Spis treści

10 czerwca 20244 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 12 czerwca 2024

Giełda towarowa – co to jest i jak na niej inwestować?

Giełda towarowa – co to jest i jak na niej inwestować?

Giełda towarowa jest dynamicznym i złożonym rynkiem, na którym dokonuje się handlu szeroką gamą surowców i towarów – od żywności i metali, po energię i chemikalia. Giełda towarowa umożliwia osobom z całego świata kupowanie i sprzedawanie standardowych jednostek towarów w regulowanym i zorganizowanym środowisku. Handel na tych giełdach jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na ceny, które codziennie płacą konsumenci i przedsiębiorstwa.

Z tego artykułu dowiesz się: 

Giełda towarowa – definicja

Giełdy towarowe mają istotne znaczenie dla kształtowania koniunktury rynkowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki centralizacji procesu handlu giełdy towarowe przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości rynku i usprawnienia przepływu towarów. 

Giełda towarowa to zorganizowane miejsce handlu, gdzie odbywa się wymiana surowców i towarów, a w tym ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla.

Definicja giełdy towarowej

Charakterystyczną cechą tego typu giełd jest standaryzacja towarów w celu zapewnienia jednolitości jakości. 

Członkostwo na giełdzie towarowej jest regulowane przez jej statut, który może być ustanowiony przez państwo lub zatwierdzony przez odpowiedni organ w przypadku giełd o charakterze korporacyjnym. Statut określa, jak można uzyskać lub stracić status członka oraz jakie są zasady ustalania cen surowców i prowadzenia sesji handlowych.

Historia giełdy towarowej 

Historia giełd towarowych sięga XVI wieku i rozpoczęła się w północnych Włoszech, gdzie po raz pierwszy zorganizowano rynki, umożliwiające zorganizowany handel towarami. Z czasem, z pojawieniem się potrzeby większej organizacji handlu, giełdy przeniosły swoją działalność do większych centrów handlowych w Europie. Największy rozwój giełd towarowych nastąpił na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to ugruntowały swoją rolę jako kluczowe miejsca wymiany surowców i innych towarów na dużą skalę.

Szczególnie ważnym momentem w historii giełd towarowych było powstanie Chicago Board of Trade w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Giełda ta, będąca pierwszą o światowym zasięgu, zrewolucjonizowała handel zbożami, a później również mięsem, stając się modelem dla innych giełd na całym świecie.

W Polsce najbardziej znane giełdy towarowe to Giełda Poznańska Towarowa, Warszawska Giełda Towarowa oraz Giełda Galicyjska w Tarnowie. Giełdy te, podobnie jak większość giełd w Polsce, muszą funkcjonować w ramach odpowiednio zatwierdzonej formy prawnej – najczęściej jako spółki, które otrzymały stosowne zezwolenie od państwa.

Rodzaje giełd towarowych

Giełdy towarowe można klasyfikować na różne sposoby, głównie ze względu na zakres działania i rodzaj towarów:

 Podział ze względu na zakres działania

Biorąc pod uwagę zakres działania, wyróżniamy:

  • Giełdy międzynarodowe – giełdy te mają zasięg globalny i umożliwiają handel surowcami, które mają znaczenie na skalę światową. Przykładem takiej giełdy jest London Metal Exchange, na której obraca się różnymi metalami.
  • Giełdy wewnątrzkrajowe – skoncentrowane na rynku krajowym, umożliwiają lokalnym przedsiębiorcom i producentom handel surowcami. Często mają mniej rygorystyczne przepisy w porównaniu do giełd międzynarodowych.

Podział ze względu na rodzaj towarów

Mówiąc o rodzaju towarów, wyróżniamy:

  • Giełdy surowców rolnych – na których handluje się produktami takimi jak kawa, cukier, kakao, różne zboża (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica) oraz nasionami roślin oleistych i tłuszczami roślinnymi.
  • Giełdy surowców przemysłowych – gdzie przedmiotem obrotu są metale (np. miedź, cynk, aluminium, ołów, srebro, nikiel, wolfram) oraz inne materiały, a w tym bawełna, juta, kauczuk.
  • Giełdy chemikaliów – obraca się na nich substancjami chemicznymi jak soda kaustyczna i alkohol etylowy.
  • Giełdy energetyczne – specjalizujące się w handlu surowcami energetycznymi, takimi jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel.

Każda z tych giełd operuje na zasadzie kontraktów, które są standaryzowane w celu ułatwienia handlu. Kontrakt jest najmniejszą jednostką handlu i reprezentuje określoną ilość towaru; na przykład, jeden kontrakt na bawełnę na giełdzie w Nowym Jorku odpowiada 100 belom bawełny o łącznej wadze około 25 ton. Dzięki temu kupujący i sprzedający mogą łatwiej przeprowadzać transakcje na dużą skalę, nie martwiąc się o indywidualne specyfikacje każdej partii towaru.

Inwestowanie na giełdzie towarowej

Inwestowanie na giełdzie towarowej wymaga solidnego przygotowania oraz rozumienia dynamiki rynku surowców. Na początek, konieczne jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania giełd towarowych oraz czynników wpływających na ceny surowców, a są to zmiany technologiczne, polityczne, ekonomiczne czy pogodowe. Równie ważne jest śledzenie raportów i analiz rynkowych, które pomagają zrozumieć bieżące trendy i przyszłe prognozy.

Należy również wybrać odpowiedniego brokera lub platformę transakcyjną, która oferuje dostęp do giełd towarowych. Ważne jest, aby broker był odpowiednio licencjonowany i regulowany, oferował konkurencyjne opłaty transakcyjne, dostęp do narzędzi analitycznych oraz wsparcie techniczne i edukacyjne.

Podczas decydowania o metodzie inwestycji, warto rozważyć różne opcje. Do dyspozycji są kontrakty terminowe, opcje, ETF-y na surowce, czy inwestycje w akcje spółek surowcowych. Każda z tych metod ma swoje specyficzne cechy i wymaga zrozumienia zasad zarządzania pozycją i ryzykiem.

Analiza techniczna i fundamentalna to kolejne narzędzia, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza techniczna skupia się na określeniu trendów cenowych i momentów kupna lub sprzedaży na podstawie wzorców cenowych i wskaźników, podczas gdy analiza fundamentalna ocenia wpływ zewnętrznych czynników na ceny surowców.

Nie mniej ważne jest zarządzanie ryzykiem, które obejmuje ustawienie limitów strat, które można zaakceptować, oraz dywersyfikację portfela inwestycyjnego, aby zmniejszyć ryzyko związane z fluktuacjami konkretnego rynku.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.