Spis treści

05 stycznia 20248 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk

Flash mob jako narzędzie marketingowe

Flash mob jako narzędzie marketingowe

Kiedy spontaniczność spotyka się z kreatywnością, powstaje flash mob – niespodziewane wydarzenie artystyczne, które zamienia zwykłe miejsca w scenę pełną energii i zaskoczenia. Jak te dynamiczne spektakle mogą przyciągać uwagę publiczności i być narzędziem w rękach marketerów?

Z tego artykułu dowiesz się:

Flash mob – definicja

Flash mob to forma spontanicznego zgromadzenia ludzi, którzy niespodziewanie zbierają się w miejscu publicznym, wykonują określoną, często nietypową akcję, a następnie szybko się rozchodzą. Jest to rodzaj występu lub wydarzenia artystycznego, często z elementami humoru, satyry lub protestu.

Początki flash mobów sięgają 2003 roku, kiedy to Bill Wasik, pisarz i krytyk kulturowy, zorganizował pierwszy flash mob na ulicach Nowego Jorku jako część eksperymentu, zwanego MOB Project. Jego celem było zrozumienie celu komunikacyjnego i funkcji tych nowych wydarzeń performatywnych. Pierwszy udany flash mob odbył się w czerwcu 2003 roku, kiedy dwieście osób zebrało się w sklepie Macy’s w Manhattan, prosząc sprzedawców o pomoc w znalezieniu „dywanu miłości” dla ich wspólnoty, a po dziesięciu minutach szybko się rozproszyło[1].

Flash mob to spontaniczne zgromadzenie ludzi, którzy niespodziewanie wykonują zaplanowane działania, często artystyczne, w miejscu publicznym, a następnie szybko się rozchodzą.

Definicja flash mobu

W kolejnych latach flash moby ewoluowały, obejmując różnorodne formy, od spontanicznych tańców, przez happeningi, po protesty polityczne. W 2010 roku w Egipcie zorganizowano flash mob na Facebooku, aby zaprotestować przeciwko zabójstwu młodego mężczyzny przez policję z Aleksandrii. Stały się również popularne w kulturze masowej, pojawiając się w takich programach telewizyjnych, jak „Glee”[2], „Modern Family”[3] i „Grey’s Anatomy”[4]. Początkowo flash moby były postrzegane jako nietrwała moda, ale przez pewien czas (głównie na przełomie pierwszych dwóch dekad XXI wieku) były one ugruntowaną formą wyrazu artystycznego i komunikacji społecznej. Współcześnie (lata dwudzieste XXI wieku) ich popularność nieco spadła, ale wciąż są one stosowane w działaniach kulturalnych czy marketingowych.

Cechy charakterystyczne flash mobów, takie jak jednoczesność działania, duch anarchii, taktyka zaskoczenia i zmiana kontekstu, nawiązują do form sztuki takich jak dadaizm, surrealizm, sytuacjonizm czy do happeningów artystycznych z lat 50. i 60. XX wieku. Flash moby wykorzystują podobieństwa w unikalny sposób, łącząc sztukę z nowoczesnymi technologiami i mediami społecznościowymi.

Zastosowanie flash mobu w marketingu

Jednym z głównych celów wykorzystania flash mobów w marketingu jest generowanie zainteresowania i budowanie świadomości marki. Flash moby mogą być wykorzystane do promowania nowych produktów, inicjowania kampanii, czy świętowania ważnych wydarzeń związanych z marką. Dzięki tworzeniu spontanicznych, efektownych i zaskakujących występów w miejscach publicznych można przyciągnąć uwagę przechodniów, co może przełożyć się np. na dużą liczbę udostępnień w mediach społecznościowych.

Przykładem zastosowania flash mobu w marketingu może być wprowadzenie nowego produktu na rynek. W takiej sytuacji można zorganizować flash mob, aby zaprezentować nowe produkty w przestrzeni publicznej, tworząc zaskakujące i angażujące wydarzenie, które może zostać sfilmowane i udostępnione w mediach społecznościowych, zwiększając tym samym zasięg i oddziaływanie kampanii. Można je wykorzystać także do pokazania misji, wizji i celów marki, co tworzy pozytywne skojarzenia i emocjonalne więzi z odbiorcami.

Flash moby mogą być wykorzystywane w większych kampaniach marketingowych, np. w kampanii w mediach społecznościowych czy w kampanii e-mail marketingowej. Warto jednak pamiętać, że choć mogą one być skutecznym narzędziem marketingowym, wymagają starannego planowania i organizacji.

Organizacja flash mobu

Choć flash mob w zamierzeniu jest błyskawiczny i tymczasowy, działa jak każde inne wydarzenie – jego organizacja wymaga zarówno kreatywności, jak i starannego planowania. Odbywa się to najczęściej w następujący sposób:

Definicja celu i wybór miejsca

Na początku należy zdefiniować cel flash mobu. Czy ma to być czysta zabawa, promocja produktu, czy przekazanie ważnego przesłania społecznego? Pomaga to zapewnić spójność wydarzenia. Następnie należy wybrać właściwe miejsce – musi być ono dostępne i bezpieczne dla uczestników, a także odpowiednie do rodzaju planowanego występu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwestie prawne i uzyskać ewentualne pozwolenia.

Stworzenie scenariusza

Flash mob, aby skutecznie przyciągnąć uwagę i zapisać się w pamięci publiczności, powinien odznaczać się oryginalnością i kreatywnością. Wykorzystanie niekonwencjonalnych pomysłów, elementów zaskoczenia, nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz innowacyjnych połączeń różnych form sztuki i technologii może znacząco podnieść atrakcyjność flash mobu, czyniąc go wyjątkowym doświadczeniem dla uczestników i obserwatorów.

Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczna komunikacja z uczestnikami

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizacji flash mobu jest niezbędne zarówno dla uczestników, jak i przypadkowych przechodniów. Należy starannie ocenić potencjalne zagrożenia, takie jak ryzyko stłoczenia, ruch drogowy czy możliwość nieporozumień z przechodniami. Zaplanowanie środków minimalizujących zagrożenia (np. wybór bezpiecznej lokalizacji, ustalenie dróg ewakuacji oraz współpraca z odpowiednimi służbami) jest konieczne.

Równie ważna jest skuteczna rekrutacja i komunikacja z uczestnikami. Każda osoba uczestnicząca we flash mobie powinna otrzymać jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące roli, harmonogramu działań i oczekiwanych zachowań. Do tego celu można zastosować media społecznościowe lub e-maile. Nie wolno też zapominać o organizacji transportu, określeniu czasu trwania wydarzenia i zapewnieniu sprawnego przepływu informacji.

Zgodność z lokalnymi przepisami i planowanie nieprzewidzianych wydarzeń

Flash mob powinien być zgodny z lokalnymi przepisami prawnymi. Należy unikać działań, które mogą być interpretowane jako zakłócenie porządku publicznego lub naruszenie praw innych osób. Planowanie powinno także uwzględniać potencjalne nieprzewidziane zdarzenia, nieoczekiwane reakcje publiczności czy zmiany pogodowe. W tym celu należy przygotować plan B, który pozwoli szybko zareagować i zmodyfikować scenariusz wydarzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Promocja flash mobu

Rejestrowanie wydarzenia na wideo lub zdjęciach pozwala dalej promować flash mob. Zdjęcia i filmy można udostępniać w mediach społecznościowych, co zwiększy zasięg wydarzenia i pomoże przyciągnąć większą uwagę do przekazu lub marki. Dzięki temu przestanie on być wydarzeniem chwilowym i pozwoli przez dłuższy czas docierać do publiczności.

Flash moby a virale

Virale to treści, które rozprzestrzeniają się szybko i szeroko w Internecie, przede wszystkim dzięki udostępnieniom użytkowników. Viralowe treści mogą przyjmować różne formy, od filmów, przez obrazy i memy, po tweety. Głównym celem virali (oraz viral marketingu) jest przyciągnięcie uwagi i wywołanie silnych emocji (często uczestniczą w tym influencerzy). Flash moby mają bardzo podobny cel i działają w podobny sposób, chociaż odbywają się w przestrzeni fizycznej, a nie wirtualnej.

Flash moby mogą stać się viralami, gdy są rejestrowane i udostępniane w Internecie – to nagranie, a nie samo wydarzenie, może stać się viralowe. Flash mob wykorzystuje potęgę mediów społecznościowych do zwiększenia swojego zasięgu i wpływu, ale nie zmienia to faktu, że virale mogą również inspirować do organizowania flash mobów, szczególnie gdy określony trend stanie się popularny w Internecie.

Flash moby a event marketing

Flash moby i event marketing są ze sobą nierozerwalnie powiązane – obie formy wykorzystują działania w przestrzeni publicznej do promowania marki, produktu, usługi lub idei. W kontekście event marketingu flash moby mogą być wykorzystane do stworzenia niezapomnianego wrażenia i budowania emocjonalnej więzi z marką. Mogą wyróżniać się na tle bardziej tradycyjnych form reklamy, co może przyciągać uwagę nie tylko uczestników, lecz także szerszej publiczności poprzez media społecznościowe i inne platformy cyfrowe. Często są planowane tak, by maksymalnie wykorzystać ich wirusowy potencjał.

Jednocześnie flash moby mogą służyć jako punkt kulminacyjny większej kampanii marketingowej, tworząc doświadczenie zwiększające świadomość marki i wzmacniające jej wizerunek. Mogą być skoordynowane z innymi elementami kampanii, takimi jak reklamy, promocje w mediach społecznościowych czy inne wydarzenia w wielowymiarowej strategii marketingowej.

Flash mob a guerilla marketing

Flash moby i guerilla marketing tworzą niestandardowe doświadczenia – flash moby mogą być też częścią strategii guerilla marketingu, która charakteryzuje się stosowaniem nieszablonowych i często niedrogich technik marketingowych, które mają za zadanie zwrócić uwagę na markę w nieoczekiwany sposób. Flash moby idealnie wpisują się w tę koncepcję – mogą być wykorzystywane do tworzenia spontanicznych kampanii, a możliwość wykorzystania publicznych przestrzeni i bezpośredniego zaangażowania odbiorców sprawia, że są atrakcyjnym narzędziem dla marek, poszukujących nowatorskich sposobów komunikacji z klientami.

Wady flash mobów

Mimo że flash moby są ciekawym i angażującym narzędziem marketingowym, mają swoje wady. Jedną z największych jest trudność zachowania kontroli nad wydarzeniem oraz przewidywania reakcji publiczności czy przechodniów. Flash mob może być odebrany negatywnie lub zakłócić porządek publiczny, co może prowadzić do konfliktów lub problemów prawnych.

Chociaż flash moby przez swoją błyskawiczność mogą wydawać się niedrogim narzędziem promocji, często ich organizacja może być kosztowna i czasochłonna. Warto też podkreślić, że są one nietrwałe i choć mogą generować dużą uwagę w krótkim okresie, odbiorcy mogą zapomnieć o nich równie szybko, jak się pojawiły. Może też dojść do sytuacji, w której koszty organizacji flash mobu będą równe organizacji „tradycyjnego” wydarzenia, które przez dłuższy czas może wywierać wpływ na odbiorców.

Warto też podkreślić, że flash moby nie zawsze pozwalają osiągnąć zamierzone cele marketingowe. Ich efektywność zależy od czynników, takich jak lokalizacja, termin, publiczność i kreatywność pomysłu. Nie wolno też zapominać, że nawet najlepsze flash moby mogą być traktowane jako chwilowe trendy, a więc mogą szybko stracić na popularności i stać się mniej skutecznym narzędziem marketingowym w miarę upływu czasu.

Korzyści z flash mobów

Jedną z głównych korzyści flash mobów jest zdolność przyciągania uwagi i generowania zainteresowania. Ponieważ tego typu wydarzenia są zwykle nietypowe i zaskakujące, przyciągają uwagę przechodniów i widzów, co może być korzystne w promocji produktów lub usług. Tworzą one też niepowtarzalne i pamiętne doświadczenia zarówno dla uczestników, jak i publiczności.

Flash moby są sposobem angażowania społeczności i budowania więzi między uczestnikami – stanowią one okazję do wspólnego działania i przeżycia niezapomnianych chwil. Mogą być też formą wyrażenia kreatywności, co przyciąga osoby zainteresowane sztuką i kulturą. Oprócz tego – co jest istotne z marketingowego punktu widzenia – mogą pomóc w rozpowszechnianiu przekazu lub kampanii w sposób organiczny, gdy filmy lub zdjęcia z flash mobu staną się viralami w mediach społecznościowych.

Przykłady udanych flash mobów

Różne marki wykorzystywały flash moby do przyciągania uwagi potencjalnych klientów. Oto kilka przykładów:

  • W 2009 roku T-Mobile zorganizował flash mob na stacji Liverpool Street w Londynie. Rozpoczął się od pojedynczego tancerza, a liczba uczestników rosła, aż główny hol stacji wypełnił się tańczącymi ludźmi. Był on częścią kampanii marketingowej zorganizowanej przez londyński oddział Saatchi & Saatchi i stał się viralem, osiągając 41 milionów wyświetleń na YouTube. Kampania wygrała również w 2010 roku Brytyjską Nagrodę Reklamy Telewizyjnej za najlepszą reklamę telewizyjną.
  • GoldToe, firma produkująca bieliznę, zorganizowała kampanię, która polegała na ubraniu nowojorskich rzeźb i statui w produkty firmy. Kampania zwiększyła rozpoznawalności marki i pokazała różnorodność jej produktów.
  • W 2008 roku grupa 207 osób nagle „zamarzła” w centrum stacji Grand Central w Nowym Jorku, co przyciągnęło zaskoczenie i zainteresowanie przechodniów. Uznaje się to za jeden z pionierskich flash mobów.
  • W 2010 roku, w centrum handlowym w Ontario, grupa ludzi spontanicznie zaśpiewała „Hallelujah” Händla.
  • „The Sound of Music Antwerp” – taką nazwą ochrzczono flash mob, który miał miejsce w 2009 roku na dworcu głównym w Antwerpii. W jego trakcie 200 osób zatańczyło do utworu „Do Re Mi” z musicalu „Dźwięki muzyki”, co było elementem castingu do belgijskiej produkcji tego musicalu.
  • W 2009 roku w Sztokholmie, ponad 300 tancerzy oddało hołd Michaelowi Jacksonowi, wykonując choreografię do jego największych hitów na Placu Sergela i dworcu centralnym w Sztokholmie.

Te przykłady pokazują, jak flash moby mogą budzić zainteresowanie odbiorców, co w przypadku zastosowania ich w działaniach marketingowych często prowadzi do rozmów i rozpowszechniania treści w mediach społecznościowych.

FAQ

Przypisy

  1. http://myweb.astate.edu/mford/3463/Xie/history.html
  2. https://www.flowjournal.org/2010/07/the-harnessed-mob/
  3. https://www.thedailybeast.com/modern-family-breaks-out-in-dance
  4. https://www.closerweekly.com/posts/april-kepner-flash-mob-proposal-greys-anatomy-144157/

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.