Spis treści

Słuchaj w: Spotify Słuchaj w: Youtube
24 kwietnia 202311 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Prospecting w biznesie – na czym polega i jak go wdrożyć?

Słuchaj w: Spotify
Słuchaj w: Youtube
Prospecting w biznesie – na czym polega i jak go wdrożyć?
Przesłuchaj ten artykuł

Pozyskiwanie klientów na bardzo konkurencyjnym rynku może być trudnym zadaniem. Z pomocą może przyjść prospecting. Czym jest, jaki ma związek z marketingiem i jak wpływa na bazę klientów Twojej firmy?

Prospecting – co to?

Prospecting to proces poszukiwania potencjalnych klientów, zasobów lub możliwości, które mogą przynieść korzyści dla firmy lub osoby prowadzącej działalność. W kontekście biznesowym oznacza identyfikowanie i nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy mogą być zainteresowani produktami lub usługami firmy. Celem jest zbudowanie bazy potencjalnych klientów, z którymi można nawiązać relacje handlowe.

Prospecting pośredni i bezpośredni

Prospecting można podzielić na dwa główne rodzaje: pośredni (indirect) i bezpośredni (direct). Pośredni polega na wykorzystaniu różnych kanałów, takich jak social media, reklama, content marketing, targi branżowe czy public relations, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Firma nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu z potencjalnym klientem, ale stara się zainteresować go swoją ofertą poprzez informacje, promocje lub treści. Może być mniej kosztowny w porównaniu z bezpośrednim i może pozwolić na dotarcie do szerszego grona odbiorców niż bezpośredni, choć może to wymagać więcej czasu i wysiłku.

Bezpośredni prospecting polega na nawiązywaniu kontaktu z potencjalnym klientem w sposób aktywny i skierowany wprost do konkretnego odbiorcy. W tym przypadku firma aktywnie szuka potencjalnych klientów przez rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania osobiste czy oferty handlowe i inicjuje z nimi rozmowy. Może to być bardziej kosztowne, ponieważ często wymaga zaangażowania pracowników, którzy będą nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami. Może także wiązać się z większym nakładem czasu potrzebnym na badanie rynku i identyfikację odpowiednich osób do kontaktu. Bezpośredni prospecting z reguły skierowany jest do węższej grupy odbiorców, ale pozwala bardziej precyzyjne dotrzeć do najbardziej zainteresowanych ofertą firmy.

W obu przypadkach celem prospectingu jest identyfikacja potencjalnych klientów, z którymi można nawiązać relacje handlowe. W praktyce wiele firm stosuje (często jednocześnie) zarówno prospecting pośredni, jak i bezpośredni, aby zwiększyć swoje szanse na dotarcie do potencjalnych klientów. Optymalna strategia zależy od indywidualnych celów, zasobów i specyfiki rynku, na którym działa dana firma.

Prospecting można też podzielić ze względu na podejście. W ilościowym Twojej firmie powinno zależeć na pozyskaniu jak największej liczby kontaktów do potencjalnych klientów. Odwrotnie jest w przypadku jakościowego – w tym przypadku stawia się na jakość relacji, a baza klientów może być mniejsza.

Prospecting czy marketing – co lepsze dla Twojej firmy?

Decyzja, czy skupić się na prospectingu czy marketingu, zależy od czynników, takich jak specyfika Twojej firmy, cele biznesowe czy rynek, na którym działasz. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę, że prospecting często wymaga zaangażowania pracowników, czasu i umiejętności sprzedażowych, co może generować wyższe koszty. Marketing może być mniej pracochłonny, ale może wymagać większego budżetu na promocję, reklamę i tworzenie wartościowych treści.

Jeśli Twoja firma koncentruje się na pozyskiwaniu nowych klientów i szybkim wzroście, prospecting może być właściwym podejściem, ponieważ skupia się na szybkim pozyskiwaniu klientów, co może przynieść natychmiastowe rezultaty. Jeśli Twoje cele to budowanie marki, zwiększanie lojalności klientów czy inne długoterminowe efekty lepszym wyborem może być marketing.

Jeśli oferujesz wyspecjalizowane i skierowane do wąskiej grupy odbiorców produkty lub usług, dzięki prospectingowi możesz lepiej dotrzeć do potencjalnych klientów. Jeśli natomiast oferujesz produkty lub usługi o szerokim zastosowaniu, to marketing może pomóc w zbudowaniu świadomości i przyciągnięciu większej liczby klientów. Jest to też istotne w kontekście rynku, na którym operuje Twoja firma. Jeśli działa na rynku o dużym popycie i niewielkiej konkurencji, prospecting może być skutecznym narzędziem pozyskiwania klientów. W innych przypadkach marketing może być lepszym wyborem.

Outbound i inbound marketing a prospecting

Warto jeszcze omówić zależności między outbound i inbound marketing a prospectingiem. Są to trzy różne strategie, ale zazębiają się w pewnych kwestiach.

Outbound marketing to tradycyjne podejście do promowania produktów lub usług, które obejmuje wysyłanie komunikatów bezpośrednio do odbiorców, którego celem jest dotarcie do jak największej liczby osób. Przykłady to reklama telewizyjna, radiowa, drukowana czy telemarketing. Ze względu na rosnącą odporność odbiorców na tego typu działania outbound marketing może być mniej skuteczny niż inne rodzaje.

Inbound marketing skupia się na budowaniu zaufania i relacji z klientami i przyciąga ich poprzez tworzenie i udostępnianie wartościowych treści odpowiadających na ich potrzeby i zainteresowania. Przykłady taktyk inbound marketingu to content marketing, SEO, social media marketing czy newslettery. Inbound marketing przyciąga potencjalnych klientów na różnych etapach lejka sprzedażowego i pomaga budować długotrwałe relacje.

Prospecting to proces aktywnego wyszukiwania potencjalnych klientów i nawiązywania z nimi kontaktu w celu zaprezentowania oferty firmy. Celem jest identyfikacja osób lub firm, które mogą być zainteresowane produktem lub usługą i przekształcenie ich w klientów. Może obejmować zarówno strategie outbound (np. cold calling, e-mail marketing bezpośredni), jak i inbound (np. tworzenie treści).

W praktyce wiele firm łączy elementy outbound i inbound marketingu oraz prospectingu, aby zoptymalizować proces pozyskiwania klientów. Dobrze zaplanowane strategie mogą się wzajemnie wzmacniać, przyczyniając się do zwiększenia liczby klientów i poprawy wyników finansowych. Wybór zależy od specyfiki firmy, celów biznesowych oraz rynku, na którym działa.

Korzyści z prospectingu

Prospecting przynosi firmom wiele korzyści. Poprzez aktywne nawiązywanie kontaktów i prezentowanie oferty przyczynia się do wzrostu sprzedaży. Pomaga też firmom pozyskiwać nowych klientów, co jest kluczowe dla wzrostu i długoterminowego sukcesu.

Aktywny prospecting sprawia, że więcej osób dowiaduje się o marce, produktach lub usługach firmy. Nawet jeśli niektóre kontakty nie przekształcą się od razu w klientów, zwiększona świadomość marki może prowadzić do przyszłych korzyści. Pozwala też budować relacje z potencjalnymi klientami i zrozumieć ich potrzeby.

Efektywny prospecting pozwala firmom utrzymać konkurencyjność na rynku, szybko reagować na zmieniające się warunki i pozyskiwać klientów przed konkurencją. Dzięki bezpośrednim kontaktom z potencjalnymi klientami Twoja firma może lepiej zrozumieć ich oczekiwania i preferencje, co jest nieocenione dla optymalizacji Twojej oferty i strategii marketingowych.

Skuteczny prospecting może prowadzić do wyższej rentowności. Pozwala na skoncentrowanie się na potencjalnych klientach, którzy są najbardziej zainteresowani ofertą firmy, co może prowadzić do wyższej konwersji. Dzięki temu może też pomóc skrócić proces sprzedaży.

Prospecting może wspierać inne działania marketingowe, dostarczając cennych informacji na temat potrzeb klientów, co pozwala na tworzenie skierowanych i wartościowych treści oraz kampanii reklamowych. Jest elastycznym i skalowalnym procesem, który można dostosować do potrzeb i zasobów firmy.

Automatyzacja prospectingu

Automatyzacja prospectingu to proces, który może przynieść wiele korzyści dla firmy, takich jak wzrost sprzedaży, skrócenie cyklu sprzedaży czy zwiększenie efektywności zespołów marketingu i sprzedaży. Jej wprowadzenie wymaga jednak starannego planowania, wyboru odpowiednich narzędzi, monitorowania wyników i ciągłego doskonalenia podejścia. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest połączenie automatyzacji z wysoką jakością danych, spersonalizowanymi treściami i efektywną współpracą między działami. Aby to zrobić, trzeba pamiętać, że:

 • Na rynku dostępne są różne narzędzia i platformy. Zbadaj dostępne opcje i wybierz takie, które najlepiej pasują do potrzeb Twojej firmy. Niektóre popularne narzędzia to CRM (np. Salesforce, HubSpot), narzędzia do generowania leadów (np. Leadfeeder, Albacross) czy do automatyzacji e-mail marketingu.
 • Przed rozpoczęciem prac określ cele, które chciałbyś osiągnąć. Mogą to być zwiększenie liczby wygenerowanych leadów, skrócenie cyklu sprzedaży lub poprawa współpracy między działami marketingu i sprzedaży.
 • Aby skutecznie automatyzować prospecting, warto dokonać segmentacji leadów według różnych kryteriów, takich jak branża, wielkość firmy, lokalizacja czy etap lejka sprzedażowego.
 • Warto inwestować w tworzenie spersonalizowanych treści. Wykorzystaj dane zgromadzone przez narzędzia CRM i inne platformy do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail, landing pages czy reklam.
 • Automatyzacja pozwala efektywnie ustalać priorytety i scoring leadów, co oznacza ocenianie potencjalnych klientów pod kątem prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Dzięki temu, zespół sprzedaży może skupić się na najbardziej wartościowych leadach.
 • Testowanie różnych strategii, treści i taktyk pozwala znaleźć najbardziej skuteczne podejście. Regularnie analizuj wyniki swoich działań, przeprowadzaj testy A/B i wprowadzaj poprawki, aby zoptymalizować proces pozyskiwania klientów.
 • Ważne jest regularne monitorowanie wyników i mierzenie osiągnięć w odniesieniu do wyznaczonych celów. Śledź kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), takie jak liczba wygenerowanych leadów, wskaźnik konwersji, czas cyklu sprzedaży czy ROI. Analiza tych danych pomoże ci lepiej zrozumieć, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty, i dostosować strategię w razie potrzeby.
 • Aby w pełni wykorzystać możliwości automatyzacji prospectingu, warto zintegrować narzędzia z innymi systemami używanymi w firmie, takimi jak CRM, marketing automation, analityka internetowa czy systemy zarządzania relacjami z klientami. Integracja pozwoli na lepsze zarządzanie danymi, automatyzację procesów i efektywniejszą współpracę między działami.
 • Skuteczność automatyzacji zależy od jakości danych, na podstawie których są generowane działania. Upewnij się, że baza danych jest aktualna, precyzyjna i nie zawiera duplikatów.
 • Automatyzacja prospectingu może zmienić sposób pracy zespołów marketingu i sprzedaży. Zapewnij odpowiednie szkolenia i wsparcie dla swojego zespołu, aby mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi i technologii.

Techniki kontaktu z potencjalnymi klientami

Wybór odpowiedniej strategii prospectingu zależy od specyfiki firmy, jej celów, zasobów oraz rynku, na którym działa. Skuteczne strategie łączą kilka podejść, aby zoptymalizować proces identyfikacji i nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii należy przeprowadzić badania rynkowe, aby zrozumieć potrzeby i preferencje potencjalnych klientów oraz opracować oferty i komunikaty.

Skuteczna strategia prospectingu powinna być elastyczna i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, potrzeb klientów oraz celów firmy. Regularna analiza wyników i wprowadzanie zmian pozwolą utrzymać konkurencyjność i skuteczność, ale mogą wymagać czasu, zaangażowania i umiejętności analitycznych. W miarę rozwoju firmy może być konieczne dostosowanie strategii do zmieniających się potrzeb rynku i klientów.

Wśród najpopularniejszych strategii prospectingu wyróżnia się:

Cold calling

Działa cold calling polegają na nawiązywaniu kontaktu telefonicznego z potencjalnymi klientami, którzy wcześniej nie mieli żadnej kontaktu z Twoją firmą. W tym celu przygotowuje się skrypty rozmów oraz szkoli pracowników. Może być skutecznym narzędziem, ale trzeba pamiętać, że niektórzy klienci mogą negatywnie odebrać próbę kontaktu bez uprzedzenia.

E-mail marketing

Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości w ramach kampanii e-mail marketingowych do potencjalnych klientów może być efektywną strategią, ale trzeba pamiętać, aby wiadomości były atrakcyjne i dostarczały wartości odbiorcom, zachęcając ich do podjęcia kontaktu z firmą.

Innym rozwiązaniem może być cold mailing. Polega on na wysyłaniu wiadomości do wszystkich kontaktów z Twojej bazy. Może pomóc pozyskać klientów, ale może być też odebrany jako spam.

Social selling

Wykorzystanie mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook czy Twitter) może pomóc zidentyfikować potencjalnych klientów i nawiązać kontakty. W social media można zainteresować odbiorców treściami oraz angażować się w dyskusje.

Content marketing

Artykuły, e-booki czy infografiki to przykłady content marketingu, które mogą przyciągać potencjalnych klientów szczególnie, gdy sami zaczynają szukać informacji na temat produktów lub usług. Wysoka jakość treści wpływa też na Twój ekspercki wizerunek, co może zachęcić potencjalnych odbiorców do kontaktu.

Networking i targi branżowe

Uczestnictwo w konferencjach, targach czy spotkaniach networkingowych może być okazją do nawiązania kontaktów oraz pozyskania wartościowych informacji o rynku i konkurencji.

Referral marketing

Prośba o polecenie, czyli marketing poleceń przez obecnych klientów może być skuteczną strategią prospectingu. Zadowoleni klienci często chętnie polecają usługi innym, co może przynieść nowe kontakty biznesowe.

Wyszukiwarki

Zarówno płatne SEM, jak i organiczne działania SEO mogą pomóc w realizacji strategii prospectingu. Internet jest dla wielu osób pierwszą metodą poszukiwania informacji, co można wykorzystać do pozyskiwania nowych klientów. Im wyżej będzie pozycjonowana Twoja strona, tym większa szansa, że uda Ci się zdobyć klientów.

Współpraca z partnerami

Współpraca z firmami z podobną do Twojej grupie klientów może być pomóc dotrzeć do potencjalnych klientów. Może to polegać na wspólnym promowaniu usług, wymianie informacji o rynku czy współpracy przy tworzeniu treści.

Jak stosować prospecting w Twojej firmie?

Stosowanie prospectingu w Twojej firmie wymaga planowania, strategii, narzędzi i systematycznego działania. Niezbędna może być bliska współpraca między działami marketingu i sprzedaży, a także umiejętności adaptacji do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku. Aby skutecznie stosować prospecting w swojej firmie, warto zastosować następujące kroki:

Zrozumienie klienta idealnego

Przed rozpoczęciem określ personę sprzedażową. Wyznacz jej kluczowe cechy (demografia, branża, wielkość firmy, potrzeby i wyzwania) – pozwoli ci to lepiej zorganizować późniejsze działania.

Segmentacja rynku

Aby zwiększyć skuteczność prospectingu, warto przeanalizować rynek i podzielić go na segmenty. Dzięki temu można lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania poszczególnych grup klientów, co może prowadzić do bardziej precyzyjnego targetowania i komunikacji.

Monitoring konkurencji

Analiza konkurencji może pomóc w identyfikacji luk na rynku. Można wykorzystać je do własnych działań marketingowych i sprzedażowych.

Wybierz strategię prospectingu

Wybór odpowiedniej strategii zależy od rodzaju Twojej działalności, celów i zasobów. Możesz wybrać pomiędzy bezpośrednim i pośrednim prospectingiem, a także połączeniem obu.

Opracuj plan działania

Ustal cele, takie jak liczba leadów, które chciałbyś pozyskać, wskaźnik konwersji czy ilość zamkniętych transakcji. Opracuj plan działania – powinien zawierać takie elementy jak narzędzia, metody komunikacji oraz harmonogram działań.

Szkolenia i rozwój kompetencji

Dobrze wyszkolony zespół będzie lepiej przygotowany do nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami, identyfikowania ich potrzeb oraz prezentowania oferty firmy.

Wykorzystanie technologii

Technologia może znacznie usprawnić proces prospectingu. Wykorzystaj CRM (Customer Relationship Management) do zarządzania kontaktami i interakcjami z potencjalnymi klientami. Automatyzuj procesy, takie jak wysyłanie e-maili czy publikowanie treści w mediach społecznościowych.

Integracja działań

Staraj się integrować różne strategie prospectingu, aby współpracowały ze sobą w harmonijny sposób. Na przykład, można wykorzystać treści z content marketingu do poprawy pozycji w wyszukiwarkach (SEO), co z kolei może przyciągnąć więcej potencjalnych klientów.

Efektywny prospecting wymaga także bliskiej współpracy między działami marketingu i sprzedaży. Ustal wspólne cele, wymieniaj się informacjami, a także koordynuj działania, aby zoptymalizować proces pozyskiwania klientów.

Budowanie relacji

Skuteczny prospecting opiera się na budowie i pielęgnowaniu trwałych relacji z potencjalnymi klientami. Postaraj się nawiązać kontakt, zrozumieć potrzeby i oczekiwania, a następnie dostosować ofertę do ich wymagań. Ważne jest, aby być cierpliwym, konsekwentnym i oferować wartość w każdym etapie procesu. Dostarczaj klientom informacji, odpowiadaj na ich pytania, rozwiązuj problemy, a następnie proponuj rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Skupienie się na wartości pozwoli ci budować pozytywny wizerunek marki i zwiększać szanse na nawiązanie długoterminowej relacji z klientami.

Nie zapominaj, aby utrzymywać kontakt z potencjalnymi klientami. Zapytaj ich o opinie na temat Twojej oferty, oferuj dodatkowe wartościowe treści i rozwiązania, a także pytań o ich potrzeby i oczekiwania.

Personalizacja

Tworzenie spersonalizowanych ofert i komunikatów dla poszczególnych grup odbiorców może znacznie zwiększyć skuteczność prospectingu. Personalizacja może obejmować dopasowanie treści do potrzeb i zainteresowań odbiorców, a także dostosowanie komunikacji do preferowanego przez nich kanału (np. e-mail, telefon, media społecznościowe).

Analiza wyników

Monitorowanie i analiza wyników działań prospectingu pozwala na optymalizację strategii oraz identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Warto stosować narzędzia analityczne, które pomogą zbierać dane na temat skuteczności działań oraz mierzyć wskaźniki kluczowe dla sukcesu (KPI), takie jak liczba wygenerowanych leadów, wskaźnik konwersji czy ROI.

Eksperymentuj z różnymi strategiami i taktykami, aby znaleźć te, które są najbardziej skuteczne dla Twojej firmy. Testuj różne formaty treści, kanały komunikacji czy oferty, aby określić, co przyciąga najwięcej potencjalnych klientów.

Najczęstsze błędy w prospectingu

Skupienie się na budowie relacji z potencjalnymi klientami, dostarczaniu wartości i rozwiązaniu ich problemów zwiększa skuteczność prospectingu. Jednak czasami, pomimo szczegółowego planu i dobrej koordynacji działań, mogą zdarzyć się błędy. Warto zwrócić na nie uwagę przed rozpoczęciem realizacji strategii prospectingu – pomoże to zawczasu opracować rozwiązania. Oto najczęstsze błędy i propozycje ich rozwiązań:

 • Brak jasnego celu – prowadzi do chaotycznych działań, bez wyraźnej strategii i kierunku. Zanim zaczniesz działać, określ cele i wyznacz plan, który pomoże ci je osiągnąć.
 • Złe podejście – próba sprzedaży produktów lub usługi bez uprzedniej budowy relacji może prowadzić do frustracji i braku zainteresowania ze strony odbiorców. Skup się na nawiązywaniu relacji, dostarczaniu wartościowych informacji i rozwiązaniu problemów klienta.
 • Niewłaściwe targetowanie – wybierz grupy docelowe, które będą zainteresowane Twoimi produktami lub usługami, a następnie dostosuj swoje działania do ich potrzeb i wymagań.
 • Nieodpowiedni czas – w biznesie czas jest kluczowy, więc musisz określić, kiedy potencjalni klienci są najbardziej otwarci na Twoją ofertę i skupić się na działaniach w tym okresie.
 • Nieodpowiednie treści lub oferta – mogą spowodować, że potencjalni klienci nie zainteresują się Twoją ofertą. Dostarczaj treści dopasowane do ich potrzeb i wymagań.
 • Brak follow-up – jeśli nie nawiążesz dalszej relacji z potencjalnym klientem, maleje szansa zamknięcia transakcji. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać kontakt z klientami, zaproponować im dodatkową wartość (np. atrakcyjne treści lub rabat), a także pytać o ich potrzeby i oczekiwania.

Czy warto inwestować w prospecting?

Prospecting jest skuteczną strategią pozyskiwania klientów i rozwijania biznesu. Dzięki niemu możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i wygenerować większą liczbę leadów, które mogą stać się Twoimi klientami. To może pomóc w zwiększeniu skuteczności sprzedaży i zamknięciu większej liczby transakcji.

Warto jednak pamiętać, że prospecting wymaga inwestycji w narzędzia, technologie i personel, a także czasu i wysiłku, aby osiągnąć sukces. Nie zmienia to faktu, że inwestowanie w prospecting może być opłacalna dla firm chcących pozyskać nowych klientów i zwiększyć swoje dochody.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.