Spis treści

22 września 20239 min.
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk

Lokowanie produktu – czym jest i czy product placement ma sens?

Lokowanie produktu – czym jest i czy product placement ma sens?

Lokowanie produktu to popularna forma reklamy, pozwalająca subtelnie promować produkty i marki w treściach, z którymi stykają się konsumenci. Jak działa ta technika i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie?

Z tego artykułu dowiesz się:

Lokowanie produktu – definicja

Lokowanie produktu (ang. product placement) jest formą reklamy i strategią marketingową, w której marki lub produkty są umieszczane w kontekście medialnym, najczęściej w filmach, serialach telewizyjnych, grach wideo, czy też w utworach muzycznych, w sposób, który promuje te marki lub produkty. Celem jest zintegrowanie produktu z treścią, tak aby wydawało się, że stanowi on naturalną część świata przedstawionego, a tym samym budować świadomość marki i sprzedaż.

Lokowanie produktu to strategia marketingowa polegająca na umieszczaniu produktów lub marek w różnych formach mediów w sposób, który naturalnie wpisuje się w kontekst treści.

Definicja lokowanie produktu.

Product placement jest często używaną strategią w marketingu, jednak jego efektywność może zależeć od wielu czynników, takich jak jakość wykonanie, kontekst, w którym produkt jest umieszczony, oraz świadomość i akceptacja ze strony odbiorców.

Regulacje prawne a lokowanie produktu

Regulacje prawne dotyczące lokowania produktu różnią się w zależności od kraju i medium, w którym produkt jest umieszczany. W Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych widzowie muszą być informowani o lokowaniu, co może być realizowane przez specjalne oznaczenia, napisy na ekranie lub informacje w opisie programu. Lokowanie produktu w programach dla dzieci jest zakazane. Nie wolno lokować także papierosów, alkoholu, leków i gier hazardowych. Lokowanie produktu nie może być też nachalne – zakazane jest namawianie do zakupu czy przesadne uwypuklanie w audycji.

Jeśli chodzi o konkretne akty prawne, w Stanach Zjednoczonych zasady dotyczące product placement są regulowane przez Federalną Komisję Handlu (FTC – Federal Trade Commission), która wydaje różne wytyczne w tym zakresie. W Unii Europejskiej kwestia ta jest uregulowana przez dyrektywę 2007/65WE – mowa dokładnie o art. 17a ust. 2 wspomnianego aktu, który precyzuje, że każda audycja, w której występuje lokowanie produktu musi być oznaczona znakiem graficznym, a informacja o nim musi pojawić się na początku i końcu audycji oraz po każdej przerwie reklamowej. Konieczne jest też umieszczenie informacji o sponsorze lokowania.

Lokowanie produktu musi być również uczciwe i transparentne. Wszystkie detale muszą być jasno określone w umowach między zaangażowanymi stronami, w tym między twórcami treści i właścicielami marki. Niewłaściwe lub nieetyczne lokowanie produktu może prowadzić do sankcji prawnych, takich jak kary finansowe lub usunięcie treści, a także negatywnie wpłynąć na reputację marki.

Cechy skutecznego lokowania produktu

Skuteczne lokowanie produktu to więcej niż tylko umieszczenie produktu w filmie czy serialu. Oto kilka cech, które mogą przyczynić się do jego efektywności:

 • Produkt powinien być naturalnie wprowadzony w kontekście fabularnym, tak aby nie wydawał się wymuszony. Im bardziej zintegrowany z akcją i postaciami, tym lepiej.
 • Idealne lokowanie produktu powinno być tak subtelne, że widzowie nawet nie zdają sobie sprawy z jego obecności, a jednak pamiętają produkt. Zbyt oczywiste lub agresywne lokowanie może odwrócić uwagę od fabuły i zniechęcić widzów.
 • Lokowanie produktu jest najskuteczniejsze, gdy produkt lub marka dodają wartość do opowieści. Na przykład, jeżeli postać w filmie korzysta z określonego gadżetu, który pomaga jej rozwiązać problem, staje się to ciekawym i zapadającym w pamięć elementem.
 • Produkt powinien być używany w sposób, który jest zgodny z jego rzeczywistym zastosowaniem. Jeśli jego użycie jest nierealistyczne, może to zaszkodzić zarówno filmowi, jak i marce.
 • Produkt musi być umieszczony w odpowiednim momencie fabuły i na wystarczającą ilość czasu, aby widzowie go zauważyli, ale nie na tyle długo, aby stał się uciążliwy.
 • Lokowanie produktu musi być spójne z ogólnym wizerunkiem i wartościami marki, aby nie wprowadzać widzów w błąd i nie szkodzić reputacji marki.
 • Skuteczne lokowanie produktu wymaga zrozumienia, kto jest odbiorcą danego medium i czy pasuje on do targetu marki. Nie każdy film czy serial będzie odpowiedni dla każdego produktu.
 • Ostateczne warunki lokowania produktu, w tym aspekty finansowe i prawne, muszą być jasno określone i zrozumiane przez wszystkie strony.

Rodzaje lokowania productu

Lokowanie produktu można podzielić na kilka różnych rodzajów w zależności od kontekstu i sposobu prezentacji produktu. Każdy z wymienionych rodzajów ma mocne i słabe strony, a najlepsze efekty można osiągnąć przez ich kombinację w sposób, który jest spójny z fabułą i docelową publicznością. Ostateczny wybór rodzaju zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj produktu, medium, w którym ma być umieszczony, oraz grupa docelowa. Oto kilka z nich:

 • Lokowanie wizualne – w tym przypadku produkt lub logo marki pojawia się wizualnie w tle czy w rękach postaci. Nie jest to główny element sceny, ale jest na tyle widoczny, że publiczność go zauważa.
 • Lokowanie werbalne – produkt jest wspomniany w dialogu pomiędzy postaciami. Może to być subtelne, jak np. „czy chcesz colę?”, Albo bardziej bezpośrednie, jak na przykład „uwielbiam pić coca-colę”.
 • Wykorzystanie produktu w akcji – produkt jest integralnym elementem fabuły. Na przykład, jeśli postać korzysta z konkretnego modelu smartfona do rozwiązania zagadki, mówimy o wykorzystaniu produktu w akcji.
 • Produkt jako postać – rzadziej spotykane, ale czasami produkt staje się właściwą postacią w fabule. Może to być na przykład samochód, który ma swoje imię i charakter, jak Herbie w filmie „Herbie: fully loaded”.
 • Lokowanie kulturowe – produkt lub marka są wprowadzone w kontekście kulturowym, zwykle poprzez muzykę, język, ubiór, itd. Jest to bardziej subtelne i ma na celu skojarzenie produktu z określoną kulturą lub stylem życia.
 • Reklama w reklamie – postacie w filmie czy serialu oglądają reklamę produktu. Jest to forma lokowania produktu, która nawiązuje do metakomunikacji i może być używana do wywołania ironii czy humoru.

Warto też wspomnieć o lokowaniu produktu ze względu na rodzaj medium. W tym wypadku najczęściej spotyka się lokowanie produktu w filmach, telewizji, teledyskach i grach wideo. W filmach product placement jest jednym z najbardziej znanych i wykorzystywanych sposobów promocji. Może to być subtelne umieszczenie marki w tle sceny, wykorzystanie produktu przez jedną z postaci, a nawet zbudowanie elementu fabuły wokół konkretnego produktu. Skuteczność zależy od naturalności jego wprowadzenia do fabuły oraz zgodności z kontekstem filmowym. Przykłady to widoczność marki Apple w różnych filmach czy jazda Jamesa Bonda samochodem marki Aston Martin.

W telewizji product placement występuje często w serialach, programach rozrywkowych i nawet w wiadomościach. O ile w filmach jest to jednorazowe zdarzenie, o tyle w serialach telewizyjnych istnieje możliwość budowania długotrwałej relacji z widzem, co może zwiększyć skuteczność lokowania. Ograniczeniem mogą być jednak regulacje prawne.

Lokowanie produktu w teledyskach muzycznych to stosunkowo nowa, ale szybko rosnąca dziedzina. Teledyski mają często ogromny zasięg, zwłaszcza w serwisach takich jak YouTube, i stanowią doskonałą platformę do promocji różnego rodzaju produktów, od odzieży przez napoje do elektroniki. Ponieważ teledyski są krótsze i zwykle mniej oparte na fabule, lokowanie produktu może być bardziej bezpośrednie i oczywiste.

W grach wideo lokowanie produktu jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale zdobywa na popularności. Wykorzystuje się tu zwłaszcza możliwości interakcji i immersji charakterystycznej dla tego medium. Gracze mogą na przykład korzystać z określonych marek samochodów w grach wyścigowych czy pić napoje energetyczne dla przywrócenia zdrowia w grach akcji. Wirtualne środowisko pozwala na bardzo kreatywne formy lokowania, a interaktywność gier sprawia, że gracze są bardziej zaangażowani, co potencjalnie zwiększa efektywność tego rodzaju reklamy.

Tworzenie strategii lokowania produktu

Stworzenie efektywnej strategii lokowania produktu to złożony proces, ale gdy jest dobrze wykonany, może dać znakomite rezultaty. Zawsze pamiętaj, że najważniejsza jest wartość dla odbiorcy – produkt musi być zintegrowany w sposób korzystny, który jest zarówno dla Ciebie, jak i dla odbiorcy. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

Zdefiniowanie celów

Pierwszym krokiem w strategii lokowania produktu jest zdefiniowanie celów kampanii. Odpowiedź na to pytanie kieruje całą strategią, od wyboru medium po styl prezentacji produktu. Precyzyjne określenie celów pozwala także później mierzyć efektywność kampanii i dostosowywać ją w razie potrzeby.

Badanie i wybór medium

Wybór odpowiedniego medium dla lokowania produktu jest kluczowy i zależy od kilku czynników, takich jak grupa docelowa, rodzaj produktu i cele kampanii. Jeśli produkt skierowany jest do młodszej publiczności, gry wideo lub teledyski mogą być lepszym wyborem. Dla dóbr luksusowych film czy pewne seriale telewizyjne mogą być bardziej odpowiednie. Każde medium ma swoje unikatowe wyzwania, takie jak koszt produkcji czy sposób integracji produktu, ale także specyficzne korzyści, na przykład zasięg czy poziom zaangażowania odbiorców.

Analiza odbiorców

Zrozumienie demografii i psychografii grupy docelowej jest niezbędne dla skutecznego lokowania produktu. Demografia dostarcza informacji o wieku, płci czy poziomie dochodów potencjalnych klientów, podczas gdy psychografia skupia się na ich zainteresowaniach, wartościach i stylu życia. Takie informacje pomagają w doborze najbardziej efektywnego medium i kontekstu dla prezentacji produktu. Jeżeli Twoja grupa docelowa to młodzież zainteresowana modą, lokowanie produktu w popularnym teledysku może być znacznie skuteczniejsze niż w filmie akcji skierowanym do ogólnej publiczności.

Wybór partnera produkcyjnego

Znalezienie właściwego partnera produkcyjnego, jak producenta filmu czy gry, jest kluczowym elementem sukcesu strategii lokowania produktu. Dobre partnerstwo gwarantuje, że produkt zostanie zintegrowany w sposób naturalny i atrakcyjny dla odbiorców, co jest korzystne dla obu stron. Odpowiedni partner nie tylko umożliwi skuteczne wprowadzenie produktu w kontekst fabularny, ale także pomoże w osiągnięciu zamierzonych celów kampanii.

Negocjacje i umowa

Zdefiniowanie warunków umowy z partnerem produkcyjnym jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów obu stron. Umowa powinna precyzyjnie określać aspekty finansowe, takie jak koszty i podział zysków, jak również prawa do wykorzystania wizerunku produktu i marki. Inne istotne elementy to czas trwania kampanii, zakres promocji oraz konkretne warunki dotyczące sposobu prezentacji produktu. Określenie tych detali na etapie negocjacji pozwala wypracować wspólne korzyści i minimalizuje ryzyko nieporozumień czy konfliktów w przyszłości.

Integracja produktu

Współpraca z producentami na etapie tworzenia treści zapewnia, że produkt jest zintegrowany w sposób naturalny i przekonujący dla odbiorcy. Czy to w filmie, grze wideo czy teledysku produkt musi pasować do kontekstu i fabuły.  Wspólne planowanie i konsultacje z producentami pomagają w identyfikacji najlepszych momentów i sposobów na wprowadzenie produktu, tak aby wspierało to cele kampanii, a jednocześnie nie zakłócało spójności i jakości treści.

Monitorowanie i ocena wyników

Po uruchomieniu kampanii monitoruj jej efekty. To może obejmować analizę wskaźników jak oglądalność, świadomość marki, czy sprzedaż produktu. W razie potrzeby dostosuj strategię. Po zakończeniu kampanii dokładnie przeanalizuj wyniki. Obejmuje to nie tylko pomiar zwrotu z inwestycji (ROI), ale też zrozumienie, jak lokowanie wpłynęło na postrzeganie marki i produktu wśród konsumentów. Zgromadź wnioski z kampanii i wykorzystaj je do optymalizacji przyszłych działań.

Koszty lokowania produktu

Koszty związane z lokowaniem produktu mogą być bardzo różne i są uzależnione od wielu czynników. Jednym z najważniejszych czynników jest rozmiar i zakres dzieła, w którym zamierzasz lokować Twój produkt – product placement w znanej, wysokobudżetowej produkcji filmowej będzie kosztowniejszy niż w niszowym teledysku.

Inne aspekty wpływające to czas ekspozycji produktu, jego umiejscowienie i kontekst, w jakim się pojawia. Ceny mogą także rosnąć, jeżeli Twoja marka chce mieć większą kontrolę nad sposobem przedstawienia produktu. Dodatkowo ceny lokowania produktu mogą obejmować opłaty licencyjne, koszty produkcji związane z integracją produktu oraz koszty promocji i marketingu związanego z kampanią.

Wady lokowania produktu

Lokowanie produktu, mimo wielu zalet, ma swoje wady. Jednym z najważniejszych wyzwań jest ryzyko, że produkt może być postrzegany jako narzucony, co może odstraszyć odbiorców i negatywnie wpłynąć na wizerunek marki. Kolejnym problemem jest trudność w pomiarze skuteczności takiej formy reklamy. W przeciwieństwie do tradycyjnych reklam, gdzie można łatwo zmierzyć wskaźniki takie jak klikalność czy konwersję, w przypadku lokowania produktu pomiar ROI jest bardziej skomplikowany.

Także wysokie koszty lokowania product są często barierą, zwłaszcza dla mniejszych firm. Ostatnim, ale nie mniej ważnym wyzwaniem, jest konieczność znalezienia odpowiedniego partnera i medium, które będą pasować do marki i produktu, co bywa czasochłonne i wymaga gruntownej analizy.

Korzyści z lokowania produktu

Korzyści z product placement są liczne i mogą znacząco wpłynąć na sukces marki. Jednym z największych atutów jest możliwość docierania do określonej grupy docelowej w naturalny i subtelny sposób, co jest szczególnie ważne w erze adblocków i zmęczenia reklamami. Lokowanie produktu pozwala na zbudowanie świadomości marki i jej pozytywnego wizerunku poprzez skojarzenie z ulubionymi treściami odbiorcy, takimi jak filmy, seriale czy gry wideo.

Lokowanie produktu oferuje unikatowe możliwości dla kreatywnego przedstawienia produktu w kontekście, który jest atrakcyjny dla konsumentów. To z kolei może wpływać na ich decyzje zakupowe i postrzeganie marki jako bardziej atrakcyjnej czy wiarygodnej. Warto też podkreślić, że skutki kampanii opartej na lokowaniu produktu mogą być długotrwałe, zwłaszcza jeśli zostanie on dobrze zintegrowany z popularnym i trwałym medium.

Przykłady lokowania produktu

Product placement to praktyka często spotykana w różnych formach mediów. Jeden z najbardziej znanych przykładów to lokowanie produktu marki Coca-Cola w filmach i programach telewizyjnych. W filmie „E.T.” z 1982 roku znane są sceny z Reese’s Pieces, co znacząco wpłynęło na popularność tego napoju. W świecie motoryzacji Aston Martin jest często kojarzony z Jamesem Bondem, co jest wynikiem długotrwałej współpracy między producentami filmów o Bondzie a marką samochodową.

W telewizji seria programów jak „American Idol” często zawierała lokowanie produktów, na przykład słuchawek czy napojów. Gry wideo też nie są wolne od tej praktyki; na przykład w grze „Death Stranding” pojawiają się produkty firmy Monster Energy. W teledyskach również można spotkać lokowanie produktu. Na przykład, w niektórych klipach Beyoncé czy Lady Gagi pojawiają się luksusowe marki odzieżowe i kosmetyczne, co jest formą subtelnej reklamy.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Piotr Pawluczyk
Piotr Pawluczyk
Head of Brand Communication

Zajmuję się wizerunkiem marek w internecie. Dobieram nie tylko odpowiednie kanały komunikacji w social mediach, ale przede wszystkim rozwiązania, które pomagają przeprowadzić klienta w dół lejka marketingowego. Kreuję emocje i wspieram sprzedaż.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.