Spis treści

23 czerwca 20237 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 28 listopada 2023

Churn rate – czym jest wskaźnik rezygnacji klientów?

Churn rate – czym jest wskaźnik rezygnacji klientów?

Każdej firmie zależy, żeby jak najmniej klientów rezygnowało z jej oferty. Nie zmienia to faktu, że informacje o liczbie odchodzących klientów mogą pomóc w optymalizacji działań przedsiębiorstwa.

Z tego artykułu dowiesz się:

Rozdział 1

Churn rate – definicja

Churn rate (zwany także wskaźnikiem rezygnacji, utraty klientów lub rotacji) to wskaźnik liczby klientów, którzy rezygnują z usług Twojej firmy w danym okresie. Jeżeli jego wartość jest wysoka, oznacza to, że Twoja firma szybko traci klientów.

Jest to bardzo ważna metryka obsługi klienta dla wszelkiego rodzaju branż opartych na subskrypcji, takich jak usługi telekomunikacyjne, strumieniowego przesyłania danych czy gier online. Nie zmienia to faktu, że sprawdzi się w każdej firmie i wszyscy przedsiębiorcy powinni posiadać informacje o liczbie rezygnacji,

Churn rate to metryka mierząca procentowy udział klientów, którzy rezygnują z produktu lub usługi w określonym czasie. Jest obliczany przez podzielenie liczby klientów, którzy opuścili usługę, przez początkową liczbę klientów w danym okresie. Wysoki churn rate jest zazwyczaj sygnałem problemów z utrzymaniem klientów.

Definicja churn rate.
Rozdział 2

Sposób obliczania churn rate

Dokładny sposób obliczania churn rate zależy od specyfiki Twojej firmy lub branży. Każda z wymienionych poniżej metod ma swoje zalety i może być źródłem wartościowych informacji o retencji klientów. Bez względu na wybór zakresu obliczeń, churn rate zawsze wyraża się procentowo.

Najczęściej oblicza się go dla następujących czynników:

Churn rate klientów

Żeby obliczyć wartość tego wskaźnika, należy podzielić liczbę klientów, którzy opuścili firmę w danym okresie przez całkowitą liczbę klientów na jego początku. Jeśli na początku miesiąca Twoja firma miała 100 klientów, a na koniec pozostało 90, churn rate wynosi 10%. Wzór to:

Churn Rate = (Liczba klientów na początku okresu – Liczba klientów na końcu okresu) / Liczba klientów na początku okresu

Churn rate dochodów

W niektórych przypadkach firmy mogą mierzyć churn rate na podstawie utraconych dochodów. Ten sposób obliczania jest szczególnie przydatny dla firm z bazą klientów z różnymi poziomami wydatków. Sposób obliczenia jest podobny – należy podzielić utraconych dochodów w danym okresie przez całkowite dochody na jego początku okresu. Wzór to:

Churn Rate = (Dochody na początku okresu – Dochody na końcu okresu) / Dochody na początku okresu

Churn rate przychodów

Czasami zamiast churn rate dochodów lepiej jest zastosować ten wskaźnik do przychodów. W tym przypadku szczególnie istotny jest miesięczny powtarzalny przychód (MRR, z ang. Monthly Recurring Revenue), czyli regularne, przewidywalne przychody generowane przez firmę każdego miesiąca. Jest to kluczowy wskaźnik dla firm działających w modelu subskrypcyjnym, takich jak firmy SaaS (Software as a Service).

Wysoki churn rate oznacza, że firma traci klientów i ich regularne wpływy, prawdopodobnie zauważy ona spadek w MRR. Z drugiej strony, jeśli Twoja firma jest w stanie zredukować churn rate, zazwyczaj przełoży się to na wzrost MRR, ponieważ zatrzymuje więcej regularnie płacących klientów.

Churn rate na podstawie MRR, zwany też MRR Churn Rate, oblicza się następująco:

MRR Churn Rate = (MRR na początku okresu – MRR na końcu okresu) / MRR na początku okresu

Warto zauważyć, że w obliczeniach tych nie uwzględnia się nowych MRR zdobytych w ciągu miesiąca (z nowych klientów lub upsellingu). Liczba ta pokazuje, jaki procent dochodów regularnych utraciliśmy w wyniku rezygnacji klientów. Nie zmienia to faktu, że w obliczeniach można także uwzględnić dodatkowy MRR uzyskany od klientów w danym okresie – wtedy wyniki mogą być bardziej szczegółowe.

Churn rate na podstawie wartości życiowej klienta (CLV)

Churn rate może być również mierzony w odniesieniu do wartości życiowej klienta. Sposób obliczenia jest identyczny jak w przypadku innych czynników. Należy podzielić całkowitą wartość życiową utraconych klientów przez CLV klientów na początku okresu. Wzór to:

Churn Rate = (CLV utraconych klientów na początku okresu – CLV utraconych klientów na końcu okresu) / CLV wszystkich klientów na początku okresu

Rozdział 3

Przyczyny wysokiego churn rate

Zrozumienie przyczyn wysokiego churn rate jest kluczowe dla firm, które chcą go zredukować. Przeprowadzenie analizy przyczyn rezygnacji klientów może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy, a następnie wprowadzić zmiany redukujące wartości churn rate i poprawiające retencję klientów.

Wysoki churn rate najczęściej wynika z:

  • Niska satysfakcja klienta – klienci niezadowoleni z produktu lub usługi prawdopodobnie zrezygnują z niego. Powody mogą być przeróżne, od niskiej jakości produktu, przez słabą obsługę klienta, aż po niespełnienie oczekiwań.
  • Silna konkurencja – w przypadku, gdy Twoja konkurencja oferuje lepsze jakościowo lub cenowo produkty czy usługi, klienci mogą przejść do nich, co bezpośrednio zwiększa Twój churn rate.
  • Brak wartości dla klienta – klient prawdopodobnie zrezygnuje z Twojego produktu lub usługi, jeśli nie widzi w nich wystarczającej wartości. Może ona obejmować wiele czynników, takich jak jakość, cena czy korzyści z użycia.
  • Niewłaściwe zarządzanie relacjami z klientami – jeśli Twoja firma nie inwestuje w wartościowe relacje z klientami, wzrost wartości churn rate jest bardzo prawdopodobny. Przyczyn niewłaściwego zarządzania relacjami można upatrywać m.in. w braku komunikacji, niewłaściwym zarządzaniem skargami czy braku lub słabych programach lojalnościowych.
  • Problemy techniczne – w przypadku firm technologicznych (np. oferujących usługi SaaS czy strumieniowe usługi multimedialne) awarie serwerów, błędy w oprogramowaniu lub problemy z interfejsem użytkownika mogą skłonić klientów do rezygnacji.
  • Czynniki niezależne – czasami zdarza się, że klienci rezygnują z Twojego produktu lub usługi z powodów całkowicie niezależnych od Twoich działań. Mowa np. o sytuacjach, gdy przestali go potrzebować lub najzwyczajniej w świecie znudzili się Twoją ofertą. Odzyskanie takich klientów może być kosztowne, więc w niektórych przypadkach korzystniejsza będzie rezygnacja z prób.
Rozdział 4

Metody optymalizacji churn rate

Optymalizacja churn rate polega na zmniejszaniu liczby klientów rezygnujących z produktu lub usługi. Można tego dokonać za pomocą jednej lub wielu strategii.

Przykładowe strategie optymalizacji churn rate to:

Poprawa jakości produktu lub usługi

Jeżeli rezygnacje wynikają z niskiej jakości oferowanych przez Twoją firmę produktów lub usług, konieczne jest ulepszenie. Może to obejmować poprawę funkcji, dodanie nowych cech lub usprawnienie istniejących. Równie ważna jest poprawa wydajności – nieefektywny produkt może powodować frustrację i finalnie prowadzić do rezygnacji.

Istotne jest także ciągłe utrzymanie niezawodności. Klienci oczekują, że Twój produkt lub usługa będą działać bezawaryjnie. Jeśli Twój produkt często się psuje lub nie spełnia swoich podstawowych funkcji, klient może stwierdzić, że nie otrzymuje wartości odpowiadającej cenie.

Inne aspekty mogą obejmować interfejs użytkownika, wsparcie i komunikację z klientem oraz wiele innych czynników wpływających na ogólne doświadczenie. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań Twoich klientów pozwala skupić się na obszarach przynoszących im największą wartość i satysfakcję.

Zwiększenie satysfakcji klienta

Jednym z pierwszych kroków w minimalizowaniu churn rate powinno być zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi zgłoszeń. Klienci oczekują, że ich problemy zostaną rozwiązane szybko i skutecznie, więc ich niezadowolenie z poziomu obsługi klienta może bezpośrednio zwiększyć ryzyko rezygnacji.

Budowa i pielęgnacja relacji z klientami są równie istotne, ponieważ tworzą poczucie lojalności i zaangażowania. Regularna komunikacja, zrozumienie potrzeb i preferencji oraz dostosowywanie do nich produktów i usług sprawiają, że klienci mają poczucie, że są ważni dla firmy, a potrzeby klientów są rozumiane.

Także proaktywne rozwiązywanie problemów pozwala zmniejszyć churn rate. Jeśli Twoja firma potrafi przewidzieć i rozwiązać problemy, może to poprawić doświadczenie klienta. Pokazuje to też, że Twoja firma dba o dobro klientów i jest zainteresowana ich utrzymaniem.

Wdrożenie programów lojalnościowych

Programy lojalnościowe mogą zwiększać zaangażowanie i lojalność, co może zmniejszyć churn rate. Mogą obejmować m.in. zniżki dla stałych klientów, programy punktowe, w których klienci mogą wymienić zebrane punkty na nagrody lub zniżki oraz oferty specjalne, takie jak ekskluzywne promocje dla stałych klientów, dostęp do nowych produktów przed innymi użytkownikami czy specjalne prezenty. Każda z tych metod daje klientom poczucie gratyfikacji oraz sprawia, że czują się docenieni i wyjątkowi. Należy jednak pamiętać, że skuteczność programów lojalnościowych zależy od stopnia ich dostosowania do potrzeb i oczekiwań Twoich klientów.

Segmentacja klientów i personalizacja ofert

Klienci są zróżnicowani pod wieloma względami, włączając w to ich potrzeby, zachowania, preferencje, a nawet skłonność do wydawania pieniędzy. Zrozumienie różnic między konkretnymi grupami docelowymi nie tylko pozwala zwiększyć skuteczność obsługi klienta, ale może też prowadzić do zmniejszenia wskaźnika rezygnacji.

Określenie różnic między konkretnymi grupami to pierwszy krok w segmentacja klientów, czyli ich podziale na mniejsze podgrupy na podstawie cech, takich jak zachowania, częstotliwość i wartość zakupów czy używanie określonych funkcji produktu. Dzielić można również na podstawie preferencji lub potrzeb.

Segmenty klientów pozwalają dostosować produkty, usługi i komunikację do konkretnych potrzeb każdej grupy. Klienci często korzystający z Twojego produktu mogą potrzebować innego rodzaju wsparcia niż ci, którzy korzystają z niego rzadziej. Poprzez dostosowanie oferty do potrzeb różnych segmentów możesz zmniejszyć prawdopodobieństwo rezygnacji.

Analiza przyczyn rezygnacji

Zrozumienie powodów rezygnacji jest kluczowe dla optymalizacji churn rate. Dane można zebrać np. za pomocą ankiet wśród klientów, którzy zrezygnowali. Dzięki nim można zidentyfikować konkretne problemy, które doprowadził do rezygnacji.

Innym podejściem jest analiza danych klientów. Na ich podstawie można zidentyfikować wzorce i trendy, które mogą sugerować przyczyny rezygnacji. Przykładowo jeśli wielu klientów rezygnuje po określonym czasie, może to wskazywać na problem z długoterminową wartością produktu.

Warto także postawić na bezpośrednią, otwartą komunikację. Może ona pomóc firmie zrozumieć frustracje i problemy klientów, które mogły przyczynić się do rezygnacji. Warto także stosować wszystkie metody równocześnie – da to wgląd w szerszy obraz problemu.

Proaktywne działania wobec klientów o wysokim ryzyku rezygnacji

Proaktywne działania wobec klientów o wysokim ryzyku rezygnacji są kluczowe dla ich utrzymania. Mogą w tym pomóc m.in. analiza aktywności klienta, historii zakupów czy skarg. Dzięki nim można zidentyfikować klientów najbardziej narażonych na rezygnację oraz wzorce wskazujące na rosnące niezadowolenie. Następnie można podjąć kontakt z klientem, zaoferować mu dodatkową pomoc czy wsparcie, jak również specjalną ofertę. Właściwa komunikacja nie tylko pozwala rozwiązać istniejące problemy, ale również umożliwia zrozumienie oczekiwań klienta i dostosowanie oferty do jego potrzeb.

Rozdział 5

Dopuszczalne wartości churn rate

Dopuszczalny wskaźnik churn rate może znacznie różnić się w zależności od branży, rodzaju firmy, a także typu modelu biznesowego. Przykładowo firmy działające w modelu subskrypcji mają wyższe oczekiwania dotyczące retencji klientów, więc w ich wypadku dopuszczalny churn rate może być znacznie niższy.

Chociaż brak jest konkretnych wskaźników, które można uznać za uniwersalne, wielu ekspertów zgadza się, że churn rate powyżej 5-7% rocznie (co odpowiada około 0,42-0,58% miesięcznie) może być sygnałem problemów. Dla firm subskrypcyjnych churn rate poniżej 5% rocznie jest często uznawany za zdrowy.

Należy jednak zrozumieć, że optymalny churn rate zależy od czynników, takich jak koszt pozyskania klienta (CAC), wartości życiowej klienta (CLV) czy tempo wzrostu firmy. Z tego powodu powinno się dążyć do zrozumienia unikalnego kontekstu i ustalania wartości churn rate na podstawie tych rozważań.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success
zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.