Spis treści

07 lipca 20237 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 21 maja 2024

Audyt Facebook Ads pod kątem ustawień konta reklamowego i efektywności działań

Audyt Facebook Ads pod kątem ustawień konta reklamowego i efektywności działań

Facebook Ads to jedno z najpotężniejszych narzędzi reklamowych. Żeby jednak w pełni wykorzystać jego możliwości, warto regularnie prowadzić audyt konta reklamowego w Facebook Ads.

Z tego artykułu dowiesz się:

Audyt konta reklamowego Facebook Ads to proces oceny i analizy konta reklamowego w celu zidentyfikowania obszarów do poprawy i optymalizacji. Zwykle wykonują go specjaliści od marketingu cyfrowego, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu kampaniami reklamowymi na Facebooku. Na podstawie wyników audytor może zasugerować konkretne działania naprawcze i optymalizacyjne, które poprawią wydajność konta.

Cele audytu konta reklamowego w Facebook Ads mogą różnić się w zależności od potrzeb danej firmy, ale zazwyczaj obejmują następujące elementy:

 • optymalizacja wydajności,
 • zrozumienie problemów i wyzwań,
 • zgodność z najlepszymi praktykami,
 • edukacja i wgląd,
 • strategia i planowanie.

Audyt konta reklamowego w Facebook Ads to szczegółowa ocena i analiza konta reklamowego służąca do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, wykrycia potencjalnych problemów oraz optymalizacji wydajności kampanii. Pozwala też zrozumieć efektywność aktualnej strategii reklamowej i sugeruje możliwości jej ulepszenia.

​Korzyści z audytu konta reklamowego Facebook Ads

Audyt konta reklamowego w Facebook Ads pomaga zwiększyć skuteczność kampanii, identyfikując obszary wymagające poprawy i sugerując możliwości optymalizacji konwersji. Kolejną korzyścią jest poprawa zwrotu z inwestycji (ROI), ponieważ dzięki lepszemu zrozumieniu, które elementy są najskuteczniejsze, reklamodawcy mogą skierować zasoby tam, gdzie możliwe jest uzyskanie największych zysków.

Audyt pozwala także określić, które grupy odbiorców najbardziej angażują się w Twoje reklamy. Dzięki temu można lepiej dostosować przyszłe kampanie do potrzeb Twojego targetu. Ponadto audyt może wykryć wszelkie problemy techniczne, takie jak błędy w śledzeniu konwersji. Zapewnia również zgodność z najlepszymi praktykami Facebooka, co przekłada się na poprawę efektywności Twoich kampanii.

Audyt stanowi też doskonałą okazję do nauki i rozwoju – pozwala zrozumieć, jak działa platforma, które strategie są najbardziej efektywne i jak je poprawić. Co ważne, korzyści są długoterminowe – regularne audyty konta pozwala ciągle ulepszać kampanie, co przyczynia się do stałego wzrostu ich efektywności.

Elementy audytu konta reklamowego Facebook Ads

Pamiętaj, że audyt zawsze jest tylko pierwszym krokiem – najważniejsze są wdrożenie zaleceń audytora i ciągłe monitorowanie wydajności kampanii. Aby przeprowadzić audyt konta reklamowego w Facebook Ads, warto podążać za wskazaniami poniższego przewodnika:

​Przygotowanie do audytu

Zanim przystąpisz do audytu, powinieneś się dokładnie przygotować. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie konkretnych celów audytu. Mogą one obejmować m.in.:

 • zwiększenie stopy konwersji,
 • lepsze zrozumienie grup odbiorców
 • sprawdzenie zgodności kampanii z najlepszymi praktykami Facebooka,
 • analizę Twoich strategii reklamowych pod kątem zwiększania świadomości marki,
 • optymalizację kosztu za akcję (CPA).

Dokładne określenie celu audytu pomaga skupić się na najważniejszych obszarach i pozwala efektywnie wykorzystać dostępne zasoby. Sam audyt powinien być dostosowany do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

​Badanie zabezpieczeń

Badanie zabezpieczeń ma na celu identyfikację i ocenę zabezpieczeń konta, aby zapewnić, że reklamy są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami. Obejmuje m.in. sprawdzenie ustawień dostępu, uprawnień użytkowników, konfiguracji płatności, zabezpieczeń konta reklamowego oraz wszystkich innych czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo konta.

​Przegląd struktury konta

W trakcie audytu warto sprawdzić, czy kampanie, grupy reklamowe i reklamy są dobrze zorganizowane i czy mają klarowne nazwy. Warto również upewnić się, że struktura konta jest logiczna i intuicyjna, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie kampanii. Przeglądając strukturę konta, warto również sprawdzić, czy reklamy są podzielone na odpowiednie grupy, aby lepiej kontrolować ich wydajność i dostosować treści do konkretnych segmentów odbiorców.

​Cele kampanii

Zdefiniowanie celów kampanii pozwala zrozumieć, czy osiągają one zamierzone rezultaty i są zgodne z ogólnymi celami biznesowymi Twojej firmy. Powinny być też jasno określone, mierzalne za pomocą dobranych wskaźników i osiągalne. Przeglądając wyniki kampanii, można ocenić, czy wybrane cele przekładają się na zwiększanie świadomości marki, generowanie ruchu, konwersje czy wzrost sprzedaży. Dzięki temu można dostosować strategię i zoptymalizować wydatki reklamowe tak, żeby kampanie prowadziły do realizacji zamierzonych celów biznesowych.

​Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie, które umożliwia monitorowanie działań użytkowników na stronie internetowej. Dostarcza on danych o konwersjach, zachowaniach użytkowników i ścieżkach konwersji. Ich analiza pozwala ocenić skuteczność kampanii, zidentyfikować najbardziej zyskowne grupy odbiorców oraz dostosować strategię reklamową na podstawie uzyskanych informacji. W trakcie audytu należy sprawdzić, czy Pixel działa poprawnie, ponieważ pozwala to w lepszym stopniu korzystać z danych i pomaga w osiąganiu lepszych wyników reklamowych.

​Analiza wydajności

Przeglądając dane z Manager’a reklam na Facebooku, warto sprawdzić, które kampanie i reklamy osiągają najlepsze wyniki. Analiza kpi marketingowych, takich jak:

 • koszt za kliknięcie (CPC),
 • współczynnik konwersji,
 • koszt za tysiąc wyświetleń (CPM),
 • koszt za akcję (CPA)
 • częstotliwość wyświetlania
 • zaangażowanie
 • współczynnik kliknięć
 • współczynnik interakcji

umożliwia ocenę efektywności kampanii. Weryfikacja danych pozwala zidentyfikować, które elementy reklamowej strategii są najbardziej skuteczne. Na tej podstawie można optymalizować reklamy i strategie, co pozwala np. zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI).

​Menedżer katalogów i sprzedaży

W menedżerze katalogów można sprawdzić, czy dane produktów są poprawnie przesyłane i aktualne oraz zweryfikować jego strukturę, poprawność przypisanych atrybutów i właściwości produktów. Z kolei analiza menedżera sprzedaży pozwala ocenić skuteczność kampanii e-commerce marketingowych oraz monitorować wyników sprzedaży i konwersji. Odpowiednie skonfigurowanie obu menedżerów pozwala utrzymać spójność reklam z ofertą produktową oraz pomaga w optymalizacji procesów sprzedażowych.

​Ustawienia na poziomie kampanii

Ustawienia na poziomie kampanii w audycie Facebook Ads odgrywają kluczową rolę w trzech obszarach: świadomości, działań i konwersji. W kontekście świadomości analiza ustawień kampanii pozwala ocenić, czy dobrze wykorzystano narzędzia i opcje targetowania, takie jak demografia, zainteresowania, lokalizacja czy zachowania użytkowników. Pozwala także sprawdzić, czy budżet i harmonogram kampanii są zoptymalizowane pod kątem celów świadomości marki.

W obszarze działań ustawienia kampanii ocenia się pod kątem zachęcania użytkowników do podejmowania konkretnych działań, takich jak kliknięcie linku, udostępnienie, polubienie strony lub skorzystanie z określonej oferty. Analiza koncentruje się na wykorzystaniu odpowiednich CTA (Call-to-Action), opcji licytacji i strategii kampanii.

Z kolei w przypadku konwersji ustawienia kampanii bada się pod kątem skuteczności w przekształcaniu użytkowników w aktywnych klientów. Obejmuje to konfigurację piksela Facebooka i ustawień śledzenia konwersji, optymalizację kampanii pod kątem celów konwersji oraz personalizację przekazu reklamowego, aby zachęcić użytkowników do podjęcia określonych działań.

​Konfiguracja zestawów reklam

Przejrzenie konfiguracji zestawów reklam pozwala ocenić ich strukturę i skuteczność. W tym wypadku sprawdza się, czy odpowiednie reklamy są przypisane do właściwych zestawów, czy są dobrze zorganizowane i skierowane do określonych grup odbiorców. Pozwala to także ocenić używane strategie licytacji i budżetowania oraz zgodność z najlepszymi praktykami. Poprawna konfiguracja zestawów reklam pozwala skuteczniej zarządzać kampaniami oraz daje lepszą kontrolę nad wydatkami.

​Formaty, przekazy i treści

Podczas audytu konta reklamowego w Facebook Ads oceniamy kreatywność i treści reklamowe. Analiza stosowanych formatów, przekazów i treści pomaga ocenić, czy reklamy są atrakcyjne i przyciągają uwagę odbiorców. W tym wypadku sprawdza się, czy formaty są odpowiednie dla określonych celów i grup odbiorców. Następnie analizuje się przekaz reklam – powinien być jasny, zrozumiały i skutecznie komunikujący ofertę. Analiza kreatywności i tekstów reklam przyczynia się także do identyfikacji potencjalnych obszarów do poprawy.

​Analiza grupy odbiorców

Żeby kampanie reklamowe były skuteczne, muszą być skierowane do właściwych odbiorców. Na tym etapie audytu weryfikuje się, czy w reklamach wykorzystano różnorodne opcje segmentacji klientów, takie jak segmentacja demograficzna, behawioralna, geolokalizacyjna i inne. Pomaga to ocenić, czy reklamy trafiają do właściwych grup odbiorców, ponieważ w przypadku nieodpowiedniej segmentacji, reklama może tylko generować koszty. Z tego powodu zaleca się dokładne sprawdzenie targetowania poprzedzone analizą Twojego produktu i grupy docelowej. Zwiększa to potencjał generowania konwersji i osiągania lepszych wyników reklamowych.

​Weryfikacja budżetu

Analiza strategii licytacji i budżetu marketingowego polega na ocenie, czy budżet został właściwie rozdzielony pomiędzy kampanie. W tym wypadku sprawdza się, czy środki zostały odpowiednio alokowane oraz, czy w trakcie alokacji uwzględniono cele kampanii i priorytety biznesowe. Dodatkowo analiza strategii licytacji pomaga ocenić, czy wybrana metoda licytacji jest efektywna i dostosowana do kampanii. Jeśli weryfikacja wykaże np. niewłaściwą alokację lub nieefektywną strategię licytacji, zaleca się dostosowanie budżetu i strategii w celu optymalizacji wydajności kampanii i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Oznacza to, że część środków należy przenieść z jednej kampanii do innej, a następnie stale je monitorować pod kątem osiąganych wyników.

​Monitorowanie i raportowanie

Przeprowadzanie regularnych testów A/B reklam pozwala zrozumieć, które elementy są najskuteczniejsze, a testowanie różnych wariantów reklam, takich jak obrazy, nagłówki czy CTA, może prowadzić do odkrycia optymalnych kombinacji.

Po zakończeniu audytu należy sporządzić szczegółowy raport z przeprowadzonych działań. Powinien on zawierać wyniki analizy oraz znalezione problemy i zalecenia. Umożliwia to reklamodawcy podjęcie odpowiednich działań naprawczych i optymalizacyjnych. Raport jest także wartościowy w kontekście dokumentowania postępów i monitorowania skuteczności reklamowych strategii w dłuższej perspektywie czasowej.

​Zlecanie audytu konta reklamowego w Facebook Ads

Rozważając zlecanie audytu konta reklamowego w Facebook Ads, istnieją dwie opcje do rozważenia – zrobić to samodzielnie lub zlecić specjalistom. W przypadku samodzielnego audytu masz pełną kontrolę nad procesem i możesz dostosować go do własnych potrzeb. Samodzielne prace wiążą się też z oszczędnością kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów. Ponadto pozwala to lepiej poznać platformę Facebook Ads i zdobyć wiedzę na temat optymalizacji kampanii.

Jednak samodzielny audyt może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób bez doświadczenia. Brak specjalistycznej wiedzy może utrudnić identyfikację problemów i skuteczną optymalizację kampanii. Audyt wymaga także dużo czasu i wysiłku, aby dokładnie zbadać wszystkie aspekty konta reklamowego. Analiza skomplikowanych danych analitycznych może być trudna do samodzielnego zrozumienia i interpretacji.

Z kolei w przypadku zlecenia audytu specjalistom możesz w pełni zdać się na ich wiedzę i doświadczenie w tego typu działaniach. Będą oni w stanie zidentyfikować problemy i możliwości optymalizacji, które mógłbyś przeoczyć podczas samodzielnego audytu. Specjaliści mają również dostęp do zaawansowanych narzędzi i analiz, które skutecznie oceniają wydajność kampanii.

Nie zmienia to faktu, ze audyt wykonany przez zewnętrznych ekspertów wiąże się z większymi kosztami w porównaniu do samodzielnego oraz utratą pewnej kontroli nad procesem. Istnieje również ryzyko, że niektóre subtelne aspekty Twojej marki mogą zostać pominięte.

Wybór metody przeprowadzenia audytu zależy wyłącznie od Twojego budżetu, czasu, zasobów oraz poziomu zaawansowania w obszarze Facebook Ads. Jeśli zależy Ci na ograniczeniu kosztów, możesz przeprowadzić go samodzielnie, ale musisz liczyć się z tym, że możesz nie wychwycić wszystkich aspektów. Z kolei jeśli chcesz, żeby audyt był przeprowadzony „od A do Z” skontaktuj się z nami!

FAQ

Formularz kontaktowy

Zamów audyt konta reklamowego Facebook Ads

Wykorzystaj nasze doświadczenie w marketingu i dowiedz się w jakich obszarach możesz poprawić efektywność kampanii Facebook Ads. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.