Spis treści

17 kwietnia 20237 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Migracja strony internetowej – o czym pamiętać?

Migracja strony internetowej – o czym pamiętać?

W miarę rozwoju Twoja firma może potrzebować zmienić serwis na większy, wydajniejszy i posiadający więcej funkcjonalności. W takie sytuacji prowadzi się migrację serwisu. Czym jest i co zrobić, żeby przebiegła bez problemów?

Czym jest migracja serwisu?

Migracja serwisu to nic innego jak przeniesienie witryny internetowej, aplikacji lub usługi z jednego środowiska, serwera lub dostawcy hostingu do innego. Poza serwerem migrować można:

 • Platformy – przykładem może być zmiana np. systemu zarządzania treścią (CMS) z WordPress na Drupal.
 • Chmury – przenoszenie zasobów z serwerów lokalnych do chmury lub między różnymi usługami chmurowymi.
 • Dane – najczęściej przenosi się je z jednej bazy danych do innej.
 • Oprogramowanie – przez co należy rozumieć aktualizację używanej przez witrynę lub aplikację wersji oprogramowania.
 • Domeny – zmiana domeny, na której znajduje się witryna może obejmować przeniesienie na inną lub zmianę nazwy subdomeny.
 • Architektury – np. przechodzenie z architektury monolitycznej na mikrousługi.

Bez względu na rodzaj i zakres migracja serwisu jest skomplikowanym procesem wymagającym dokładnego planowania, testowania i monitorowania. Z tego powodu powinni zajmować się nią specjaliści.

Najważniejsze korzyści i cele migracji serwisu

Serwisy migruje się z wielu różnych powodów. Dokładne cele migracji serwisu będę się różnić w zależności od potrzeb i specyfiki Twojej firmy oraz witryny czy aplikacji. Osiągnięte cele stają się korzyściami – migrację serwisu przeprowadza się, żeby dodać jakąś wartość do działania Twojej firmy.

Migracja serwisu może znacząco poprawić wydajność witryny, co może prowadzić do np. zwiększenia zadowolenia użytkowników. Wzrost efektywności poprawia możliwość skalowania w miarę wzrostu ruchu i zasobów i może pomóc w utrzymaniu stabilnej architektury.

Migracja serwisu to także oszczędność kosztów – często możliwe jest przeniesienie serwisu do tańszego, bardziej efektywnego dostawcy. Z reguły wiąże się to z możliwością skalowania, ponieważ migracja serwisu często następuje w miarę rozwoju firmy i konieczności zapewnienia większej wydajności.

O migracji często decydują względy bezpieczeństwa – stare serwisy mogą nie spełniać nowych wymogów odnośnie do zabezpieczeń. Łączy się to z uaktualnieniem technologii, szczególnie gdy nowe regulacje prawne wymuszają zmianę przestarzałych rozwiązań lub platform.

Bezpieczeństwo i nowe technologie są powiązane z zarządzaniem infrastrukturą – przeniesienie serwisu na platformę z nowymi narzędziami może być też wymagane w miarę rozwoju Twojej firmy. Migracja może być też konieczna w przypadku zmiany właściciela serwisu. Oprócz tego może być częścią strategii awaryjnej lub odzyskiwania danych.

Możliwe trudności w migracji serwisu

Ponieważ migracja serwisu skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym procesem, może napotkać różne trudności. Jednym z największych jest ryzyko utraty danych, więc trzeba pamiętać, żeby przed rozpoczęciem działań wykonać kopie zapasowe. 

Migracja może powodować problemy z kompatybilnością, co może utrudnić prawidłowe działanie serwisu. Jeśli działania migracyjne zostaną przeprowadzone w sposób niewłaściwy, może pogorszyć się pozycjonowanie witryny w wynikach wyszukiwania

Jednym z negatywnych skutków niestarannie przeprowadzonej migracji serwisu są błędy w jego działaniu, co może pogorszyć doświadczenie użytkowników. Irytujące mogą być także przerwy w dostępności witryny lub aplikacji. Wpływa to na zadowolenie użytkowników.

Proces migracji serwisu

Dokładny przebieg procesu migracji serwisu będzie różnić się w zależności od specyfiki projektu i potrzeb Twojej firmy. Aby przeprowadzić ją bez problemów migracji, warto przestrzegać poniższej checklisty:

Przygotowanie

Przeprowadź dokładną analizę potrzeb, celów i wymagań. Ustal, co ma być przeniesione, które technologie należy wykorzystać w tym celu oraz co należy zmienić w strukturze serwisu, danych czy konfiguracji.

Jeśli migracja obejmuje zmianę dostawcy, sprawdź wszystkie dostępne opcje pod kątem funkcji, kosztów i poziomu wsparcia. Pozwoli to wybrać dostawcę najlepiej odpowiadającego na Twoje potrzeby.

Przygotowanie środowiska docelowego, konfiguracja serwera, usługi i oprogramowania, a także utworzenie wszystkich niezbędnych kopii zapasowych jest jednym z pierwszych kroków każdej migracji serwisu. Pozwala to zorientować się w dostępnych zasobach oraz wstępnie określa zakres prac.

W trakcie przygotowań dobrze jest poinformować użytkowników o planowanej migracji i ewentualnych przerwach w dostępności. W tym czasie trzeba też stworzyć zespół projektowy oraz przeprowadzić szkolenia i rozdzielić zadania między jego członkami. Należy też opracować harmonogram.

Dobrze jest mieć plan awaryjny. W przypadku problemów z migracją (utraty danych, przerwy w dostępności czy błędów) pozwoli działać szybko i sprawnie.

Przygotowania to czas na zgromadzenie i stworzenie dokumentacji (jeśli jest taka potrzeba). Powinna być jasna i łatwa do zrozumienia dla wszystkich zaangażowanych w proces. Powinna też opisywać kroki, ustawienia i konfiguracje niezbędne do jej przeprowadzenia

Testy

Przed wykonaniem właściwej migracji dobrze jest przeprowadzić próbną w środowisku testowym. Dzięki temu można upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Pozwala to także zidentyfikować i zminimalizować ryzyko wystąpienia możliwych błędów. W trakcie testów warto sprawdzić kompatybilność systemów oraz wydajność i funkcjonalności serwisu po migracji.

Mapa migracji

Przygotowanie mapy migracji jest jednym z ważniejszych elementów migracji serwisu. Pełni ona istotną rolę w procesie, ponieważ pozwala planować, organizować i śledzić postępy w trakcie działań. Może pomóc w przedstawieniu hierarchii i struktury serwisu, co pozwala zrozumieć powiązania i zależności między elementami. Zawiera też informacje o wszystkich zasobach serwisu (stronach, plikach multimedialnych czy bazach danych), które mają być przeniesione w trakcie migracji.

Stare i nowe URLe

W procesie migracji serwisu nie wolno zapominać o adresach URL. Stare i nowe URL odgrywają ważną rolę, ponieważ wpływają na zachowanie użytkowników, indeksowanie przez wyszukiwarki oraz wartość SEO. Gdy dochodzi do zmian w strukturze URL, należy prawidłowo zarządzać starymi i nowymi adresami URL.

Jeśli migracja serwisu wiąże się ze zmianą struktury URL, należy zadbać o przekierowania 301 (trwałe przekierowania, które informują przeglądarki i wyszukiwarki, że dana strona została przeniesiona na nowy adres) ze starych adresów na nowe. Poprawne zarządzanie przekierowaniami pozwala utrzymać wartość SEO starych URLi. Obejmuje ona rankingi wyszukiwarek, autorytet domeny oraz wartość linków prowadzących do serwisu.

W ramach migracji serwisu warto zaktualizować linki wewnętrzne, aby odnoszą się do nowych URL. Jeśli to możliwe, warto skontaktować się z właścicielami stron, na których znajdują się linki prowadzące do serwisu, i poprosić ich o aktualizację na nowe.

Po migracji warto monitorować ruch i błędy (np. 404). Pozwala to szybko wykryć problemy z przekierowaniami, konfiguracją czy indeksowaniem. Po zakończeniu pracy trzeba także zaktualizować mapę witryny, aby zawierała nowe URL oraz plik robots.txt.

Audyt, optymalizacja i weryfikacja SEO

Optymalizacja i audyt SEO odgrywają kluczową rolę w procesie migracji serwisu. Przed migracją pozwala zidentyfikować obszary serwisu wymagające poprawy, co może obejmować analizę struktury URL, zawartości czy czasu ładowania stron.

Z kolei w trakcie optymalizacja SEO polega na wprowadzaniu zmian wynikających z audytu SEO oraz na odpowiednim zarządzaniu starymi i nowymi URL. Ważne jest także dbanie o poprawną konfigurację przekierowań, utrzymanie wartości SEO oraz aktualizację linków wewnętrznych i zewnętrznych.

Weryfikacja SEO przed, w trakcie i po migracji serwisu jest niezbędna, aby upewnić się, że wartość SEO strony nie zostanie utracona podczas procesu migracji oraz że nowa wersja strony będzie prawidłowo indeksowana i wysoko oceniana przez wyszukiwarki. Upewnij się, że wszystkie przekierowania 301 (trwałe przekierowania) są prawidłowo skonfigurowane, aby przenieść wartość SEO ze starych adresów URL na nowe. Przekierowania są szczególnie istotne, gdy zmienia się struktura URL lub domena strony.

Warto też sprawdzić, czy meta tagi (takie jak title, description, canonical) zostały prawidłowo przeniesione na nową wersję strony. Także testowanie szybkości ładowania strony pozwala upewnić się, że nie wpłynęła negatywnie na wydajność. Upewnij się, że treści na nowej wersji strony są zoptymalizowane pod kątem słów kluczowych, struktury, czytelności i wartości dla użytkowników.

Weryfikacja struktury

Weryfikacja struktury strony pozwala upewnić się, że struktura, nawigacja oraz zawartość strony są poprawnie przeniesione. W tym celu należy porównać strukturę strony przed i po migracji (hierarchia strony, nagłówki, linki, etc.), aby sprawdzić, czy wszystkie elementy serwisu zostały przeniesione poprawnie.

Warto też upewnić się, że nawigacja (menu główne, linki w stopce oraz wszelkie inne elementy nawigacyjne) działa poprawnie i jest zgodna z nową strukturą URL. Warto też upewnić się, że linki prowadzą do odpowiednich stron i nie generują błędów

Oprócz tego należy też zweryfikować, czy tekst, grafiki i multimedia działają poprawnie i przetestować stronę na różnych urządzeniach (smartfony, tablety, komputery) oraz przeglądarkach, aby upewnić się, że działa poprawnie i jest responsywna. Należy też upewnić się, że plik sitemap.xml został zaktualizowany i sprawdzić plik robots.txt.

Migracja na protokół HTTPS

Jeśli Twoja strona wcześniej działała na niezabezpieczonym protokole HTTP, jego aktualizacja do HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) może być istotnym składnikiem migracji serwisu. Protokół ten zapewnia szyfrowane połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem i jest kluczowe dla ochrony prywatności użytkowników.

W tym celu należy najpierw uzyskać certyfikat SSL/TLS od zaufanego dostawcy certyfikatów (CA). Certyfikat ten potwierdza tożsamość strony oraz umożliwia szyfrowanie danych. Następnie należy go zainstalować na serwerze zgodnie z instrukcjami oraz skonfigurować serwer tak, aby obsługiwał protokół HTTPS oraz przekierowywał wszystkie żądania HTTP na HTTPS za pomocą trwałych przekierowań 301 (informują one przeglądarki i wyszukiwarki, że strona została przeniesiona na bezpieczny protokół).

W migracji serwisu do protokołu HTTPS konieczne są też aktualizacja linków wewnętrznych i zasobów zewnętrznych. Wszystkie skrypty, arkusze stylów czy obrazy powinny być ładowane przez HTTPS. Ważna będzie też aktualizacja mapy witryny (sitemap) i pliku robots.txt.

Po migracji na protokół HTTPS należy dodać nową właściwość z protokołem HTTPS i monitoruj indeksowanie, ruch w narzędziach dla webmasterów (np. Google Search Console). Pozwala to monitorować problemy, które mogą wystąpić po migracji. W miarę możliwości dobrze jest skontaktować się z partnerami oraz właścicielami stron linkującymi do Twojej witryny oraz poprosić ich o zaktualizowanie linków do wersji HTTPS.

Migracja na nową platformę

Na tym etapie przeprowadza się właściwą migrację danych, ustawień i konfiguracji z serwera źródłowego na serwer docelowy. Należy dokładnie monitorować proces, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać ewentualne problemy.

Sama migracja polega na:

 • instalacji i konfiguracji nowej platformę zgodnie z jej wymaganiami i specyfikacjami;
 • przeniesieniem treści, ustawienń i konfiguracji na nową platformę zgodnie z opracowaną mapą migracji;
 • konfiguracją przekierowań 301;
 • ustaleniem terminów przełączenia ruchu na nową platformę;
 • przekierowaniem ruchu na nową platformę;
 • aktualizacją mapy witryny oraz pliku robots.txt;
 • testowaniem i wprowadzeniem potrzebnych zmian.

Monitoring

Po zakończeniu migracji należy sprawdzić poprawność działania serwisu oraz czy dane, ustawienia i konfiguracje zostały prawidłowo przeniesione. Trzeba też zidentyfikować problemy związane z bezpieczeństwem, wydajnością czy indeksowaniem przez wyszukiwarki.

Następnie konieczne jest sporządzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej migracji. Warto też przeanalizować cały proces, aby podsumować wyniesioną z niego wiedzę i zebrać wnioski na przyszłość.

Konieczny może być też kolejny audyt SEO. Na pewno trzeba stale monitorować indeksowanie przez wyszukiwarki, ruch oraz rankingi w wynikach wyszukiwania oraz upewnić się, że nowe URL są prawidłowo indeksowane, a przekierowania działają poprawnie.

Optymalizacja serwisu poprzez migrację

Migracja serwisu ma zapewnić płynność działania i utrzymanie wartości SEO. Warto pamiętać, że może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak czasochłonność procesu czy ryzyko utraty wartości SEO. Nie zmienia to faktu, że dzięki niej możliwe jest znaczne ulepszenie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa strony, co  skutkuje lepszymi doświadczeniami użytkownika i wyższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania.

Jeśli planujesz migrację Twojego serwisu, upewnij się, że przeprowadziłeś analizę wszystkich etapów procesu i przygotowałeś się na ewentualne wyzwania. Rozważ konsultację z agencją SEO lub zespołem deweloperskim, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczności działań.

Formularz kontaktowy

Stoisz przed wyzwaniem migracji strony?

Powierz to zadanie doświadczonym ekspertom SEO i uniknij spadków. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO
zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.