BLOG

Social Media

Prawo autorskie w Internecie
Prawo autorskie w Internecie to temat, który ciągle budzi wątpliwości. Sieć – w dużej mierze oparta na twórczości użytkowników – nie jest wolną przestrzenią, w której można dowolnie ze wszystkiego korzystać.