Spis treści

08 listopada 20238 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

​Dywersyfikacja przychodów w firmie – czym jest i jak ją zaplanować?

​Dywersyfikacja przychodów w firmie – czym jest i jak ją zaplanować?

Współczesna gospodarka wymaga dużej specjalizacji, ale równie ważne jest zapewnienie firmie lub sobie samemu różnych źródeł przychodów. Żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji kryzysów gospodarczych lub nieudanego wdrożenia produktu, warto postawić na dywersyfikację przychodów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dywersyfikacja przychodów – definicja

Dywersyfikacja przychodów to strategia, stosowana w celu zwiększenia stabilności finansów poprzez generowanie przychodów z różnych źródeł. Ideą jest zmniejszenie ryzyka, związanego z poleganiem na jednym źródle dochodu, aby w przypadku problemów w jednej dziedzinie lub sektorze, inne źródła mogły zrekompensować potencjalne straty.

Dywersyfikacja przychodów w firmie polega na różnicowaniu metod i źródeł uzyskiwania przychodów przez dane przedsiębiorstwo.

Definicja dywersyfikacji przychodów w firmie.

Dywersyfikacja zwiększa bezpieczeństwo finansowe i pomaga uniknąć konsekwencji niespodziewanych wydarzeń, takich jak recesja, zmiany na rynku czy utrata pracy. Jest też ważna w kontekście skalowania biznesu.

​Rodzaje dywersyfikacji przychodów

Rodzaje dywersyfikacji przychodów można zrozumieć jako różne strategie, które firmy lub inwestorzy stosują w celu rozszerzenia swojej działalności gospodarczej oraz zabezpieczenia przed ryzykiem, związanym z koncentracją na jednym produkcie czy rynku. Każdy z rodzajów dywersyfikacji ma swoje własne cele. Kluczowe dla sukcesu jest dobranie odpowiedniego rodzaju dywersyfikacji do możliwości firmy, jej zasobów oraz środowiska rynkowego, w którym operuje. Wyróżnia się następujące rodzaje dywersyfikacji:

 • Dywersyfikacja koncentryczna – odnosi się do rozwoju nowych produktów lub wejścia na nowe rynki, które są technologicznie lub marketingowo powiązane z istniejącymi liniami produktów firmy. W tym przypadku firma wykorzystuje swoją wiedzę lub procesy produkcyjne do stworzenia produktów, które choć nowe, to nadal mają związek z obecnymi operacjami.
 • Dywersyfikacja horyzontalna – ma miejsce, gdy firma rozszerza swoją ofertę o produkty niekoniecznie powiązane z obecnymi produktami, ale kierowane do obecnych klientów. Na przykład firma, produkująca oprogramowanie komputerowe, może zacząć oferować sprzęt komputerowy, wykorzystując istniejące kanały dystrybucji i relacje z klientami.
 • Dywersyfikacja konglomeratowa – występuje, gdy firma wchodzi w zupełnie nowe linie biznesu, które nie mają żadnego związku z obecnymi działaniami, technologią czy rynkami. Firma taka staje się konglomeratem, prowadząc działalność w szerokim spektrum niepowiązanych ze sobą branż.
 • Dywersyfikacja wertykalna – dotyczy integracji łańcucha dostaw przez przejmowanie firm dostarczających surowce (integracja wsteczna) lub firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą (integracja wprzód). W ten sposób firma może kontrolować więcej etapów produkcji i sprzedaży swoich produktów.
 • Dywersyfikacja pokrewna (zwana też strategiczną) – polega na dodaniu nowych, ale powiązanych produktów lub rynków do istniejącego portfolio. Produkty te dzielą z obecnymi produktami firmy pewne wspólne cechy, takie jak technologia, rynek lub procesy produkcyjne, co pozwala na wykorzystanie istniejących atutów firmy.
 • Dywersyfikacja niepokrewna (lub dywersyfikacja czysta) – odbywa się, gdy firma wchodzi w działalność, która nie ma żadnych związków z jej obecnymi produktami, rynkami czy technologiami. Jest to najbardziej ryzykowna forma dywersyfikacji, ponieważ firma nie może korzystać z istniejącej bazy wiedzy, doświadczenia ani synergii operacyjnych.

Czynniki wpływające na dywersyfikację przychodów

Czynniki wpływające na dywersyfikację przychodów są częścią złożonej układanki, którą firmy muszą ułożyć, aby skutecznie zdywersyfikować swoje źródła przychodów. Każdy z nich może mieć inny ciężar w zależności od specyfiki branży, wielkości firmy i jej celów strategicznych. Jednym z kluczowych aspektów jest poziom dojrzałości firmy – start-upy mogą nie mieć wystarczających zasobów lub kapitału, aby z powodzeniem dywersyfikować, podczas gdy dojrzałe przedsiębiorstwa mogą mieć już ugruntowaną pozycję rynkową i lepsze warunki do rozszerzenia swoich operacji.

Zrozumienie i analiza rynku to kolejny ważny element – firmy, które dokładnie analizują trendy rynkowe, potrzeby klientów i działania konkurencji, mogą lepiej identyfikować nowe możliwości i ryzyka. Równie ważne są zasoby i kompetencje. Posiadanie odpowiedniego personelu, pieniędzy i zdolności operacyjnych pozwala wprowadzić nowe produkty czy usługi.

Firmy z klarowną wizją strategiczną i dobrze rozwiniętymi procedurami zarządzania ryzykiem są lepiej przygotowane do identyfikacji odpowiednich możliwości dywersyfikacji i minimalizowania potencjalnych strat. Ważne są również innowacyjność i zdolność do adaptacji oraz kultura organizacyjna w firmie – organizacje, charakteryzujące się kulturą otwartości na zmiany, uczenia się i eksperymentowania są lepiej przygotowane do eksploracji nowych obszarów biznesowych.

​Dywersyfikacja przychodów a konkurencyjność

Dywersyfikacja przychodów może mieć istotny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Poprzez rozprzestrzenianie działalności na różne produkty, usługi czy rynki, Twoja firma jest w stanie nie tylko zredukować ryzyko zależności do jednego segmentu rynkowego, lecz także poprawić pozycję na rynku.

Każda dywersyfikacja źródeł przychodów daje możliwość zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia, które mogą prowadzić do innowacji i usprawnień. Zdolność do adaptacji i wprowadzania nowości może być decydującym czynnikiem biznesowym. Dodatkowo, może otworzyć firmę na nowe rynki i grupy klientów. Może to być szczególnie cenne, gdy tradycyjne segmenty rynku doświadczają spowolnienia lub nasycenia. Angażowanie się w różne dziedziny pozwala zrównoważyć ewentualne spadki w jednym obszarze wzrostami w innym, co utrzymuje stabilny przepływ przychodów.

Firmy, które efektywnie dywersyfikują swoje przychody, często uważane są za bardziej stabilne i bezpieczne, co może być atrakcyjne dla inwestorów i partnerów biznesowych. Zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych z różnych źródeł jest postrzegana jako oznaka dobrego zarządzania i strategicznego planowania. Może to również zwiększyć zdolność firmy do inwestowania w badania i rozwój, co prowadzi do stworzenia nowych, innowacyjnych produktów lub usług.

​Sposoby dywersyfikacji przychodów

Różne metody dywersyfikacji przychodów pozwalają zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym zmniejszyć ryzyko finansowe. Jednakże wybierając strategię dywersyfikacji, zarówno firmy, jak i osoby prywatne muszą wziąć pod uwagę swoje kompetencje, zasoby oraz otoczenie rynkowe – to wymaga rozważnego planowania i zarządzania, ponieważ rozszerzenie działalności wiąże się z kosztami i może wymagać nowych umiejętności.

Każda z metod dywersyfikacji niesie ze sobą określone ryzyko i wymaga różnych nakładów pracy. Sukces w dywersyfikacji przychodów zależy od ciągłego monitorowania rynku, elastyczności w działaniu, zdolności do szybkiego uczenia się oraz gotowości do dostosowywania się do zmieniających się warunków. Nie należy też dywersyfikować na siłę czy zbyt szybko, ponieważ może doprowadzić do rozproszenia zasobów i utraty skupienia na kluczowych obszarach działalności.

Dywersyfikacja przychodów może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki działalności, dostępnych zasobów i celów strategicznych przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej:

 • Rozwój nowych produktów lub usług to jeden z najprostszych sposobów zwiększenia przychodów. Firmy często wprowadzają nowe produkty lub usługi, które dopełniają ich ofertę lub odpowiadają na nowo zidentyfikowane potrzeby klientów.
 • Wejście na nowe rynki geograficzne lub demograficzne pozwala firmom dotrzeć do nowych klientów. Może to obejmować zarówno ekspansję krajową, jak i globalną. Można również wejść do całkowicie nowych segmentów rynku, gdzie można zaoferować produkty i usługi – nie tylko zwiększa bazę klientów, ale również rozprasza ryzyko gospodarcze.
 • Wykorzystanie różnych kanałów dystrybucji może zwiększyć zasięg firmy. Przykładami mogą być różne rodzaje sprzedaży – online, detaliczna czy bezpośrednia – lub korzystanie z pośredników. Z kolei kontrola nad dostawcami lub dystrybucją może pozwolić Twojej firmie zwiększyć marże i uzyskać kontrolę nad łańcuchem dostaw.
 • Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą inwestować w akcje, nieruchomości, surowce czy inne przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogą generować przychody z dywidend, odsetek lub zysków kapitałowych.
 • Franczyza, czyli umożliwienie innym przedsiębiorcom używania marki i modelu biznesowego firmy, może być źródłem przychodów z opłat licencyjnych i franczyzowych. Twoja firma może też licencjonować swoje patenty, znaki towarowe lub prawa autorskie innym firmom w zamian za opłaty licencyjne.
 • Tworzenie dochodu pasywnego to strategia, szczególnie popularna wśród osób prywatnych, polegająca na generowaniu dochodów z minimalnym bieżącym zaangażowaniem, np. przez wynajem nieruchomości, prowadzenie bloga z reklamami, czy publikowanie książek i pobieranie tantiem.
 • Osoby fizyczne mogą oferować konsultacje, prowadzić szkolenia lub kursy online, wykorzystując swoje specjalistyczne umiejętności i wiedzę. Jednocześnie mogą tworzyć i sprzedawać kursy online, e-booki czy webinary, które przekształcają wiedzę i doświadczenie w dochodowy produkt. Nie tylko może to przynosić zyski, ale też buduje wizerunek eksperta.
 • Przejęcia lub fuzje z innymi firmami pozwalają łączyć zasoby, technologie i rynki, tworząc bardziej zdywersyfikowaną i konkurencyjną firmę. Z kolei utworzenie konglomeratu pozwala wielu firmom działać w wielu, często niespokrewnionych branżach, dzięki czemu mogą równoważyć ryzyko branżowe. Skuteczne są także partnerstwa strategiczne, czyli współpraca z innymi firmami w celu rozszerzenia oferty i docierania do nowych klientów bez bezpośredniej konkurencji. Kolejną metodą są joint ventures – wspólne przedsięwzięcia z innymi firmami.
 • Rozwój biznesu online poprzez tworzenie sklepów e-commerce, platform cyfrowych, czy aplikacji mobilnych może być skuteczną i (po pewnym czasie) niewymagającą dużego nakładu pracy metodą dywersyfikacji przychodów
 • Content marketing może przełożyć się na generowanie przychodów przez tworzenie wartościowych treści, które przyciągają odbiorców i sponsorów. Może się to przełożyć też na przychody z reklam poprzez monetyzację strony internetowej, bloga czy kanału w mediach społecznościowych poprzez reklamy. Można też rozważyć oferowanie treści lub usług za pośrednictwem modelu subskrypcyjnego czy członkowskiego, zapewniającego stały przychód.

Bez względu na wybór metody należy pamiętać o równowadze pomiędzy rozprzestrzenianiem ryzyka a utrzymaniem skupienia na kompetencjach kluczowych. Dywersyfikacja wymaga przemyślanej strategii i nie powinna prowadzić do nadmiernego komplikowania struktury biznesowej lub prywatnego portfela inwestycyjnego.

​Ograniczenia dywersyfikacji przychodów

Dywersyfikacja przychodów, mimo że jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i rozwoju biznesu, wiąże się z szeregiem ograniczeń i wyzwań. Główną trudnością jest zwiększenie liczby obszarów działalności czy źródeł dochodu – może to prowadzić do rozproszenia uwagi i zasobów. Częstym problemem jest też konieczność nadzoru nad większą liczbą projektów, co może przekraczać możliwości zarządcze i operacyjne firm lub osób.

Wejście w nowe segmenty rynku lub branże wymaga nowych umiejętności i wiedzy, co oznacza inwestycje w szkolenia, zatrudnienie nowych pracowników czy nawiązanie partnerstw. Dla mniejszych firm i pojedynczych osób może to stanowić duże wyzwanie. Ponadto dywersyfikacja może prowadzić do rozmycia marki i jej wartości, szczególnie jeśli nowe produkty lub usługi nie są spójne z dotychczasowym wizerunkiem marki.

Dywersyfikacja nie zawsze prowadzi do redukcji ryzyka – inwestowanie w różne klasy aktywów lub branże nie zawsze chroni przed zawirowaniami rynkowymi, zwłaszcza gdy rynki są ze sobą skorelowane. W czasach globalnych kryzysów gospodarczych dywersyfikacja może nie zapewniać oczekiwanej ochrony portfela inwestycyjnego. Nie można też pominąć kosztów – Wejście na nowe rynki lub rozwój nowych produktów wymaga znacznych inwestycji początkowych.

​Korzyści z dywersyfikacji przychodów

Dywersyfikacja przychodów, choć nie jest wolna od wyzwań, może stanowić fundament dla długoterminowego wzrostu i stabilności, otwierając jednocześnie drzwi do nowych możliwości. Osoby prywatne inwestujące w różne klasy aktywów mogą poprawić swoje bezpieczeństwo finansowe, co może przynieść większy spokój ducha. W przypadku przedsiębiorców dywersyfikacja umożliwia wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w nowych obszarach, co może prowadzić do odkrycia zyskownych nisz.

Zróżnicowanie źródeł dochodu może zapewnić większą stabilność finansową – jeżeli jedno źródło przychodu zawiedzie, inne mogą nadal generować dochody, dzięki czemu całkowite przychody pozostają stabilne. Jest to istotne w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ pozwala lepiej kontrolować ogólne ryzyko biznesowe lub inwestycyjne.

Rozszerzenie oferty o nowe produkty czy usługi może też oznaczać wejście na nowe rynki i dotarcie do nowych grup klientów, co pozwala lepiej rozłożyć ryzyko biznesowe. Firmy mogą także wykorzystywać i rozwijać różnorodne kompetencje oraz zasoby, co może prowadzić do innowacji i zwiększenia konkurencyjności.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.