Spis treści

05 września 20235 min.
Natalia Jaros
Natalia Jaros
Aktualizacja wpisu: 12 marca 2024

Lider zespołu – cechy i umiejętności

Lider zespołu – cechy i umiejętności

Planując wewnętrzną strukturę organizacji, należy pamiętać o uwzględnieniu osoby, która będzie skutecznie zarządzać członkami zespołu. Dzięki temu każdy pracownik będzie dokładnie znał i konsekwentnie wypełniał swoje obowiązki, a w efekcie – planowane cele będą sukcesywnie realizowane.

Aby tak się stało, do zarządzania członkami zespołu wybrać należy taką osobę, która będzie posiadała odpowiednie cechy i umiejętności. Z tego artykułu dowiesz się:

Lider zespołu – definicja

Lider zespołu (team leader) to osoba, która zarządza i koordynuje pracę poszczególnych członków zespołu w celu osiągania wcześniej wyznaczonych celów. Bycie team leaderem to jednak nie tylko obejmowanie określonego stanowiska. Dobry lider powinien być utożsamiany także z pewnym zestawem cech i umiejętności, które motywują innych pracowników do określonego działania.

Obowiązki lidera zespołu

Konkretne obowiązki na stanowisku team leadera mogą nieco różnić się w zależności od danego przedsiębiorstwa, jego wielkości i specyfiki. Zwykle, do obowiązków lidera zespołu należą jednak:

 • budowanie zespołu – w wybranych firmach zadaniem team leadera jest rekrutowanie pracowników do swojego działu – dzięki temu lider może stworzyć zgrany, a co za tym idzie, bardziej efektywny team,
 • planowanie i ustalanie celów – team leader zajmuje się określaniem celów i priorytetów oraz ich systematycznym aktualizowaniem – dzięki temu członkowie zespołu wiedzą, na co powinni zwracać szczególną uwagę,
 • delegowanie zadań – stanowisko team leadera wiąże się również z delegowaniem zadań, a więc rozdzielaniem ich pomiędzy poszczególnych członków zespołu, co sprawia, że każdy pracownik dokładnie wie, co powinien robić i może efektywnie rozplanować swój czas pracy,
 • koordynowanie pracy członków zespołu – po podziale obowiązków, team leader musi regularnie kontrolować postępy w ich wykonywaniu, a w razie jakichś trudności, dostarczać narzędzia i rozwiązania, które ułatwią pracownikom wywiązanie się z powierzonych zadań,
 • wspieranie i motywowanie zespołu – do zadań team leaderów należy również okazywanie wsparcia członkom zespołu oraz motywowanie ich – zwiększa to efektywność pracy i zachęca ich do sumiennego wykonywania powierzonych im obowiązków,
 • reprezentowanie zespołu – liderzy zespołów odpowiedzialni są również za reprezentowanie członków swojego teamu – mowa tu zarówno o komunikacji z przełożonymi, jak i o komunikacji z innymi działami w firmie,
 • rozwiązywanie konfliktów – bycie liderem zespołu oznacza również rozwiązywanie pojawiających się konfliktów – np. pomiędzy pracownikami,
 • rozwijanie zespołu – w kierowaniu zespołem chodzi nie tylko o to, aby koordynować działania pracowników – należy również dawać im możliwość rozwoju zawodowego – dzięki temu będą oni bardziej zmotywowani i zdobędą większe kompetencje, a w rezultacie – ich praca będzie jeszcze bardziej efektywna,
 • monitorowanie efektywności pracy zespołu – mowa tu przede wszystkim o prowadzeniu regularnych spotkań, podsumowujących efekty wykonywanych działań – mogą to być np. spotkania ewaluacyjne, na których omawiane są osiągnięte cele lub/i dokonane postępy oraz plany dalszej współpracy lub dalszego rozwoju.

Cechy i umiejętności dobrego lidera

Dobry lider zespołu powinien wyróżniać się m.in. takimi cechami i umiejętnościami, jak:

 • umiejętność zarządzania zespołem – przydatna będzie zarówno podczas budowania zespołu, jak i podczas codziennego koordynowania pracy jego poszczególnych członków – skuteczny lider zespołu musi wiedzieć, jak tworzyć zespół oraz w jaki sposób dzielić zadania – dzięki temu pracownicy będą efektywnie wykonywać powierzone im zadania,
 • komunikatywność – cechy lidera obejmują również zdolność do skutecznego komunikowania się – zarówno z zespołem, jak i z pozostałymi członkami organizacji – w tym z przełożonymi oraz przedstawicielami innych działów; skuteczna komunikacja to kluczowa kompetencja w biznesie, pozwalająca na efektywną współpracę,
 • orientacja na cel – zorientowanie na cel to zdecydowanie cecha, którą powinien mieć team leader – dzięki temu będzie on w stanie odpowiednio dzielić obowiązki między pracowników oraz motywować ich do sukcesywnego wykonywania powierzanych im zadań,
 • umiejętność podejmowania decyzji – dobry lider powinien także być w stanie podejmować decyzje (również te trudne decyzje) – często zdarza się tak, że decyzje muszą być podjęte szybko – osoba na stanowisku team leadera musi zatem być zdolna do podejmowania szybkich, ale jednocześnie właściwych decyzji,
 • umiejętność zarządzania czasem – osoba, chcąca zarządzać zespołem, musi w pierwszej kolejności być w stanie zarządzać czasem – team leader posiada wiele różnych obowiązków, w związku z czym musi posiadać umiejętność odpowiedniego organizowania ich w określonym czasie,
 • odporność na stres – zarządzanie zespołem często wiąże się z wieloma nieprzewidzianymi, a przez to stresującymi sytuacjami – cechy dobrego lidera obejmować powinny zatem również odporność na stres, dzięki której możliwe będzie zachowanie “zimnej krwi”,
 • empatia – dobry lider powinien również odznaczać się empatią, a co za tym idzie – rozumieć swoich pracowników i wypracowywać takie rozwiązania, które nie tylko będą służyć spełnianiu określonych celów, lecz także nie będą dla nikogo krzywdzące,
 • lojalność – mowa tu zarówno o lojalności wobec członków zespołu, jak i lojalności wobec przełożonych oraz wartości, jakie reprezentuje dane przedsiębiorstwo,
 • otwartość na zmiany – nie wszystkie przyjęte rozwiązania będą skuteczne przez długie lata – z tego względu, team leader powinien być otwarty na zmiany i wprowadzać je w sytuacji, która będzie tego wymagała,
 • umiejętność motywowania członków zespołu – bycie dobrym team leaderem wiąże się również z umiejętnością odpowiedniego motywowania pracowników – nie tylko do wykonywania codziennych obowiązków, lecz także do przekraczania ich własnych granic – dzięki temu członkowie zespołu mogą się rozwijać, a dzięki temu wpływać również na rozwój całej organizacji,
 • umiejętność przewidywania – choć zdarzają się oczywiście sytuacje, których nie sposób przewidzieć, są również takie, których zaistnienie jest wcześniej sygnalizowane – team leader powinien zatem być w stanie odczytywać pewne znaki (np. zmieniające się nastroje w zespole) i przewidywać to, co może się wydarzyć (zwłaszcza jeśli jest to coś, co może negatywnie wpłynąć na działanie organizacji – np. nagłe zwolnienie się pracownika); przewidywanie określonych sytuacji z wyprzedzeniem pozwala na podjęcie odpowiednich kroków oraz zapobieganie potencjalnym kryzysom.

Praca na stanowisku team leadera

W jaki sposób można zostać liderem zespołu? Do objęcia omawianego stanowiska prowadzą zwykle dwa rodzaje rekrutacji – zewnętrzna lub wewnętrzna. W pierwszym przypadku wybrane przedsiębiorstwo poszukuje osoby z zewnątrz, która mogłaby zarządzać danym zespołem. Jeśli chodzi o rekrutację wewnętrzną, jest ona prowadzona wśród obecnych pracowników organizacji. Warto pamiętać o tym, że do zarządzania grupą pracowników niezbędne będzie zarówno doświadczenie w danej branży, jak i odpowiednie, wymienione wyżej cechy i umiejętności, które pozwolą zarówno na objęcie stanowiska team leadera, jak i późniejsze, efektywne kierowanie pracą zespołu.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Natalia Jaros
Natalia Jaros
Content Manager

W morzu słów gubić się nie pozwalam. Jako copywriterka tworzę teksty, które biją na głowę wszystkie wymagania, a jako content manger pracuję z fantastycznym zespołem kreatywnych słowotwórców. Dbam nie tylko o to, żeby treści były napisane zgodnie z gramatyką, lecz przede wszystkim inspiruję i prowadzę naszych copywriterów do rozwijania swoich umiejętności twórczych, dzięki czemu treści przez nich tworzone nie tylko przyciągają uwagę, lecz także budują trwałe relacje z odbiorcami.

zobacz artykuły
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.