Spis treści

11 października 20237 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 13 października 2023

Efekt Dunninga-Krugera – co to jest i jak wpływa na marketingowców?

Efekt Dunninga-Krugera – co to jest i jak wpływa na marketingowców?

Czy kiedykolwiek czułeś, że doskonale rozumiesz pewien temat, tylko po to, by odkryć, że byłeś daleko od ekspertyzy? Może to być wynik efektu Dunninga-Krugera, który prowadzi ludzi o niskich umiejętnościach do przeceniania swojej kompetencji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Efekt Dunninga-Krugera – definicja

Efekt Dunninga-Krugera to pojęcie z psychologii poznawczej, które odnosi się do błędnej samopoczucia pewności siebie wśród osób o niskiej zdolności. Mają one tendencję do przeceniania swoich umiejętności i wiedzy, ponieważ nie zdają sobie sprawy z tego, czego nie wiedzą. Efekt ten można też podsumować zdaniem „nie znam się, więc się wypowiem”. Paradoksalnie osoby bardziej kompetentne mogą nie doceniać swojej wiedzy lub umiejętności, ponieważ zdają sobie sprawę z ogromu wiedzy, którą jeszcze nie posiadają, oraz rozumieją złożoność danego tematu.

Dunning i Kruger przedstawili ten efekt w 1999 roku w artykule pt. „Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”[1]. Badania prowadzone przez tych naukowców na Uniwersytecie Cornella wykazały, że uczestnicy o najniższej zdolności w różnych dziedzinach (takich jak poczucie humoru, gramatyka czy logiczne rozumowanie) przeceniali swoją pozycję w porównaniu z innymi.

Efekt Dunninga-Krugera to zjawisko psychologiczne, w którym osoby o ograniczonych umiejętnościach w danej dziedzinie przeceniają swoje kompetencje.

Definicja efektu Dunninga-Krugera

Efekt Dunninga-Krugera zyskał dużą popularność w popkulturze i jest często przytaczany w kontekście ludzi, którzy są pewni swojej wiedzy lub zdolności, mimo że faktycznie nie mają odpowiedniej kompetencji w danej dziedzinie. Chociaż koncepcja jest szeroko rozpowszechniona, warto pamiętać, że nie każdy przypadek pewności siebie przy braku kompetencji jest rezultatem efektu Dunninga-Krugera – na samoocenę mogą też wpływać uprzedzenia kulturowe, presja społeczna czy osobiste doświadczenia.

Przyczyny efektu Dunninga-Krugera

Chociaż efekt Dunninga-Krugera jest powszechnie akceptowany w środowisku naukowym, warto pamiętać, że ludzkie zachowania są złożone i mogą być kształtowane przez wiele różnych czynników. Efekt Dunninga-Krugera można przypisać kilku przyczynom:

 • Brak metapoznania – metapoznanie odnosi się do zdolności jednostki do oceniania i rozumienia własnego procesu poznawczego. Osoby o niskim poziomie kompetencji często nie mają wystarczająco rozwiniętych umiejętności metapoznawczych, co sprawia, że trudno im ocenić własny poziom wiedzy lub umiejętności w porównaniu do innych.
 • Błąd potwierdzenia – ludzie mają skłonność do szukania, interpretowania i pamiętania informacji w sposób potwierdzający ich wcześniejsze przekonania lub opinie. Jeśli ktoś przecenia swoje umiejętności, może nieświadomie ignorować dowody sugerujące, że nie jest tak kompetentny, jak myśli.
 • Błąd projekcji – ludzie często zakładają, że inni mają taką samą wiedzę lub umiejętności, jak oni sami. W efekcie osoby o niskim poziomie kompetencji mogą myśleć, że jeśli coś jest dla nich trudne do zrozumienia, to musi być trudne również dla innych.
 • Nieświadomość niewiedzy – prosty brak świadomości tego, czego się nie wie. Osoby o niskiej kompetencji w danej dziedzinie często nie są w stanie dostrzec złożoności problemu ani rozpoznać swoich błędów.
 • Niedokładne porównania – osoby o niskiej kompetencji mogą porównywać się z innymi, którzy są jeszcze mniej kompetentni, co sprawia, że czują się relatywnie bardziej biegli w danej dziedzinie.
 • Normy socjokulturowe – w niektórych kulturach lub środowiskach przecenianie własnych umiejętności może być normą czy nawet pożądaną cechą. W takim kontekście ludzie mogą być bardziej skłonni do przeceniania swoich kompetencji.

Przykłady efektu Dunninga-Krugera

Należy pamiętać, że efekt Dunninga-Krugera nie oznacza, że każda osoba z niewielkim doświadczeniem w danej dziedzinie przeceni swoje umiejętności. Nie zmienia to faktu, że najczęściej można go zaobserwować w następujących sytuacjach:

 • Amatorscy inwestorzy giełdowi – osoba, która dopiero zaczyna inwestować na giełdzie i odnosi kilka początkowych sukcesów, może przecenić swoją umiejętność przewidywania rynku i podjąć ryzykowne decyzje inwestycyjne, nie zdając sobie sprawy z istnienia bardziej złożonych czynników wpływających na rynek.
 • Debaty w mediach społecznościowych – użytkownicy, którzy przeczytali kilka artykułów na dany temat, mogą czuć się ekspertami i nie zdając sobie sprawy z własnych braków, mogą wchodzić w dyskusje z osobami, które faktycznie mają głęboką wiedzę w danej dziedzinie.
 • Amatorzy w sporcie – osoba, która zaczyna trenować pewną dyscyplinę sportu i szybko osiąga pewne postępy, może myśleć, że jest już blisko poziomu profesjonalistów, nie zdając sobie sprawy z umiejętności wymaganych na najwyższym poziomie.
 • Samouczki w programowaniu – ktoś, kto nauczył się podstaw języka programowania, może myśleć, że jest gotowy do tworzenia złożonych aplikacji, nie zdając sobie sprawy z wielu aspektów inżynierii oprogramowania.
 • Pisanie i edycja – osoba, która pisze krótkie teksty bez większego doświadczenia w redakcji, może myśleć, że jej umiejętności pisarskie są na bardzo wysokim poziomie, dopóki profesjonalny redaktor nie przejrzy i nie poprawi jej pracy.
 • Kierowcy – niektórzy nowi kierowcy mogą przecenić swoje umiejętności za kierownicą po kilku miesiącach jeżdżenia bez wypadku, podejmując ryzykowne decyzje na drodze.

Wpływ efektu Dunninga-Krugera

W życiu codziennym efekt Dunninga Krugera może prowadzić do frustracji i nieporozumień między ludźmi. Osoba przeceniająca swoje umiejętności w pewnym obszarze może podjąć niewłaściwe decyzje, które wpłyną negatywnie na życie jej lub innych. Może to być coś prostego, jak przekonanie, że potrafi naprawić elektrykę w domu bez odpowiedniego szkolenia, ale ma to też kontekst społeczny – przekonania mogą prowadzić do konfliktów, gdy jedna osoba odczuwa frustrację z powodu braku uznania dla jej rzekomej ekspertyzy.

W kontekście biznesowym efekt Dunninga-Krugera może mieć poważne konsekwencje finansowe i operacyjne. Przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy przeceniają swoją wiedzę lub doświadczenie w danej dziedzinie, mogą podejmować decyzje strategiczne oparte na błędnych przesłankach. Może to prowadzić do inwestycji w nieodpowiednie projekty, zatrudniania niewłaściwych ludzi lub ignorowania ważnych informacji rynkowych.

Efekt ten może również wpłynąć na kulturę organizacyjną. Jeśli liderzy przeceniają swoje umiejętności i nie są otwarci na feedback, może to hamować innowacje i rozwój w organizacji, a zespoły mogą być mniej skłonne do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Kolejnym aspektem w kontekście biznesowym jest ryzyko utraty wiarygodności w oczach klientów lub partnerów biznesowych. Jeśli firma podejmuje decyzje oparte na błędnych przesłankach wynikających z przeceniania własnych kompetencji, może to prowadzić do utraty zaufania na rynku.

Efekt Dunninga-Krugera w marketingu

Efekt Dunninga-Krugera może mieć wiele implikacji w dziedzinie marketingu, zarówno pod względem strategii, jak i komunikacji. W marketingu, szczególnie w szybko zmieniających się obszarach takich jak marketing cyfrowy, istnieje ryzyko, że specjaliści lub menedżerowie przecenią swoje zrozumienie nowych narzędzi i trendów, co może prowadzić do błędnych inwestycji.

Marketerzy, którzy przeceniają swoją wiedzę o rynku lub grupie docelowej, mogą zaniedbywać konieczność przeprowadzania regularnych badań rynkowych, co skutkuje niezrozumieniem potrzeb i zachowań klientów. Efekt Dunninga-Krugera może także wpłynąć na sposób, w jaki marki komunikują się z klientami. Przykładowo, jeśli marka przecenia swoją pozycję na rynku, jej komunikaty mogą być zbyt pewne siebie lub nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb i percepcji klientów.

W organizacjach, w których dział marketingu nie docenia ekspertyzy innych działów (np. sprzedaży, IT czy obsługi klienta), mogą występować konflikty i nieporozumienia. Warto też podkreślić, że efekt Dunninga-Krugera może hamować inwestycje w szkolenia i rozwój zawodowy. Jeśli marketerzy uważają, że wiedzą wszystko w swojej dziedzinie, mogą nie dostrzegać potrzeby ciągłego uczenia się i adaptacji do zmieniającego się krajobrazu marketingowego.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom efektu Dunninga-Krugera w marketingu, ważne jest zachowanie postawy otwartości, skromności i gotowości do uczenia się. Regularne badania rynku, ciągłe szkolenie i rozwój oraz otwartość na feedback od klientów i innych działów w organizacji są kluczowe dla skutecznego marketingu.

Metody radzenia sobie z efektem Dunninga-Krugera

Radzenie sobie z efektem Dunninga-Krugera to proces, który wymaga ciągłego wysiłku i zaangażowania w samodoskonalenie. Jednak z odpowiednią samoświadomością i chęcią do nauki, można zminimalizować wpływ tego efektu na własne decyzje i działania. Oto kilka metod, które mogą pomóc w zwalczaniu tego efektu:

 • Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z każdym błędem poznawczym jest uświadomienie sobie jego istnienia. Zrozumienie efektu Dunninga-Krugera i uważne obserwowanie, jak może on wpływać na własne myśli i działania, to ważny krok w kierunku jego przezwyciężenia.
 • Zamiast zakładać, że się wie, warto częściej zadawać pytania. Pytanie innych o ich opinie lub informacje może być bardzo pomocne.
 • Aktywne poszukiwanie konstruktywnej krytyki i feedbacku od innych może pomóc w identyfikacji obszarów, w których rzeczywiście jest się kompetentnym, a także tych, które wymagają poprawy.
 • Regularne testowanie swojej wiedzy lub umiejętności, na przykład poprzez certyfikaty branżowe czy egzaminy, może pomóc w realnej ocenie kompetencji.
 • Nawet jeśli osiągnie się pewien poziom kompetencji w danej dziedzinie, ważne jest, aby pozostać pokornym i otwartym na nowe informacje oraz różne perspektywy.
 • Niskie poczucie własnej wartości lub problemy z samopoczuciem mogą wpływać na ocenę własnych umiejętności. Dbając o zdrowie psychiczne, można lepiej rozumieć swoje mocne i słabe strony.
 • Współpraca z innymi osobami często ujawnia różne perspektywy i kompetencje, co może pomóc w lepszym zrozumieniu własnej pozycji w odniesieniu do innych.
 • Nauczanie innych może być świetnym sposobem głębszego zrozumienia tematu i identyfikacji własnych lęków. Gdy uczymy, często musimy przedstawiać informacje w sposób strukturyzowany, co może pomóc w dostrzeżeniu własnych braków w wiedzy.
 • Regularne zapisywanie swoich myśli, uczuć i przemyśleń dotyczących własnych kompetencji może pomóc w rozwijaniu samoświadomości oraz w identyfikacji obszarów niepewności.
 • Regularne uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach czy kursach oraz czytanie literatury z danej dziedziny może pomóc w utrzymaniu aktualnej wiedzy i umiejętności.
 • Posiadanie mentora z większym doświadczeniem w danej dziedzinie może pomóc w otrzymaniu bezpośredniego feedbacku oraz wskazówek dotyczących obszarów do rozwoju.
 • Zamiast porównywać się z osobami o niższym poziomie kompetencji, warto obserwować i uczyć się od osób, które są uznawane za ekspertów w danej dziedzinie.
 • W korporacjach i większych organizacjach przenoszenie pracowników między różnymi działami może pomóc im zrozumieć, jakie kompetencje są potrzebne w różnych obszarach, zwiększając ich samoświadomość.
 • Zastanawianie się nad własnymi decyzjami i analizowanie ich motywów może pomóc w identyfikacji błędnych przekonań lub błędów w myśleniu.
 • Wieloźródłowa ocena (znana też jako metoda 360 stopni) polega na zbieraniu informacji zwrotnej nie tylko od przełożonych, ale również od współpracowników, podwładnych i klientów. Może to pomóc w uzyskaniu pełniejszego obrazu własnych kompetencji.
 • Regularne przypominanie sobie o tym, czego nie wiemy w danej dziedzinie, może być skutecznym środkiem przeciwdziałającym efektowi Dunninga-Krugera.

Kluczem jest aktywne poszukiwanie sposobów na testowanie i weryfikowanie własnej wiedzy oraz umiejętności, a także utrzymanie postawy otwartości i gotowości do uczenia się. Przyjmując proaktywną postawę wobec własnego rozwoju, można zminimalizować wpływ efektu Dunninga-Krugera na swoje decyzje i działania.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.researchgate.net/publication/12688660_Unskilled_and_Unaware_of_It_How_Difficulties_in_Recognizing_One%27s_Own_Incompetence_Lead_to_Inflated_Self-Assessments

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.