Spis treści

15 lipca 20236 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Audyt konta Google Analytics – porady i checklista

Audyt konta Google Analytics – porady i checklista

Audyt konta Google Analytics jest niezbędny, żeby Twoja firma miała stały dostęp do wysokiej jakości danych. O czym pamiętać w trakcie audytu i na co zwrócić uwagę?

Z tego artykułu dowiesz się:

Audyt konta Google Analytics – definicja

Audyt konta Google Analytics to proces szczegółowego przeglądu i oceny konfiguracji konta Google Analytics. Proces ten może obejmować wiele różnych elementów, w zależności od szczegółowości audytu. Jego celem jest zapewnienie, że wszystko jest prawidłowo ustawione, a dane są wiarygodne, co pozwala skuteczniej podejmować decyzje.

Audyt konta Google Analytics to proces oceny i weryfikacji prawidłowości konfiguracji konta Google Analytics, mający na celu zapewnienie precyzyjności i wiarygodności gromadzonych danych.

Definicja audytu konta Google Analytics.

Powody audytu konta Google Analytics

Wszystkie wymienione poniżej powody razem składają się na m.in. poprawę jakości danych, lepsze zrozumienie zachowania użytkowników czy lepsze wykorzystanie narzędzi Google Analytics. Powody audytu konta Google Analytics to np.:

 • Zapewnienie dokładności danych – dzięki audytowi można upewnić się, że dane gromadzone przez Google Analytics są dokładne i wiarygodne.
 • Optymalizacja konfiguracji – audyt może pomóc w bardziej efektywnym gromadzeniu i analizowaniu danych.
 • Sprawdzenie zgodności z celami biznesowymi – audyt pomaga sprawdzić, czy konfiguracja Google Analytics jest zgodna z aktualnymi celami biznesowymi. W jego trakcie może okazać się, że trzeba dodać nowe cele, zdarzenia czy segmenty.
 • Zrozumienie użytkowników – wiedza o tym, co użytkownicy robią na stronie, jest kluczowa dla jej optymalizacji. Na podstawie zachowań użytkowników audyt może pomóc zidentyfikować obszary wymagające uwagi.
 • Weryfikacja zgodności z przepisami – audyt może pomóc upewnić się, że konto Google Analytics jest zgodne np. z regulacjami dotyczącymi prywatności.
 • Sprawdzenie integracji – Google Analytics można zintegrować z innymi narzędziami, takimi jak Google Ads. W trakcie audytu można sprawdzić, czy integracje działają prawidłowo.
 • Identyfikacja problemów i błędów, takich jak błędne śledzenie stron, błędne oznaczanie kampanii lub błędne śledzenie konwersji.

Czas i koszty audytu konta Google Analytics

Czas i koszt audytu konta Google Analytics zależą od czynników, takich jak:

 • skomplikowanie strony internetowej,
 • ilość ruchu, której dostarcza,
 • liczba kont Google Analytics używanych do monitorowania aktywności,
 • poziom wiedzy i umiejętności osoby lub zespołu przeprowadzającego audyt.

Audyt może trwać od 2 do 5 dni. Jeżeli strona jest duża, ma wiele celów i zdarzeń do śledzenia, wiele kont Google Analytics i skomplikowane filtry, audyt może zająć więcej czasu. Powinien być przeprowadzany regularnie – co najmniej raz do roku lub częściej, jeśli strona internetowa lub cele biznesowe ulegają częstym zmianom.

Decyzja, czy przeprowadzić audyt samodzielnie, czy zlecić go zewnętrznej agencji, zależy głównie od poziomu wiedzy i umiejętności osoby lub zespołu w zakresie narzędzia Google Analytics i analityki internetowej. Jeżeli masz duże doświadczenie z Google Analytics i czujesz się komfortowo przeprowadzając audyt, możesz to zrobić samodzielnie. W innym wypadku zlecenie audytu zewnętrznej agencji może być dobrym rozwiązaniem – agencje zatrudniają specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy z Google Analytics, więc mogą przeprowadzić audyt szybko i skutecznie.

Koszt audytu Google Analytics zależą głównie od tego, czy przeprowadzasz go samodzielnie, czy zlecasz agencji. W pierwszym przyadku jedynym kosztem jest czas. W drugim koszt może się różnić w zależności od agencji i zakresu audytu, ale mogą to być kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Zawsze warto zapytać kilka agencji o wycenę, aby mieć pewność, że otrzymujesz dobrą ofertę. W Cyrek Digital koszt kompleksowego audytu Google Analytics wynosi:

 • 2500zł – w przypadku stron nastawionych na pozyskiwanie leadów sprzedażowych
 • 5000zł – w przypadku sklepów internetowych, których celem jest zwiększanie sprzedaży

Zakres audytu konta Google Analytics

Audyt konta Google Analytics zazwyczaj obejmuje przegląd kluczowych obszarów konfiguracji i ustawień, które mogą wpływać na dokładność i użyteczność danych. Problemem może być również brak właściwej segmentacji danych, co utrudnia uzyskanie głębszych wglądów w działania użytkowników. W ramach audytu można zidentyfikować potrzebne segmenty i pomóc w ich konfiguracji. Jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek problemy, następnym krokiem jest opracowanie planu naprawczego. Sposób rozwiązania zależy od rodzaju problemu.

W trakcie audytu konta Google Analytics należy pamiętać o:

 • Na początku audytu sprawdza się, jak zaimplementowano śledzenie Google Analytics na stronie internetowej. Chodzi o to, aby upewnić się, że kod jest poprawnie umieszczony na wszystkich stronach, które chcesz monitorować. Filtry w Google Analytics są kolejnym elementem audytu. Są one ważne dla modyfikacji i segregacji danych, więc muszą być poprawnie ustawione.
 • Jeśli Twoja strona internetowa obsługuje transakcje e-commerce, audyt obejmie przegląd konfiguracji spięcia danych dla działań e-commerce marketingowych, aby upewnić się, że wszystkie transakcje są prawidłowo śledzone. Również segmenty klientów i grupy docelowe użytkowników, które są kluczowymi narzędziami do analizy zachowań konsumentów, będą sprawdzone pod kątem prawidłowej konfiguracji.
 • Integracja Google Analytics z innymi narzędziami, takimi jak Google Ads, jest kolejnym ważnym elementem audytu. Niezbędne jest, aby te integracje były prawidłowo ustawione, a audytor będzie to sprawdzać. Kwestią do sprawdzenia jest również filtracja spamu, aby uniknąć wprowadzania błędów przez niepożądany ruch.
 • Cele i konwersje są kluczowym elementem audytu, ponieważ niewłaściwe ustawienie tych elementów może prowadzić do błędnych informacji o konwersjach. Podobnie, zdarzenia i niestandardowe wymiary/metryki muszą być sprawdzone, aby upewnić się, że są poprawnie skonfigurowane.
 • Filtrowanie wewnętrznego ruchu jest ważne, aby upewnić się, że ruch wewnętrzny, na przykład od pracowników, jest właściwie filtrowany i nie zniekształca danych. Audyt obejmuje również sprawdzenie, czy konto Google Analytics jest zgodne z przepisami o prywatności, takimi jak RODO.
 • Inne elementy, które audytor sprawdzi, to ustawienia konta i widoków, raporty niestandardowe, konfiguracja kanałów i alertów, linkowanie konta Google Analytics i Google Search Console, analiza atrybucji, integracje zewnętrzne i śledzenie zdarzeń. Wszystko to zapewnia pełny obraz działania Twojego konta Google Analytics i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Korzyści z audytu konta Google Analytics

Audyt konta Google Analytics pozwala znaleźć i naprawić problemy wpływające na dokładność danych, takie jak niewłaściwie zainstalowany kod śledzenia, błędnie skonfigurowane filtry czy cele i zdarzenia. Dzięki temu można lepiej zrozumieć zachowania użytkowników – skąd pochodzą, jakie strony odwiedzają, jak długo na nich przebywają czy jakie akcje podejmują. Jest to nieocenione w kontekście optymalizacji strategii marketingowych, ponieważ daje dostęp do danych, które kanały marketingowe są najbardziej skuteczne, które treści generują najwięcej zaangażowania, jakie cele są najczęściej realizowane itp.

Audyt pozwala również zidentyfikować i naprawić problemy wpływające na konwersje. Poprawa takich aspektów jak śledzenie konwersji, nawigacja na stronie czy konfiguracja celów, może przyczynić się do zwiększenia wskaźnika konwersji. Jest także istotny w kontekście przepisów o prywatności.

Audyt konta Google Analytics może też przełożyć się na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Solidna podstawa w postaci dokładnych danych pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące inwestycji w marketing, rozwoju produktu czy strategii sprzedaży. To z kolei pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Identyfikacja niewłaściwych lub nieskutecznych działań marketingowych pozwala zastąpić je bardziej efektywnymi strategiami, co nie tylko dostarcza lepsze dane, ale także przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zasobów.

Checklista audytu konta Google Analytics

Oto lista elementów, które mogą być sprawdzane podczas audytu konta Google Analytics:

 1. Implementacja śledzenia – sprawdzenie, czy kod śledzenia Google Analytics jest poprawnie umieszczony i skonfigurowany na wszystkich stronach.
 2. Kontrola filtrów – sprawdzenie, czy filtry są poprawnie ustawione, aby nie wykluczały ważnych danych lub nie wprowadzały błędów.
 3. Konfiguracja e-commerce – w przypadku stron internetowych obsługujących transakcje e-commerce, audyt sprawdzi, czy są one prawidłowo śledzone i raportowane.
 4. Segmenty i grupy użytkowników – sprawdzenie, czy są one prawidłowo skonfigurowane do analizy zachowań użytkowników.
 5. Integracje z innymi narzędziami – sprawdzenie, czy Google Analytics jest prawidłowo zintegrowany z innymi narzędziami, takimi jak Google Ads.
 6. Filtracja spamu – upewnienie się, że konto jest skonfigurowane tak, aby filtrować niepożądany ruch.
 7. Cele i konwersje – sprawdzenie, czy cele i konwersje są prawidłowo skonfigurowane i odzwierciedlają kluczowe działania użytkowników.
 8. Zdarzenia i niestandardowe wymiary/metryki – sprawdzenie, czy wszystkie są poprawnie skonfigurowane i śledzone.
 9. Używanie tagów UTM do segregacji ruchu – sprawdzenie, czy są używane konsekwentnie i poprawnie.
 10. Filtrowanie wewnętrznego ruchu – upewnienie się, że ruch wewnętrzny (np. od pracowników) jest właściwie filtrowany.
 11. Zgodność z przepisami o prywatności – sprawdzenie, czy konto jest skonfigurowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak RODO.
 12. Ustawienia konta i widoków – sprawdzenie, czy są one optymalnie skonfigurowane.
 13. Raporty niestandardowe – sprawdzenie, czy są poprawnie skonfigurowane i dostarczają wartościowych informacji.
 14. Konfiguracja kanałów – sprawdzenie, czy ruch jest poprawnie klasyfikowany.
 15. Konfiguracja alertów – sprawdzenie, czy są ustawione tak, aby szybko wykrywać istotne zmiany w danych.
 16. Linkowanie konta Google Analytics i Google Search Console – sprawdzenie, czy oba konta są poprawnie połączone.
 17. Analiza atrybucji – sprawdzenie, czy model atrybucji jest poprawnie skonfigurowany.
 18. Integracje zewnętrzne – sprawdzenie, czy konto Google Analytics jest poprawnie zintegrowane z narzędziami spoza ekosystemu Google.
 19. Śledzenie zdarzeń – upewnienie się, że wszystkie ważne zdarzenia na stronie są właściwie śledzone.

FAQ

Formularz kontaktowy

Przeprowadzimy audyt konta Google Analytics

Wykorzystaj nasze doświadczenie i zleć nam przeprowadzenie audytu konta Google Analytics. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.