Spis treści

Słuchaj w: Spotify Słuchaj w: Youtube
16 maja 20238 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 18 października 2023

Struktura kategorii w sklepie internetowym – dobre praktyki

Słuchaj w: Spotify
Słuchaj w: Youtube
Struktura kategorii w sklepie internetowym – dobre praktyki
Przesłuchaj ten artykuł

Odpowiednio opracowana struktura kategorii to kluczowy element skutecznej optymalizacji SEO. Hierarchiczny układ kategorii, opisowe nazwy i czytelne adresy URL pomagają użytkownikom nawigować po stronie, a wyszukiwarkom zrozumieć i indeksować treści. Jak stworzyć strukturę kategorii, która przyciągnie ruch organiczny i poprawi widoczność w wynikach wyszukiwania?

Czym jest struktura kategorii?

Struktura kategorii odnosi się do sposobu organizacji i klasyfikacji treści na stronie internetowej. Jest to kluczowy element w SEO oraz dla całego e-commerce marketingu, ponieważ pomaga w efektywnym indeksowaniu stron przez wyszukiwarki co przekłada się na większą widoczność w wynikach organicznych, ale jednocześnie pomaga w dynamicznych kampaniach płatnych. Jest też szczególnie ważna dla stron internetowych o dużej ilości treści, takich jak sklepy internetowe. Właściwie skonstruowana struktura kategorii pozwala użytkownikom łatwiej poruszać się po stronie i szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Podstawowy model struktury kategorii wygląda tak (uszeregowane od najogólniejszej do bardziej szczegółowych):

 • Strona główna,
 • Kategorie produktowe główne i podkategorie
 • Strony produktów

Osobno dla stron blogowych:

 • Strona główna bloga
 • Strona kategorii i pod kategorii na blogu
 • Strony wpisów blogowych

Każda strona na stronie powinna mieć jasno określone miejsce w tej hierarchii. Dobrze jest również zastosować strukturę URL, która odzwierciedla tę hierarchię,

Struktura kategorii pomaga też wyszukiwarkom zrozumieć treść Twojej strony. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep internetowy z odzieżą, możesz mieć kategorie takie jak „damska”, „męska”, „dziecięca”, a następnie podkategorie takie jak „spodnie”, „bluzki”, „buty” itd.

Czym jest drzewo kategorii?

Drzewo kategorii to graficzne i schematyczne przedstawienie relacji między różnymi kategoriami i podkategoriami, wskazujące na ich zależności i poziomy. Wykorzystuje graficzne elementy, takie jak linie i węzły, aby przedstawić hierarchię kategorii i ich powiązania. Główne kategorie są na szczycie drzewa, a pod nimi znajdują się odpowiednie podkategorie. Może również obejmować kolejne poziomy podkategorii lub strony produktów lub treści.

Drzewo kategorii jest przydatnym narzędziem do wizualizacji i planowania struktury kategorii. Pomaga w łatwiejszym zrozumieniu hierarchii, relacji między nimi oraz porządkuje i organizuje treści na stronie. Pozwala też zauważyć ewentualne braki lub niejasności w strukturze kategorii.

Struktura kategorii a SEO

Tworząc strukturę kategorii, ważne jest, aby była ona intuicyjna i logiczna. Powinna odzwierciedlać sposób, w jaki użytkownicy myślą o Twojej treści. Struktura kategorii pomaga zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom zrozumieć, jak treści na stronie są zorganizowane. Dzięki niej użytkownicy mogą łatwiej poruszać się po stronie, co może prowadzić do dłuższych sesji przeglądania – jest to pozytywny sygnał dla wyszukiwarek.

Wyszukiwarki używają struktury kategorii do zrozumienia powiązań między treściami na stronie. Przykładowo, jeśli strona o produktach dla kotów jest zlokalizowana w kategorii „Koty”, wyszukiwarka może zrozumieć, że jest ona bardziej istotna dla zapytań związanych z kotami.

Dobrze zorganizowana struktura kategorii umożliwia efektywne wykorzystanie linków wewnętrznych, co jest ważnym czynnikiem rankingowym. Często odzwierciedla się to w strukturze URL. Powinny być one krótkie, zrozumiałe i zawierać dopasowane do kontekstu słowa kluczowe.

Struktura kategorii a adresy URL

Struktura kategorii ma wpływ na adresy URL, zwane również adresami stron. Powinny być czytelne i zrozumiałe dla użytkowników. Powinny także zawierać słowa kluczowe i opisowe, które odzwierciedlają zawartość strony.

Struktura kategorii często odzwierciedla się w adresach URL. Na przykład, jeśli masz stronę główną, kategorię główną „elektronika” i podkategorię „telewizowy”, to dobre URL dla strony kategorii mogą wyglądać tak:

example.com/elektronika/telewizory/

Hierarchiczna struktura adresów URL może pomóc zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom w nawigowaniu po stronie.

Adresy URL powinny być jak najkrótsze i opisywać zawartość strony. Długie, pełne przypadkowych znaków adresy URL mogą być trudne do zapamiętania i nieczytelne dla użytkowników. Mogą zawierać słowa kluczowe – może mieć to pozytywny wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Kiedy struktura kategorii jest ustalona, ważne jest, aby utrzymać stałość w adresach URL. Zmiana struktury kategorii może prowadzić do zmiany adresów URL, co może mieć negatywny wpływ na SEO, zwłaszcza jeśli strony były wcześniej indeksowane przez wyszukiwarki.

Struktura kategorii a słowa kluczowe

Struktura kategorii może mieć wpływ na optymalizację słów kluczowych w kontekście SEO. Trzeba pamiętać, aby nazwy kategorii były opisowe, zwięzłe i odzwierciedlać temat główny strony. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep internetowy z elektroniką, dobre nazwy kategorii mogą obejmować „telewizory”, „smartfony” czy „laptopy”.

Ta sama zasada tyczy się podkategorii. Pomagają one w dalszej segmentacji treści na stronie, a ich nazwy również powinny być dobrane pod kątem słów kluczowych i tematyki. Warto skupić się na konkretnych kategoriach odzwierciedlających potrzeby użytkowników i zapytania w wyszukiwarkach.

Każda kategoria powinna mieć opis zawierający słowa kluczowe związane z jej tematyką. Jest on widoczny dla użytkowników i wyszukiwarek, więc warto zadbać o jego optymalizację pod kątem SEO. Używaj naturalnego języka i staraj się wpleść odpowiednie słowa kluczowe. Dobry opis kategorii powinien być nie tylko informacyjny, ale również sprzedażowy, więc nie bój się zachęcać w nim użytkownika do interakcji.

Struktura kategorii umożliwia efektywne wewnętrzne linkowanie, co jest ważnym czynnikiem SEO. Linkuj między stronami w ramach poszczególnych kategorii i podkategorii, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po witrynie. Odpowiednie linkowanie wewnętrzne pomaga także wyszukiwarkom zrozumieć, jak podstrony są powiązane i jakie mają znaczenie.

Jak rozpoznać złą strukturę kategorii?

Na złą strukturę kategorii może wskazywać m.in. brak jasnej i zrozumiałej hierarchii podstron. Brak logicznego podziału na kategorie i podkategorie utrudnia użytkownikom poruszanie się po stronie i znalezienie poszukiwanych informacji. Może to przełożyć się na trudności w nawigacji. Jeśli użytkownicy mają problem z odnalezieniem odpowiednich sekcji lub produktów, może to wskazywać na nieodpowiednią strukturę kategorii. Nawigacja powinna umożliwiać szybkie i intuicyjne dotarcie do żądanych treści.

Błędem jest także brak optymalizacji dla słów kluczowych. Jeśli nazwy kategorii i podkategorii nie zawierają ich lub są zbyt ogólne, może to prowadzić do utraty trafności w wyszukiwarkach. Właściwa struktura kategorii powinna uwzględniać słowa kluczowe związane z tematyką strony. Podobnym problemem może być duplikacja treści. Powtarzające się materiały mogą wprowadzać zamieszanie zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek, które z tego powodu mogą obniżyć pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Aby ocenić trafność struktury kategorii, warto obserwować wskaźniki w narzędziach analitycznych. Szczególnie niska konwersja i wysoki wskaźnik odrzuceń wskazują, że struktura kategorii na Twojej stronie nie spełnia oczekiwań użytkowników i nie pomaga znaleźć pożądanych informacji lub produktów. Dobrze jest także sprawdzić, czy strony są prawidłowo indeksowane w wyszukiwarkach. Problemy z indeksowaniem mogą wskazywać na problemy ze strukturą kategorii. Najczęstsze błędy to:

 1. Zbyt szerokie lub zbyt wąskie kategorie.
 2. Duplikowanie kategorii lub powielanie zawartości.
 3. Brak spójności w nazewnictwie kategorii.
 4. Brak możliwości łatwego nawigowania między kategoriami.
 5. Brak aktualizacji i utrzymania struktury kategorii.
 6. Uzależnienie adresów URL produktów od struktury kategorii
 7. Zapętlenia i przekierowania wewnętrzne
 8. Stronicowanie liczone w setkach podstron

Korzyści z prawidłowo opracowanej struktury kategorii

Prawidłowo opracowana struktura kategorii sprawia, że nawigacja po witrynie jest intuicyjna i łatwa, a użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje, produkty lub treści, co przekłada się na pozytywne doświadczenie użytkownika. Wpływa to na poprawę czasu sesji i zmniejszenie współczynnika odrzuceń – przejrzysta struktura kategorii zachęca do dłuższego pozostawania na stronie i przeglądania innych treści.

Prawidłowo nazwane kategorie i podkategorie mogą zawierać istotne słowa kluczowe, zwiększając widoczność witryny w wynikach wyszukiwania. Struktura kategorii pomaga w skoncentrowaniu się na odpowiednich słowach kluczowych i ich optymalizacji dla lepszych wyników SEO.

Dzięki jasnej strukturze kategorii wyszukiwarki mogą skuteczniej przetwarzać i indeksować treści, ponieważ nie mają problemów ze zrozumieniem hierarchii i powiązań między podstronami. Wpływa ona także na skuteczne wewnętrzne linkowanie między stronami w ramach kategorii. Może to przyczynić się do lepszego indeksowania i rankingu stron w wynikach wyszukiwania.

Jak stworzyć dobrą strukturę kategorii?

Dobra struktura kategorii nie tylko pomaga w lepszej nawigacji po stronie, ale również wpływa na efektywność SEO, zapewniając lepszą widoczność w wyszukiwarkach i przyciągając ruch organiczny. Jest to istotny element strategii SEO i ma kluczowe znaczenie dla użytkowników i SEO. Odpowiednio opracowana struktura kategorii przyczynia się do poprawy doświadczenia użytkownika, nawigacji po stronie, optymalizacji słów kluczowych oraz lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

Badanie słów kluczowych

Struktura kategorii może być strategicznie opracowana w celu uwzględnienia istotnych słów kluczowych związanych z tematyką witryny. Nazwy kategorii, podkategorii i adresy URL powinny zawierać odpowiednie słowa kluczowe, które przyciągają ruch organiczny i pomagają w lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania. Rozpocznij od przeprowadzenia badania słów kluczowych związanych z tematyką Twojej witryny. Zidentyfikuj istotne słowa kluczowe, które są wyszukiwane przez użytkowników i mają potencjał przyciągnięcia ruchu organicznego.

Hierarchiczna struktura

Dobrze zaprojektowana struktura kategorii pozwala użytkownikom na łatwe odnalezienie potrzebnych informacji, produktów lub treści na stronie. Hierarchiczny układ kategorii ułatwia nawigację, zapewniając jasny podział na kategorie i podkategorie, co umożliwia szybkie dotarcie do właściwego miejsca na stronie. Opracuj strukturę odzwierciedlającą hierarchię treści na Twojej stronie. Rozpocznij od głównej kategorii, a następnie twórz podkategorie, które są bardziej szczegółowe i ściśle powiązane z tematami.

Nazwy kategorii

Wybierz nazwy kategorii, które są zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników Twojej witryny. Nazwa kategorii powinna natychmiast przekazywać informację o zawartości i tematyce, aby użytkownicy wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Staraj się, aby były jak najbardziej precyzyjne i konkretnie odnoszące się do zawartości wewnątrz nich. Powinny być zwięzłe i nie przekraczać 2-4 słów, jeśli to możliwe.

Unikalność treści

Poprawnie skonstruowana struktura kategorii zapewnia unikalność treści w poszczególnych kategoriach. Unikanie powtarzających się treści lub duplikacji w różnych kategoriach jest istotne, aby zapewnić spójność i klarowność strony zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Upewnij się, że treści w poszczególnych kategoriach są unikalne i nie powtarzają się. Duplikaty mogą obniżać ocenę jakości strony przez algorytmy wyszukiwarek.

Optymalizacja adresów URL

Twórz adresy URL, które odzwierciedlają hierarchię struktury kategorii. Rozpocznij od głównej kategorii, a następnie dodawaj podkategorie i ewentualnie strony produktów lub treści. Na przykład: www.twojastrona.pl/kategoria/podkategoria/nazwa-produktu. Włącz w nie odpowiednie słowa kluczowe. Adresy URL powinny być czytelne i zrozumiałe dla użytkowników.

Jeśli na stronie występują warianty adresów URL dla tej samej zawartości (np. adresy URL z “www” i bez “www” lub wersje z parametrami), skorzystaj z canonical tags, aby wskazać preferowany adres URL. Canonical tags pomagają w uniknięciu problemów z duplikacją zawartości i utrzymaniu spójności dla wyszukiwarek.

Wewnętrzne linkowanie

Struktura kategorii umożliwia skuteczne wewnętrzne linkowanie, czyli tworzenie powiązań między stronami w obrębie kategorii. Poprawne wykorzystanie linków wewnętrznych pomaga wyszukiwarkom zrozumieć, jakie strony są istotne i jakie mają znaczenie. Odpowiednio skonstruowane linki wewnętrzne ułatwiają również nawigację użytkownikom po stronie. Wykorzystaj wewnętrzne linkowanie, aby połączyć powiązane strony w ramach kategorii. Linkuj od strony głównej do kategorii, od kategorii do podkategorii, a także między stronami produktów lub treści w obrębie tej samej kategorii. To pomoże wyszukiwarkom zrozumieć powiązania i ważność różnych stron.

Monitorowanie i optymalizacja

Istotne jest, aby stale monitorować efektywność struktury kategorii i analizować dane, takie jak czas spędzony na stronie, wskaźnik odrzuceń i konwersje. Można wykorzystać narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i ocenić, czy struktura kategorii spełnia zamierzone cele. Na podstawie analizy danych można dostosować i optymalizować strukturę kategorii, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Zadbaj również o techniczne aspekty przy budowaniu struktury kategorii:

 1. Zapewnij poprawne linki i unikaj przekierowań w strukturze kategorii.
 2. Dodaj odpowiednie metadane do każdej kategorii.
 3. Używaj spójnych i poprawnych identyfikatorów kategorii.
 4. Prawidłowo stosuj znaczniki HTML i inne języki znaczników np. JSON i dane strukturalne
 5. Zoptymalizuj strukturę kategorii pod kątem SEO (od najogólniejszych do najbardziej szczegółowych)
 6. Formatuj adresy URL kategorii zgodnie z najlepszymi praktykami (np. bez polskich znaków, zamień spacje na myślniki)
 7. Uporządkuj elementy w kategoriach w odpowiedni sposób.
 8. Używaj odpowiednich tagów i etykiet w kategoriach.
 9. Dodaj paginację lub stronicowanie produktów dla kategorii niższego poziomu
 10. Wdroż mechanizmy wyszukiwania i filtracji w kategoriach.
 11. Zarządzaj pamięcią i zasobami przy dużych strukturach kategorii (np. cachując dane po stronie serwera)
 12. Monitoruj wydajność i dostępność struktury kategorii oraz reaguj na problemy.

Wpływ struktury kategorii na Twój biznes

Odpowiednio opracowana struktura kategorii ma kluczowy wpływ na sukces Twojego biznesu online. Poprzez hierarchiczną organizację kategorii, opisowe nazwy i czytelne adresy URL, możesz zoptymalizować nawigację użytkowników, zwiększyć widoczność w wynikach wyszukiwania i poprawić ogólne doświadczenie użytkowników.

Pamiętaj, aby uwzględnić istotne słowa kluczowe, unikać duplikacji treści i regularnie monitorować i optymalizować strukturę kategorii. Dzięki temu możesz zyskać przewagę konkurencyjną i przyciągnąć większy ruch organiczny.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swój sklep internetowy

Wykorzystaj nasze doświadczenie w e-commerce marketingu. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.