Spis treści

14 sierpnia 20239 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 26 listopada 2023

Naming – jak stworzyć wyróżniającą się i zapadającą w pamięć nazwę marki?

Naming – jak stworzyć wyróżniającą się i zapadającą w pamięć nazwę marki?

Wyróżniająca się nazwa poprowadziła niejedną firmę do sukcesu. Sprawia to, że naming jest jednym z najważniejszych działań marketingowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Naming – definicja

Naming to proces nadawania nazw markom, produktom, usługom czy firmom. Jego celem jest stworzenie unikalnej, łatwo zapadającej w pamięć nazwy, która będzie adekwatnie komunikować charakterystykę danego produktu czy marki. Nazwa jest często pierwszym elementem marki, z którym stykają się klienci, dlatego proces namingu jest kluczowy w strategii brandingowej. Dobrze dobrana nazwa może pomóc wyróżnić produkt na rynku, budować pozytywny wizerunek marki i sprzyjać lojalności klienta. Jest to złożony proces, który wymaga zarówno kreatywnego myślenia, jak i strategicznego podejścia do marki i rynku.

Naming to proces identyfikacji realnej nazwy dla firmy, produktu lub usługi. Proces nazewnictwa marki obejmuje badania, burzę mózgów i weryfikację znaków towarowych w celu upewnienia się, że nazwa jest dostępna z prawnego punktu widzenia.

Definicja namingu.

Zasady namingu

Zasady namingu mogą się różnić w zależności od specyfiki rynku, kultury i strategii firmy, ale istnieje kilka ogólnych zasad, które często są stosowane w procesie tworzenia nazw. Choć te zasady są uważane za powszechnie przydatne, warto pamiętać, że naming to zarówno sztuka, jak i nauka, a każdy przypadek może wymagać indywidualnego podejścia. Dobry naming charakteryzuje się następującymi elementami:

 • Unikalność – nazwa powinna wyróżniać się na rynku i nie być mylona z innymi.
 • Zwięzłość – krótkie nazwy są łatwiejsze do zapamiętania.
 • Dopasowanie do produktu/marki – Twoja nazwa powinna odzwierciedlać charakterystykę produktu lub wartości marki.
 • Łatwość wymowy i pisowni – klienci powinni bez trudu wymawiać i pisać nazwę.
 • Uniwersalność – jeśli marka ma globalny zasięg, nazwa powinna być zrozumiała i łatwa do przyjęcia w różnych językach i kulturach.
 • Brak negatywnych konotacji – upewnij się, że nazwa nie ma niechcianych znaczeń w żadnym z ważnych języków czy kultur.
 • Możliwość rejestracji – nazwa powinna być dostępna do rejestracji jako znak towarowy i domena internetowa.
 • Trwałość – nazwa powinna być aktualna i odpowiednia przez długi czas, a nie tylko trendy w krótkim okresie. Choć aktualne trendy mogą kusić, ważne jest, aby nazwa nie zestarzała się zbyt szybko.
 • Elastyczność – dobrze będzie, jeśli nazwa pozwala na rozwój i adaptację w miarę rozwoju firmy czy dodawania nowych produktów.
 • Pozytywne skojarzenia – nazwa powinna wywoływać pozytywne emocje i skojarzenia.

Tworzenie nazwy marki

Tworzenie nazwy marki to skomplikowany proces, który wymaga zarówno kreatywności, jak i strategicznego myślenia. Pamiętaj, że choć może wydawać się on długi i skomplikowany, inwestycja w dobrą nazwę marki może przynieść w dłuższej perspektywie znaczne korzyści. Do tego zadania można podejść według następującego planu:

Zdefiniowanie celu i charakterystyki marki

Przy tworzeniu nazwy dla marki ważne jest głębokie zrozumienie jej istoty. Musisz zidentyfikować podstawowe wartości, które chcesz przekazać, emocje, które chcesz wywołać u odbiorcy oraz unikalne cechy wyróżniające Twoją markę. Zastanów się, co czyni Twoją ofertę wyjątkową. Określ również swoją grupę docelową – to, kogo chcesz przyciągnąć tą nazwą. Czy będą to młodzi ludzie, profesjonaliści czy może rodziny? Zrozumienie tych aspektów pomoże w kreacji trafionej nazwy.

Badania rynkowe

Gdy planujesz nazwę dla swojego produktu czy marki, niezbędne jest dokładne zrozumienie rynku i konkurencji. Zacznij od przeglądu nazw istniejących firm w Twojej branży. Może zauważysz pewne trendy, wspólne tematy czy wzory w nazewnictwie, takie jak skrócone formy, użycie konkretnych słów kluczowych lub odwołania do danego tematu. Obserwuj, które nazwy zdają się być najbardziej skuteczne i dlaczego. Analiza konkurencji da Ci lepszy wgląd w to, które strategie nazewnictwa działają w Twojej branży i pomoże unikać konfliktów związanych z prawami autorskimi.

Burza mózgów

Gdy zakładasz nową markę czy produkt, kluczowe jest stworzenie unikalnej i pamiętliwej nazwy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zebranie zespołu kreatywnych osób do wspólnej burzy mózgów. Dzięki różnorodnym perspektywom można wygenerować szeroką gamę potencjalnych nazw. Wykorzystując techniki takie jak swobodne skojarzenia, możesz pozwolić uczestnikom myśleć poza schematami, łącząc niepowiązane pomysły. Gry słowne mogą prowadzić do zabawnych i zapadających w pamięć nazw, podczas gdy metafory mogą pomóc w przekazaniu głębszego znaczenia marki.

Wstępna selekcja

Po przeprowadzeniu burzy mózgów i zebraniu licznych propozycji nazw następnym krokiem jest ich selekcja. Pierwszym kryterium powinno być dopasowanie do charakterystyki marki – nazwa musi odzwierciedlać jej wartości, ducha i misję. Następnie zwróć uwagę na unikalność każdej propozycji. Nazwa, która jest podobna do już istniejących, może prowadzić do nieporozumień i problemów prawnych. Wybierz nazwy, które wyróżniają się na tle konkurencji i czynią Twoją markę atrakcyjną dla odbiorców.

Sprawdzenie dostępności

Przed ostatecznym zatwierdzeniem nazwy dla Twojego produktu czy marki, ważne jest przeprowadzenie dokładnej weryfikacji, by uniknąć problemów prawnych i konkurencyjnych:

 • Sprawdzenie dostępności domeny internetowej – używając narzędzi takich jak WHOIS, można szybko sprawdzić, czy domena z wybraną nazwą jest dostępna. Jeśli jest wolna, warto ją jak najszybciej zarejestrować
 • Wyszukiwarki internetowe – proste wyszukiwanie w Google lub innych wyszukiwarkach pomoże zidentyfikować, czy inne firmy już używają podobnych nazw.
 • Bazy danych znaków towarowych – w wielu krajach istnieją online bazy danych znaków towarowych (np. USPTO w USA), w których możesz sprawdzić, czy wybrana nazwa (lub podobna do niej) jest już zarejestrowana.
 • Konsultacja z prawnikiem – jeśli planujesz wprowadzenie marki na większą skalę lub na międzynarodowy rynek, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej.
 • Sprawdzenie w branży – znajomość konkurencji pomoże zidentyfikować, czy inna firma nie używa już podobnej nazwy. Czasami nieformalne kontakty branżowe mogą dostarczyć cennych informacji.

Dokładne przeprowadzenie tych kroków zapewni, że Twoja nazwa będzie unikalna, dostępna i nie narusza praw innych podmiotów.

Testowanie nazw

Przeprowadzenie badań wśród potencjalnych klientów pozwala zrozumieć, jakie emocje, skojarzenia i reakcje wywołuje dana nazwa wśród Twojej grupy docelowej. Możesz przeprowadzić badania jakościowe, takie jak wywiady indywidualne lub grupy dyskusyjne, lub ilościowe, np. ankiety online. Na ich podstawie opracuj listę potencjalnych nazw do oceny. Możesz również przygotować opisy czy scenariusze, w których nazwa będzie prezentowana, aby uczestnicy badania mogli lepiej ją ocenić.

Podczas wywiadów czy grup dyskusyjnych pytaj uczestników o pierwsze wrażenia, skojarzenia oraz emocje związane z każdą nazwą. W ankiecie online możesz umożliwić ocenę nazw według skali, zadawać pytania otwarte oraz korzystać z pytań wielokrotnego wyboru. Po zebraniu odpowiedzi przeanalizuj, które nazwy były najbardziej pozytywnie odbierane, które wywołały mieszane uczucia i które były negatywnie postrzegane. Na podstawie uzyskanych informacji zdecyduj, która z nazw jest najbardziej odpowiednia dla Twojej marki. Pamiętaj, że reakcje potencjalnych klientów są cennymi wskazówkami i mogą pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

Ostateczna decyzja

Na podstawie zgromadzonych danych i feedbacku od grupy docelowej dokonaj wyboru nazwy marki. Upewnij się, że odpowiada ona charakterowi i wartościom Twojej marki, wyróżnia się na rynku i jest pozytywnie odbierana przez potencjalnych klientów. Ostateczny wybór powinien odzwierciedlać synergiczne połączenie twojej wizji oraz potrzeb i oczekiwań grupy docelowej.

Rejestracja

Aby skutecznie zabezpieczyć Twój brand, niezbędne jest zastrzeżenie nazwy i logo (które często tworzone jest równolegle z nazwą). Dzięki temu zyskasz ochronę prawną przed potencjalnymi próbami kopiowania lub wykorzystywania nazwy przez konkurencję. Dodatkowo rejestracja odpowiedniej domeny internetowej gwarantuje, że Twoja marka będzie łatwo rozpoznawalna w środowisku online i pozwoli na budowę profesjonalnej obecności w sieci.

Rozpoczęcie komunikacji i budowania marki

Po wyborze nazwy przyszedł czas na kolejne etapy w procesie budowy marki. Rozpocznij od stworzenia logo, które odzwierciedli jej charakter i będzie łatwo rozpoznawalne. Dobierz odpowiednie kolory, czcionki i style graficzne, które będą konsekwentnie używane we wszystkich materiałach promocyjnych.

Określ też kluczowe przekazy marketingowe i wartości, które chcesz przekazać swoim klientom. Zastanów się, jakie kanały komunikacji będą najbardziej skuteczne w dotarciu do Twojej grupy docelowej – może to być social media, reklama telewizyjna, radio, prasa czy kampanie online. Zastanów się również, jak chcesz, by Twoja marka była postrzegana na rynku. Czy ma być liderem i innowatorem, czy może bardziej przyjaznym, lokalnym graczem?

Następnie przygotuj plan wprowadzenia marki, który może obejmować kampanie reklamowe, eventy, promocje czy partnerstwa strategiczne. Ustal budżet, określ cele i KPI oraz monitoruj wyniki, dostosowując działania w razie potrzeby.

Monitorowanie i adaptacja

Chociaż zmiana nazwy marki jest poważnym krokiem i wiąże się z wieloma wyzwaniami, czasami jest to konieczne dla długoterminowego sukcesu firmy. Jeśli zdecydujesz się na taki krok, przygotuj skrupulatny plan, jak to zrobić bez utraty zaufania klientów. Dlatego ważne jest, by nieustannie obserwować, jak Twoja nazwa jest postrzegana przez odbiorców. Korzystaj z badań rynkowych, ankiet i feedbacku klientów, aby zrozumieć, jak Twoja nazwa jest odbierana.

Social media stanowią cenne źródło informacji o tym, jak klienci postrzegają Twoją markę. Analizuj wzmianki i opinie, aby zrozumieć, jakie skojarzenia przynosi nazwa. Jeśli zauważysz, że nazwa marki nie jest już tak skuteczna jak wcześniej, zastanów się nad jej ewolucją. Może to być subtelna zmiana, aby lepiej pasować do aktualnych trendów lub bardziej kompleksowa modyfikacja w reakcji na większe zmiany na rynku.

Błędy w namingu

Wybór odpowiedniej nazwy dla marki, produktu czy firmy jest kluczowy dla jej sukcesu na rynku. Poniżej znajduje się lista typowych błędów, które można popełnić w procesie namingu. Ich unikanie wymaga dokładnego planowania, badań i refleksji nad tym, jak nazwa będzie odbierana w różnych kontekstach i przez różne grupy odbiorców:

 • Nazwy zbyt ogólne mogą być trudne do zapamiętania i nie wyróżniają się na tłoczonym rynku.
 • Nazwy trudne do wymówienia, pisania czy zapamiętania mogą powodować frustrację wśród klientów i utrudniać marketing.
 • Nazwy mogą mieć negatywne konotacje w innych językach lub kulturach, co może zaszkodzić wizerunkowi marki.
 • Nazwa, która działa w jednym kraju, może nie działać w innym ze względu na barierę językową, kulturową lub prawne ograniczenia.
 • Nazwy zbyt dosłownie opisujące produkt mogą ograniczyć potencjalne rozszerzenie oferty w przyszłości.
 • Nieprzeprowadzenie dokładnej analizy w zakresie praw własności intelektualnej może prowadzić do sporów i konieczności zmiany nazwy.
 • Nazwa, która nie pasuje do charakteru, misji i wartości firmy, może wprowadzać klientów w błąd.
 • Nieprzeprowadzenie badań wśród potencjalnych klientów może prowadzić do wyboru nazwy, która nie rezonuje z grupą docelową.
 • Wybór nazwy opartej na chwilowych trendach może sprawić, że marka będzie postrzegana jako przestarzała, gdy trend minie.
 • Wybór nazwy bez sprawdzenia, czy odpowiadająca jej domena internetowa jest dostępna, może prowadzić do komplikacji online.

Korzyści z namingu

Dobra nazwa może stać się potężnym narzędziem marketingowym, które przyciąga uwagę, budzi zaufanie i tworzy silne skojarzenia z wartościami, jakie marka reprezentuje. Dzięki niej Twoja firma może zwiększyć rozpoznawalność wśród konkurencji. W przeciążonym informacjami świecie konsumenci mają kontakt z setkami marek każdego dnia, więc wyjątkowa i zapadająca w pamięć nazwa może być decydującym czynnikiem, który skłoni ich do wyboru Twojego brandu. Proces namingu pomaga też unikać potencjalnych problemów prawnych, zapewniając, że wybrana nazwa jest unikalna i nie narusza praw innych marek.

Ponadto dobrze przemyślana nazwa pomoże szybko zrozumieć, czym jest dany produkt lub usługa i jakie wartości przekazuje Twoja marka. Nazwa sugerująca szybkość może być idealna dla firmy kurierskiej, podczas gdy nazwa sugerująca luksus będzie odpowiednia dla marki premium. Nazwa odzwierciedlająca wartości i charakterystykę marki może również wzmocnić lojalność klientów. Gdy klienci czują, że band odpowiada ich wartościom i oczekiwaniom, stają się bardziej związani emocjonalnie z marką, co przekłada się na bardziej dochodowe relacje.

Koszty namingu

Koszty namingu mogą zależeć od złożoności projektu, zakresu badań i rynku docelowego. Determinuje je również fakt, czy korzystasz z usług agencji marketingowej, czy decydujesz się samodzielnie zaprojektować nazwę.

Powierzenie tego zadania agencji marketingowej wiąże się z większym kosztem początkowym, ale profesjonalna agencja posiada doświadczenie w tworzeniu nazw, ma dostęp do specjalistycznych narzędzi i zasobów oraz dysponuje wiedzą w zakresie badania rynku i analizy konkurencji. Może to przyspieszyć proces tworzenia nazwy, a dodatkowo agencje oferują pakiet usług, który obejmuje nie tylko naming, ale również identyfikację wizualną, strategię marketingową czy projektowanie opakowań.

Z kolei samodzielne podejście do namingu może kosztować mniej pieniędzy, ale więcej czasu, zaangażowania i wiedzy w zakresie marketingu i badania rynku. W tym wypadku jest też większe ryzyko popełnienia błędów, które mogą okazać się w dłuższej perspektywie kosztowne.

Należy pamiętać, że naming to inwestycja w przyszłość marki. Dobrze przemyślana nazwa może przynieść korzyści w postaci lepszej rozpoznawalności, silniejszej pozycji na rynku i większej lojalności klientów. Przed rozpoczęciem działań warto dokładnie rozważyć, czy wolisz ponieść wyższe koszty początkowe i skorzystać z doświadczenia profesjonalistów, czy jesteś gotów poświęcić więcej czasu i energii na samodzielne podejście do namingu, akceptując związane z tym potencjalne ryzyka.

Przykłady skutecznych nazw

Przykłady skutecznych nazw marek, które zdobyły uznanie i stały się rozpoznawalne na całym świecie, to:

 • Apple – dla firmy technologicznej nazwa “jabłko” może wydawać się nietypowa, ale stała się synonimem innowacji i designu.
 • Nike – inspirowana grecką boginią zwycięstwa, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych brandów sportowych.
 • Coca-Cola – pochodząca od głównych składników pierwotnej receptury, koki i orzechów kola.
 • Google – gra słowna od terminu “googol”, oznaczającego 1 poprzedzone sto zerami, co odnosi się do ogromnej ilości informacji dostępnych w wyszukiwarce.
 • Amazon – nazwana tak z inspiracji największą rzeką na świecie, co odnosi się do ogromnej oferty i ambicji firmy.
 • Netflix – kombinacja słów “net” (sieć) i “flicks” (potocznie filmy), co doskonale opisuje usługę streamingową.

Wszystkie te nazwy są proste, zapadają w pamięć i efektywnie komunikują charakterystykę lub wartości marki.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.