Spis treści

14 maja 20244 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 15 maja 2024

Wskaźnik MACD – co to jest i jak go obliczyć?

Wskaźnik MACD – co to jest i jak go obliczyć?

Zrozumienie wskaźnika MACD i jego roli w przewidywaniu zmian trendów rynkowych może pomóc w opracowaniu skutecznej strategii tradingowej. Co ocenia ten miernik i jak jego wyniki wpływają na decyzje inwestycyjne?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Wskaźnik MACD – definicja

Wskaźnik MACD (skrót od Moving Average Convergence/Divergence, dosłownie oznacza to średnią kroczącą konwergencję/dywergencję) to narzędzie analizy technicznej, wykorzystywane do identyfikowania trendów rynkowych i sygnałów kupna lub sprzedaży. Składa się z trzech komponentów: dwóch średnich kroczących (szybkiej i wolnej) oraz histogramu, który graficznie przedstawia różnice między nimi[1.

MACD to wskaźnik analizy technicznej, używany do identyfikacji zmian w sile, kierunku, pędzie i czasie trwania trendu na rynku akcji.

Definicja wskaźnika MACD

Historia wskaźnika MACD sięga lat 70. XX wieku. Został on wynaleziony przez Geralda Appela, doświadczonego analityka rynków. Appel stworzył MACD, by uprościć analizę trendów rynkowych, korzystając ze średnich wykładniczych, które reagują na zmiany cen bardziej płynnie i szybciej niż tradycyjne średnie kroczące. Od tego czasu MACD stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi używanych przez traderów na całym świecie[2] [3].

Obliczanie wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD oblicza się na podstawie dwóch średnich kroczących o różnych okresach, a jego głównym celem jest wykrycie zmian w momencie i kierunku trendów rynkowych. Wartości są generowane przez różnicę między szybką a wolną średnią kroczącą, a do analizy wykorzystuje się dodatkowo sygnał wygładzający.

Podstawowe elementy potrzebne do obliczenia MACD to:

  • szybka średnia krocząca (EMA) – zazwyczaj obliczana dla ostatnich 12 dni;
  • wolna średnia krocząca (EMA) – zazwyczaj obliczana dla ostatnich 26 dni;
  • sygnał (EMA) – zazwyczaj jest to 9-dniowa EMA linii MACD;

Wzór na wskaźnik MACD wygląda następująco:

MACD = EMA12(cena) – EMA26(cena)

Po obliczeniu linii MACD można obliczyć linię sygnału, która jest 9-dniową EMA linii MACD:

Sygnał = EMA9(MACD)

Histogram MACD, który jest różnicą między linią MACD a linią sygnału, daje wizualny obraz dywergencji i zbieżności:

Histogram = MACD – Sygnał

Obliczanie MACD można pokazać na następującym przykładzie. Załóżmy, że mamy następujące ceny zamknięcia akcji przez ostatnie 12 dni: 100, 102, 101, 103, 104, 105, 107, 106, 108, 109, 110, 112.

Pierwszym krokiem jest obliczenie 12-dniowej EMA, a potem 26-dniowej EMA dla tych cen (dla uproszczenia pominiemy tutaj szczegółowe obliczenia EMA, które wymagają początkowej wartości średniej kroczącej). Załóżmy, że nasze obliczone EMA-12 wynosi 106, a EMA-26 wynosi 104.

Obliczamy teraz MACD:

MACD = 106 – 104 = 2

Następnie obliczamy 9-dniową EMA z wartości MACD, które również obliczymy w uproszczeniu (załóżmy, że wynosi ona 1,8).

Na koniec obliczamy histogram:

Histogram = 2 – 1,8 = 0,2

Wynik pokazuje, że krótka średnia jest wyżej od długiej, co sugeruje potencjalne umocnienie trendu wzrostowego. Histogram, będący dodatni, dodatkowo potwierdza tę teorię, pokazując, że różnica między liniami rośnie, co może być sygnałem kupna.

Analiza wskaźnika MACD

Analiza wskaźnika MACD skupia się na obserwacji linii MACD, linii sygnału oraz histogramu, które razem mogą dostarczać informacji o potencjalnych punktach zwrotnych na rynku oraz o sile i kierunku trendu. Jednym z jej najważniejszych momentów jest obserwacja przecięcia się linii MACD z linią sygnału. Gdy linia MACD przekracza linię sygnału od dołu, interpretuje się to jako sygnał kupna i możliwy początek trendu wzrostowego. Natomiast przecięcie linii sygnału przez linię MACD od góry może być sygnałem sprzedaży sugerującym zbliżający się trend spadkowy.

Równie ważna jest obserwacja kierunku, w którym linie się poruszają. Jeśli obie kierują się w górę, może to wskazywać na wzrostowy impet trendu. Jeśli zaś obie idą w dół może świadczyć o osłabieniu lub o trendzie spadkowym.

Histogram MACD również dostarcza cennych informacji. Rosnące słupki wskazują na zwiększający się impet wzrostowy, gdy są one skierowane w górę i znajdują się powyżej osi zerowej. Spadające słupki, szczególnie te poniżej osi zerowej, mogą sygnalizować wzrost siły trendu spadkowego.

MACD jest także wykorzystywany do analizy dywergencji, czyli sytuacji, gdy ruchy cen aktywów nie są potwierdzane przez ruchy wskaźnika MACD. Jeśli ceny akcji tworzą nowe szczyty, a MACD nie osiąga nowych szczytów, może to wskazywać na osłabienie trendu wzrostowego i potencjalne odwrócenie trendu. To ważne narzędzie dla traderów, którzy próbują przewidzieć punkty zwrotne na rynku przed ich wystąpieniem.

Wskaźnik MACD a wskaźnik RSI

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) to oscylator mierzący tempo i zmiany cenowych ruchów względnych. Stosuje się go do określania stanów wykupienia lub wyprzedania rynku. Oscyluje między wartościami 0 a 100, przy czym wartości powyżej 70 często interpretuje się jako sygnał, że aktywa są wykupione, co może sugerować zbliżający się spadek ceny, a wartości poniżej 30 wskazują na wyprzedanie, co może sygnalizować potencjalny wzrost ceny.

Używając obu tych wskaźników jednocześnie, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku. Na przykład, gdy MACD wskazuje na początek nowego trendu wzrostowego przez przekroczenie linii sygnału od dołu, a RSI wychodzi z obszaru wyprzedania, może to stanowić silny sygnał kupna. Podobnie, gdy MACD pokazuje początek trendu spadkowego przez przekroczenie linii sygnału od góry, a RSI wskazuje na wykupienie, może to sugerować dobrą okazję do sprzedaży.

Zastosowania wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD służy przede wszystkim do wykrywania zmian trendu. Poprzez analizę relacji między krótkoterminową a długoterminową średnią kroczącą pomaga określić, kiedy trend może się zmieniać, co pomaga ustalić, kiedy otwierać lub zamykać pozycje na rynku.

Kolejnym zastosowaniem jest identyfikacja punktów wykupienia i wyprzedania na rynku. Chociaż to nie jest główne przeznaczenie MACD, sygnały takie mogą być dodatkowo potwierdzone przez obserwację ekstremów na histogramie MACD. Gdy histogram osiąga wyjątkowo wysokie lub niskie wartości, może to sugerować, że ruch cenowy jest zbyt silny i możliwe jest jego odwrócenie, co daje inwestorom sygnały do rozważenia przeciwdziałania trendowi.

W praktyce inwestorzy często łączą MACD z innymi wskaźnikami, takimi jak RSI czy oscylator stochastyczny, aby uzyskać bardziej kompleksową analizę rynku i lepsze potwierdzenie sygnałów handlowych. Integracja różnych metod analizy technicznej zwiększa skuteczność i redukuje ryzyko fałszywych sygnałów.

Skuteczność MACD jako narzędzia inwestycyjnego zależy od umiejętności inwestora w interpretacji sygnałów oraz zrozumienia kontekstu rynkowego. Warto więc traktować ten wskaźnik jako jeden z elementów szerszej strategii inwestycyjnej, która powinna uwzględniać zarówno techniczne, jak i fundamentalne aspekty analizy rynkowej.

FAQ

Przypisy

  1. https://www.britannica.com/money/macd-moving-average-convergence-divergence
  2. https://cmtassociation.org/presenter/gerald-appel/
  3. https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.