Spis treści

15 maja 20245 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

Zlecenia stop-loss – czym są? Dobre praktyki

Zlecenia stop-loss – czym są? Dobre praktyki

Inwestycje i rynki bywają nieprzewidywalne, ale zlecenia stop-loss zapewniają warstwę ochrony przed gwałtownymi spadkami rynkowymi. Czym są i jak ich używać?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Zlecenia stop-loss – definicja

Zlecenia stop-loss to narzędzie stosowane na rynkach finansowych, umożliwiające inwestorom ograniczenie potencjalnych strat inwestycyjnych. Głównym celem jest automatyczne zamknięcie pozycji inwestycyjnej, gdy cena aktywa spadnie do określonego poziomu. Dzięki temu inwestorzy mogą kontrolować ryzyko inwestycyjne bez ciągłego monitorowania rynku[1] [2].

Zlecenia stop-loss to instrukcje dla brokera, aby zamknąć pozycję finansową, gdy cena aktywa spadnie do określonego poziomu, minimalizując tym samym straty inwestora.

Definicja zlecenia stop-loss

Zlecenia stop-loss ustawia się na poziomie ceny niższym od aktualnej ceny rynkowej w przypadku pozycji długich (kupno) lub wyższym w przypadku pozycji krótkich (sprzedaż). Gdy rynek osiągnie dany poziom, zlecenie stop-loss aktywuje się i przekształca w zlecenie rynkowe, co oznacza, że zostanie zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie na rynku w danym momencie. Może to prowadzić do sytuacji, w której faktyczna cena realizacji zlecenia różni się od ceny, która została pierwotnie ustawiona jako stop-loss. Inwestorzy mogą dostosowywać poziomy cen, na których ustawiane są zlecenia stop-loss, w zależności od sytuacji rynkowej oraz strategii inwestycyjnej.

Zlecenia stop-loss są popularne zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych, ponieważ są prostym sposobem zarządzania ryzykiem i mogą być stosowane w różnych warunkach rynkowych.

Rodzaje zleceń stop-loss

Zlecenia stop-loss dzielą się na kilka rodzajów[3] [4] [5] [6]:

 • Standardowe zlecenia stop-loss polegają na ustawieniu poziomu ceny, przy której otwarta pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Celem jest ograniczenie straty do akceptowalnego poziomu. Zlecenie aktywuje się, gdy cena osiągnie określony poziom i jest następnie realizowane jako zlecenie rynkowe.
 • Zlecenia stop-limit łączą w sobie cechy zlecenia stop-loss oraz zlecenia limitowego. Po aktywacji zlecenia stop na określonym poziomie zlecenie stop-limit przekształca się w zlecenie limitowe, które będzie realizowane tylko po osiągnięciu określonej ceny limitu. Ogranicza to ryzyko niekorzystnej realizacji w warunkach dużej zmienności, choć może sprawić, że zlecenie nie zostanie wykonane, jeśli cena nie osiągnie poziomu limitu.
 • Zlecenia trailing stop dynamicznie dostosowują poziom stop-loss w odpowiedzi na ruchy cen w korzystnym kierunku. Ustawia się je na pewną odległość (zwykle wyrażoną w procentach lub punktach) od aktualnej ceny rynkowej. Gdy cena aktywa rośnie, poziom stop-loss również się przesuwa, zabezpieczając zyski inwestora. Jeśli cena zacznie spadać, poziom stop-loss pozostaje niezmieniony i zlecenie zostaje aktywowane, gdy rynek osiągnie ten poziom.
 • Zlecenia stop z gwarancją to specjalny rodzaj, który gwarantuje wykonanie po określonej cenie stop-loss niezależnie od warunków rynkowych. Są bardziej kosztowne w stosowaniu i zazwyczaj dostępne tylko w określonych produktach lub rynkach.

Ustawianie zleceń stop-loss

Ustawianie zleceń stop-loss może różnić się w zależności od platformy tradingowej, ale ogólny przebieg procesu pozostaje niezmienny. Inwestorzy w pierwszej kolejności muszą zdecydować o poziomie cenowym, na którym umieszczą stop-loss. Wybór bazuje na analizie technicznej i powinien uwzględniać czynniki, takie jak wsparcia i opory, średnie kroczące czy procentowe odchylenie od obecnej ceny rynkowej.

Po wyznaczeniu poziomu stop-loss inwestor wprowadza zlecenie do systemu brokera lub na platformie tradingowej. Wymaga to określenia, czy zlecenie ma być aktywowane na określonym poziomie cenowym jako zlecenie rynkowe, czy ma być zleceniem stop-limit, w którym inwestor dodatkowo określa cenę, po której chce sprzedać lub kupić aktywa po aktywacji stop-loss.

W przypadku zleceń trailing stop inwestor ustawia zlecenie tak, aby automatycznie dostosowywało się do zmian cen aktywów w korzystnym kierunku, chroniąc zarobione zyski i ograniczając straty. W tym wypadku ważne jest ustawienie „odstępu” określającego, jak daleko za aktualną ceną rynkową ma być przesuwany stop-loss.

W każdym przypadku, po wprowadzeniu zlecenia stop-loss, inwestor musi monitorować pozycje i zlecenia, aby upewnić się, że odpowiadają one jego aktualnej strategii inwestycyjnej oraz warunkom rynkowym. Zlecenia stop-loss można też zależnie od potrzeb modyfikować lub anulować.

Dobre praktyki w zarządzaniu zleceniami stop-loss

Zleceniami stop-loss są ważną częścią skutecznej strategii inwestycyjnej, więc zarządzając nimi, warto stosować kilka dobrych praktyk:

 • Zlecenia stop-loss powinny być ustawiane na bazie logicznych i obiektywnych wskaźniki, takich jak poziomy wsparcia i oporu, wzorce cenowe czy średnie kroczące. W ich określeniu oraz wskazaniu punktów strategicznych, które minimalizują ryzyko i maksymalizują potencjalne zyski, pomaga analiza techniczna.
 • Zlecenia stop-loss mogą wymagać dostosowania w zależności od zmian na rynku. W okresach większej zmienności szersze zlecenia stop-loss mogą zapobiegać przedwczesnemu wybiciu z pozycji, a w stabilniejszych czasach można stosować ciaśniejsze stop-lossy.
 • Zlecenia stop-loss powinny być regularnie przeglądane i dostosowywane do bieżących informacji rynkowych lub zmian w strategii inwestycyjnej.
 • Stop-loss powinien być ustalany na podstawie przemyślanej strategii, a nie emocjonalnej reakcji na ruchy rynkowe.
 • W bardzo niestabilnych warunkach rynkowych zlecenia stop z gwarancją mogą dać większą pewność wykonania po określonej cenie.
 • Przy ustawianiu zleceń stop-loss ważne jest, aby rozważyć wielkość pozycji względem ryzyka, na które inwestor jest gotów się narazić. Dobre praktyki sugerują, że straty z jednej transakcji nie powinny przekraczać ustalonego procentu kapitału inwestycyjnego.
 • Przed ustawieniem zlecenia stop-loss warto ocenić potencjalne ryzyko. Stosunek zysku do ryzyka powinien być na tyle korzystny, aby potencjalne zyski przewyższały potencjalne straty.
 • Ustawianie stop-lossów zbyt blisko aktualnej ceny może prowadzić do przedwczesnego zamknięcia pozycji w wyniku normalnej zmienności rynkowej. Dlatego ważne jest, aby znaleźć równowagę między ochroną kapitału a umożliwieniem pozycji „oddychania” i realizacji przewidywanego ruchu cenowego.
 • Zarządzanie zleceniami stop-loss wymaga ciągłego poszerzania wiedzy na temat rynków oraz różnych strategii zarządzania ryzykiem. Warto też korzystać z najnowszych narzędzi i technik.

Ograniczenia zleceń stop-loss

Zlecenia stop-loss są pomocne, ale obarczone są ryzykiem poślizgu cenowego. Występuje on, gdy zlecenie realizuje się po cenie różnej od tej, która została zdefiniowana jako stop-loss, co jest szczególnie prawdopodobne w warunkach gwałtownych zmian cenowych.

Warto też pamiętać, że zlecenie stop-loss, które przekształca się w zlecenie rynkowe po osiągnięciu określonego poziomu cenowego, może nie zostać wykonane, jeśli w okolicy tego poziomu nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających do wypełnienia zlecenia. W takich przypadkach pozycja może pozostać otwarta, co naraża inwestora na dalsze straty. Zlecenia stop-loss mogą być przypadkowo aktywowane przez krótkotrwałe wahania cen, co może prowadzić do przedwczesnego wyjścia z pozycji.

Zalety zleceń stop-loss

Zlecenia stop-loss służą przede wszystkim do automatycznej ochrony kapitału. Dają inwestorom większą kontrolę nad ryzykiem bez konieczności ciągłego monitorowania rynków, a możliwość ustawienia dynamicznych zleceń typu trailing stop pozwala zabezpieczyć zyski, jednocześnie dając pozycji przestrzeń do dalszego wzrostu. Tego typu zlecenia przydają się szczególnie na bardzo zmiennych rynkach, ponieważ pozwalają inwestorom utrzymywać korzystnych pozycji dłużej i bez ryzyka utraty dotychczasowych zysków.

Zlecenia stop-loss umożliwiają również realizację strategii inwestycyjnych z mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym. Ponieważ bazują na regułach ustalonych wcześniej i z pomocą analizy technicznej zamiast na emocjach, inwestorzy mogą unikać improwizacji i błędów, które często pojawiają się pod wpływem chwili. Są też nieocenione w zarządzaniu większymi portfelami inwestycyjnymi, w przypadku których manualne zarządzanie każdą pozycją mogłoby być czasochłonne.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/use-stop-loss.asp
 2. https://www.investopedia.com/terms/s/stop-lossorder.asp
 3. https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders
 4. https://www.bm.pkobp.pl/edukacja/rodzaje-zlecen/limakt-z-limitem-aktywacji/
 5. https://bossa.pl/oferta/narzedzia/zlecenia-ddm/trailing-stop
 6. https://www.xtb.com/pl/edukacja/stop-loss-take-profit-stop-loss-kroczacy

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.