Spis treści

Zmiany prawne w e-commerce i marketingu 2023 – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć!

15 maja 2023
4 min.
Damian Sawicki
Damian Sawicki
Aktualizacja wpisu: 25 maja 2023
Zmiany prawne w e-commerce i marketingu 2023 – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć!

Różnorodne modyfikacje, w tym zmiany w regulacjach prawnych, często zachodzą na przełomie roku. Tak stało się i tym razem. W związku z tym, przedstawiamy informacje, dotyczące tego, jak dostosować działalność e-commerce i strategie marketingowe do nowych przepisów prawnych, które weszły w życie 1. stycznia 2023 r. Jeśli należysz do grona przedsiębiorców, sprawdź czy i w jakim stopniu Twój e-biznes musi przystosować się do nowych praw.

Internetowe platformy handlowe

Wiele nowych przepisów obejmuje sprzedawców internetowych i odnosi się do działania platform handlowych online. Ustalono bowiem wiele wymogów informacyjnych dla dostawców internetowych platform handlowych. Obejmują one między innymi algorytmy plasowania ofert, płatne wyniki wyszukiwania oraz obowiązek informowania o tym, czy sprzedający na platformie to przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą.

Obniżka cen

Nowe prawo w Internecie dotyczy także zmieniania obowiązujących cen na niższe. Zgodnie z nowymi przepisami, musisz podać informację, dotyczącą tego, jaką najniższą cenę przez ostatnie 30 dni miały produkty lub usługi, które będą kosztowały teraz mniej. Jeżeli nie zrealizujesz tego wymogu, Inspekcja Handlowa może nałożyć na Ciebie karę finansową, wynoszącą nawet 20.000,00 złotych.

Dostosowanie ceny

Świeżo uchwalone regulacje prawne będą Cię dotyczyć również w przypadku, gdy należysz do przedsiębiorców, którzy wykorzystują automatyczne ustalanie cen na podstawie określonych cech klientów. Po wejściu w życie dyrektywy Omnibus obowiązkowe będzie informowanie o takiej praktyce. Pamiętaj o tym, że działanie to w zdecydowanej większości przypadków związane jest z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym, już teraz ma zastosowanie klauzula, dotycząca ochrony danych osobowych (RODO). Błąd, popełniony w tym zakresie może skutkować natomiast postępowaniem wszczętym przez Prezesa UOKiK’u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), a nawet Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Reklamacje konsumenta

Nowe regulacje dotyczą również reklamacji konsumenta. Do tej pory przedsiębiorca musiał stosować przepisy Kodeksu Cywilnego. Od 1. stycznia 2023 roku sytuacja ta uległa natomiast zmianie. Nowy rozdział, poruszający kwestię niezgodności towarów z umową, został dodany do ustawy o prawach konsumenta. Rozpatrując reklamację klienta, musisz zatem stosować się właśnie do tych przepisów (a nie jak do tej pory – do Kodeksu Cywilnego).

Opinie

Zmiany prawne obejmują także publikowanie opinii, dotyczących produktów lub usług, znajdujących się w ofertach stron lub sklepów internetowych. Od tej pory musisz pamiętać o obowiązku informowania, czy weryfikujesz opinie pod kątem pochodzenia osób, które faktycznie zakupiły produkt lub skorzystały z określonej usługi. Informacje te powinny określać nie tylko sam fakt przeprowadzenia weryfikacji, lecz także podawać zasady, na jakich zostały one przeprowadzone. Jeśli nie dostarczysz takich informacji, zrobisz to w niewystarczający sposób lub podasz nieprawdziwe informacje, dotyczące sposobu weryfikacji opinii, może to skutkować wszczęciem postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Fałszywe opinie

Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że kupowanie obserwacji, polubień i opinii obecnie może być potraktowane jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Po wprowadzeniu w Polsce przepisów, implementujących dyrektywę Omnibus, tego typu działania będą zaliczane do grupy nieuczciwych praktyk rynkowych. Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystali do tej pory pozyskiwali fałszywe opinie, obserwacje czy polubienia, przestali to robić. Co więcej, najlepiej, gdyby wszystkie nieuczciwie pozyskane opinie, polubienia i obserwacje zostały usunięte (jeśli tylko jest to możliwe).

Usługi cyfrowe w zamian za dane osobowe

Dostarczasz swoim potencjalnym klientom e-booki lub webinary, a w zamian za to otrzymujesz dane osobowe, takie jak adres e-mail? W takim razie musisz pamiętać o tym, że mimo braku umowy zawartej bezpośrednio, wymiana usług cyfrowych na dane osobowe użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy. W związku z tym, umowa ta może zostać rozwiązana. Jeżeli zrezygnuje z niej klient, wówczas nie masz już prawa do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych.

Produkty cyfrowe

Nowe regulacje prawne dotyczą Ciebie również w sytuacji, gdy zajmujesz się sprzedażą produktów cyfrowych. Od 1. stycznia 2023 roku obowiązują bowiem nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dokładnie określają one zasady zawierania umów o usługi lub treści cyfrowe. Przepisy określają m.in. prawa i obowiązki stron, zawierających umowę, aktualizacje, zmiany oraz proces reklamacji usług lub treści cyfrowych.

Medycyna estetyczna

Prowadzisz gabinet medycyny estetycznej? W takim razie musisz wiedzieć o tym, że od 1. stycznia 2023 roku zakazane jest reklamowanie produktów medycznych, używanych podczas zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, przy czym chodzi tu o te produkty medyczne, które nie są przeznaczone do stosowania przez osoby, nieposiadające odpowiedniego wykształcenia medycznego. Zakaz takich reklam obejmuje nie tylko przekazy w mediach tradycyjnych, takich jak radio, prasa czy telewizja, lecz także reklamy, umieszczane w mediach społecznościowych czy na stronie internetowej. Naruszenie omawianych przepisów wiąże się natomiast z możliwością nałożenia administracyjnej kary finansowej, która wynosić może nawet 2 mln złotych.

Reklama wyrobów medycznych

Nowe przepisy obejmują również marketing medyczny i reklamę produktów medycznych. Przede wszystkim należy mieć na uwadze to, że do grupy wyrobów medycznych należą również mało oczywiste produkty, takie jak niektóre akcesoria sportowe. Jeśli produkty te mogą być używane przez osoby bez wykształcenia medycznego, ograniczenia w reklamie nie będą aż tak surowe. W tym przypadku, w przekazie reklamowym niedozwolone będzie m.in. umieszczanie wizerunku specjalistów z branży medycznej (np. lekarzy), osób które się za nich podają oraz sugerowanie, że osoby, prezentujące wyroby medyczne są takimi specjalistami. Ponadto, reklamy wyrobów medycznych nie mogą bezpośrednio zachęcać dzieci do zakupu prezentowanych produktów lub nakłaniać do tego rodziców bądź innych dorosłych. Za nieprzestrzeganie zakazów grozi kara finansowa, która może wynosić nawet 2 miliony złotych.

Podsumowanie

Początek 2023 roku przyniósł znaczące zmiany w prawie, dotyczącym e-commerce i marketingu, które mogą mieć duży wpływ na sposób prowadzenia Twojego biznesu online. Nowe regulacje dotyczą m.in. działania platform handlowych, polityki cenowej, systemów ustalania cen, reklamacji konsumenta, publikacji opinii klientów oraz reklamowania wyrobów medycznych – w tym produktów, używanych przez specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej.

Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. ochronę praw konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z określonymi karami finansowymi. Z tego względu zadbaj to, aby dostosować prowadzoną działalność do nowych regulacji prawnych.

Formularz kontaktowy

Prawo dla e-commerce

Właściciele sklepów mają też swoje prawa. Dowiedz się jak zabezpieczyć swój biznes. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Damian Sawicki
Damian Sawicki
Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz prawie własności intelektualnej. Jest doradcą prawnym i biznesowym dla firm z branży e-commerce, IT oraz digital marketingu.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.