Spis treści

13 grudnia 20234 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

Benchmarking – co to jest i na czym polega? 

Benchmarking – co to jest i na czym polega? 

Jeśli chcesz, aby Twoja marka stała się najlepsza na rynku i wyprzedziła konkurencję, to konieczne będzie porównywanie się do dobrze prosperujących firm. W tym celu niezbędna będzie analiza porównawcza. Wykorzystaj benchmarking i w rzetelny sposób monitoruj zmiany, zachodzące na rynku gospodarczym.  

Z tego artykułu dowiesz się: 

Benchmarking – definicja 

Benchmarking to działanie, polegające na systematycznym zestawianiu wybranej firmy z jej konkurencją, co pozwala m.in. na skuteczny pomiar wydajności działalności. Benchmarking to nie tylko porównanie własnej firmy z konkurentami czy liderami branży, lecz także metoda poszukiwania sprawdzonych wzorców działania. To proces systematycznego badania, mający na celu zrozumienie, w jaki sposób działa firma w porównaniu z innymi.  

Benchmarking to proces systematycznego zestawiania produktów, usług lub procesów jednego przedsiębiorstwa z produktami, usługami lub procesami innych, konkurencyjnych firm, uważanych za liderów w branży.  

Definicja benchmarkingu

Warto zaznaczyć, że benchmarking to narzędzie, które wykracza poza prostą analizę porównawczą, angażując się w poszukiwanie najlepszych praktyk, które mogą być adaptowane w celu doskonalenia organizacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych porównań, benchmarking dąży do eliminacji barier ograniczających możliwość bycia lepszym niż osoby, od których czerpie się inspiracje. Jest to proces, który kładzie nacisk na systematyczność badań i skupia się na identyfikowaniu potencjalnych obszarów poprawy, co stanowi kluczową cechę w jego podejściu do strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Rodzaje benchmarkingu 

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania przyszłością przedsiębiorstwa to trudne zadanie. Jeśli jednak wykorzystasz benchmarking, to zobaczysz, że jako przedsiębiorca masz naprawdę wiele możliwości. Zanim jednak rozpoczniesz analizę porównawczą swojej firmy, poznaj rodzaje benchmarkingu. Są to: 

Benchmarking wewnętrzny 

Benchmarking wewnętrzny to proces porównywania różnych obszarów lub działów wewnątrz tej samej organizacji. Polega na analizie i porównywaniu wydajności, procesów, praktyk czy strategii między różnymi sektorami w ramach jednej firmy. Ma to na celu identyfikację mocnych i słabych stron wewnątrz organizacji oraz wykorzystanie tych informacji do doskonalenia wewnętrznych procesów. 

Benchmarking funkcjonalny 

Benchmarking funkcjonalny dotyczy porównywania konkretnych funkcji lub procesów biznesowych z firmami zewnętrznymi, które są liderami w danym obszarze. Skupia się na identyfikowaniu najlepszych praktyk funkcjonalnych i na adaptacji ich do własnej firmy w celu poprawy konkretnych procesów lub obszarów działalności. 

Benchmarking strategiczny 

Benchmarking strategiczny to analiza porównawcza, która skupia się na porównywaniu strategii biznesowych, podejścia do zarządzania organizacją oraz celów biznesowych między daną firmą a najlepszymi na rynku. Koncentruje się na badaniu szerokiego kontekstu zewnętrznego, identyfikując kluczowe obszary, w których firma może się doskonalić, wzorując się na najlepszych praktykach strategicznych innych podmiotów. 

Benchmarking horyzontalny 

Benchmarking horyzontalny to rodzaj porównania, które odnosi się do praktyk, procesów, technologii czy metod, powszechnie wykorzystywanych przez firmy w danej branży lub w zupełnie różnych dziedzinach, niepowiązanych ze sobą. 

W szczególności w wariancie porównywania krzyżowego, czyli między branżami, wymiana doświadczeń i informacji nie jest obarczona ryzykiem ujawnienia danych wrażliwych, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na konkurencyjność firmy. Ta forma benchmarkingu pozwala na analizę szerokiego spektrum praktyk i rozwiązań, które mogą być stosowane zarówno w tej samej branży, jak i w innych dziedzinach.  

Przykładowy benchmarking   

Benchmarking to podejście oparte na analizie porównawczej, które ma na celu poprawę działania organizacji poprzez konfrontację własnych praktyk i działań z najlepszymi standardami branżowymi lub z innymi firmami uznawanymi za wzór do naśladowania. Kluczowym aspektem tego procesu jest wydobycie wniosków, które umożliwią optymalizację działalności firmy. 

Na przykładzie analizy porównawczej w obsłudze klienta między dwiema firmami telekomunikacyjnymi, możesz dostrzec zastosowanie benchmarkingu. Firma A, mimo swojego mniejszego rozmiaru i mniej ugruntowanej reputacji w porównaniu z Firmą B, zaczyna odczuwać presję konkurencyjną w związku ze skargami klientów na jakość obsługi. 

W takiej sytuacji firma A może zastosować benchmarking, aby pozyskać informacje na temat najlepszych praktyk Firmy B w obszarze obsługi klienta i wdrożyć je w swoich procesach. Może to zrobić poprzez analizę danych, związanych z jakością obsługi klienta, a dokładnie:  

  • szybkością odpowiedzi,  
  • czasem oczekiwania,  
  • jakością interakcji.  

Firma A może porównać swoje praktyki z praktykami Firmy B. Na tej podstawie może zidentyfikować obszary, w których może poprawić swoje usługi. 

Dzięki benchmarkingowi Firma A może dokonać zmian w procesach obsługi klienta, np. modyfikując procedury telefonicznej obsługi lub poszerzając zakres kanałów komunikacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klientów i poprawy efektywności obsługi. 

Znaczenie benchmarkingu 

Benchmarking jest jedną z głównych metod zarządzania firmą, dlatego należy dokładnie poznać jego cele. Choć działanie to umożliwi Ci przede wszystkim znalezienie wzoru, wartego naśladowania, to benchmarking pełni również inne, istotne role. Pozwala bowiem m.in. na: 

  • w pełni kontrolowane samodoskonalenie firmy, 
  • poznanie słabych i mocnych stron organizacji, 
  • określenie pozycji danej firmy na rynku
  • inspirowanie do działania, 
  • uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, 
  • tworzenie kryteriów samooceny. 

Regularne wykorzystywanie analizy porównawczej pozwoli Ci na nieustanną naukę na błędach i sukcesach osiąganych przez Twoją konkurencję. Możesz przygotować się do trudności, które występują na Twoim rynku, zanim ich doświadczysz. Benchmarking pozwoli Ci bowiem na uzyskanie pełnego obrazu systemowego ujęcia funkcjonowania przedsiębiorstwa i systematyczną, wieloaspektową wizję poprawy jakości jego działania. 

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.