Spis treści

25 września 20236 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 08 listopada 2023

Brand management – czym jest?

Brand management – czym jest?

Zarządzanie marką, znane również jako brand management, to sztuka budowania i pielęgnowania wizerunku marki w umysłach konsumentów. Jest to strategiczny proces, który kształtuje percepcję i relacje z Twoją marką.

Z tego artykułu dowiesz się:

Brand management – definicja

Brand management (zarządzanie marką) to proces planowania, analizy i kierowania wizerunkiem i percepcją marki na rynku. Jego celem jest zwiększenie świadomości marki, budowanie lojalności wśród konsumentów i zwiększenie wartości brandu w oczach klientów. Najważniejsze aspekty brand management:

 • Definicja marki – określenie wartości, misji, wizji oraz unikalnych cech i korzyści produktu lub usługi, które wyróżniają go na rynku.
 • Strategia marki – opracowanie i wdrożenie planów dotyczących pozycjonowania marki, komunikacji z klientem oraz działań marketingowych w celu osiągnięcia pożądanej percepcji marki.
 • Rozwój wizerunku marki – zawiera działania takie jak tworzenie logo, hasła reklamowego, opakowania oraz wszystkich innych elementów, które wizualnie reprezentują markę.
 • Komunikacja, w tym komunikacja wizualna – ustalenie, jak marka komunikuje się z klientami i innymi grupami interesariuszy.
 • Analiza konkurencji – monitorowanie działań konkurentów i dostosowywanie strategii marki, aby utrzymać jej pozycję na rynku lub przewyższyć konkurencję.
 • Mierzenie efektywności – monitorowanie i analiza wyników działań związanych z marką w celu oceny skuteczności strategii i dokonywania niezbędnych korekt.
 • Pielęgnowanie lojalności klienta – budowanie i utrzymanie trwałych relacji z klientami, aby zwiększyć ich lojalność wobec marki.

Brand management to proces kształtowania i utrzymania wizerunku marki w społeczności, oparty na strategii i komunikacji z konsumentami.

Co to jest brand management?

Współczesne zarządzanie marką wymaga nie tylko kreatywnego myślenia, ale także zdolności analitycznych i zdolności dostosowywania się do szybko zmieniającego się rynku i zachowań konsumentów.

Brand management a marketing

Zarówno brand management, jak i marketing dążą do zwiększenia sprzedaży i wzrostu firmy poprzez budowanie pozytywnego wizerunku i relacji z klientami, ale marketing ma szerszy zakres i obejmuje wiele aspektów, takich jak strategia cenowa, dystrybucja, promocja, sprzedaż.

Zarządzanie marką skupia się głównie na wizerunku marki i jej percepcji wśród konsumentów. Działania marketingowe mogą obejmować kampanie reklamowe czy w mediach społecznościowych, zarządzanie marką koncentruje się na aspektach takich jak identyfikacja wizualna. Co więcej, często działa według długoterminowej perspektywy, skupiając się na budowaniu wartości marki przez lata.

Efektywna strategia marketingowa może być kluczem do budowania silnej marki, a silna marka może zwiększać skuteczność działań marketingowych. Kampanie marketingowe mogą być używane do wzmocnienia wizerunku marki lub wprowadzenia nowego produktu na rynek, a wartość i renoma marki mogą stać się ważnym narzędziem w działaniach marketingowych.

Brand management a marka

Podstawową zależnością między brand managementem a marką jest fakt, że pierwsze działa na rzecz kształtowania i umacniania drugiej. Zarządzanie marką polega na podejmowaniu decyzji, które kierują rozwojem marki, aby była postrzegana w pożądany przez Twoją firmę sposób. Każda aktywność – czy to kampania reklamowa, rebranding czy działania w mediach społecznościowych – ma wpływać na to, jak marka jest postrzegana przez konsumentów.

Różnice między nimi są związane z ich naturą – marka to pojęcie bardziej abstrakcyjne, reprezentujące postrzeganie Twojej firmy przez konsumentów, natomiast zarządzanie marką to konkretna praktyka biznesowa. Nie zmienia to faktu, że obie służą do budowy pozytywnych skojarzeń, zaufania i lojalności wśród konsumentów.

Zasady brand management

Zarządzanie marką to proces wymagający strategicznego podejścia do budowy, wzmocnienia i pielęgnowania marki w czasie. Aby skutecznie zarządzać marką, trzeba stosować się do pewnych zasad:

 • Znajomość grupy docelowej i jej potrzeb jest kluczowa. Pozwala to dostosować komunikaty i działania.
 • Wszystkie elementy marki, od logo po komunikację w mediach społecznościowych, powinny być spójne i konsekwentne. Wzmacnia to rozpoznawalność marki i buduje zaufanie.
 • Mimo konieczności zachowania spójności marka powinna być też elastyczna, aby dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb konsumentów.
 • Twoja marka musi być autentyczna i wierna swoim wartościom. Klienci doceniają marki, które są autentyczne i konsekwentne w tym, co mówią i robią.
 • Twoja marka powinna dostarczać rzeczywistej wartości klientom poprzez produkty, usługi czy doświadczenia.
 • Budowanie relacji z klientami i angażowanie ich w dialog może prowadzić do większej lojalności i zaangażowania.
 • Marki muszą chronić swoją reputację, wartość i aktywa, takie jak prawa autorskie czy znaki towarowe.
 • Regularne monitorowanie i ocena działań związanych z marką pozwala na optymalizację strategii i działań.
 • Aby Twoja marka była konkurencyjna, musi się rozwijać, inwestować w innowacje i dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia.
 • Chociaż krótkoterminowe sukcesy są ważne, zarządzanie marką wymaga długoterminowej wizji i strategii.

Techniki brand management

Brand management opiera się na różnorodnych technikach, które służą budowaniu, utrzymaniu i wzmacnianiu wizerunku marki w umysłach konsumentów. Kluczową rolę odgrywają badania rynkowe, które pomagają zrozumieć potrzeby i percepcje konsumentów, zarówno przez wywiady i grupy dyskusyjne, jak i ankiety. Kolejnym ważnym aspektem jest pozycjonowanie marki, czyli określenie unikatowej propozycji wartości marki w stosunku do konkurencji.

Także identyfikacja wizualna, jak logo czy typografia, stanowi istotną część reprezentacji marki. Z kolei storytelling pozwala opowiadać historię marki, ale oba elementy nie osiągną pełni potencjału bez odpowiedniej strategii komunikacji. Dzięki niej Twoja firma może docierać do odbiorców poprzez różne kanały.

Poza wymienionymi technikami ważny jest także ciągły monitoring wzmianek o marce w internecie i zarządzanie reputacją online. Równie ważne są innowacje produktowe – odzwierciedlają one wartości marki i jej umiejętność reagowania na potrzeby konsumentów. Nie wolno również zapominać o umiejętnościach pracowników – powinni oni być przeszkoleni w zakresie wartości marki, aby skutecznie ją reprezentować.

Strategie brand management

Wybór odpowiedniej strategii zarządzania marką może być kluczowy dla długoterminowego sukcesu marki na rynku. Oto kilka podstawowych:

 • Pozycjonowanie – polega na określeniu, jak marka powinna być postrzegana w odniesieniu do konkurencji, co obejmuje identyfikację unikatowej propozycji wartości oraz jasne komunikowanie różnicujących cech marki.
 • Rozszerzenie marki (brand extension) – marki często wykorzystują swoją renomę, by wejść na nowe rynki lub kategorie produktów. Przykładem jest marka Apple, która poza komputerami weszła w segmenty telefonów, zegarków czy usług streamingowych.
 • Co-branding – polega na współpracy co najmniej dwóch marek w celu stworzenia nowego produktu lub oferty. Przykładem może być współpraca Nike z Apple w zakresie produktów sportowych z technologią.
 • Private label – duże sieci detaliczne mogą tworzyć marki własne, które są sprzedawane wyłącznie w ich sklepach, oferując klientom alternatywę dla znanych marek za niższą cenę.
 • Rebranding – gdy marka potrzebuje odświeżenia lub zmiany percepcji, firmy mogą zdecydować się na rebranding, który może obejmować zmianę nazwy, logo, komunikacji czy nawet wartości.
 • Multi-brand – firmy, takie jak Procter & Gamble czy Unilever, posiadają wiele marek w jednej kategorii produktów, co pozwala im zaspokoić różne segmenty rynku.
 • Marka globalna – niektóre firmy dążą do stworzenia marki, która jest konsekwentna w różnych krajach i kulturach. Przykłady to Coca-Cola czy McDonald’s.
 • Marka lokalna – w odpowiedzi na globalizację niektóre marki skupiają się na lokalnych wartościach i kulturze, aby zaspokoić potrzeby konkretnego rynku.
 • No-brand (brak marki) – marki takie jak Muji z Japonii minimalizują swoją obecność marki, skupiając się na prostocie i funkcjonalności produktu.
 • Marka jako wydawca – w dobie mediów cyfrowych marki stają się wydawcami, dostarczając wartościowy content, który angażuje i buduje relacje z konsumentami.

Korzyści z brand management

Brand management pozwala budować silną i rozpoznawalną tożsamość marki, co ułatwia wyróżnienie się na rynku i przyciąganie uwagi konsumentów. Dobrze zarządzana marka może również pozwolić sobie na stosowanie większych cen niż konkurencja, co przekłada się na wyższe marże i rentowność. Ponadto, gdy marka jest postrzegana jako wiarygodna i wartościowa, przyciąga nie tylko konsumentów, ale również potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów. Efektywne zarządzanie marką może również przyciągnąć najlepszych pracowników – wielu z nich pragnie być związanych z renomowanym brandem.

Zarządzanie marką pomaga też skutecznie komunikować się z rynkiem. Marka z jasno zdefiniowanymi wartościami i przekazem jest bardziej przekonująca dla odbiorców, co w sytuacjach kryzysowych może działać jak tarcza, chroniąc Twoją firmę przed negatywnymi skutkami. Klienci i interesariusze są bardziej skłonni wybaczyć błędy firmie, której markę dobrze znają i której ufają.

Przykłady brand management

Przykłady zarządzania marką obejmują różne działania firm, które miały na celu budowanie, rozwijanie lub ochronę wizerunku marki:

 • Apple jest uosobieniem innowacyjności i designu. Zarządzanie marką Apple polega na konsekwentnym dostarczaniu produktów o wysokiej jakości, które łączą formę z funkcjonalnością oraz na tworzeniu eleganckich i intuicyjnych doświadczeń dla użytkowników.
 • Nike poprzez swoje kampanie reklamowe, takie jak „Just Do It”, oraz poprzez współpracę z czołowymi sportowcami stworzyło markę symbolizującą osiągnięcia, determinację i pasję do sportu.
 • Coca-Cola skupia się na tworzeniu pozytywnych skojarzeń z chwilami radości i wspólnym spędzaniem czasu. Wizualne i muzyczne elementy kampanii reklamowych są konsekwentnie dostosowywane do lokalnych rynków, jednocześnie zachowując globalny przekaz marki.
 • Lego z kolei skupia się na kreatywności i zabawie. Dzięki zarządzaniu marką opartemu na wartościach i misji firmy stało się jednym z najbardziej cenionych producentów zabawek na świecie.
 • Starbucks, oprócz serwowania kawy, stworzył „trzecią przestrzeń” – miejsce między pracą a domem, gdzie klienci mogą się spotykać, pracować i odpoczywać.
 • W McDonald’s wprowadzono globalny standard jakości produktów i obsługi klienta, jednocześnie dostosowując menu do lokalnych smaków na różnych rynkach.

Każdy z tych przypadków ilustruje, jak przemyślane zarządzanie marką może prowadzić do jej sukcesu, niezależnie od branży czy rozmiaru rynku.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.