ludzie przeprowadzają rozmowy każdego dnia i jest to dla nich proste, a także przyjemne rozwiązanie. 

Prezentacja – spotkanie z szefem? W takim razie pewnie siedzisz nad prezentacją. Taka forma przekazu informacji nadal odgrywa istotną rolę w środowisku biznesowym. Dobrze przygotowana i przekazana prezentacja może stać się punktem zbiegowym dla projektu i zjednoczyć zespół. Pomimo rosnącej liczby nowoczesnych narzędzi prezentacyjnych, umiejętność skutecznej komunikacji w trakcie prezentacji pozostaje niezmiennie ważna. 

Wiadomości tekstowe – chociaż niektórzy krytykują nadmierne korzystanie z ekranów, to faktem jest, że wykorzystujemy je do komunikacji między sobą, zwykle za pomocą komunikacji pisemnej. Według badań Pew Research Center, aż 97% właścicieli smartfonów regularnie wysyła wiadomości tekstowe[1]. To ogromna ilość komunikacji interpersonalnej, zarówno w kontekście zawodowym, jak i prywatnym. 

Proces komunikacji

Patrząc na proces komunikacji, możesz dostrzec model transakcyjny, który polega na wysyłaniu, a następnie odbieraniu komunikatów przez osoby uczestniczące w rozmowie. Komunikacja interpersonalna to czas, kiedy ludzie formują swoje stosunki i oddziałują na swojego rozmówcę. Pewnie wiesz, że w każdym możliwym momencie możesz przyjmować i dekodować komunikaty innego człowieka, ale czy wiesz, jak dokładnie wygląda proces komunikacji? Przyjrzyjmy mu się bliżej. 

Podjęcie decyzji o przekazie – pierwsza faza procesu komunikacji. To właśnie w tym momencie nadawca podjął decyzję o przekazaniu komunikatu do odbiorcy. 

Kodowanie – same słowa znaczą dość niewiele. Mają one o wiele większą wartość, kiedy towarzyszą im emocje, symbole, sygnały i oczywiście mimika twarzy. Na etapie kodowania nadawca przekształca informacje właśnie przy użyciu komunikacji niewerbalnej. W tej fazie mają znaczenie również inne aspekty, a w tym dźwięki czy gesty. 

Przekaz – jeden z rozmówców przekazuje komunikat do odbiorcy, dzięki czemu nawiązują oni komunikację interpersonalną, a już za chwilę odbędzie się wymiana informacji. Zanim jednak do tego dojdziemy, uczestnik konwersacji musi odebrać przekaz. 

Odbiór przekazu – komunikat dotarł do rozmówcy. On oczywiście zwraca na niego swoją uwagę i przechodzi do aktywnego słuchania. Podczas odbioru przekazu rozmówca nadaje mu sensowną formę. 

Efekt komunikacji – efektem komunikacji mogą być zmiany w zachowaniu odbiorcy, na przykład otrzyma on niespodziewane wieści i nie utrzyma emocji na wodzy. Zajdą również zmiany dotyczące jego wiedzy czy zachowania. 

Główne funkcje komunikacji

Przekazywanie nadmiaru informacji nie jest lubiane, ale za to brak komunikacji również nie jest niczym miłym. Trudno byłoby wyobrazić sobie ludzi, którzy nie mówią, nie poruszają się i nie wydają żadnych dźwięków. Jak wyglądałyby wtedy relacje? Jak wykorzystaliśmy umiejętności interpersonalne? Tego nie wiemy. Doceń więc, że używasz komunikatów werbalnych i niewerbalnych bez żadnych trudności. W tym miejscu warto zastanowić się, jakie funkcje pełni komunikacja interpersonalna: 

 • Regulacyjną – możesz wywierać wpływ na swojego rozmówcę; 
 • Motywacyjną – za pomocą słów skłonisz odbiorcę do określonego działania; 
 • Informacyjną – przekazujesz informacje i oczekujesz uzyskania odpowiedzi; 
 • Kontrolną – możesz coś nakazać lub określić normy; 
 • Emotywną – pokazujesz swoje emocje i wyrażasz uczucia;  

Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy 

Komunikacja interpersonalna w pracy jest bardzo ważna, ponieważ to głównie od nie zależy zadowolenie, łatwość we współpracowaniu z innymi pracownikami, a także sukces biznesowy. Powszechnie uważa się, że managerowie (np. Happiness Managerowie), mający umiejętności interpersonalne odnoszą o wiele większe sukcesy. 

Istnieje wiele powodów, dla których te umiejętności są tak cenione. Nawet pomimo tego, że większość biznesowych interakcji odbywa się teraz za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych online, nadal konieczne jest posiadanie umiejętności werbalnych, aby efektywnie współpracować z kolegami i przełożonymi. Jak komunikacja międzyludzka i umiejętności interpersonalne pomogą Ci w życiu biznesowym?  

Rozwiązywanie problemów  – umiejętności komunikacji interpersonalnej są istotne, ponieważ umożliwiają ludziom wspólne rozważanie problemów i analizowanie zalet i wad różnych rozwiązań przed osiągnięciem ostatecznej decyzji.  Przykładem takiej sytuacji jest proces burzy mózgów, w którym komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę, ponieważ ważne jest, aby każdy uczestnik czuł się szanowany i swobodnie wyrażał swoje pomysły i stanowiska. 

Wspólne cele biznesowe  – Niedostateczna komunikacja między pracodawcami a pracownikami przyczynia się do szkodzenia firmie na różnorodny sposoby. Gdy menedżerowie i liderzy nie potrafią skutecznie przekazywać zadań oraz oczekiwań, pracownicy często odczuwają frustrację i tracą poczucie związku z ogólnymi celami biznesowymi. Dodatkowo wielu pracowników podkreśla brak wyraźnie określonych kierunków i celów ze strony swoich przełożonych. 

Jak widzisz, odpowiednia komunikacja interpersonalna jest bardzo ważna na każdej płaszczyźnie życia. Twoja codzienność byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie komunikacja werbalna. Zadbaj o to, aby regularnie zwiększać swoje możliwości i umiejętności interpersonalne, dzięki czemu osiągniesz sukces w życiu prywatnym i zawodowym.  

Przypisy

 1. https://www.pewresearch.org/internet/2011/09/19/how-americans-use-text-messaging/

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.