Spis treści

16 maja 20244 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk

Umowa z influencerem – czym jest i co powinna zawierać?

Umowa z influencerem – czym jest i co powinna zawierać?

Influencer marketing, choć w dużym stopniu opiera się na twórczości i osobistej marce influencerów, wymaga precyzyjnych i dobrze skonstruowanych umów, które regulują relacje pomiędzy influencerem a firmą zlecającą kampanię. Wybór odpowiedniej formy umowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony prawnej oraz spełnienia oczekiwań obu stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa z influencerem – definicja

Umowy regulujące współpracę z influencerami są fundamentem, który zabezpiecza interesy obu stron – zarówno marki, jak i influencera. Zapewniają klarowność co do oczekiwań, zobowiązań, wynagrodzenia oraz warunków wykorzystania wynikających treści.

Umowa z influencerem to formalny dokument, który określa warunki współpracy między marką (lub agencją) a influencerem.

Definicja umowy z influencerem

Prawidłowo skonstruowana umowa jest podstawą do rozwiązywania ewentualnych konfliktów i nieporozumień.

Formy umów z influencerami

W zależności od charakteru kampanii, celów marketingowych oraz preferencji obu stron, umowy z influencerami mogą przybierać różne formy. Należą do nich m.in.:

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest często stosowana, gdy zakres współpracy obejmuje stworzenie konkretnego dzieła, takiego jak video, seria zdjęć czy teksty na bloga. W ramach tego typu umowy, influencer zobowiązuje się dostarczyć określony efekt swojej pracy, który jest z góry zdefiniowany przez obie strony.

Główną zaletą takiego rozwiązania jest jasno określony zakres pracy i oczekiwany rezultat. Ponadto, płatność jest zazwyczaj uzależniona od akceptacji dzieła przez zleceniodawcę, co zapewnia kontrolę jakości. Obowiązują również wyraźne ustalenia dotyczące praw autorskich i wykorzystania dzieła.

Warto zaznaczyć, że z umową o dzieło wiąże się konieczność dokładnego opisania oczekiwanego dzieła w umowie, co może być czasochłonne. Co więcej, istnieje ryzyko nieakceptacji dzieła przez zleceniodawcę i konieczność wprowadzenia poprawek.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest stosowana, gdy zakres pracy nie jest tak ściśle zdefiniowany jak w umowie o dzieło. Przy umowie zlecenie influencer zobowiązuje się do wykonania określonych działań, na przykład prowadzenia kampanii promocyjnej na swoich kanałach przez określony czas.

Największą korzyścią, wynikającą z tego rodzaju umowy jest elastyczność w zakresie wykonania pracy. Istnieje także możliwość łatwiejszego dostosowania warunków współpracy w trakcie trwania umowy.

Umowa zlecenie wiąże się jednak z mniejszą kontrolą nad konkretnym rezultatem działań influencera. Mogą pojawić się również potencjalne trudności w jednoznacznym określeniu zakresu obowiązków.

Umowa B2B (umowa o współpracy biznesowej)

Umowa B2B jest zawierana, gdy influencer działa jako firma (np. jednoosobowa działalność gospodarcza). W takiej sytuacji umowa reguluje współpracę pomiędzy dwiema firmami.

Umowa B2B to formalna współpraca na poziomie biznesowym, co gwarantuje profesjonalizm wykonywanej pracy. Co więcej istnieje możliwość negocjowania bardziej skomplikowanych warunków, takich jak długoterminowa współpraca czy większe projekty.

Tego typu rozwiązanie może generować jednak potencjalnie wyższe koszty współpracy. Oznacza także większą złożoność negocjacji i formalności prawnych.

Wybór formy umowy z influencerem powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do specyfiki danej kampanii oraz oczekiwań obu stron. Każda forma umowy oferuje różne korzyści i niesie za sobą inne obowiązki, dlatego kluczowe jest, aby obie strony miały jasność co do warunków współpracy jeszcze przed rozpoczęciem projektu.

Elementy umowy z influencerem

Konstruując umowę, dotyczącą konkretnej kampanii influencer marketingowej, istotne jest, aby dokument ten był jak najbardziej kompleksowy i szczegółowy. Umowa powinna precyzyjnie definiować zakres obowiązków, warunki współpracy oraz oczekiwania obu stron, co jest niezbędne dla zapewnienia przejrzystości i uniknięcia ewentualnych konfliktów. Oto najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania takiej umowy:

  • Zakres obowiązków i oczekiwania – umowa powinna szczegółowo opisywać jakie dokładnie działania ma podjąć influencer, w tym liczbę i rodzaj postów, filmy, stories, które mają zostać stworzone, a także harmonogram publikacji. Ważne jest, aby sprecyzować również styl i ton przekazu, aby były zgodne z marką i celami kampanii.
  • Warunki finansowe – należy jasno określić wysokość wynagrodzenia, sposób oraz terminy płatności. Warto również rozważyć dodatkowe premie za osiągnięcie konkretnych wyników, takich jak liczba wyświetleń, zaangażowanie użytkowników czy wzrost sprzedaży.
  • Prawa do treści – umowa musi regulować kwestię praw autorskich do materiałów tworzonych przez influencera. Należy zdecydować, czy prawa do wykorzystania treści zostaną przeniesione na markę, czy też influencer zachowa pewne prawa, na przykład do ponownego wykorzystania contentu w swoim portfolio.
  • Klauzule dotyczące poufności – ważne jest, aby umowa zawierała zapisy, chroniące poufne informacje dotyczące kampanii i firmy oraz ustalała zasady, które mogą zabraniać influencerowi współpracy z konkurencyjnymi markami przez określony czas.
  • Postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów – umowa powinna zawierać procedury na wypadek niewykonania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron oraz warunki, na jakich umowa może być rozwiązana przed czasem. Ważne jest, aby określić możliwe konsekwencje niezgodnego z umową działania oraz sposób rozstrzygania ewentualnych konfliktów.

Zarządzanie kampanią influencer marketingową wymaga nie tylko zrozumienia specyfiki rynku i działania influencerów, lecz także dogłębnej znajomości aspektów prawnych i umiejętności skutecznego planowania i wykonania. Tworzenie i negocjowanie umów, zarządzanie komunikacją, monitorowanie efektywności działań i rozwiązywanie problemów to niezbędne umiejętności, które decydują o powodzeniu kampanii marketingowych z udziałem influencerów.

Wiele firm i marek może jednak nie posiadać wewnętrznych zasobów lub doświadczenia wymaganego do skutecznego zarządzania tego typu kampaniami. W takich przypadkach warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, takich jak agencja Cyrek Digital. Dysponujemy wypracowanym know-how i specjalistyczną wiedzą na temat prowadzenia kampanii influencer marketingowych. Dzięki naszemu doświadczeniu, kampanie mogą być realizowane efektywniej, co będzie przekładało się na lepsze wyniki marketingowe i optymalizację kosztów.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.