Spis treści

21 marca 20244 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 07 czerwca 2024

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa – co to jest i na czym polega? 

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa – co to jest i na czym polega? 

Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału, aby mogło się rozwijać we właściwym tempie. W celu pozyskania środków lub inwestycji w niezbędny sprzęt możesz wykorzystać m.in. leasing. 

Z tego artykułu dowiesz się:  

Leasing – definicja  

Leasing to rodzaj umowy, w ramach której, leasingobiorca ma prawo do używania określonych rzeczy, ale nie staje się ich właścicielem, zachowując jedynie prawo do korzystania z nich ustalonych z góry warunkach. 

Leasing to umowa między dwoma podmiotami, w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy określoną rzecz do korzystania na określony czas, w zamian za regularne raty leasingowe.

Definicja leasingu

W polskim systemie prawnym regulacje dotyczące leasingu zawarte są w Kodeksie Cywilnym, głównie w art. 7091 – 70918. Artykuły te określają niezbędne warunki i procedury, które należy spełnić w celu zawarcia umowy leasingu. Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo działa jako leasingobiorca czy leasingodawca, musi przestrzegać zasad uregulowanych w tych artykułach, ponieważ Kodeks Cywilny stanowi główny akt prawny regulujący umowy leasingowe. 

Rodzaje leasingu  

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele instrumentów, które ułatwiają pozyskiwanie sprzętu dla firm. Jednym z nich jest właśnie leasing. Wyróżniamy kilka rodzajów leasingu, co pozwala na skorzystanie z opcji najbardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Leasing podzielić można ze względu na formę oraz podmioty:  

Ze względu na formę  

To najpopularniejszy podział rodzajów leasingu. W tym przypadku przedsiębiorca ma dwie możliwości finansowania:  

 • Leasing finansowy – tu leasingodawca przejmuje znaczącą część ryzyka związanego z własnością aktywa, a leasingobiorca zobowiązuje się do regularnych opłat, mających na celu spłatę kosztów zakupu rzeczy oraz wynagrodzenie za korzystanie. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może odkupić aktywa po ustalonej cenie. 
 • Leasing operacyjny – w tym przypadku leasingodawca zachowuje większość ryzyka związanego z własnością aktywa, a leasingobiorca korzysta z aktywa na określony czas, płacąc regularne raty leasingowe. Po zakończeniu umowy, leasingodawca zazwyczaj odzyskuje aktywa lub oferuje możliwość wykupu za niższą cenę. 

Ze względu na podmioty  

Leasing możemy podzielić również ze względu na podmiot występujący w roli kredytodawcy: 

 • Leasing bezpośredni – leasingodawcą jest zazwyczaj instytucja finansowa lub specjalizowana firma leasingowa, która bezpośrednio udziela leasingu.
 • Leasing pośredni – w tym przypadku leasingodawcą może być inna firma, np. producent lub dealer sprzętu, który zleca firmie leasingowej finansowanie umowy leasingowej. Firma leasingowa staje się pośrednikiem między leasingobiorcą a rzeczywistym właścicielem aktywa.

Leasing w praktyce  

W leasingu dla firm leasingobiorcą, czyli użytkownikiem aktywów leasingowych, jest właściciel przedsiębiorstwa. Jedną z głównych zalet leasingu dla firm jest fakt, że nie musi on inwestować własnych środków w zakup potrzebnych przedmiotów dla swojego przedsiębiorstwa. Zamiast tego, leasingobiorca płaci regularne raty leasingowe w zamian za korzystanie z aktywów, które formalnie należą do leasingodawcy. 

Korzyści finansowe dla firm, wynikające z leasingu są znaczące. Przede wszystkim, możliwość zaliczenia kosztów leasingu do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że firmy mogą odliczyć te wydatki od swojego dochodu, co może znacząco obniżyć podatek dochodowy firmy. 

Dodatkowo, leasing pozwala przedsiębiorstwom na uniknięcie konieczności ponoszenia dużych wydatków na raz, co poprawia płynność finansową firmy i umożliwia lepsze zarządzanie kapitałem. Ponadto, leasing może być bardziej elastyczną opcją dla firm, które chcą uniknąć zobowiązań związanych z zakupem, a jednocześnie potrzebują dostępu do niezbędnych aktywów do prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy, że złożysz wniosek leasingowy i spełnisz kilka warunków, a otrzymasz leasing auta lub innego produktu. 

Leasingobiorcy  

Niezależnie, czy zdecydujesz się leasing finansowy, czy operacyjny, to powinieneś wiedzieć, kto dokładnie może z niego skorzystać. Ta forma finansowania jest dostępna dla szerokiego spektrum podmiotów gospodarczych – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych korporacji. Dzięki swojej elastyczności i łatwości pozyskania, leasing stał się popularną formą finansowania inwestycji w różnego rodzaju aktywa.

W przypadku małych firm leasing stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych, ponieważ wymaga zazwyczaj mniejszego wkładu własnego oraz zapewnia elastyczność w regulowaniu rat leasingowych zgodnie z przepływami pieniężnymi firmy. 

Duże korporacje również korzystają z leasingu jako narzędzia do zarządzania swoimi aktywami, zwłaszcza gdy chodzi o duże inwestycje w sprzęt, maszyny czy też flotę pojazdów. Leasing pozwala im na utrzymanie płynności finansowej, unikając konieczności angażowania dużych kwot kapitału własnego w zakup aktywów. 

Przedmioty leasingu  

Leasing, choć często kojarzony jedynie z samochodami, obejmuje szeroki zakres różnych aktywów, a zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, przedmiotem umowy leasingowej mogą być nie tylko rzeczy ruchome, lecz także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Do najczęściej wybieranych przedmiotów leasingowych należą jednak:  

 • samochody osobowe, 
 • pojazdy ciężarowe,  
 • auta dostawcze i ciągniki siodłowe,  
 • autobusy,  
 • maszyny niezbędne w firmie,  
 • sprzęt medyczny, 
 • sprzęt IT, 
 • wyposażenie biura i sklepu. 

Zalety leasingu  

Jest wiele powodów, dla których przedsiębiorcy częściej sięgają po leasing operacyjny niż kredyt. Do głównych zalet leasingu należą m.in.:

 • Dopasowana umowa – różnorodne rodzaje leasingu pozwalają leasingobiorcom dostosować rodzaj umowy do swojej konkretnej sytuacji i statusu prawnego. W ten sposób zwiększa się elastyczność i dostępność tej formy finansowania. 
 • Mniejsze firmowe koszty – leasing umożliwia także obniżenie podatku. Raty leasingowe mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodu. W ten sposób optymalizujesz koszty w swojej firmie. 
 • Jasna procedura – korzyścią jest również prostota procedur i brak skomplikowanych zabezpieczeń wymaganych przy tradycyjnych kredytach. To sprawia, że proces uzyskania leasingu jest szybszy i mniej uciążliwy dla klienta. 
 • Dostępność – leasing jest dostępny zarówno dla przedsiębiorców, którzy chcą zmodernizować swoje firmy, jak i dla osób fizycznych, które chcą skorzystać z korzyści finansowych tego rodzaju finansowania. 
 • Możliwość wykupu – szczególnie atrakcyjną opcją jest możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za stosunkowo niską opłatą. W ten sposób leasingobiorcy zapewniają sobie długoterminowe korzystanie z aktywów przy minimalnym początkowym nakładzie finansowym. 

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.