Spis treści

24 października 20236 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 25 marca 2024

Prawo malejących przychodów – czym jest?

Prawo malejących przychodów – czym jest?

Prawo malejących przychodów kształtuje krajobraz ekonomiczny od wieków, wpływając na to, jak firmy i indywidualni przedsiębiorcy podejmują decyzje dotyczące zasobów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Prawo malejących przychodów – definicja

Prawo malejących przychodów, znane również jako prawo malejącej produktywności krańcowej, jest jednym z najważniejszych praw ekonomicznych. Opisuje ono sytuację, w której po przekroczeniu pewnego punkt dalsze zwiększanie jednego czynnika produkcji (na przykład pracy lub kapitału) przy stałym poziomie wszystkich innych czynników prowadzi do coraz mniejszego wzrostu całkowitej produkcji. Oznacza to, że każda kolejna jednostka czynnika produkcji w coraz mniejszym stopniu przyczynia się do ogólnego przyrostu produkcji, aż do momentu, gdy całkowita produkcja zaczyna faktycznie spadać.

Historia prawa malejących przychodów sięga czasów klasycznej ekonomii – po raz pierwszy zidentyfikował je Anne-Robert-Jacques Turgot w XVIII wieku, a rozwinął je David Ricardo w XIX wieku w kontekście rolnictwa i renty gruntowej. Ricardo zauważył, że rolnicy, dążąc do zwiększenia produkcji, rozszerzają działalność na mniej żyzne grunty, a także intensyfikują uprawę na już istniejących polach, co prowadzi do spadku produktywności krańcowej.

Prawo malejących przychodów to zasada ekonomiczna, mówiąca, że po pewnym punkcie dalsze zwiększanie jednego czynnika produkcji prowadzi do coraz mniejszego wzrostu produkcji.

Definicja prawa malejących przychodów.

W kolejnych latach prawo potwierdziło swoje działanie nie tylko w rolnictwie, ale także w przemyśle i usługach. Stało się też podstawowym elementem różnych teorii ekonomicznych, szczególnie w kontekście optymalizacji alokacji zasobów oraz projektowania polityk gospodarczych i biznesowych strategii.

Obliczanie punktu malejących przychodów

Punkt malejących przychodów odnosi się do momentu w procesie produkcyjnym, w którym dodanie dodatkowych jednostek czynnika produkcji zaczyna przyczyniać się do mniejszego wzrostu produkcji. Żeby go obliczyć, potrzebujesz szczegółowych danych dotyczących ilości używanych zasobów (na przykład liczby pracowników) oraz odpowiadającej im ilości produkcji (na przykład liczby wyprodukowanych jednostek). Produktywność krańcową (dodatkowa ilość produkcji, która wynika z dodania jednej jednostki zasobu, przy założeniu, że pozostałe zasoby pozostają stałe) oblicza się jako zmianę w produkcji dzieloną przez zmianę w liczbie zasobów:

Produktywność krańcowa = Δ produkcji / Δ zasobu

Na podstawie wyniku musisz przeanalizować, jak produktywność krańcowa zmienia się z dodatkowymi jednostkami zasobu. Punkt, w którym produktywność krańcowa zaczyna spadać, jest Twoim punktem malejących przychodów. Załóżmy, że masz następujące dane dotyczące liczby pracowników i produkcji:

 • 1 pracownik – 100 jednostek
 • 2 pracownicy – 250 jednostek
 • 3 pracownicy – 360 jednostek
 • 4 pracownicy – 440 jednostek

Oblicz produktywność krańcową dla każdego dodatkowego pracownika:

 • Przechodząc od 1 do 2 pracowników: (250 – 100) / (2 – 1) = 150
 • Przechodząc od 2 do 3 pracowników: (360 – 250) / (3 – 2) = 110
 • Przechodząc od 3 do 4 pracowników: (440 – 360) / (4 – 3) = 80

Z powyższej analizy wynika, że punkt malejących przychodów występuje, gdy firma zatrudnia więcej niż 2 pracowników, ponieważ produktywność krańcowa zaczyna spadać po zatrudnieniu 3 pracowników. Nie wolno jednak zapominać, że w rzeczywistych sytuacjach biznesowych i gospodarczych obliczenia mogą być znacznie bardziej złożone oraz mogą wymagać uwzględnienia zmiennych i czynników, takich jak koszty stałe i zmienne czy technologia. Warto też pamiętać, że do dokładniejszej analizy konieczne może być zastosowanie bardziej zaawansowanych technik statystycznych i ekonometrycznych, takich jak analiza regresji.

Przykłady prawa malejących przychodów

Prawo malejących przychodów to zjawisko obserwowane w wielu dziedzinach i kontekstach:

 • W rolnictwie prawo malejących przychodów może być widoczne, gdy rolnik dodaje coraz więcej nawozu do określonej działki ziemi. Początkowo może to znacząco zwiększyć wydajność plonów, ale po osiągnięciu pewnego poziomu dodawanie jeszcze więcej nawozu przestaje przynosić proporcjonalne korzyści, a nawet może zaszkodzić uprawom.
 • W fabryce produkującej części samochodowe zwiększenie liczby pracowników może początkowo prowadzić do zwiększenia produkcji, ale w pewnym momencie dodawanie kolejnych pracowników zaczyna przynosić coraz mniejszy wzrost produktywności. Przyczyną może być ograniczona przestrzeń, co prowadzi do mniejszej efektywności ze względu na problemy z koordynacją lub braku odpowiedniego sprzętu dla każdego pracownika.
 • Prawo malejących przychodów może mieć zastosowanie również w edukacji. Student, który spędza godziny na nauce do egzaminu, może początkowo doświadczać znaczących skoków w zrozumieniu materiału. Jednak po pewnym czasie, czas poświęcany na naukę może przynosić coraz mniej korzyści, ponieważ student może być zmęczony, przeciążony informacjami lub mógł już w odpowiednim stopniu przyswoić materiał.
 • Prawo malejących przychodów można zaobserwować także w treningu – osoba ćwicząca początkowo może szybko poprawiać swoją zdolność do podnoszenia ciężarów lub ogólną kondycję, ale w pewnym momencie treningi mogą przynosić coraz mniejsze korzyści. Organizm potrzebuje czasu na regenerację, a zbyt intensywne lub częste treningi mogą prowadzić do kontuzji czy przetrenowania.

W każdym z tych przykładów najważniejsze jest znalezienie optymalnego punktu, w którym wykorzystanie dodatkowych zasobów jest najbardziej efektywne, przed osiągnięciem punktu, w którym dodatkowe nakłady zaczynają przynosić coraz mniejsze korzyści. Pomaga to w optymalizacji procesów i unikaniu marnotrawstwa zasobów.

Opóźnianie osiągnięcia punktu malejących przychodów

Osiąganie optymalnego poziomu działalności wymaga starannego zarządzania zasobami i strategii – kluczem jest opóźnienie osiągnięcia punktu, w którym dodatkowe zasoby przestają generować proporcjonalny wzrost produkcji. Jednym z rozwiązań są inwestycje w nowoczesne technologie. Mogą znacznie zwiększyć produktywność, pozwalając firmom na więcej przy mniejszym nakładzie pracy i innych zasobów, a dzięki automatyzacji czy zastosowaniu oprogramowania do zarządzania danymi pracownicy mogą efektywniej wykorzystywać swój czasu i umiejętności.

Jednakże nie tylko same technologie nie uratują Twojej firmy – równie ważni, jeśli nie ważniejsi są pracownicy, a konkretnie ich rozwój. Często, zamiast zatrudniać kolejne osoby, lepiej jest zainwestować w szkolenia dla obecnego personelu. Zwiększanie kwalifikacji przekłada się na zwiększenie rentowności i ogólnej poprawy wykorzystania zasobów. Generalnie stałe poszukiwania sposobów ulepszenia działalności – czy to przez inwestycje w technologie i nowe metody produkcji, czy rozwój umiejętności pracowników – opóźnia przekroczenie optymalnego poziomu działalności.

Poza tym warto postawić na dywersyfikację przychodów (np. przez wprowadzenie nowych produktów), ponieważ zbytnie skupienie na jednym produkcie lub usłudze może doprowadzić do sytuacji, w której przychody Twojej firmy zaczną maleć. Równie ważna jest optymalizacja łańcucha dostaw – pozwala to zminimalizować straty, opóźnienia i inne problemy, które mogą negatywnie wpływać na produktywność.

Prawo malejących przychodów a efekt skali

Prawo malejących przychodów i efekty skali to dwa różne, ale powiązane pojęcia w ekonomii. Pierwsze opisuje sytuację, w której po przekroczeniu pewnego punktu, dodatkowe jednostki zasobu przyczyniają się do coraz mniejszego wzrostu produkcji. Efekt skali zaś dotyczy sytuacji, w której wszystkie czynniki produkcji są zwiększane proporcjonalnie, prowadząc do zmian w poziomie produkcji.

Zależność między prawem malejących przychodów a efektami skali jest subtelna. W przypadku rosnących efektów skali (produkcja rośnie, średnia cena produktu spada) przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją produkcję i czerpać korzyści z np. lepszego rozłożenia kosztów stałych. Nie zmienia to faktu, że prawo malejących przychodów może nadal obowiązywać na poziomie indywidualnych czynników produkcji, więc jeśli firma nadmiernie skupi się na zwiększaniu jednego czynnika, nie zwiększając pozostałych, może natrafić na ograniczenia.

Firmy muszą nie tylko dążyć do wykorzystania potencjalnych rosnących efektów skali, ale także bacznie obserwować równowagę między zasobami, aby uniknąć pułapek związanych z prawem malejących przychodów.

Ograniczenia prawa malejących przychodów

Prawo malejących przychodów, jak większość teorii, ma swoje ograniczenia i nie zawsze może być stosowane bezpośrednio do każdej sytuacji. Jednym z głównych ograniczeń jest założenie, że wszystkie inne czynniki produkcji pozostają stałe. W rzeczywistości rzadko kiedy tak się dzieje, ponieważ przedsiębiorstwa mogą zwiększać i dostosowywać różne zasoby, aby zrównoważyć malejącą produktywność jednego czynnika.

Prawo malejących przychodów zakłada też pewien poziom jednorodności w zasobach dodawanych do procesu produkcji. Nie każdy pracownik czy maszyna mają takie same umiejętności lub wydajność, co sprawia, że mogą uzyskiwać różne wyniki. Warto też podkreślić, że prawo malejących przychodów ma największe znaczenie w krótkim okresie. W dłuższym okresie przedsiębiorstwa mogą dokonać zmian strukturalnych lub zainwestować w nowe technologie, co pozwoli im przezwyciężyć malejącą produktywność krańcową.

Korzyści z prawa malejących przychodów

Prawo malejących przychodów pomaga przedsiębiorstwom lepiej oceniać sposób i stopień wykorzystania zasobów, co prowadzi do bardziej świadomych i efektywnych decyzji dotyczących alokacji zasobów. Pozwala to unikać nadmiernych wydatków, co chroni firmę przed marnotrawstwem. Prawo to działa jako rodzaj ostrzeżenia oraz pozwala wcześnie dostrzec i reagować na sygnały zmniejszającej się wydajności.

Warto też podkreślić, że prawo malejących przychodów promuje poszukiwanie lepszych metod produkcji. Po napotykaniu ograniczeń związanych z malejącą produktywnością krańcową firmy mogą szukać technologii lub procesów zwiększających efektywność, co może doprowadzić do przełomów, nie tylko w wydajności, ale też w praktykach biznesowych.

W kontekście strategii rozwoju przedsiębiorstwa wiedza o malejących przychodach jest pomocna w utrzymaniu równowagi między dywersyfikacją a specjalizacją – dzięki niej firmy mogą rozpoznać, kiedy inwestycje w nowe produkty, usługi lub rynki mogą przynieść lepsze zwroty.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.