Spis treści

23 listopada 20236 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Aktualizacja wpisu: 29 listopada 2023

Zastrzeżenie nazwy i logo – jak wygląda i kiedy powinno być stosowane?

Zastrzeżenie nazwy i logo – jak wygląda i kiedy powinno być stosowane?

Zastrzeżenie nazwy i logo to kluczowy krok w ochronie tożsamości marki i jej wartości na rynku. Jak wyglądają proces, korzyści oraz wymogi prawne, związane z zastrzeżeniem nazwy i logo?

Z tego artykułu dowiesz się:

Zastrzeżenie nazwy i logo – definicja

Zastrzeżenie nazwy i logo to proces prawny, który zapewnia ochronę marki lub identyfikacji wizualnej firmy. Obejmuje zarówno nazwę, która powstaje w procesie namingu i jest unikalnym identyfikatorem marki, jak i logo, które jest reprezentującym ją graficznym symbolem. Możliwe jest jednoczesne zarejestrowanie nazwy oraz logo – wiele decyduje się na takie rozwiązanie, aby zapewnić kompleksową ochronę swojej marki. Często obejmuje to zarejestrowanie nazwy jako znaku towarowego i logo jako osobnego znaku lub jako części znaku przypisanego nazwie.

Zastrzeżenie nazwy i logo to proces prawny uzyskania wyłącznych praw do używania określonych znaków towarowych w celu identyfikacji produktów lub usług firmy.

Definicja zastrzeżenia nazwy i logo.

W zastrzeżeniu nazwy i logo kluczową rolę odgrywa klasyfikacja nicejska – międzynarodowy system klasyfikowania produktów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych. Dzieli ona towary i usługi na 45 klas – klasy od 1 do 34 są klasami towarowymi, obejmującymi różnorodne produkty, od chemikaliów po odzież i elektronikę, a klasy od 35 do 45 to klasy usługowe, które obejmują różne rodzaje usług, takie jak reklama, edukacja, usługi finansowe, czy usługi medyczne Pozwala to dokładnie określić zakres, w jakim znak towarowy będzie chroniony, co jest kluczowe w ochronie prawnej danej marki.

Zastrzeżenia nazw i logo można dokonać na kilku poziomach: krajowym, regionalnym (np. w Unii Europejskiej) oraz międzynarodowym. W Polsce odpowiada za to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w UE – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a na poziomie międzynarodowym – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Bez względu na poziom proces wymaga dokładnej analizy i często korzystania z pomocy prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, aby upewnić się, że zarówno nazwa, jak i logo są unikalne i nie naruszają praw innych podmiotów.

Zastrzeżenie nazwy i logo a zastrzeżenie znaku towarowego

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy oraz zastrzeżenie znaku towarowego to pojęcia ściśle ze sobą powiązane, ale nie tożsame. Znak towarowy jest szerszym pojęciem, które może obejmować nie tylko nazwę i logo firmy, ale także inne elementy – hasła, dźwięki, kolory czy nawet specyficzne opakowania produktów. Głównym celem jest identyfikacja marki oraz pochodzenia produktów lub usług i odróżnienia ich od konkurencji, więc stanowi on kluczowy element w budowaniu i ochronie marki.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy koncentruje się wyłącznie na dwóch aspektach: nazwie (słowny identyfikator firmy) i logo (wizualny symbol). Oba te elementy mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, co zapewnia im ochronę prawną. Kiedy firma decyduje się na zastrzeżenie nazwy i logo, często rejestruje je jako oddzielne znaki towarowe, co pozwala otrzymać osobną ochronę prawną obu elementów. Jednocześnie organizacja może zdecydować się na rejestrację kombinacji nazwy i logo jako jednego znaku towarowego, jeśli tworzą spójny, rozpoznawalny znak identyfikujący jej produkty lub usługi.

Warto też podkreślić, że wyróżnia się niestandardowe znaki towarowe, którymi mogą być smaki, zapachy czy gesty. Takie znaki towarowe reprezentują innowacyjne sposoby na wyróżnienie produktów i usług firmy, ale mogą być trudniejsze do zarejestrowania i ochrony ze względu na niekonwencjonalny charakter i trudności w spełnieniu wymogów dotyczących wykazania ich rozpoznawalności i odróżnienia. Zastrzeżenie nazwy i logo jest prostsze, zaś proces rejestracji i ochrony niekonwencjonalnych znaków towarowych może wymagać bardziej skomplikowanych działań prawnych i dowodów na to, że faktycznie one służą jako środek identyfikacji pochodzenia towarów lub usług w umysłach konsumentów.

Proces zastrzeżenia nazwy i logo firmy jako znaków towarowych zaczyna się od badania dostępności, aby upewnić się, że wybrana nazwa i logo nie są wykorzystywane lub zarejestrowane przez inne podmioty. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, w których znajdą się szczegółowe informacje o znaku towarowym oraz zakresie jego stosowania.

Po złożeniu wniosku urząd patentowy weryfikuje jego poprawność, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymogi prawne. Jeśli zostanie zaakceptowany, znak towarowy jest publikowany, co daje możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez inne podmioty. Ostatnim etapem jest otrzymanie świadectwa rejestracji, które oficjalnie potwierdza prawa do znaku towarowego.

Proces ten różni się w zależności od jurysdykcji, w której dokonuje się rejestracji:

 • W Polsce (Urząd Patentowy RP) proces rozpoczyna się od złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP wraz z określeniem kategorii znaku towarowego w klasyfikacji nicejskiej. Następnie urząd przeprowadza badanie formalne i merytoryczne, a po pozytywnym zakończeniu procedur i opublikowaniu znaku, inne strony mogą zgłaszać ewentualne sprzeciwy.
 • W Unii Europejskiej (EUIPO) proces rozpoczyna się od złożenia wniosku online przez portal EUIPO. Następnie zachodzi weryfikacja formalna, analiza ryzyka kolizji z istniejącymi znakami, a cały proces kończy się publikacją znaku. W przypadku braku sprzeciwów EUIPO wydaje rejestrację znaku towarowego, która obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
 • Aby zastrzec znak towarowy międzynarodowo, należy najpierw posiadać rejestrację lub wniosek o rejestrację w krajowym urzędzie patentowym. Następnie składa się wniosek międzynarodowy przez System Madrycki, określając kraje, w których ma obowiązywać ochrona. WIPO przeprowadza formalną ocenę, a po pozytywnym rozpatrzeniu przesyła wniosek do odpowiednich urzędów w wybranych krajach, gdzie odbywa się dalsza ocena zgodnie z lokalnymi przepisami.

Proces zastrzeżenia nazwy i logo firmy jako znaków towarowych może napotkać na różne trudności i błędy. Aby ich uniknąć, dobrze jest skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Oto niektóre z najczęstszych problemów:

 • Jedną z głównych trudności jest ryzyko, że wybrana nazwa lub logo będą zbyt podobne do już istniejących znaków towarowych. Może to prowadzić do odrzucenia wniosku, a nawet sporów prawnych z właścicielami podobnych znaków.
 • Znaki towarowe muszą być rozpoznawalne i wyróżniać produkty lub usługi danej firmy od konkurencji. Zbyt ogólne, opisowe lub powszechnie używane nazwy i logo mogą nie spełniać tego kryterium.
 • Klasyfikacja nicejska wymaga dokładnego określenia, w jakich kategoriach produktów lub usług znak będzie używany, więc błędne wskazanie kategorii nazwy i logo może prowadzić do problemów z rejestracją lub ograniczonej ochrony prawnej.
 • Możliwa jest sytuacja, w której wybrane logo lub nazwa naruszają prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inne prawa osób trzecich. Może to skutkować odmową rejestracji lub późniejszymi problemami prawnymi.
 • Błędy w formularzach, niewystarczające informacje czy problemy z opłatami rejestracyjnymi mogą opóźnić lub uniemożliwić zastrzeżenie znaku towarowego.
 • Proces rejestracji może być długotrwały, a brak monitorowania statusu wniosku może prowadzić do przeoczenia ważnych terminów lub potrzeby reagowania na sprzeciwy.
 • Należy dokładnie rozważyć, w jakich krajach chce się chronić znak towarowy. Ograniczenie do jednego kraju może nie wystarczyć, jeśli firma planuje działalność międzynarodową.
 • Po publikacji znaku towarowego inne podmioty mogą zgłaszać sprzeciwy. Niewłaściwa lub niedbała reakcja może skutkować odrzuceniem rejestracji.
 • Samo zastrzeżenie znaku towarowego nie zapewnia automatycznej ochrony. Wymagane jest też aktywne egzekwowanie praw i reagowanie na naruszenia.

Koszty zastrzeżenia nazwy i logo firmy jako znaków towarowych różnią się w zależności od zakresu terytorialnego ochrony, ilości klas towarowych objętych zgłoszeniem oraz formy znaku (czyli faktu, czy dotyczy tylko nazwy, tylko logo czy też obu):

 • W Polsce opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 PLN, a każda kolejna klasa to dodatkowe 120 PLN[1].
 • W Unii Europejskiej opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie to 1000 EUR (850 EUR przy zgłoszeniu elektronicznym), a każda kolejna klasa kosztuje 50 EUR lub 150 EUR[2].
 • Na poziomie międzynarodowym, przez WIPO, opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas to 653 CHF bez kolorów i 903 CHF z kolorami. Każda dodatkowa klasa powyżej trzeciej to 100 CHF. Do tego dolicza się opłaty za każde wskazane państwo członkowskie. Koszty nie uwzględniają ewentualnych opłat za usługi rzecznika patentowego[3].

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy zapewnia wyłączność i prawną ochronę przed nieautoryzowanym użyciem przez inne podmioty, co pomaga w ochronie:

Co więcej, zastrzeżenie nazwy i logo ułatwia również budowanie świadomości marki i wiarygodności firmy wśród konsumentów, co może przekładać się na wzrost zaufania i lojalności konsumenckiej.

Posiadanie zastrzeżonych znaków towarowych może być wartościowym atutem w negocjacjach biznesowych, umowach licencyjnych oraz w przypadku ewentualnych procesów prawnych. Umożliwia skuteczniejsze działania prawne przeciwko naruszeniom i podrabianiu, co jest szczególnie ważne w erze globalnego handlu.

FAQ

Przypisy

 1. https://znakitowarowe-blog.pl/koszt-rejestracji-znaku-towarowego/
 2. https://znakitowarowe-blog.pl/koszt-rejestracji-znaku-towarowego/
 3. https://znakitowarowe-blog.pl/koszt-rejestracji-znaku-towarowego/

Formularz kontaktowy

Zadbaj o rozwój swojej marki

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.