Spis treści

09 maja 20246 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 28 maja 2024

Zarządzanie dokumentacją – co to jest, dobre praktyki

Zarządzanie dokumentacją – co to jest, dobre praktyki

Zarządzanie dokumentacją to fundamentalny aspekt działalności każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar czy branżę. Dokumentacja nie ogranicza się jedynie do fizycznych papierów czy dokumentów elektronicznych. Obejmuje szeroki zakres informacji zarządzanych w organizacji, od korespondencji i umów, po faktury, protokoły oraz inne kluczowe zapisy operacyjne, oraz prawne.  

Dobrze zorganizowany system zarządzania dokumentacją zapewnia nie tylko łatwy dostęp i bezpieczeństwo informacji, lecz także znacząco poprawia efektywność procesów biznesowych, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając przejrzystość działań. 

Z tego artykułu dowiesz się: 

Zarządzanie dokumentacją – definicja

Zarządzanie dokumentacją to nie tylko przechowywanie papierowych i elektronicznych zapisów, lecz przede wszystkim ich efektywne zarządzanie nimi na każdym etapie cyklu życia dokumentu. 

Zarządzanie dokumentacją to proces, który obejmuje systematyczne i zorganizowane podejście do zarządzania wszystkimi formami dokumentacji w firmie.  

Definicja zarządzania dokumentacją

Główne aspekty, które składają się na skuteczne zarządzanie dokumentacją to m.in.: 

 • Dokładność – zarządzanie dokumentacją zapewnia, że wszystkie dokumenty są aktualne i dokładnie odzwierciedlają najnowsze dane i zdarzenia. Dokładność dokumentacji jest niezbędna nie tylko dla celów wewnętrznych, jak monitorowanie postępów i zarządzanie projektami, ale także zewnętrznych, takich jak audyty, sprawozdania finansowe czy zobowiązania prawne. 
 • Dostępność – efektywne zarządzanie dokumentacją gwarantuje, że odpowiednie dokumenty są łatwo dostępne dla tych, którzy mają uprawnienia do ich przeglądania. Oznacza to wdrażanie systemów umożliwiających szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dostęp do dokumentów musi być jednocześnie kontrolowany, aby zapewnić, że tylko upoważnione osoby mają do nich dostęp. 
 • Organizacja – dokumenty powinny być systematycznie uporządkowane i łatwe do wyszukiwania, co wymaga stosowania jednolitych metod indeksowania, kategoryzacji oraz archiwizacji. Skuteczna organizacja dokumentów ułatwia ich przeglądanie, aktualizację oraz archiwizację, co znacząco wpływa na efektywność operacyjną organizacji. 
 • Zgodność z przepisami – zarządzanie dokumentacją musi również zapewnić zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami prawnymi. Dotyczy to zarówno wewnętrznych procedur organizacyjnych, jak i zewnętrznych regulacji, które mogą wpływać na sposób przechowywania, udostępniania i zabezpieczania dokumentów. Dbałość o zgodność pomaga unikać potencjalnych problemów prawnych oraz zapewnia, że dokumentacja jest prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. 

Rodzaje systemów zarządzania dokumentacją

Firmy mają do dyspozycji różne systemy zarządzania dokumentacją, które różnią się od siebie w zależności od technologii, potrzeb organizacji oraz charakteru przechowywanych danych. Wybór odpowiedniego systemu ma kluczowe znaczenie dla efektywności, bezpieczeństwa i dostępności dokumentacji. Do rodzajów systemów zarządzania dokumentacją zaliczamy m.in.: 

 • Systemy papierowe – tradycyjne systemy papierowe były standardem przez wiele dekad i w wielu miejscach nadal pełnią istotną rolę. Dokumenty są fizycznie przechowywane w formie papierowej, co wymaga odpowiedniej organizacji akt, folderów i archiwów. Choć są one prostsze w implementacji oraz dla wielu osób bardziej intuicyjne w użyciu, mają swoje ograniczenia, takie jak łatwość dostępu, ryzyko uszkodzenia fizycznego, problemy z bezpieczeństwem oraz trudności w szybkim wyszukiwaniu i udostępnianiu dokumentów. 
 • Systemy elektroniczne – wykorzystują komputery i specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania dokumentacją, co umożliwia ich digitalizację, indeksowanie i łatwe wyszukiwanie. Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej zwiększa poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość stosowania szyfrowania i systemów backupu. Ponadto systemy elektroniczne ułatwiają współdzielenie dokumentów i współpracę w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie ważne w rozproszonych zespołach lub w przypadku potrzeby szybkiego dostępu do aktualnych danych z różnych lokalizacji.
 • Systemy hybrydowe – łączą w sobie elementy systemów papierowych i elektronicznych, co jest korzystne dla organizacji przechodzących stopniowo na digitalizację lub dla tych, które z różnych przyczyn muszą utrzymywać część dokumentacji w formie papierowej. W systemach hybrydowych dokumenty papierowe są często skanowane i przechowywane także w formie elektronicznej, co łączy zalety obu tych podejść. Umożliwia to łatwiejsze zarządzanie, archiwizację oraz zapewnia większą elastyczność w dostępie i wykorzystaniu dokumentów. 

Dobre praktyki zarządzania dokumentacją 

Aby zapewnić efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu dokumentacją w organizacji, warto stosować się do sprawdzonych praktyk, które pomogą optymalizować procesy i zabezpieczyć cenne zasoby informacyjne:

Opracowanie polityki zarządzania dokumentacją

Podstawą efektywnego zarządzania dokumentacją jest odpowiednio opracowana polityka, która określa zasady i procedury dotyczące całego cyklu życia dokumentów od ich tworzenia, przez przechowywanie, wyszukiwanie, udostępnianie, aż po ostateczne usuwanie. Polityka ta powinna być dostosowana do specyfiki działalności firmy oraz zawierać wytyczne dotyczące każdego typu dokumentów, z jakimi organizacja pracuje.

Klasyfikacja dokumentów

Aby ułatwić organizowanie, wyszukiwanie i zarządzanie dokumentacją, niezbędne jest opracowanie skutecznego systemu klasyfikacji. Powinien on uwzględniać różne typy dokumentów oraz kategorie związane z działalnością firmy, dzięki czemu każdy dokument będzie miał swoje miejsce, co znacząco usprawni procesy wyszukiwania i archiwizacji.

Wdrażanie narzędzi do zarządzania dokumentacją

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych jest nieocenionym wsparciem w zarządzaniu dokumentacją. Systemy, takie jak DMS (Document Management System) czy ECM (Enterprise Content Management) oferują funkcje tj. automatyczne indeksowanie, bezpieczne przechowywanie, kontrolę wersji i łatwe wyszukiwanie. Korzystanie z oprogramowania dostosowanego do potrzeb organizacji może znacznie podnieść efektywność pracy. 

Szkolenie pracowników

Skuteczne zarządzanie dokumentacją wymaga również zaangażowania i świadomości pracowników. Regularne szkolenia z zakresu obowiązującej polityki dokumentacyjnej oraz korzystania z narzędzi informatycznych są kluczowe, by każdy członek organizacji wiedział, jak prawidłowo obchodzić się z dokumentami. Szkolenie to także sposób na podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia bezpieczeństwa i prywatności danych.

Regularne przeglądy dokumentacji

Dokumentacja powinna być regularnie przeglądana i aktualizowana, aby zapewnić jej aktualność i relewancję. Przeglądy pozwalają na identyfikację przestarzałych, niepotrzebnych lub duplikowanych dokumentów, które mogą zostać usunięte lub zarchiwizowane. To nie tylko zwalnia zasoby, lecz także zapewnia, że pracownicy mają dostęp do najnowszych i najbardziej adekwatnych informacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji

Ochrona dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem jest najważniejszym elementem zarządzania dokumentacją. W tym celu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa tj. szyfrowanie, tworzenie kopii zapasowych czy zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych i sieciowych, dzięki czemu ważne informacje są chronione i dostępne tylko dla upoważnionych osób.

Korzyści z efektywnego zarządzania dokumentacją

Efektywne zarządzanie dokumentacją przynosi szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę funkcjonowania każdej organizacji:

 • Poprawa efektywności – jednym z najbardziej odczuwalnych efektów dobrze zarządzanej dokumentacji jest zwiększenie efektywności pracy. Szybki i łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów pozwala pracownikom na sprawniejsze wykonywanie swoich zadań. Nie tracą oni czasu na poszukiwanie informacji w nieuporządkowanych archiwach czy bazach danych. Dzięki systematycznemu porządkowaniu i indeksowaniu dokumentów, każdy z nich jest łatwo dostępny, co przekłada się na szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe i mniejsze opóźnienia w przepływie pracy.
 • Zmniejszenie ryzyka – odpowiednie zarządzanie dokumentacją minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów, pomyłek, a nawet sporów sądowych. Dokładne archiwizowanie dokumentów i zapisywanie wszystkich transakcji oraz interakcji w sposób zorganizowany pomaga w utrzymaniu precyzji i zapobiega możliwym nieporozumieniom, które mogłyby prowadzić do kosztownych błędów prawnych lub finansowych.
 • Poprawa zgodności z przepisami – w wielu branżach istnieją ścisłe przepisy dotyczące przechowywania i zarządzania dokumentacją. Dzięki efektywnemu systemowi zarządzania dokumentami organizacje mogą łatwiej przestrzegać tych wymogów, unikając potencjalnych kar i sankcji. Dokumentacja zarządzana zgodnie z obowiązującymi normami może również służyć jako solidny dowód zgodności w przypadku audytów czy kontroli.
 • Wsparcie podejmowania decyzji – dokładna i aktualna dokumentacja dostarcza cennych danych, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Dostęp do kompletnych, rzetelnych informacji pozwala liderom organizacji na lepsze zrozumienie stanu firmy, ocenę efektywności realizowanych projektów oraz planowanie przyszłych działań.
 • Usprawnienie komunikacji – dobra dokumentacja służy również jako wspólny język dla wszystkich pracowników i interesariuszy organizacji. Spójne i jasne dokumenty pomagają w utrzymaniu klarownej komunikacji wewnątrz firmy, jak również z zewnętrznymi partnerami czy klientami. Każdy pracownik ma dostęp do tych samych informacji, co minimalizuje ryzyko błędów i nieporozumień wynikających z niejednoznacznych lub niekompletnych danych.

Zarządzanie dokumentacją jest ważnym procesem, który wpływa na efektywność operacyjną, bezpieczeństwo oraz zgodność regulacyjną każdej organizacji. Istnieje wiele systemów zarządzania dokumentacją, w tym systemy papierowe, elektroniczne oraz hybrydowe, z których każdy ma swoje specyficzne zalety i zastosowania. Wybór odpowiedniego systemu powinien być dostosowany do potrzeb, możliwości oraz specyfiki działalności firmy. Efektywne zarządzanie dokumentacją nie tylko ułatwia przechowywanie, dostęp i udostępnianie dokumentów, lecz także poprawia komunikację wewnętrzną i zwiększa ogólną wydajność organizacyjną.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.