Spis treści

15 października 20237 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk

​​Handlowiec, new business manager, specjalista ds. sprzedaży – czym się różnią?

​​Handlowiec, new business manager, specjalista ds. sprzedaży – czym się różnią?

W firmach pracuje wiele osób związanych z handlem. Często w jednej firmie mogą pracować handlowiec, new business manager i specjalista ds. sprzedaży. Mają oni podobne obowiązki, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Z tego artykułu dowiesz się:

​Kim jest i jakie ma obowiązki handlowiec?

Handlowiec to osoba, której praca polega na kupowaniu i sprzedawaniu towarów lub usług. Mogą pracować w różnych branżach i sektorach, zarówno na stanowiskach B2B (business-to-business, czyli biznes dla biznesu), jak i B2C (business-to-consumer, czyli biznes dla konsumenta).

Obowiązki handlowca mogą różnić się w zależności od rodzaju organizacji, w której pracują, jak również od typu produktów lub usług, które oferują. Poniżej znajduje się lista niektórych typowych obowiązków handlowca:

 • Utrzymywanie i budowanie relacji z obecnymi klientami – handlowcy często odpowiadają za utrzymanie dobrych relacji z obecnymi klientami firmy poprzez regularne spotkania, rozmowy telefoniczne lub e-maile.
 • Pozyskiwanie nowych klientów – aktywne poszukiwanie nowych klientów, badania rynku, generowanie leadów, prowadzenie spotkań sprzedażowych czy prezentowanie oferty firmy to jedne z najczęstszych obowiązków handlowca.
 • Sprzedaż produktów lub usług – głównym zadaniem handlowca jest sprzedaż produktów lub usług firmy. Muszą być jednocześnie w stanie wyjaśnić klientom korzyści wynikające z zakupu, negocjować ceny i warunki umowy oraz zamykać sprzedaż.
 • Analiza rynku – handlowcy muszą być na bieżąco z trendami rynkowymi i informacjami o konkurencji, aby móc dostosowywać swoje strategie sprzedaży.
 • Realizacja celów sprzedażowych – handlowcy często mają wyznaczone cele, które muszą realizować. Mogą być określane np. na podstawie liczby sprzedanych produktów, wartości sprzedaży czy liczby nowych klientów.
 • Współpraca z innymi działami firmy – handlowcy często współpracują z innymi działami, takimi jak marketing, logistyka czy dział obsługi klienta, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę dla klientów.
 • Szkolenia i rozwój – praca handlowca wymaga ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności, aby nadążyć za zmieniającymi się trendami rynkowymi i technologiami.

Handlowiec to osoba, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań związanych z procesem sprzedaży. Jest to profesjonalista, który angażuje się w aktywności sprzedażowe, mające na celu nawiązanie kontaktu z klientami, prezentację i promocję produktów lub usług firmy oraz finalizację transakcji sprzedażowych. Odpowiada za budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, identyfikowanie ich potrzeb i dostosowywanie oferty do tych potrzeb. Oprócz tego monitoruje rynek i konkurencję, prowadzi negocjacje z klientami, generuje leady, raportuje wyniki sprzedaży i realizuje wyznaczone cele sprzedażowe. Istotnym aspektem pracy handlowca jest również umiejętność komunikacji, negocjacji, budowania zaufania oraz zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z procesem sprzedaży.

Definicja handlowca.

​Kim jest i jakie ma obowiązki new business manager?

New Business Manager odpowiada za identyfikowanie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych dla firmy. Musi wyróżniać się umiejętnościami w zakresie sprzedaży, analizy rynkowej, strategii biznesowej. Powinien także być dobrze zorientowany w trendach rynkowych i możliwościach rozwoju w branży, w której działa firma.

Do najczęstszych obowiązków new business managera należą:

 • Pozyskiwanie nowych klientów – new business manager często pracuje nad identyfikacją potencjalnych klientów, nawiązywaniem z nimi kontaktów i przedstawianiem im oferty.
 • Identyfikowanie nowych możliwości biznesowych – może obejmować badanie rynku, analizę konkurencji, rozpoznawanie trendów i szukanie nowych możliwości rozwoju firmy.
 • Rozwój nowych produktów lub usług – w niektórych firmach new business manager może odpowiadać za identyfikowanie możliwości wprowadzenia nowych produktów lub usług, które mogą przynieść dodatkowe dochody.
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych – new business managerowie często tworzą i implementują strategie, których realizacja ma przynieść firmie nowe źródła przychodów.
 • Wdrażanie nowych projektów – po opracowaniu strategii i pozyskaniu klientów new business manager może odpowiadać za wdrażanie nowych projektów, co może obejmować koordynację różnych działów w firmie, zarządzanie zasobami czy monitorowanie postępów realizacji projektu.
 • Współpraca z zespołami sprzedaży i marketingu – new business manager często ściśle współpracuje z zespołami sprzedaży i marketingu, aby maksymalizować skuteczność pozyskiwania nowych klientów i wprowadzania nowych produktów lub usług.
 • Negocjacje i zamykanie umów – w niektórych przypadkach new business manager może odpowiadać za negocjowanie i zamykanie umów z nowymi klientami lub partnerami biznesowymi.
 • Ocena i raportowanie wyników – new business manager musi umieć ocenić skuteczność wdrożonych strategii i projektów oraz przedstawić je w formie zrozumiałego raportu.
 • Rozwój osobisty i zespołu – new business managerowie często odpowiadają za rozwój umiejętności swoich oraz swojego zespołu, a także zajmują się szkoleniami i mentoringiem.

New Business Manager to osoba zajmująca się identyfikowaniem, rozwijaniem i zarządzaniem nowymi możliwościami biznesowymi dla firmy. Jest to profesjonalista odpowiedzialny za strategie i inicjatywy mające na celu generowanie nowych źródeł przychodów, rozszerzenie działań firmy na nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów lub usług, a także nawiązanie współpracy z nowymi klientami i partnerami biznesowymi. Prowadzi analizę rynku, badanie trendów i konkurencji, a następnie opracowuje i wdraża strategie biznesowe, które uwzględniają oczekiwania klientów oraz cele firmy. Jest również odpowiedzialny za koordynację działań między różnymi działami organizacji, zapewnienie sprawnego wdrożenia nowych projektów biznesowych oraz monitorowanie wyników i raportowanie ich wyższemu kierownictwu. Jego kluczowymi umiejętnościami są zdolności analityczne, strategiczne myślenie, negocjacje, umiejętność zarządzania projektem i doskonałe zdolności komunikacyjne.

Definicja new business managera.

​Kim jest i jakie ma obowiązki specjalista ds. sprzedaży?

Specjalista ds. sprzedaży, znany również jako przedstawiciel handlowy lub reprezentant sprzedaży, promuje i sprzedaje produktów lub usług firmy klientom. Warto podkreślić, że obowiązki specjalisty ds. sprzedaży mogą się różnić w zależności od branży, rodzaju produktów/usług i struktury organizacyjnej firmy, ale oto kilka typowych dla tego zawodu zadań:

 • Pozyskiwanie nowych klientów – identyfikowanie i nawiązywanie kontaktu z nowymi klientami to jedno z najważniejszych zadań specjalisty ds. sprzedaży. Może to obejmować prowadzenie badań rynku, generowanie leadów czy organizowanie spotkań z potencjalnymi klientami.
 • Budowanie relacji z klientami – specjalista ds. sprzedaży musi regularnie spotykać się lub rozmawiać telefonicznie czy mailowo, żeby utrzymać i rozwijać relacje z obecnymi klientami.
 • Prezentowanie produktów lub usług – specjalista ds. sprzedaży musi umieć wyjaśnić korzyści z zakupu prezentowanego produktu lub usługi, odpowiedzieć na pytania i przezwyciężać ewentualne obiekcje, aby przekonać klienta do zakupu.
 • Negocjowanie warunków umowy – specjalista ds. sprzedaży często negocjuje z klientami w celu ustalenia warunków umowy, takich jak cena, terminy płatności, ilość produktów, więc powinien dążyć do osiągnięcia korzystnych warunków dla firmy.
 • Monitorowanie i raportowanie wyników sprzedaży – specjalista często śledzą wyniki sprzedażowe i regularnie raportują je przełożonemu lub zespołowi zarządzającemu.
 • Badanie rynku i konkurencji – czasami do obowiązków specjalisty ds. sprzedaży należy badanie rynku, ponieważ powinien być świadomy rynkowych trendów, preferencji klientów i działań konkurencji. Pozwala to dostosować strategie sprzedażowe i lepiej zrozumieć potrzeby klientów.
 • Współpraca z zespołami wewnętrznymi – specjaliści ds. sprzedaży często współpracują z innymi działami w firmie w celu zapewnienia spójnego przekazu i obsługi klienta oraz skutecznego wdrożenia strategii sprzedażowych.
 • Szkolenia i rozwój – specjalista ds. sprzedaży powinni regularnie doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe, zdobywać nową wiedzę branżową i być na bieżąco z nowymi trendami w sprzedaży.

Specjalista ds. sprzedaży to osoba, której zadaniem jest skoncentrowanie się na procesie sprzedaży produktów lub usług firmy w określonym obszarze, segmencie rynku lub branży. Jest to profesjonalista o specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach, który skupia się na budowaniu relacji z klientami, identyfikowaniu ich potrzeb i dostarczaniu rozwiązań, które odpowiadają na te potrzeby. Pracuje nad pozyskiwaniem nowych klientów, rozwijaniem istniejących relacji handlowych, prowadzeniem prezentacji produktów/usług, negocjacją warunków umowy, a także monitorowaniem i raportowaniem wyników sprzedażowych. Często specjalizuje się w konkretnym segmencie rynku, co wymaga szczegółowej wiedzy branżowej oraz umiejętności dostosowania oferty firmy do specyficznych wymagań klientów. Kluczowe cechy specjalisty ds. sprzedaży to doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolności negocjacyjne, zdolność do rozpoznawania potrzeb klientów oraz skuteczność w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji biznesowych.

Definicja specjalisty ds. sprzedaży.

​Czym różnią się handlowiec, new business manager i specjalista ds. sprzedaży?

HandlowiecNew Business ManagerSpecjalista ds. sprzedaży
Główne zadaniaSprzedaż produktów/usługIdentyfikacja nowych możliwości biznesowychSprzedaż produktów/usług w specjalistycznym obszarze
Pozyskiwanie klientówTakTakTak
Budowanie relacjiTakTakTak
Opracowywanie strategiiNieTakNie
Wdrażanie projektówNieTakNie
NegocjacjeTakTakTak
Monitorowanie rynkuCzęściowoTakCzęściowo
Realizacja celów sprzedażowychTakTakTak
SpecjalizacjaBrakRozwój nowych biznesówSpecjalizacja w określonym obszarze sprzedaży
Współpraca z zespołamiTakTakTak
Podobieństwa i różnice między handlowcem, new business managerem i specjalistą ds. sprzedaży.

Warto zauważyć, że tabela przedstawia ogólne różnice i podobieństwa między tymi rolami. Rzeczywiste obowiązki i odpowiedzialności mogą się różnić w zależności od konkretnego stanowiska, branży i organizacji.

Handlowiec, New Business Manager i Specjalista ds. sprzedaży to trzy różne role związane z procesem sprzedaży w firmach, ale mają nieco inne zakresy odpowiedzialności.

Handlowiec to ogólny termin odnoszący się do osoby odpowiedzialnej za kupowanie i sprzedawanie towarów lub usług. Handlowcy często zajmują się zarówno obsługą istniejących klientów, jak i pozyskiwaniem nowych. Ich zadaniem jest prowadzenie negocjacji, prezentowanie produktów/usług i zamykanie sprzedaży. W przeciwności do pozostałych dwóch ról handlowiec może być bardziej skoncentrowany na transakcjach i realizacji bieżących celów sprzedażowych.

New Business Manager (kierownik do spraw nowych biznesów) to osoba odpowiedzialna za identyfikowanie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych dla firmy. Jego zadaniem jest analiza rynku, pozyskiwanie nowych klientów, opracowywanie strategii biznesowych, a także wdrażanie i monitorowanie nowych projektów. Koncentruje się na tworzeniu nowych źródeł przychodów i rozwijaniu firmy poprzez zdobywanie nowych klientów lub wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Specjalista ds. sprzedaży to osoba specjalizująca się w procesie sprzedaży, która może skupić się na konkretnym obszarze lub segmencie sprzedaży. Może to specjalizować się w sprzedaży B2B lub B2C, w określonej branży lub konkretnych produktach czy usługach. Ich głównym zadaniem jest zarządzanie i rozwijanie relacji z klientami, prezentowanie oferty firmy, negocjowanie warunków sprzedaży i osiąganie celów sprzedażowych.

Podsumowując, handlowiec jest bardziej ogólnym terminem odnoszącym się do osoby zajmującej się sprzedażą, podczas gdy new business manager koncentruje się na identyfikowaniu i rozwijaniu nowych możliwości biznesowych, a specjalista ds. sprzedaży może być bardziej wyspecjalizowany w określonym obszarze lub segmencie sprzedaży.

​​Jakie role w organizacji odgrywają handlowiec, new business manager i specjalista ds. sprzedaży?

Handlowiec, new business manager i specjalista ds. sprzedaży odgrywają ważne role w organizacji, związane z procesem sprzedaży i rozwojem biznesu. Często współpracują ze sobą i innymi działami w ramach jednej organizacji, aby zapewnić koordynację działań, efektywną obsługę klienta i realizację celów sprzedażowych firmy.

Handlowcy często są odpowiedzialni za bezpośrednią interakcję z klientami, podczas gdy new business managerowie koncentrują się na strategii i rozwijaniu nowych możliwości biznesowych, a specjaliści ds. sprzedaży mają bardziej specjalistyczną wiedzę i odpowiedzialność za określony obszar sprzedaży.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.